Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

DISS: Zaschity dissertacij 06.04.2005 - Leontjeva, Serdobolskaya

Expand Messages
 • Natasha Serdobolskaja
  Уважаемые коллеги! 6-ого апреля, в 1 Гуманитарном корпусе МГУ (аудитория уточняется)
  Message 1 of 1 , Apr 2, 2005
   ��������� �������!

   6-��� ������, � 1 ������������ ������� ��� (��������� ����������) ��������� ������ ������������ �����������:

   ����� 17.00. ������������� ������� ��������� ��������������� ������ �������� ��������� ���������� �����������

   ����� 18.00 (18.30) ��������� ���� ���������� ��������������� ������������� ���������������� � �� ��������� � ������� ������������� ����� (�� ������� ��������� ����������)�

   ������������ ��� ��������,

   � ���������,

   ������� ������������� � ���� ���������

   Uvazhajemyje kollegi!

   6-ogo aprelja, v 1 Gumanitarnom korpuse MGU (auditorija utochnajetsa) sostojatsa zaschity kandidatskix dissertacij:

   okolo 17.00. Serdobolskaya Natalya Vadimovna �Sintaksicheskij status aktantov zavisimoj nefinitnoj predikacii�

   okolo 18.00 (18.30) Leontjeva Anna Leonidovna �Ontologicheskaja kategorizacija dejstvitel�nosti i jeje otrazhenije v leksike jestestvennogo jazyka (na primere kategorii kolichestva)�

   Priglashajutsa vse zhelajuschije,

   S uvazhenijem,
   Natalya Serdobolskaya i Anna Leontjeva.


   ---------------------------------
   Yahoo! Messenger
   Show us what our next emoticon should look like. Join the fun.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.