Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Het doel van de oecumenische e-mailgespreksgroep 'Leesrooster' is een via e-mail verlopend gesprek over de lezingen van het Oecumenisch Leesrooster zoals die gepubliceerd worden in het blad 'De Eerste Dag', een uitgave onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland. Het gesprek mag in ruime zin opgevat worden - welkom zijn mijmeringen, eerste impressies, vragen, vertalingen, exegetische kanttekeningen, liturgische suggesties of vragen, aanbevolen litteratuur, preekschetsen of een complete preek, kortom, alles wat een goed verstaan en een verantwoorde liturgie kan bevorderen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan J.H.Hofland, jjh.hofland@snelnet.net .

Group Information

 • 1401
 • Other
 • May 31, 2000
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Not listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History