Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Vorto de la tago - POLUI

Expand Messages
 • Fra Simo
  Mi petas senkulpigon, ke mi ankorau ne trovis tempon por iom sistema atentigado pri la lingvaj malghustajhoj en *lernu.net*. Nun mi reagas pri unu jhusa vorto
  Message 1 of 1 , Sep 17, 2011
  • 0 Attachment
        Mi petas senkulpigon, ke mi ankorau ne trovis tempon por iom sistema atentigado pri la lingvaj malghustajhoj en lernu.net. Nun mi reagas pri unu jhusa "vorto de la tago".
        Malbone, ech iusence malhoneste estas strebi, ke lernemaj komencantoj parkerigu la tuton de la Plena Ilustrita Vortaro kaj similaj relative dikaj vortaroj. La kompilantoj de tiaj vortaroj prave registras malrekomendindajn radikojn kaj aliajn vorterojn, kaj vortojn kaj kelkvortajhojn, por helpi al homoj, kiuj tiajn renkontas en tekstoj. Bedaurinde, ili multe tro malofte signas la malrekomendindecon. Instruantoj de la lingvo ne rajtas simile fari. Ni memoru, ke Esperanton difinas la Fundamento de Esperanto, pro kio vorterojn oni serchu ekster la Fundamento (unuavice ekster la Universala Vortaro) nur por tio, kio ne estas kontentige direbla per la Fundamenta materialo. SHajnas, ke ghis nun la verkantoj de lernu.net tion tro ofte forgesis, pro tio, ke al ili tro imponis la eminenreco de orof. Waringhien (homo al mi tre kara, sed ne pri tio temas nun) kaj aliaj famai vortaristoj.

        SHajnas al mi, ke ni trovas en la lasta "vorto de la tago" rimarkindan ekzemplon pri tio, kion mi jhus skribis.
       La PIV-lingva "polu/i" nenion alian diras ol la Esperanta "mal/pur/ig/i", per kiu ghi estas difinita en la NPIV mem (kaj, kopie, en la difino de nia "vorto de la tago"). Povos okazi, ke uzo de
   "mal/pur/ig/i" ne sufiche klare montras, ke temas pri mediprotektado kaj pri malpurigo per hhemiajhoj au aliaj dangherajhoj. En tiaj okazoj oni facile povas en la kuntekston enmeti la necesajn precizigojn.

   2011/9/17 lernu! <do_not_reply@...>

   POLUI

   Danĝere malpurigi vivesencan elementon de la naturo:

   Industriaj fumoj poluas atmosferon.
   La urbo estas poluita.
   La polua nivelo de la Balta Maro estas aparte alta.
   La poleno informas pri la atmosfera poluado.
   La polueco en la rivero estas tre granda kaj pro tio fiŝoj ne vivas en ĝi.
   Diversaj kemiaj substancoj estas poluaĵoj.
   La lago poluiĝis.
    
   ___________________________
   http://www.frasimo.blogspot.com/
   [journal en ligne, en français]

   NE VOUS LAISSEZ PAS EMPOISONNER PAR LA VACCINATION.
   NE LASU, KE ONI VIN VENENU PER VAKCINADO !

   Grésillon vaut un voyage et une ou quelques semaines de séjour : http://gresillon.org

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.