Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Néhány apróbb kérdés tulajdonn év-ügyben

Expand Messages
 • biro_arpad
  Hello, ... És az untalan szót pedig felvennénk egy untalan #MYSPELL sor formájában? Szerintem legyen inkább egy-egy ilyen direktíva az összes
  Message 1 of 4 , Jul 20, 2002
   Hello,

   > az állományokba megjegyzésbe bekerülhetnek a MySpell
   > specifikus dolgok, pl.:
   >
   > unos #MYSPELL unos-untalan
   >
   > Ha a MySpell részére fordítunk, egy szkript,
   > vagy a fő szkript elvégzi a sor átalakítását,
   > és törli a ,,#MYSPELL '' részt a sor elejéig:
   >
   > unos-untalan

   És az "untalan" szót pedig felvennénk egy "untalan #MYSPELL"
   sor formájában?
   Szerintem legyen inkább egy-egy ilyen direktíva az összes
   támogatott ellenőrzőhöz (mi van, ha később több lesz?):

   unos #ISPELL
   untalan #ISPELL
   unos-untalan #MYSPELL

   Ha megegyezünk a formátumban, én máris használnám (például "X-CD-Roast"
   a linuxos modulban). Sőt, szerintem általánosabban ki kellene jelenteni,
   hogy a nem whitespace-szel kezdődő megjegyzés az direktíva.

   -----------------------------------

   > A felkiáltójelet nem, de pl. a nagykötőjelet indokoltnak
   > látom felvenni a szavakban előforduló egyéb jelek
   > közé a kötőjel mellé. Az aposztróf, stb.
   > még legyen a jövő zenéje. (Valószínűleg egyébként
   > ezt már kezeli a MySpell).

   Úgy látom, a MySpellben is szóelválasztónak minősülnek a számjegyek.

   Ez egyrészt azt jelenti, hogy például a "ki5rak" sztring helyesnek
   minősül, másrészt azt, hogy csak szétbontva tudjuk megadni az
   olyanokat, hogy "3Com", "XF86Setup", "bzip2", "diff3", "dumpe2fs",
   ..., ez pedig nemkívánatos elfogadásokat fog jelenteni ("XF76Setup",
   "dumpe9fs", "dumpe", ...).
   Nem kellene bővíteni mégis a szeparátorok körét?
   Továbbá - szerintem - a tulajdonnevek miatt az aposztróf is kellene
   ("Levi's", "McDonald's", ... (jelenleg 18 ilyen van a
   tulajdonnév-gyűjteményemben)).
   Itt van még a nem-magyar betűk esete ("Kärcher", "Hofbräu", ...),
   továbbá az "&" karakter ("AT&T").
   Szóval várom döntésedet ezekben az ügyekben, mert ettől is függ
   a tulajdonnév-lista jövőbeli milyensége.

   -----------------------------------

   A MySpell 0.5 nem fogadja el az összes szimpla betűt szóként,
   ez is komoly eltérés az Ispelltől:

   b
   & b 10 0: ó, t, a, s, á, é, ő, I, V, X

   Emiatt például az "-e" szót sem fogadja el ("igaz-e").
   Azért is aktuális a kérdés, mert a Linux-modulban van néhány, jelenleg
   egybetűsnek minősülő: "c++", "e2fsck", "g++", "m4", "w", "X".

   Tisztázni kellene az efféle kérdéseket (egybetűs szavak, szeparátorok,
   ...) már most, mert nem jó az, ha egy modult többször kell elkészíteni.
   A jövőbeli modulokat már a MySpellhez készíteném el, ehhez pedig
   szükséges, hogy tisztázva legyen, milyen különbségek lesznek a végén
   az Ispelltől.

   -----------------------------------

   > > > Amire viszont kíváncsi lennék, hogy van-e létjogosultsága
   > > > a vegyes kis/nagy betűs leírás kikényszerítésének?
   > > > Van egy sejtésem, hogy a helyesírás nincs tekintettel
   > > > a leírási furmányokra, és emiatt a
   > > > Tex, Reiserfs, Myspell, Morphologic is helyes.
   >
   > Árpád! Nincs kedved összefoglalni a problémát,
   > és az e-nyelv.hu-ra írni? Ott nyelvészek várják, hogy
   > ilyen kérdésekre megadják a választ.

   Olvasgattam a fórumokat (erre gondoltál?); szerintem túlzottan
   gyakran van olyan válasz (Bódi Zoltántól), hogy "környezettől függ",
   vagy hogy "írd olyan formában, ahogy érthetőbbnek gondolod".
   Kicsit
   kotlok még az ügyön, aztán meglátjuk - amúgy is lesz még itt kérdés;
   lásd jelen levél további részeit. (Mellesleg pedig: nem hiszem, hogy
   például a "Mcdonald's" forma helyesebb lenne, mint ugyanaz "D"-vel.)

   -----------------------------------

   A szó-letiltási listát honnan veszi a MySpell? Úgy értem: hol vannak
   azok a bizonyos már-ezerszer-leírtuk-úgyhogy-nem-is-írok-példát
   letiltott szavak a MySpell-anyagban?

