Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Chào mừng các bạn đễn với diễn đàn lớp 01B2


--- Khoa Công nghệ Tin học ---


--- Viện Đại Học Mở Hà Nội ---
Rất mong nhận được sự góp ý xây dựng từ phía các bạn để diễn đàn có thể phát triển ngày một tốt hơn.Đăng kí thành viên mhn01b2src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif">

Group Information

 • 14
 • University Life
 • Nov 23, 2002
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History