Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"Aliz kalandjai Csodaországban " (Alice in Hungarian) published by Evertype

Expand Messages
 • Michael Everson
  Evertype would like to announce the publication of Anikó Szilágyi s translation of “Alice s Adventures in Wonderland” into Hungarian, “Aliz kalandjai
  Message 1 of 1 , Jul 14, 2013
   Evertype would like to announce the publication of Anikó Szilágyi's translation of “Alice's Adventures in Wonderland” into Hungarian, “Aliz kalandjai Csodaországban”. The book uses John Tenniel's classic illustrations. A page with links to Amazon.com and Amazon.co.uk is available at http://www.evertype.com/books/alice-hu.html . Bookstores can order copies at a discount from the publisher.

   From the Introduction:

   Lewis Carroll álnéven írt: Charles Lutwidge Dodgson volt az igazi neve, és matematikát tanított az Oxfordi Egyetem Christ Church kollégiumában. Dodgson 1862. július 4-én kezdte el a mesét, amikor csónakkirándulásra ment a Temzén Robinson Duckworth tiszteletessel, a tízéves Alice Liddell-lel, a kollégium esperesének lányával és Alice két testvérével, a tizenhárom éves Lorinával és a nyolcéves Edith-tel. Ahogy a versben olvasható a könyv elején, a három kislány megkérte Dodgsont, hogy mondjon nekik egy mesét, ő pedig eleinte vonakodva kezdte mesélni nekik a történet első változatát. Sok félig elrejtett utalás található ennek az ötfős társaságnak a tagjaira a könyv szövegében, amely végül 1865-ben jelent meg.

   Budapesten felnőve az 1990-es években azt tapasztaltam, hogy Aliz különleges helyet foglal el a magyar gyerek­iro­dalomban. Mindenki hallott a könyvről, de kevesen ismerték igazán. A szereplőket leginkább a számos filmadaptációból tudtuk beazonosítani, főleg a Disney rajzfilmből, vagy esetleg különböző rövidített változatokból, az eredeti szöveget azonban nem sokan olvasták. A könyv angol klasszikusként ismert volt, de egyelőre nem vált magyar kedvenccé. […]

   Az volt a célom, hogy olyan pontos fordítást készítsek, ami egy kétnyelvű kiadásban is megállná a helyét, de ami ugyanakkor élvezetes és természetesen hangzik. Meg­próbáltam az angol szöveg humorát átültetni a magyarba, amennyire ezt az eredeti szellemiségéhez való hűség engedi; hogy ez sikerült-e, azt döntse el az olvasó. A legtöbb vers­be­tétet nagyjából szó szerint fordítottam, a „Twinkle, twinkle little bat” kivételével, amit a kortárs angol közönség jól ismer: itt egy hasonlóan népszerű magyar altatót írtam át. „Az Álteknős története” című fejezetben Babits Mihály Dante-fordításának enyhén módosított változatát használtam („A Szeretet mozgat napot és minden csillagot”), és Arany János Shakespeare-fordítását („Légy, minő vagy, ked­ve­sem”).

   Hálás vagyok Michael Eversonnak hozzáértő tanácsáért, és azért, hogy hajlandó volt kiadni egy fiatal fordító munkáját. Köszönettel tartozom barátomnak és kollégámnak, Kőszeghy Annának, aki konstruktív javaslatokat tett a magyar szöveggel kapcsolatban. Ezt a fordítást a nagymamámnak, Juditnak ajánlom, aki maga is fordító, és akitől az alapokat megtanultam sok évvel ezelőtt.

   =====
   Lewis Carroll is a pen-name: Charles Lutwidge Dodgson was the author’s real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Thames in Oxford together with the Reverend Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age), the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters, Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). As is clear from the poem at the beginning of the book, the three girls asked Dodgson for a story and reluctantly at first he began to tell the first version of the story to them. Many half-hidden references are made to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865.

   Growing up in Budapest in the 1990s I found that Alice occupied a unique position in children’s literature in Hungary. It was a book everyone had heard of but few were actually familiar with. Our knowledge of the characters came primarily from the various film and television adaptations, especially the Disney one, or perhaps from the numerous abridged versions, and only rarely from having read the original work. The book was certainly well-known as an English children’s classic, but had not quite achieved the status of a Hungarian favourite. […]

   My aim has been to prepare a translation that is accurate enough for a bilingual edition, but is enjoyable and flows smoothly. I tried to transpose the humour in the English text to the Hungarian as far as possible while remaining true to the spirit of the original; whether or not I have succeeded is for the reader to decide. I translated most of the poetry fairly literally, with the exception of “Twinkle, twinkle little bat”, which is well known to the contemporary English audience: here I rewrote a similarly popular Hungarian song. In “The Mock-Turtle’s Story” I used a slightly modified version of Mihály Babits’s translation of Dante (“A Szeretet mozgat napot és minden csillagot”), and János Arany’s translation of Shakespeare (“Légy, minő vagy, kedvesem”).

   I am grateful to Michael Everson for his expert advice and his willingness to publish the work of an emerging translator. I am also indebted to my friend and colleague Anna Kőszeghy for her constructive suggestions regarding the Hungarian text. This translation is dedicated to my wonder­ful grandmother, Judit, herself a translator, who taught me the basics many years ago.

   —Anikó Szilágyi
   ==========
   Michaael Everson
   Evertype, http://alice-in-wonderland-books.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.