Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Hieronder een beschrijving van de boeken die in deze groep worden besproken.Als je wereld instort. Auteur: Pema Chodron

Zij is een Amerikaanse boeddhistische non en is een van de meest vooraanstaande leerlingen van Chogyam Trungpa. Zij leeft in Gampo Abbey, Nova Scotia, en geeft daar tevens onderricht. Gampo Abbey is het eerste Tibetaanse klooster in N-Amerika opgericht voor Westerlingen.

In dit boek geeft de schrijfster een even radicaal als barmhartig advies voor het omgaan met pijn en lijden. Het gaat regelrecht tegen onze gewoonten en verwachtingen in en laat ons kennismaken met traditionele boeddhistische wijsheid.

Er is maar een duurzaam werkende manier om met lijden om te gaan aldus de schrijfster, en die houdt in dat we ons er zo goed als we kunnen aan overgeven. Wanneer we kunnen rusten in de fundamentele grondeloosheid van de situatie, ontdekken we temidden van de chaos onverwoestbare liefde en waarheid. Met Chodron's heldere adviezen kunnen we chaotische situaties en pijnlijke emoties leren gebruiken om te komen tot wijsheid, moed en mededogen.Moeilijke tijden vormen een soort test maar zijn ook helend. We denken dat het erom gaat voor de test te slagen of de moeilijkheden te boven te komen, maar de waarheid is dat de dingen niet worden opgelost. Ze ontstaan en vallen uiteen. Ze ontstaan weer en vallen opnieuw uiteen. Zo is het nu eenmaal. De loutering komt wanneer we dit laten gebeuren, wanneer er ruimte is voor verdriet, voor troost, voor beproeving, voor vreugde.

Waar je ook gaat daar ben je. Jon Kabat-Zinn

Meditatie in het dagelijks leven.'Meditatie is niet zozeer een manier om je terug te trekken uit de wereld, het is veeleer een levenskunst, een methode die het mogelijk maakt te genieten van een vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet, waar je het ook doet-iedere dag weer.'

Group Information

 • 18
 • Meditation
 • Sep 6, 2001
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History