Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

pravierka artahafiji

Expand Messages
 • Andranik Antanian
  Dobry dzien ! Maju takoje dzikaje pytan nie. Zvyczajna pry zahruzcy ulasnaha slowniku dlia pravierki arfahrafiji w mianie adbyvajecca adzin i toj rza hliuk. A
  Message 1 of 1 , Jul 11, 2000
  • 0 Attachment
   Dobry dzien'!

   Maju takoje dzikaje pytan'nie. Zvyczajna pry zahruzcy
   ulasnaha slowniku dlia pravierki arfahrafiji w mianie
   adbyvajecca adzin i toj rza hliuk. A mienavita, pravierka
   idzie, alie praviaral'szczyki, szto w Bat'ie, szto w majim
   HTML-edytary wparta nie zawvarzajuc' litary "u
   nieskladodaje" i "i".

   Ci viedaje xto jak z hetym zmahacca?


   Z pryvitam

   A.A.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.