Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

154"Mátyás király az élen, Hitler a h atodik"

Expand Messages
 • Wenczel Dóra
  Jul 1, 2003
   "Mátyás király az élen, Hitler a hatodik"
   2003. június 24.

   Négyszáztizennégy középiskola közel harmincezer diákja vett részt a
   Felvételi Információs Központ és a Marketing Centrum áprilisi közös
   felmérésén. Tizedikesek, tizenegyedikesek és tizenkettedikesek
   válaszoltak a kérdésekre. Az adatfelvétel érintette valamennyi
   középiskola típust, és a kérdőíveket eljuttatták az ország összes
   pontjára.

   Eddig a következő nyitott kérdésekre érkező válaszokat összesítették:
   - kedvenc költők és írók;
   - kedvenc történelmi személyiségek;
   - kedvenc szépirodalmi művek.

   A három kedvenc történelmi személyiség megnevezésénél a súlyozott
   átlag szerint Mátyás király végzett az élen 38 százalékkal, akit az alábbi
   személyek követtek: Napóleon (24%), Kossuth (23%), Széchenyi (22%),
   Szent Isván (19%), Hitler (9%).
   Pontosan kimutatható, hogy azok a történelmi személyek dominálnak
   az egyes évfolyamokon, akikkel éppen az adott tanévben foglalkoznak
   a középiskolások. A 10. osztályosok körében Mátyás 48 százalékot ért
   el (abszolút évfolyamcsúcs), míg a 11-esek körében Napóleon 30
   százalékra "jött fel", majd a 12-eseknél "visszaesett".
   Megdöbbentő, hogy Hitler népszerűsége már a 10. osztályosok körében
   is jelentős (7%), de a 12. osztályosoknál tetőzik (12%). Azon diákok
   körében pedig, akik a katonai és rendvédelmi pályát jelölték meg
   továbbtanulási szakirányként, eléri a 20 százalékot. A műszaki és
   informatikai szakcsoportba felvételizők körében haladja meg még a
   középátlagot (11%).
   A reformkor két nagy alakja, Széchenyi és Kossuth között nincs jelentős
   eltérés, viszont a kiegyezés "atyja", Deák Ferenc csak a 10. helyen
   végzett. Julius Cézár lett a harmadik a külföldi történelmi személyiségek
   között, így a külföldi dobogóra csak diktátor került. Horthy Miklós, Lenin
   és Sztálin pedig nem került be az első húszba. A kutatás adatait a
   Marketing Centrum dolgozta fel.