Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Su sventem!

Expand Messages
 • Jolanta
  Na matyt ir man reiketu visus cia besilankancius pasveikinti su praejusiomis sventemis. Geru 2004 metu:) P.s te issipildo visi jusu norai Jolanta
  Message 1 of 8 , Jan 2, 2004
  • 0 Attachment
   Na matyt ir man reiketu visus cia besilankancius pasveikinti su
   praejusiomis sventemis. Geru 2004 metu:)
   P.s te issipildo visi jusu norai

   Jolanta


   --- In lithuaniansincanada@yahoogroups.com, "ieskantislaimes"
   <ieskantislaimes@h...> wrote:
   > Noriu visus Jus pasveikinti su artëjanèiom Ðv. Kalëdom ir
   > Naujaisiais
   > metais! Tegul Naujieji metai teatneða daug stiprybës Jûsø
   > darbuose ir
   > þygiuose. Sëkmës visiems!
   > Linas
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.