   Főleg azért kérdem, mert sem a forráskód-fában nem találom, sem a
   lefordított anyagban. Hova kell beírnunk ezeket?
   (A tulajdonnév-toldalékolások miatt igencsak lesznek letiltogatások,
   például: "Gnumericcel" letiltandó, miközben "Gnumerickel"
   felveendő, nem igaz?)
   Továbbá: hogyan lehet fordítással előállítani a "hu_HU.aff" és
   "hu_HU.dic" fájlokat, mint a régi "szép" (Ispell-)időkben?

   -----------------------------------

   Szó volt a múltkor a "ReiserFS" szó toldalékolásáról, és abban
   maradtunk, hogy nem ragozható. Most mégis azt mondanám, gondoljuk
   ezt át. A "ReiserFS" szó toldalékolásilag minősülhet-e betűszónak
   (végül is betűszóra végződik)? Ha a helyesírási szabályokat
   értelmezzük erre az esetre, akkor az említett szó egy mozaikszó,
   és mint ilyen, ragozandó.

   -----------------------------------

   Felmerült korábban a "TeX" szó.
   Egyetértetek-e azzal, hogy a "TeX" toldalékolása a következő: "teXes",
   "teXi"? Még a "TeXhel" / "TeXkel" illetve a "TeXhé" / "TeXké" párosok
   esetén kell választanunk 1-1 alakot, ha a szó toldalékait is fel
   szeretnénk venni. Nos, szerintetek h-val vagy k-val vegyük fel ezeket?

   -----------------------------------

   Tulajdonnevek toldalékai.
   Az alapvető "-val/-vel/-vá/-vé"-problémát ("Móriczcal") már
   feszegettem fentebb; az rendben is van most, hogy már van
   letiltási lehetőség.

   Viszont a MySpell 0.5 + hu_HU0.86 elfogadja (helytelenül)
   a következőket:

   Weierstrassal
   Neumannal
   Riemannal
   Maxwellel
   Gaussal

   Ezek határesetek, mivel: "Neumannhoz", "Neumanntól",
   de: "Neumann-nal", "Neumann-ná", "Neumann-nál", "Neumann-nak".
   Mivel az összes, az adott karakterrel kezdődő toldalékkal rendelkező
   formát tiltani kell, ezért volna kérdésem: mely toldalékok jöhetnek
   egyáltalán szóba, vagyis melyeket kell letiltani?
   Én úgy látom, hogy például a birtokviszony-végződéseket nem
   (ha például "jj"-re végződik egy tulajdonnév, ahhoz nem
   "-jaimat"/"-jaitokról" lesz illesztve, hanem "-aimat"/"-aitokról",
   tehát nem jön létre triplázódás, vagyis nem kell tiltás).
   Mindez arra megy ki, hogy tisztázódjon: minden ilyen esetben
   elegendő lesz-e néhány letiltás. Mert ha több tucat letiltandó
   alak van, az nagyon nem szerencsés.
   Én a következő releváns toldalékokat találtam:

   -ba, -be
   -beli
   -ból, -ből
   -fajta
   -féle
   -i
   -ig
   -ista
   -izmus
   -hoz, -hez, -höz
   -kodik, -kedik, -ködik
   -kor
   -nak, -nek
   -nál, -nél
   -on, -en, -ön
   -ra, -re
   -ról, -ről
   -szor, -szer, -ször
   -talan, -telen
   -tól, -től
   -ul, -ül
   -vá, -vé
   -val, -vel

   A dologban az a legrosszabb, hogy ezek közül néhány
   továbbtoldalékolható. Tehát: mely formák legyenek tiltva?
   Illetve: hogyan fogjuk megoldani a továbbtoldalékolt formák tiltását
   (ha egyáltalán)?
   Bár az is igaz, hogy a fenti listában szereplő továbbtoldalékolhatókat
   nem fogadja el toldalékként a MySpell 0.5 (kivétel például: "Linuxtalan");
   ezt is tisztázni kellene, így marad-e.

   (A "Linux"-t egyébként megengedi összetett szó első tagjaként:
   "Linuxfelhasználó", miközben egyéb tulajdonneveket nem.
   Elfogadja azt is, hogy "Linuxbeli", holott azt kis kezdőbetűvel
   kell írni.
   Erről jut eszembe: nem lehetne kiíratni a MySpell-lel, hogy
   milyen tőből származtat, illetve, hogy összetett szóról van-e szó,
   ha helyesnek talál egy szót?)

   Az előzőkhöz kapcsolódó kérdés: magánhangzók triplázódhatnak-e
   ("Hawaiiig")? (Az MHSZ csak mássalhangzót említ akkor, amikor a
   triplázódást tiltja.) Mert ha igen, akkor a magánhangzóval kezdődők
   törölhetők a fenti listából.

   Apropó, hogyan írjuk Neumann feleségének nevét? "Neumann-né"?
   Tulajdonképpen ez is toldalék-kinézetű dolog, bár nem toldalékként
   kezeli az mispell.

