Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Russian GSM operator MTS promises to make Belarusan version in 3 months

Expand Messages
 • Rydel N
  Расейская кампанія МТС афіцыйна заявіла пра беларусізацыю сваіх паслугаў у Беларусі
  Message 1 of 4 , Oct 21, 2004
   Đŕńĺéńęŕ˙ ęŕěďŕíł˙ ĚŇŃ ŕôłöűéíŕ çŕ˙âłëŕ ďđŕ áĺëŕđóńłçŕöűţ ńâŕłő
   ďŕńëóăࢠó Áĺëŕđóńł

   Ö˙ăŕě ňđîő ěĺń˙öࢠěóńłöü çŕďđŕöŕâŕöü áĺëŕđóńęŕěî˘íŕ˙ âýđńł˙ łíňýđíýň-
   ńňŕđîíęł ĚŇŃ. Ňŕęńŕěŕ çŕďë˙íŕâŕíŕ˙ áĺëŕđóńęŕěî˘íŕ˙ ŔŃŃŔ (ŕ˘ňŕěŕňű÷íŕ˙
   ńűńňýěŕ ńŕěŕŕáńëóăî˘âŕíüí˙ ŕáŕíýíňŕ˘). Ó ĚŇŃ ďđűçíŕţöü, řňî íŕ
   đŕřýíüíĺ ďŕ˘ďëűâŕëŕ ăđŕěŕäçęŕ˙ łíłöű˙ňűâŕ.

   http://www.svaboda.org/articlesfeatures/economics/2004/10/7d0a73f5-
   9d0c-4b5d-90ae-d5295a25614d.html
  • Ihar Mahaniok
   Hello Rydel, Thursday, October 21, 2004, 4:03:23 PM, you wrote: RN Расейская кампанія МТС афіцыйна заявіла пра
   Message 2 of 4 , Oct 21, 2004
    Hello Rydel,

    Thursday, October 21, 2004, 4:03:23 PM, you wrote:

    RN> Расейская кампанія МТС афіцыйна заявіла пра беларусізацыю сваіх
    RN> паслугаў у Беларусі

    RN> Цягам трох месяцаў мусіць запрацаваць беларускамоўная вэрсія інтэрнэт-
    RN> старонкі МТС. Таксама заплянаваная беларускамоўная АССА (аўтаматычная
    RN> сыстэма самаабслугоўваньня абанэнтаў). У МТС прызнаюць, што на
    RN> рашэньне паўплывала грамадзкая ініцыятыва.

    RN> http://www.svaboda.org/articlesfeatures/economics/2004/10/7d0a73f5-
    RN> 9d0c-4b5d-90ae-d5295a25614d.html

    Шмат чутна пра беларусiзацыю МТС, але нiхто нават не парупiуся пра
    беларусiзацыю значна важнейшага i блiжэйшага да народу VELCOM. А
    нажаль :(.

    --
    Best regards,
    Ihar mailto:mahaniok@...
   • -- rydel n23 --
    Camu? U Velcomu josc bielaruskamounaja versija sajtu: * http://www.velcom.by/by/news/ - pisuc narkamaukaj, i vielmi smat rusycyzmau, ale heta lepiej, cym
    Message 3 of 4 , Oct 21, 2004
     Camu?

     U Velcomu josc bielaruskamounaja versija sajtu:

     * http://www.velcom.by/by/news/ - pisuc narkamaukaj, i
     vielmi smat rusycyzmau, ale heta lepiej, cym nicoha.

     Regards,
     Rydel
     http://blog.rydel.net/


     --- Ihar Mahaniok <mahaniok@...> wrote:


     > ���� ����� ��� �������i����� ���, ��� �i��� ����� ��
     > �����i��� ���
     > �������i����� ������ ���������� i ��i������� ��
     > ������ VELCOM. �
     > ������ :(.     __________________________________________________
     Do You Yahoo!?
     Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
     http://mail.yahoo.com
    • Ihar Mahaniok
     Hello --, Thursday, October 21, 2004, 4:14:40 PM, you wrote: rn Camu? rn U Velcomu josc bielaruskamounaja versija sajtu: rn * http://www.velcom.by/by/news/
     Message 4 of 4 , Oct 21, 2004
      Hello --,

      Thursday, October 21, 2004, 4:14:40 PM, you wrote:

      rn> Camu?

      rn> U Velcomu josc bielaruskamounaja versija sajtu:

      rn> * http://www.velcom.by/by/news/ - pisuc narkamaukaj, i
      rn> vielmi smat rusycyzmau, ale heta lepiej, cym nicoha.

      vedaju. zhodzien, szto lepej za nicoha, ale z^ ASSA xacielasia b :)

      --
      Best regards,
      Ihar mailto:mahaniok@...
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.