Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Vicc

Expand Messages
 • mariannabojér
  Csak azért hogy mindenki jókedvre derüljön egy kicsit! Mariann ... __________________________________________________ Do you Yahoo!? Yahoo! Mail Plus -
  Message 1 of 1 , Dec 5, 2002
   Csak az�rt hogy mindenki j�kedvre der�lj�n egy kicsit!
   Mariann

   > A tizen�t �ves Pistike bemegy a moziba, ahol �ppen
   > szexfilmet vet�tenek, de egy perc m�lva rohan
   > kifel�. A port�s k�rdezi, hogy mi�rt gondolta meg
   > mag�t?
   > - Anyuk�m azt mondta, hogy ha valami cs�ny�t n�zek,
   > akkor k�szikl�v� v�lok.
   >
   > - Na �s?
   >
   > - �reztem, hogy kezd�dik!
   >
   >
   >
   > Egy h�zasp�rnak sok�ig nem sz�letik gyereke, �s
   > elmennek a paphoz tan�cs�rt. A pap mondja nekik,
   > hogy pont j�kor j�ttek, mert �pp most lett 15 �vre
   > R�m�ba kihelyezve, �s holnap indul. Amint oda�r, az
   > els� dolga lesz, hogy egy gyerty�t gy�jt az
   > �rdek�kben. Telik-m�lik az id�, a pap visszaj�n 15
   > �v m�lva, �s els� �tja a h�zasp�r h�z�hoz vezet.
   >
   > Ahogy bekopog az ajt�n, sz�rny� gyerekzsivaj
   > fogadja. A n� ajt�t nyit neki, h�rom kisgyerek l�g a
   > karj�n, egy p�r a szokny�j�ba kapaszkodik, a pap
   > �sszesen tizenkett�t sz�mol meg.
   >
   > - Ez azt�n a kellemes meglepet�s! - ki�lt fel. - �gy
   > l�tszik, meghallgatta a J�isten az im�mat. De hol
   > van a f�rje?
   >
   > - A f�rjem R�m�ba utazott - mondja a n�.
   >
   > - R�m�ba? - k�rdezi a pap - Mi�rt ment R�m�ba?
   >
   > Erre a n�: - Hogy elf�jja azt a rohadt gyerty�t,
   > amit a tisztelend� �r meggy�jtott.
   >
   >
   >
   > Egy szerel� kimegy egy h�zhoz h�t�g�pet jav�tani,
   > ahol kiny�lik az ajt�, egy gy�ny�r� szexi n�
   > fogadja. A n� mindj�rt a konyh�ba vezeti, �s k�zli
   > vele, hogy milyen j�, hogy csak ketten vannak a
   > h�zban. A f�rfi k�rd� tekintet�re �gy sz�l:
   >
   > - Maga nagyon rendes embernek l�tszik. Nem is tudom,
   > hogy mondjam meg, de tudja, a f�rjem m�r nem eg�szen
   > fiatal, tudja mire gondolok.
   >
   > A f�rfi nyel egyet:
   >
   > - Azt hiszem, igen.....
   >
   > A n� folytatja:
   >
   > - Tudja, a f�rjemnek van egy testi hib�ja....
   >
   > A f�rfi elkezd izzadni. A n� folytatja:
   >
   > - Tudja, �n egy n� vagyok, maga meg egy f�rfi...
   >
   > - I-i-i-gen.... - dadogja a f�rfi.
   >
   > - Megtenne nekem egy sz�vess�get?
   >
   > - �nnek ak�rmit! - ki�ltja izgatottan a f�rfi.
   >
   > - Akkor... - mondja boldogan a n�. - �th�zn� nekem a
   > h�t�g�pet a m�sik sarokba?
   >


   __________________________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
   http://mailplus.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.