Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

hunstem

Expand Messages
 • ge
  Kedves Mindannyian, ... elem ... Unknown word. ... aranyelek ... aranyelek ... aranyelek 1. ha az elem tő, miért változtatja meg az aranyelem esetén
  Message 1 of 3 , Mar 2, 2006
  • 0 Attachment
   Kedves Mindannyian,

   A hunstem tesztelesenel a k�vetkez� furcsas�gokat tal�ltam:
   > elem
   elem
   > eled
   Unknown word.
   > aranyelem
   aranyelek
   > aranyeled
   aranyelek
   > aranyele
   aranyelek

   1. ha az elem t�, mi�rt v�ltoztatja meg az aranyelem eset�n v�lem�ny�t?
   2. az aranyele gondolom az ara �s nyele sz� �sszeh�zas�t�sa. (Neml�tez� sz�). Na de mi�rt a t�bbessz�m� forma a t� szerinte?

   > ruh�j�
   ruh�j�
   > ruh�ja
   ruha
   > ruh�i
   ruha
   > ruh�s
   ruh�s
   > ruh�s�
   ruh�s

   1. Mi�rt nem jelzi a hunstem, hogy a ruh�j� �s ruh�s szavak a ruha sz�b�l erednek? Ezt (a k�pzett szavak visszak�vet�s�t) nem is tervezi az �r�?

   > cser
   cser
   > csere
   csere
   > cserje
   cserje
   > korom
   korom
   > k�r�m
   k�r�m
   > k�r�mn�l
   k�r�m
   > kormos
   kormos

   A csere �s cserje lehet �ppens�ggel a cser sz� birtokos v�ltozata is. Ilyesmit nem kellene jelezni?
   A korom lehet a kor birtokos alakja, a k�r�m a k�r�, ezt nem k�ne jelezni?
   A kormosnak a koromb�l sz�rmaz�sa: l�sd fent.

   > gennyk�m
   gennyk�m

   Ez esetben pedig kifejezetten val�sz�n�, hogy nem a genny k�mj�r�l van sz�, hanem a genny bec�zett form�j�r�l.

   > haj�sk�d
   haj�ska
   > haj�k�d
   haj�k�d
   > mos�k�d
   mos�k�d
   > cs�nakk�d
   cs�nakk�d

   A fentiek eset�ben mind a bec�z�s, mind a k�ddal val� kapcsolat lehets�ges. A szavak nem egy�rtelm�ek, a hunstem v�laszt�sa teljesen �nk�nyes �s kisz�m�thatatlan.

   �dv�zlettel: Eleon�ra
  • nemeth@mokk.bme.hu
   Kedves Eleonóra! A tövező kísérleti jelleggel működik. Sajnos a kimenet korlátozott, a lehetséges tövek közül csak egyet ad vissza. ... A
   Message 2 of 3 , Mar 2, 2006
   • 0 Attachment
    Kedves Eleonóra!

    A tövező kísérleti jelleggel működik. Sajnos a kimenet korlátozott,
    a lehetséges tövek közül csak egyet ad vissza.

    Quoting ge <eleonora46@...>:

    > Kedves Mindannyian,
    >
    > A hunstem tesztelesenel a következő furcsaságokat találtam:
    > > elem
    > elem
    > > eled
    > Unknown word.
    > > aranyelem
    > aranyelek
    > > aranyeled
    > aranyelek
    > > aranyele
    > aranyelek
    >
    > 1. ha az elem tő, miért változtatja meg az aranyelem esetén véleményét?

    A korlátozott kimenet miatt.

    > 2. az aranyele gondolom az ara és nyele szó összeházasítása. (Nemlétező szó).
    > Na de miért a többesszámú forma a tő szerinte?

    A tövezésnél a *_morph szótárak használata adja a valódi tövet.

    >
    > > ruhájú
    > ruhájú
    > > ruhája
    > ruha
    > > ruhái
    > ruha
    > > ruhás
    > ruhás
    > > ruhásé
    > ruhás
    >
    > 1. Miért nem jelzi a hunstem, hogy a ruhájú és ruhás szavak a ruha szóból
    > erednek? Ezt (a képzett szavak visszakövetését) nem is tervezi az író?

    A tövező nem vágja le a képzőket. A szövegindexeléshez
    ez megfelelőbbnek tűnik.


    >
    > > cser
    > cser
    > > csere
    > csere
    > > cserje
    > cserje
    > > korom
    > korom
    > > köröm
    > köröm
    > > körömnél
    > köröm
    > > kormos
    > kormos
    >
    > A csere és cserje lehet éppenséggel a cser szó birtokos változata is.
    > Ilyesmit nem kellene jelezni?
    > A korom lehet a kor birtokos alakja, a köröm a köré, ezt nem kéne jelezni?

    De igen! Tervezve is van a tövezés javítása.

    > A kormosnak a koromból származása: lásd fent.
    >
    > > gennykém
    > gennykém
    >
    > Ez esetben pedig kifejezetten valószínű, hogy nem a genny kémjéről van szó,
    > hanem a genny becézett formájáról.

    Egyik sem valószínű:

    $ look gennyke szoszabl
    gennykeltô 2 2 0 0
    gennykeltôk 2 2 0 0
    gennykeltő 77 77 70 58
    gennykeltők 34 34 31 9
    gennykeltőkkel 1 1 1 0
    gennykeltö 1 1 0 0
    gennykelések 4 4 4 3
    $ look gennyké szoszabl
    gennyképzô 1 1 1 0
    gennyképződés 7 7 5 5
    gennyképződések 2 2 1 1
    gennyképződéssel 1 1 0 0

    >
    > > hajóskád
    > hajóska
    > > hajókád
    > hajókád
    > > mosókád
    > mosókád
    > > csónakkád
    > csónakkád
    >
    > A fentiek esetében mind a becézés, mind a káddal való kapcsolat lehetséges. A
    > szavak nem egyértelműek, a hunstem választása teljesen önkényes és
    > kiszámíthatatlan.