   A "Gauss"-val felvet egy újabb kérdést: írhatjuk-e azt, hogy
   "Gaussszal"? Mert ez mégsem nevezhető triplázódásnak.

   Továbbá:

   Möbiussal
   Ptolemaiossal

   Mivel sz-szel ejtjük, ezért "Möbiusszal" illetve "Ptolemaiosszal"
   lenne szerintem. Így van ez?
   Ha igen, akkor ugyebár letiltások + helyes formák explicit felvétele.

   Az előző példák a matematikai modulból vannak, de a többi modulra is
   érvényesek a kérdések. Például ezek is elfogadott szavak: "Ispellel",
   "MySpellel", "Accessel", "Mercedessel", "Philipssel", "Siemenssel",
   "Titaniccal", "Airessel", "Arkansassal", "Illinoissel", "Lagossal",
   "Massachusettscsel", "Mauritiussal", "Beatlessel", "Windowssal",
   "Titaniccá", "Vörösmarttyá", "Áprillyé".

   A fenti "Massachusettscsel" forma újabb kérdést vet fel. Úgy tűnik,
   bizonyos végződések még fognak problémát okozni. Vannak még a "ts"-en
   kívül efféle, speciálisan kezelt végződések?


   És akkor arról még nem is beszéltem, milyen probléma merül fel
   a másféle kiejtés miatt. Erős a gyanúm, hogy a következő ragozásokat
   fogadná el a program: "jDictionarynak", "HTTrackhoz". Mivel viszont
   ejtésileg magas hangrendűek, ezért, gondolom, szükség van némi
   hangrendi kategorizálásra. Lásd egyébként további példa gyanánt
   a fentebbi lista "Arkansassal" és "Illinoissel" elemeit.
   Hogyan kell tehát végezni a(z mispell szerint) mélyre végződő
   tulajdonnevek hangrendi kategorizálását a kivételek esetében?

   Továbbá: az "y"-t ugyebár semmiféle körülmények közt nem tekinti
   magánhangzónak a program ("jDictionarynak")? A "city" szót például
   elfogadja, na de a "cityemet" szót is.

   -----------------------------------

   Még egy dolog, a MySpell-lel kapcsolatban. Az "Urállal" szót ugyan
   elfogadja, de az "Urallal" szóra ezt nem adja javaslatként.


   Bíró Árpád
  • Németh László
   ... Ezt egyszerűbb is kezelni, úgyhogy én is erre szavazom! ... Részemről jó! ... A számok már csak az ilyen alakok miatt is megfontolandók: 5-ről,
   Message 2 of 4 , Jul 22, 2002
    biro_arpad <biro_arpad@...> irta:

    > Hello,
    >
    > > az állományokba megjegyzésbe bekerülhetnek a MySpell
    > > specifikus dolgok, pl.:
    > >
    > > unos #MYSPELL unos-untalan
    > >
    > > Ha a MySpell részére fordítunk, egy szkript,
    > > vagy a fő szkript elvégzi a sor átalakítását,
    > > és törli a ,,#MYSPELL '' részt a sor elejéig:
    > >
    > > unos-untalan
    >
    > És az "untalan" szót pedig felvennénk egy "untalan #MYSPELL"
    > sor formájában?
    > Szerintem legyen inkább egy-egy ilyen direktíva az összes
    > támogatott ellenőrzőhöz (mi van, ha később több lesz?):
    >
    > unos #ISPELL
    > untalan #ISPELL
    > unos-untalan #MYSPELL
    Ezt egyszerűbb is kezelni, úgyhogy én is erre szavazom!

    >
    > Ha megegyezünk a formátumban, én máris használnám (például
    > "X-CD-Roast"
    > a linuxos modulban). Sőt, szerintem általánosabban ki kellene
    > jelenteni,
    > hogy a nem whitespace-szel kezdődő megjegyzés az direktíva.
    Részemről jó!

    >
    > -----------------------------------
    >
    > > A felkiáltójelet nem, de pl. a nagykötőjelet indokoltnak
    > > látom felvenni a szavakban előforduló egyéb jelek
    > > közé a kötőjel mellé. Az aposztróf, stb.
    > > még legyen a jövő zenéje. (Valószínűleg egyébként
    > > ezt már kezeli a MySpell).
    >
    > Úgy látom, a MySpellben is szóelválasztónak minősülnek a számjegyek.
    >
    > Ez egyrészt azt jelenti, hogy például a "ki5rak" sztring helyesnek
    > minősül, másrészt azt, hogy csak szétbontva tudjuk megadni az
    > olyanokat, hogy "3Com", "XF86Setup", "bzip2", "diff3", "dumpe2fs",
    >
    >
    >
    > ..., ez pedig nemkívánatos elfogadásokat fog jelenteni ("XF76Setup",
    > "dumpe9fs", "dumpe", ...).
    > Nem kellene bővíteni mégis a szeparátorok körét?
    A számok már csak az ilyen alakok miatt is megfontolandók:
    5-ről, 6-tal, stb. (ezek amúgy is problémát szoktak okozni,
    úgyhogy rájuk fér az ellenrzés! :)
    100-zal, 1000-rel, 1000000-val, stb.
    Horváth Árpi programja jó kiindulás:
    http://www.szgti.bmf.hu/harp/python/szamok.py
    Amugy a (neha jol titkolt) alapelvem az, hogy mindent, amit lehet,
    ugyhogy johet a %-kal, meg a tobbi is. A multkori levelemben
    a tiltakozas csak a kovetkezo valtozatra vonatkozott, nem az osszes
    tobbire.


