Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [movaznaustva] Pytan'nie "movaznauczaje"

Expand Messages
 • Rydel N23
  Siarhiej Dabrahost wrote ... Z hetym sprava drenna (albo naadvarot dobra, zelazyc ad vaszaha punktu hledzannia). Nosbitau movy,
  Message 1 of 2 , May 1 3:59 AM
   Siarhiej Dabrahost <alumni-msf@...> wrote

   > Adkazhycie, kalilaska jak z hetym sprava u biel. movie?

   Z hetym sprava drenna (albo naadvarot dobra, zelazyc ad vaszaha punktu
   hledzannia). Nosbitau movy, jakija karystajucca bielmovaj sztodzionna,
   zusim nia szmat. Takim czynam, my (hetyja nosbity) usie z bolszaha
   prtytrymlivajemsia litaraturnaj movy, i jana amal nie zmianiajecca.
   Josc kaniesznie peunyja zmieny, ale jany amal niezauvaznyja. Na moj
   pohlad, adzinaja istotnaja zmiena za aposzniaje dziesiacihodzdzie heta
   pavialiaczennie kolkasci palanizmau u naszaj movie (tut uzo niechta
   skardzuisia na hety kont).   --------------------------------------------------
   What's your MailBox address? - http://mailbox.hu
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.