    Ó-ra végződő stb. sima tőnél a -ka helyett a -cska kicsinyítőképző,
    amit a köznyelvben még elfogadhatónak tartottam:

    [laci@lalilili szabaly]$ look hajóka szoszabl | head -1
    hajókabin 1 1 1 1
    [laci@lalilili szabaly]$ look hajócska szoszabl | head -1
    hajócska 75 75 58 34

    Vagy még inkább: *libáka, libácska stb.
    A képzővel ellátott alakoknál lehet pont fordítva is, mint
    az -s melléknévképzőnél: hajóska, *hajósocska. (Illetve az
    i végűeknél is jó a -ka, -ke, ezt nem kezeli a Magyar Ispell.)

    Ha indexelés a cél, a mostani tövező is jól használható.
    Ha több tő kell már most is, a morfológiai elemzés kimenetéből elő lehet állítani ideiglenesen.

    Köszönöm a hibajelzést!

    Üdvözlettel:

    Laci
    >
    > Üdvözlettel: Eleonóra
    >
    >
    >
    >
    > Leiratkozás: magyarispell-unsubscribe@yahoogroups.com-re küldött üres
    > levéllel.
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    ----------------------------------------------------------------
    This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
   • ge
    Kedves Laci, Köszönöm a választ. A hunmorph szótárat használva a következő dolgok tűnnek fel (ezúttal a _morph szótárakkal): blokkcímzés
    Message 3 of 3 , Mar 3, 2006
    • 0 Attachment
     Kedves Laci,

     K�sz�n�m a v�laszt.
     A hunmorph sz�t�rat haszn�lva a k�vetkez� dolgok t�nnek fel (ez�ttal a _morph sz�t�rakkal):

     blokkc�mz�s blokkc�mez
     blokkhengerl�s blokkhengerel
     blokkvez�rl� blokkvez�rel
     bog�rev�s bog�reszik
     boh�ck�pz� boh�ck�pez
     bokal�v�s bokal�
     b�rszorz� b�rszoroz
     b�lyegterm�s b�lyegterem
     ..
     k�pzett sz�, a levezet�s nem helyes, legal�bbis �gy megjegyz�s n�lk�l nem, mert az "alapsz�" nem l�tez� sz�.

     bors�lyukas bors�lyuk
     b�l�sfonalas b�l�sfon�l
     �rdekes m�don itt megtal�lja az alapsz�t a lyukas, fonalas eset�n nem:
     > lyukas
     lyukas

     b�boros�rt b�boros�r
     buher�l�s�rt buher�l�s�r
     bocs�nat�rt bocs�nat�r
     Rossz, nem l�tez� kiindul� sz�t j�nak v�l. Az �r �rt alak� t�rgyesete a szersz�mra vonatkozik, azzal pedig sem a buher�l�s, sem a b�boros, sem a bocs�nat nem k�pez �sszetett sz�t.

     b�rh�znegyed b�rh�zn�gy
     Ez teljes m�rt�kben hib�s alapsz�t eredm�nyez.

     bodzam�rt�s bodzamM�rt�s
     borj�r�ti borj�rR�ti
     br�kercsal�s br�kercCsal�s
     buktav�ri buktavV�ri
     Itt �r�shiba lehet a dic �llom�nyban.

     bokszamazon bokszamaz
     Az amazon sz�nak nem t�ve az amaz sz�.

     bronzlel� bronzlelel
     Ez sajnos teljesen hib�s. a lelel r�gies sz�, nemigen haszn�latos ma.

     br�csavirtu�z Unknown
     buny�virtu�z Unknown
     b�nyalyuk Unknown
     Itt teljesen j� szavak vannak (amiket a hunspell felismer), de a hunmorph elutas�t.

     b�bsz�nj�tsz� b�bsz�nj�tszik
     A sz�nj�tsz� sz� szerintem a sz�nj�t�kb�l k�pz�dik, �ppen �gy, mint a szn�nj�tsz�s ige.

     bugyiletol�s bugyitol
     b�rmeghat�roz� b�rhat�roz
     Itt lev�lasztja az igek�t�t, ami nem c�lszer�.

     bulilehet�s�g bulivan
     b�kelehet�s�g b�kevan
     a lehet�s�gnek nagyon t�voli gy�kere a van sz�, nem helyes.

     b�reloszl�s b�reloszol
     b�rhaldokl� b�rhaldokol
     b�taboml� b�tabomol
     Az oszlik, haldoklik, bomlik szavak ikes ig�k.

     Nyelvtanilag megfogalmazva �s �sszefoglalva, az �sszetett as/es/os/�s ig�b�l vagy f�n�vb�l k�pzett szavakat nem lenne szabad meg�rintenie a hunstemnek. ugyan�gy az �/� v�g� ig�b�l sz�rmaz�kat sem. Ez az �ltalam felsorolt hib�k t�bb mint 90%-�t f�lsz�moln�. Ezut�n k�vetkeznek az ikes ig�k, ez 1-2 %. A t�bbi hiba a sz�k�szlet nem teljess�g�b�l vagy nem helyess�g�b�l ered, egyedi jav�t�st ig�nyel.


     �dv�zlettel: Eleon�ra
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.