Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Anekdotai treciadieniui

Expand Messages
 • Laimis Laimis
  ... kuriuose parašyta tik ... diena! ? ... prasitariau, kad galiu vieną ... Karūnavimas numatytas ... mašiną. Važiavo purvinais ... šviesą.
  Message 1 of 72 , Feb 4, 2004
   > Laima:

   > - Rolka, kod�l kasdien mes gaunam daugyb� lai�k�,
   kuriuose para�yta tik

   > viena eilut� - "�iandien gra�i, tiesiog nuostabi
   diena!"?

   > - Matai Laima, ka�kaip, taut� sveikindamas,
   prasitariau, kad galiu vien�

   > gra�i� dien� atsistatydinti..

   >   >

   > Rolandas parei�k�, kad jam nusibodo b�ti prezidentu.
   Kar�navimas numatytas

   > kit� m�nes�.

   >

   > Koks skirtumas tarp Pono Dievo ir Rolando Pakso?

   > Ponas Dievas negalvoja, kad jis Rolandas Paksas.

   >


   >


   >

   > Du policininkai snekasi: Ma�iau vakar rolando
   ma�in�. Va�iavo purvinais

   > numeriais, atbula, prie�inga eile per raudon�
   �vies�. Nestabd�iau -vistiek

   > b�tu teisus buv�s.

   >   >   >   >

   > Rolandas:

   > - �urkau, kaip tai a� nebesuprantu, k� mes �ia, toj
   prezident�roj,

   darom...

   > - Pris�skim Rolandai ir a� jums visk� paai�kinsiu.

   > - Paai�kinti, �urkau, ir a� pats galiu. Bet va
   suprasti - niekaip...

   >

   > R.Paksas kasdien Prezident�roje dirba su
   dokumentais.

   > �tai, pavyzd�iui, �iandien jis nagrin�jo savo pas�,
   SD pa�ym�jim� ir

   gimimo

   > liudijim�.

   >

   > Susitinka Bilas Klintonas ir Rolandas Paksas. Bilas:

   > - Gird�jau, Rolandai, sunku tau dabar.. Atstatydint
   tave ruo�iasi. Taip

   > g�dingai prisidirbai..

   > - Kam kalb�t, Bilai, o tau tyl�t. Visas pasaulis
   tavo nuotykius �ino.

   > - Na, bet a� nors malonum� aptur�jau...


   __________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! SiteBuilder - Free web site building tool. Try it!
   http://webhosting.yahoo.com/ps/sb/
  • jazzyak47
   Prisiminiau ankedota ta tema: Trys suomiai zvejoja ant ledo: Po pirmos dienos vienas garsiai istaria- Nekimba!. Antra diena kitas suomis sako:- Jo tikrai
   Message 72 of 72 , Mar 29, 2004
    Prisiminiau ankedota ta tema:
    Trys suomiai zvejoja ant ledo: Po pirmos dienos vienas garsiai
    istaria- Nekimba!. Antra diena kitas suomis sako:- Jo tikrai
    nekimba!. Trecia diena treciasis suomis istaria:- kas cia po velniu
    gali kibti kai jus taip triuksmaujat!
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.