    > Továbbá - szerintem - a tulajdonnevek miatt az aposztróf is kellene
    > ("Levi's", "McDonald's", ... (jelenleg 18 ilyen van a
    > tulajdonnév-gyűjteményemben)).
    Mehet a #MYSPELL kapcsoló neki


    > Itt van még a nem-magyar betűk esete ("Kärcher", "Hofbräu", ...),

    Hat errol is szol az MHSZ: ha rendelkezesre all a megfelelo
    irasjel, akkor hasznalni kell. Ami miatt ezzel problemam van,
    hogy a javaslatteves hatekonysagat lerontja a sok ilyen
    irasjel. A masik, hogy a MySpell a latin-2-t hasznalja.
    (latin2: Albanian, Bosnian, Croatian, Czech, English, Finnish, German,
    Hungarian, Irish, Polish, Romanian, Slovak, Slovenian and Sorbian)

    Nincs pl. spanyol (se~nor) svéd (°angström), stb.
    pedig talaltam egy igazan kielegito megoldast a sebessegre vonatkozoan:
    lenne meg egy ekezesito tablazat, ami nem az osszes karaktert
    ekezetesitene, hanem mondjuk csak egyet: helyes javaslatot tenne
    a Handel-re, meg az osszes latin2-es ekezetes szovegre.
    A latin-1-et nem tudom, hogy erdemes-e belekeverni a latin2-be.
    Lehet, hogy most kell valtani a UTF-8-ra? :)    > továbbá az "&" karakter ("AT&T").
    K&H, stb?

    > Szóval várom döntésedet ezekben az ügyekben, mert ettől is függ
    > a tulajdonnév-lista jövőbeli milyensége.
    Szerintem gyűjteni az alapalakokat kell, esetleg megjegyzésbe,
    amíg pl. ki nem derül, hogy mi lesz az & jelet tartalmazó szavakkal.

    >
    > -----------------------------------
    >
    > A MySpell 0.5 nem fogadja el az összes szimpla betűt szóként,
    > ez is komoly eltérés az Ispelltől:
    >
    > b
    > & b 10 0: ó, t, a, s, á, é, ő, I, V, X
    >
    > Emiatt például az "-e" szót sem fogadja el ("igaz-e").
    > Azért is aktuális a kérdés, mert a Linux-modulban van néhány, jelenleg
    > egybetűsnek minősülő: "c++", "e2fsck", "g++", "m4", "w", "X".
    >
    Ezzel kapcsolatban derult ki az Emacs ispell moduljanak, az
    ispell.el-nek egy (rejtett) hibaja: cserenel atad feleslegesen
    egy hibas egybetus karaktert az ispell-nek, de ez eddig nem okozott
    zavart, mivel az Ispell minden egybetusu szot helyesnek fogad
    el. Ezt ugy oldottam meg, hogy a myspell az egybetus
    szavakat mind elfogadja, ha kulon sorba, ^ jellel bevezetve
    kapja (a kalap opcionalis, de ez a javasolt input az Ispell
    cso interfesz eseteben, az Emacs is igy adja az az ellenorizendo
    szoveget).


    > Tisztázni kellene az efféle kérdéseket (egybetűs szavak, szeparátorok,
    >
    >
    >
    > ...) már most, mert nem jó az, ha egy modult többször kell
    > elkészíteni.
    > A jövőbeli modulokat már a MySpellhez készíteném el, ehhez pedig
    > szükséges, hogy tisztázva legyen, milyen különbségek lesznek a végén
    > az Ispelltől.

    A kapcsolokkal egy lenne:

