Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7921Re: [LitCanada] Praðau padëkit :)

Expand Messages
 • darijus spakauskas
  Mar 28, 2013
   priklausomai, kaip susirasit buta, pinigu mazoka atrodo, bet jei gausit kambareli uz 400 tai pradziai gal ir uzteks kas liko, bet atvirai - tai maza, torontas labai brangus miestas, teks salotomis maitintis. jei dar klausimu - prasome kreiptis


    
   Darijus Spakauskas
   Pianist, Composer, Audio-Video Engineer

   Studio D
   8 Jeffcoat Dr. Toronto, ON M9W 3B4
   CANADA
   tel.: 416-886-6027

   http://www.DarijusStudio.com
   http://www.youtube.com/ccmvideo
   http://www.youtube.com/ncmrecords
   http://www.youtube.com/torontolietuviai   ________________________________
   From: Evelina Frolova <evelina.frolova@...>
   To: lithuaniansincanada@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, March 28, 2013 10:22:04 AM
   Subject: [LitCanada] Praðau padëkit :)


    
   Sveiki,
   Norëèiau papraðyti informacijos ið jûsø, að gavau darbo pasiûlymà Kanadoje, cashier pozicijai, atlyginimas 800 usd á savaitæ atskaièius mokesèius, jie apgyvendina ir maitina. Ar to uþtenka normaliai pragyventi Kanadoj? Kaip manote ar apsimoka? Galbût galëèiau iðgirsti kaþkokiø naudingø patarimø? Esu jauna 19 metø mergina, mane visada labai domino Kanada , Jungtinës Valstijos, praðau atsiliepkit,

   Pagarbiai,
   Evelina Frolova
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 12 messages in this topic