Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

nem fölismert jó szavak, 67 darab

Expand Messages
 • ge
  Kedves Laci, A sok ezer jónak vélt teljesen rossz szó (teljesen mindennapos szövegekből) mellett vannak még nem fölismert jó szavak is, íme 67 darab
  Message 1 of 1 , Oct 3, 2006
   Kedves Laci,

   A sok ezer j�nak v�lt teljesen rossz sz�
   (teljesen mindennapos sz�vegekb�l) mellett
   vannak m�g nem f�lismert j� szavak is,
   �me 67 darab mintak�ppen,

   Vizsg�latra az 1.1.1 v�ltozatot haszn�ltam.

   �dv�zlettel, Eleon�ra.

   agybelileg
   ak�ppen
   balfel�l
   cselekv�erejei
   cs�ggede
   dics�r�leg
   dunahidak
   egyoldal�lag
   egypercenk�nt
   ek�pp
   eleny�szte
   ellen�rt�kek�ppen
   elmebelileg
   el�t�l�leg
   er�s�t�leg
   esdene
   esden�
   finnugorista
   finnugorist�k
   finnugorizmus
   folyom�nyak�ppen
   f�bel�vik
   hadiereje
   hadierejei
   hajt�erejei
   hollywoodilag
   idevonatkoz�lag
   id�belileg
   igazol�sak�ppen
   ingerl�leg
   jahve
   jelszavul
   jobbfel�l
   jobbika
   jutalmaz�sak�ppen
   j�id�re
   j�sz�nt�b�l
   keresztapja
   kiterjed�leg
   konzervat�vja
   k�rlel�leg
   len�z�leg
   megfelel�leg
   megvet�leg
   mindem�g�tt
   mindezid�ig
   nagyr�szben
   nemzetis�gileg
   n�lunk�
   r�szigaz/U
   saj�tmagunk
   szerencsejava
   szerencsejavai
   szevasz
   templ�riusok
   t�lmen�leg
   uram�k
   �br�zol�sak�ppen
   �llamf�rfiaik
   �llamf�rfiaink
   �llamjavak
   �llamokbeliek
   �llamokbeliekkel
   �mmal
   �lym�don
   �mmel
   �n�nmagunk
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.