    AT #ISPELL
    T #ISPELL
    AT&T #MYSPELL


    >
    > -----------------------------------
    >
    > > > > Amire viszont kíváncsi lennék, hogy van-e létjogosultsága
    > > > > a vegyes kis/nagy betűs leírás kikényszerítésének?
    > > > > Van egy sejtésem, hogy a helyesírás nincs tekintettel
    > > > > a leírási furmányokra, és emiatt a
    > > > > Tex, Reiserfs, Myspell, Morphologic is helyes.
    > >
    > > Árpád! Nincs kedved összefoglalni a problémát,
    > > és az e-nyelv.hu-ra írni? Ott nyelvészek várják, hogy
    > > ilyen kérdésekre megadják a választ.
    >
    > Olvasgattam a fórumokat (erre gondoltál?); szerintem túlzottan
    > gyakran van olyan válasz (Bódi Zoltántól), hogy "környezettől függ",
    > vagy hogy "írd olyan formában, ahogy érthetőbbnek gondolod".
    > Kicsit
    > kotlok még az ügyön, aztán meglátjuk - amúgy is lesz még itt kérdés;
    > lásd jelen levél további részeit. (Mellesleg pedig: nem hiszem, hogy
    > például a "Mcdonald's" forma helyesebb lenne, mint ugyanaz "D"-vel.)
    mintha ugy remlene, hogy ha a Mcdonald's forma van felveve,
    akkor a MCDONALD'S, es a McDonald's is helyes, forditva mar
    nem, tehat pusztan gyakorlati okok miatt is jobb a Mcdonald's.

    >
    > -----------------------------------
    >
    > A szó-letiltási listát honnan veszi a MySpell? Úgy értem: hol vannak
    > azok a bizonyos már-ezerszer-leírtuk-úgyhogy-nem-is-írok-példát
    > letiltott szavak a MySpell-anyagban?
    Melyikre gondolsz?
    Van egy kiserleti kapcsolo, (ld. Changelog), de meg egyetlen
    szo eseteben sincs hasznalva. A tobbi vagy szobokortiltas
    (mint a geszt/heggeszt eseteben, bar ezt meg szerintem a
    cseretablazattal fogom lekezelni gg->g atalakitast felveve),
    a tobbi automatikus (pl. tejles , a cseretablazat tartalmazza a jl->lj
    format.)

    >
    > Főleg azért kérdem, mert sem a forráskód-fában nem találom, sem a
    > lefordított anyagban. Hova kell beírnunk ezeket?
    > (A tulajdonnév-toldalékolások miatt igencsak lesznek letiltogatások,
    > például: "Gnumericcel" letiltandó, miközben "Gnumerickel"
    > felveendő, nem igaz?)
    Helyet meg nem talaltam neki, de celszeru oda irni, ahol
    elofordulnak, tehat a tulajdonnev modul eseteben:


    Gnumericcel/w #MYSPELL
    Gnumerickel #MYSPELL

    valahogy igy,
    a kis dupla w nem biztos, de mintha erre a kapcsolora gondoltam
    volna a szo letiltasnal.

    A tiltokapcsolot a hu_HU.aff allomanyba kell ezt meghatarozni, a
    FORBIDDENWORD w
    vagy valami hasonlo sorral


    > Továbbá: hogyan lehet fordítással előállítani a "hu_HU.aff" és
    > "hu_HU.dic" fájlokat, mint a régi "szép" (Ispell-)időkben?
    make all (mert kulonben csak a mar installalt magyar.hash-bol szedi
    ki az affix informaciokat

    Ha lesz kulon myspell-specifikus resz, akkor valoszinu, hogy
    visszater a
    make myspell    >
    > -----------------------------------
    >
    > Szó volt a múltkor a "ReiserFS" szó toldalékolásáról, és abban
    > maradtunk, hogy nem ragozható. Most mégis azt mondanám, gondoljuk
    > ezt át. A "ReiserFS" szó toldalékolásilag minősülhet-e betűszónak
    > (végül is betűszóra végződik)? Ha a helyesírási szabályokat
    > értelmezzük erre az esetre, akkor az említett szó egy mozaikszó,
    > és mint ilyen, ragozandó.

    ReiserFS-sel? vagy ReiserFSsel?

    >
    > -----------------------------------
    >
    > Felmerült korábban a "TeX" szó.
    > Egyetértetek-e azzal, hogy a "TeX" toldalékolása a következő: "teXes",
    > "teXi"? Még a "TeXhel" / "TeXkel" illetve a "TeXhé" / "TeXké" párosok
    > esetén kell választanunk 1-1 alakot, ha a szó toldalékait is fel
    > szeretnénk venni. Nos, szerintetek h-val vagy k-val vegyük fel ezeket?

    Hat az ejtes az iranyado, tehat TeX-hel, de semmikepp nem TeXhel
    de pl. latexszel, mint latexgumival.

    >
    > -----------------------------------
    >
    > Tulajdonnevek toldalékai.
    > Az alapvető "-val/-vel/-vá/-vé"-problémát ("Móriczcal") már
    > feszegettem fentebb; az rendben is van most, hogy már van
    > letiltási lehetőség.
    >
    > Viszont a MySpell 0.5 + hu_HU0.86 elfogadja (helytelenül)
    > a következőket:
    >
    > Weierstrassal
    Weierstrassal/w #MYSPELL
    Weierstrasszal #MYSPELL
    > Neumannal
    Neumannal/w #MYSPELL
    Neumann-nal #MYSPELL
    > Riemannal
    > Maxwellel
    > Gaussal
    >
    > Ezek határesetek, mivel: "Neumannhoz", "Neumanntól",
    > de: "Neumann-nal", "Neumann-ná", "Neumann-nál", "Neumann-nak".
    > Mivel az összes, az adott karakterrel kezdődő toldalékkal rendelkező
    > formát tiltani kell, ezért volna kérdésem: mely toldalékok jöhetnek
    > egyáltalán szóba, vagyis melyeket kell letiltani?
    > Én úgy látom, hogy például a birtokviszony-végződéseket nem
    > (ha például "jj"-re végződik egy tulajdonnév, ahhoz nem
    > "-jaimat"/"-jaitokról" lesz illesztve, hanem "-aimat"/"-aitokról",
    > tehát nem jön létre triplázódás, vagyis nem kell tiltás).
    Nem a triplazodas, hanem az egyertelmuseg miatt kell a tulajdonneveket
    kulonirni, tehat itt is szukseg van a kotojelezesre

