Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

honari baraye gozarandane paeeze shoma

Expand Messages
 • ...:::MOHSEN:::..
  هنری برای گذراندن پاییز شما پائیزرا سلطان فصلها نامیده اند. اما به نظر من که سلطان
  Message 1 of 1 , Nov 19, 2008

   هنری برای گذراندن پاییز شما

   پائیزرا سلطان فصلها نامیده اند. اما به نظر من که سلطان غمهاست. فصل شروع سرما و غم. اما انصافا فصل زیبایی است و میتوان از زیبایی ها لذت برد. این زیبایی ها با زرد شدن برگها در اواخر آن دو چندان میشود.

   اما واقعا فکر میکنید که برگهای پائیزی تنها بدرد آتش زدن میخورند؟ اگر اینگونه فکر میکنید سخت در اشتباهید چرا که میتوان با صرف اندکی وقت و داشتن کمی سلیقه کارهای بسیار زیبایی با برگهای زرد انجام داد و هم وقت خود را گذراند و هم خانه خود را قشنگ کرد. این عکسها را ببیند و منتظر زرد شدن برگها شوید!

   روی عکس زیر کلیک کنید

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.