    > Mindez arra megy ki, hogy tisztázódjon: minden ilyen esetben
    > elegendő lesz-e néhány letiltás. Mert ha több tucat letiltandó
    > alak van, az nagyon nem szerencsés.
    belefer, ha cel a pontossag, de lehet ezeket egybevonni
    is ragozasi osztalyba! (Sot, ezt mar ki is probaltam, es mukodik).


    > Én a következő releváns toldalékokat találtam:
    >
    > -ba, -be
    > -beli
    > -ból, -ből
    > -fajta
    > -féle
    > -i
    > -ig
    > -ista
    > -izmus
    > -hoz, -hez, -höz
    > -kodik, -kedik, -ködik
    > -kor
    > -nak, -nek
    > -nál, -nél
    > -on, -en, -ön
    > -ra, -re
    > -ról, -ről
    > -szor, -szer, -ször
    > -talan, -telen
    > -tól, -től
    > -ul, -ül
    > -vá, -vé
    > -val, -vel
    >
    > A dologban az a legrosszabb, hogy ezek közül néhány
    > továbbtoldalékolható. Tehát: mely formák legyenek tiltva?
    > Illetve: hogyan fogjuk megoldani a továbbtoldalékolt formák tiltását
    > (ha egyáltalán)?
    > Bár az is igaz, hogy a fenti listában szereplő továbbtoldalékolhatókat
    > nem fogadja el toldalékként a MySpell 0.5 (kivétel például:
    > "Linuxtalan");
    > ezt is tisztázni kellene, így marad-e.
    >
    > (A "Linux"-t egyébként megengedi összetett szó első tagjaként:
    > "Linuxfelhasználó", miközben egyéb tulajdonneveket nem.
    > Elfogadja azt is, hogy "Linuxbeli", holott azt kis kezdőbetűvel
    > kell írni.
    A Linux valahol bennmaradt a koznevek kozott (_informatika?)

    > Erről jut eszembe: nem lehetne kiíratni a MySpell-lel, hogy
    > milyen tőből származtat, illetve, hogy összetett szóról van-e szó,
    > ha helyesnek talál egy szót?)
    De igen! felveszem a kivansaglistara


    >
    > Az előzőkhöz kapcsolódó kérdés: magánhangzók triplázódhatnak-e
    > ("Hawaiiig")? (Az MHSZ csak mássalhangzót említ akkor, amikor a
    > triplázódást tiltja.) Mert ha igen, akkor a magánhangzóval kezdődők
    > törölhetők a fenti listából.
    jo kerdes, szeritem szebb ugy, hogy Hawaii-ig


    >
    > Apropó, hogyan írjuk Neumann feleségének nevét? "Neumann-né"?
    > Tulajdonképpen ez is toldalék-kinézetű dolog, bár nem toldalékként
    > kezeli az mispell.
    valóban, jelenleg csak a ferfi keresztnevek, es a gyakoribb
    csaladnevek kaptak meg.

    >
    > A "Gauss"-val felvet egy újabb kérdést: írhatjuk-e azt, hogy
    > "Gaussszal"? Mert ez mégsem nevezhető triplázódásnak.
    Lefagyott az Exporer, igy nem tudok a Google alapjan
    informaciokat mondani.

    >
    > Továbbá:
    >
    > Möbiussal
    > Ptolemaiossal
    >
    > Mivel sz-szel ejtjük, ezért "Möbiusszal" illetve "Ptolemaiosszal"
    > lenne szerintem. Így van ez?
    Igen


    > Ha igen, akkor ugyebár letiltások + helyes formák explicit felvétele.
    >
    > Az előző példák a matematikai modulból vannak, de a többi modulra is
    > érvényesek a kérdések. Például ezek is elfogadott szavak: "Ispellel",
    > "MySpellel", "Accessel", "Mercedessel", "Philipssel", "Siemenssel",
    > "Titaniccal", "Airessel", "Arkansassal", "Illinoissel", "Lagossal",
    > "Massachusettscsel", "Mauritiussal", "Beatlessel", "Windowssal",
    > "Titaniccá", "Vörösmarttyá", "Áprillyé".
    >
    > A fenti "Massachusettscsel" forma újabb kérdést vet fel. Úgy tűnik,
    > bizonyos végződések még fognak problémát okozni. Vannak még a "ts"-en
    > kívül efféle, speciálisan kezelt végződések?
    Egy-kettot mar kotojellel irunk inkabb,
    jo lenne ebben tisztan latni :)


    >
    >
    > És akkor arról még nem is beszéltem, milyen probléma merül fel
    > a másféle kiejtés miatt. Erős a gyanúm, hogy a következő ragozásokat
    > fogadná el a program: "jDictionarynak", "HTTrackhoz". Mivel viszont
    > ejtésileg magas hangrendűek, ezért, gondolom, szükség van némi
    > hangrendi kategorizálásra. Lásd egyébként további példa gyanánt
    > a fentebbi lista "Arkansassal" és "Illinoissel" elemeit.
    > Hogyan kell tehát végezni a(z mispell szerint) mélyre végződő
    > tulajdonnevek hangrendi kategorizálását a kivételek esetében?
    >
    > Továbbá: az "y"-t ugyebár semmiféle körülmények közt nem tekinti
    > magánhangzónak a program ("jDictionarynak")? A "city" szót például
    > elfogadja, na de a "cityemet" szót is.
    Bizonyos esetekben igen: a -val/-vel toldalek nem hasonul, amikor
    egyertelmu:
    pl. Adyval, de: boyval,

    >
    > -----------------------------------
    >
    > Még egy dolog, a MySpell-lel kapcsolatban. Az "Urállal" szót ugyan
    > elfogadja, de az "Urallal" szóra ezt nem adja javaslatként.
    MySpell hianyossag, javitani kell!


    Udv,

    Laci    >
    >
    > Bíró Árpád
    >
    >
    >
    > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
    > ---------------------~-->
    > Access your PC just like Web Mail
    > http://us.click.yahoo.com/r5uw2C/zncEAA/Ey.GAA/9rHolB/TM
    > ---------------------------------------------------------------------
    ~->
    >
    > Leiratkozás: magyarispell-unsubscribe@yahoogroups.com-re küldött üres
    > levéllel.
    >
    > Your use of Yahoo! Groups is subject to
    > http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   • biro_arpad
    Hello,Itt van még a nem-magyar betűk esete ( Kärcher , Hofbräu , ...), Hat errol is szol az MHSZ: ha rendelkezesre all a megfelelo irasjel,
    Message 3 of 4 , Jul 23, 2002
     Hello,

     > > Itt van még a nem-magyar betűk esete ("Kärcher", "Hofbräu", ...),
     > Hat errol is szol az MHSZ: ha rendelkezesre all a megfelelo
     > irasjel, akkor hasznalni kell. Ami miatt ezzel problemam van,
     > hogy a javaslatteves hatekonysagat lerontja a sok ilyen
     > irasjel. A masik, hogy a MySpell a latin-2-t hasznalja.
     > (latin2: Albanian, Bosnian, Croatian, Czech, English, Finnish, German,
     > Hungarian, Irish, Polish, Romanian, Slovak, Slovenian and Sorbian)
     > Nincs pl. spanyol (se~nor) svéd (°angström), stb.
     > pedig talaltam egy igazan kielegito megoldast a sebessegre vonatkozoan:
     > lenne meg egy ekezesito tablazat, ami nem az osszes karaktert
     > ekezetesitene, hanem mondjuk csak egyet: helyes javaslatot tenne
     > a Handel-re, meg az osszes latin2-es ekezetes szovegre.
     > A latin-1-et nem tudom, hogy erdemes-e belekeverni a latin2-be.
     > Lehet, hogy most kell valtani a UTF-8-ra? :)

     Egyelőre felveszem az "ä" karaktert tartalmazókat megjegyzésbe "ä"
     karakterrel, élesben pedig "a" karakterrel. A többi idegen karakter
     itt és most talán nem olyan lényeges.     > mintha ugy remlene, hogy ha a Mcdonald's forma van felveve,
     > akkor a MCDONALD'S, es a McDonald's is helyes, forditva mar
     > nem, tehat pusztan gyakorlati okok miatt is jobb a Mcdonald's.

     Megnéztem a 0.5-tel. Úgy tűnik, a csupa nagybetűt minden esetben
     elfogadja, amúgy pedig csak az első betűt engedi naggyá tenni.
     Például a "FerRari" szót nem fogadja el.     > Lefagyott az Exporer, igy nem tudok a Google alapjan
     > informaciokat mondani.

     http://www.theregister.co.uk/media/677.jpg

     Persze gondolom, nem saját akaratból használsz "olyan" oprendszert,
     úgyhogy a javaslatom:

     http://mozilla.fsf.hu/installer/1.0.0/win/mozilla-win32-1.0-huHU-installer.=
     exe     Egy kérdést a sok közül kihagytál a válaszadásból, újra leírom:
     Hogyan kell végezni a(z mispell szerint) mélyre végződő tulajdonnevek
     hangrendi kategorizálását a kivételek esetében (ha szerinte mély, de
     szerintem magas)?     > Bizonyos esetekben igen: a -val/-vel toldalek nem hasonul, amikor
     > egyertelmu: pl. Adyval, de: boyval,

     Ezt az utóbbit nem értem... ez "boyjal" lenne, nem?


     Bíró Árpád
    • Németh László
     ... Akkor bizony kevertem az Ispell-lel! :) ... Rövid és velős. ... installer.= ... Van egy tesztgyártó keretrendszer, amit még pár éve írtam, és egy
     Message 4 of 4 , Jul 23, 2002
      biro_arpad <biro_arpad@...> irta:

      > Hello,
      >
      > > > Itt van még a nem-magyar betűk esete ("Kärcher", "Hofbräu", ...),
      > > Hat errol is szol az MHSZ: ha rendelkezesre all a megfelelo
      > > irasjel, akkor hasznalni kell. Ami miatt ezzel problemam van,
      > > hogy a javaslatteves hatekonysagat lerontja a sok ilyen
      > > irasjel. A masik, hogy a MySpell a latin-2-t hasznalja.
      > > (latin2: Albanian, Bosnian, Croatian, Czech, English, Finnish,
      > German,
      > > Hungarian, Irish, Polish, Romanian, Slovak, Slovenian and Sorbian)
      > > Nincs pl. spanyol (se~nor) svéd (°angström), stb.
      > > pedig talaltam egy igazan kielegito megoldast a sebessegre
      > vonatkozoan:
      > > lenne meg egy ekezesito tablazat, ami nem az osszes karaktert
      > > ekezetesitene, hanem mondjuk csak egyet: helyes javaslatot tenne
      > > a Handel-re, meg az osszes latin2-es ekezetes szovegre.
      > > A latin-1-et nem tudom, hogy erdemes-e belekeverni a latin2-be.
      > > Lehet, hogy most kell valtani a UTF-8-ra? :)
      >
      > Egyelőre felveszem az "ä" karaktert tartalmazókat megjegyzésbe "ä"
      > karakterrel, élesben pedig "a" karakterrel. A többi idegen karakter
      > itt és most talán nem olyan lényeges.
      >
      >
      >
      > > mintha ugy remlene, hogy ha a Mcdonald's forma van felveve,
      > > akkor a MCDONALD'S, es a McDonald's is helyes, forditva mar
      > > nem, tehat pusztan gyakorlati okok miatt is jobb a Mcdonald's.
      >
      > Megnéztem a 0.5-tel. Úgy tűnik, a csupa nagybetűt minden esetben
      > elfogadja, amúgy pedig csak az első betűt engedi naggyá tenni.
      > Például a "FerRari" szót nem fogadja el.
      Akkor bizony kevertem az Ispell-lel! :)


      >
      >
      >
      > > Lefagyott az Exporer, igy nem tudok a Google alapjan
      > > informaciokat mondani.
      >
      > http://www.theregister.co.uk/media/677.jpg

      Rövid és velős.

      >
      > Persze gondolom, nem saját akaratból használsz "olyan" oprendszert,
      > úgyhogy a javaslatom:
      >
      > http://mozilla.fsf.hu/installer/1.0.0/win/mozilla-win32-1.0-huHU-
      installer.=
      >
      > exe
      Van egy tesztgyártó keretrendszer, amit még pár éve
      írtam, és egy kicsit MS függő (Word+
      Visual Basic for Application+IE Explorer), úgyhogy a saját
      csapdámba estem :)

      >
      >
      >
      > Egy kérdést a sok közül kihagytál a válaszadásból, újra leírom:
      > Hogyan kell végezni a(z mispell szerint) mélyre végződő tulajdonnevek
      > hangrendi kategorizálását a kivételek esetében (ha szerinte mély, de
      > szerintem magas)?
      kapcsolókkal,
      ha pl. a szó kapcsolói: /A/U, (mély főnévtoldalékok)
      akkor a magas ajakréses: /B/V, ajakkerekítéses: /C/W

      pl. Word: Wordöt Worddel
      így van felvéve az _informatika/tulajdonnev állományba:
      Word/C/W


      >
      >
      >
      > > Bizonyos esetekben igen: a -val/-vel toldalek nem hasonul, amikor
      > > egyertelmu: pl. Adyval, de: boyval,
      >
      > Ezt az utóbbit nem értem... ez "boyjal" lenne, nem?
      Igen, megnézem, hogy hol oldottam meg a helyes -val/-vel
      hasonulást. (Úgy rémlik, hogy egyszerű felsorolással,
      pedig itt az affix forráson is lehetne változtatni.)

      Üdv,

      Laci


      >
      >
      > Bíró Árpád
      >
      >
      >
      > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
      > ---------------------~-->
      > Free $5 Love Reading
      > Risk Free!
      > http://us.click.yahoo.com/NsdPZD/PfREAA/Ey.GAA/9rHolB/TM
      > ---------------------------------------------------------------------
      ~->
      >
      > Leiratkozás: magyarispell-unsubscribe@yahoogroups.com-re küldött üres
      > levéllel.
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      > http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.