Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Raporto de La 5a Azia Kongreso

Expand Messages
 • HORI Yasuo
  Karaj, Jen estas raporto de la 5a Azia Kongreso. Resume: 1. La 11an-la15an de februaro okazis la 5a Azia Kongreso en Bengaluro, Barato. 2. En g^i partoprenis
  Message 1 of 3 , Feb 27, 2008
   Karaj,

   Jen estas raporto de la 5a Azia Kongreso. Resume:

   1. La 11an-la15an de februaro okazis la 5a Azia Kongreso en Bengaluro,
   Barato.

   2. En g^i partoprenis 160 (alig^intoj 254) el 29 landoj (el Azio 13, el
   ekster Azio 16). La nombro de la landoj (ambau^ el Azio kaj el ekster Azio)
   estis rekorda.

   3. S-ro LEE Jung-kee el Koreio elektig^is kiel la nova prezidanto de
   Komisiono pri Azia Esperanto-Movado. Hori el Japanio eksig^is.

   4. La 6a Azia Kongreso okazos en junio 2010 en Ulaanbaatar, Mongolio.   Nenio estas pli internacia ol Esperanto

   (esprimo de s-ro Muhammad Mahbubul Huq en la Fermo)   La 11an ? la 15an de februaro 2008 en Bengaluro, Barato, okazis la 5a Azia
   Esperanto-Kongreso tre sukcese kun la temo “Esperanto en multlingva Azio”.   Partoprenis el la plej diversaj landoj

   La plej granda Azia Kongreso (en C^inio en 1996) konsistis el 585 alig^intoj
   el 18 landoj, do tiu ?i bengalura Kongreso ne estis tiel granda kiel tiu,
   ?ar la nombro de la alig^intoj estis nur 254 kaj tiu de la partoprenantoj
   estis 160. Sed tiuj partoprenantoj venis el 29 landoj, el kiuj 13 estis el
   Azio kaj la 16 estis el ekster Azio. En la antau^aj AK-oj, eble azianoj
   venis nur el C^inio, Japanio, Koreio kaj malmulte da aliaj landoj, sed en
   tiu c^i Kongreso partoprenantoj venis el jenaj landoj: Banglades^o, Barato,
   C^inio, Irano, Israelo, Japanio, Koreio, Mongolio, Nepalo, Pakistano,
   Srilanko, Tag^ikio, Vjentamio, nome preskau^ el c^iuj landoj, kie ekzistas
   Esperanto-movado.

   La plej multe alig^is el Japanio (86), tamen ankau^ multe (21 homoj) ne
   venis. C^u tio signifas la maljunig^antan/intan japanan Esperanto-movadon?
   El Barato 35 alig^is, sed tre bedau^rinde nur malmultaj barataj junuloj
   estis en la kongresejo. Kie estas barataj junuloj? La kongreso estas la plej
   bona loko por sperti la vivantan Esperanton, tamen la barata movado ne
   sukcesis doni tian s^ancon al gejunuloj. Male el Nepalo 28 alig^is, kaj ili
   tre energie kaj june laboris kaj agadis en la kongresejo. Jam tradiciaj
   Internaciaj Himalajaj Renkontig^oj kaj la 4a Azia Kongreso en 2005
   antau^enpus^is la movadon. El C^inio 16 kaj el Pakistano 10 alig^is, sed pro
   vizo-problemo duono el C^inio kaj neniu el Pakistano (krom unu log^anta en
   Kanado) venis. LKK klopodis pri la vizo, sed tre bedau^rinde tio ne efikis.
   Oni ne rajtas malhelpi pacamajn homojn agi por paco, sed la realo tion ne
   permesis. El ekster Azio venis 33 homoj. Tio estis mirinda. Dank’ al iliaj
   partoprenoj la kongreso estis pli internacia kaj certe profitis.   Interamikig^o lau^ la “barata tempo”

   La kongresejo estis Kunvena Centro de Nacia Instituto pri Mensa Sano kaj
   Neu^ra Scienco. La haloj estis tre tau^gaj por nia kunveno kaj krome la
   koridoroj kaj spaco ekster la haloj estis tiel larg^aj, ke ni povis libere
   uzi tiujn kiel budejojn kaj ec^ kunvenejojn. C^iuj rajtis g^ui la bankedon,
   tagmang^i kune kaj teumi dufoje po 30 minutoj. Dank’ al la spaco kaj la
   libera tempo ni povis multe amikig^i unu kun la aliaj lau^ la barata tempo.

   Nacia Vespero konsistis el belegaj tradiciaj dancoj fare de profesiaj
   dancistoj, kaj la internacia Arta Vespero el amatoraj kantoj, muzikoj,
   dancoj kaj au^kcio fare de la partoprenantoj.

   Okazis diversaj fakkunsidoj (entute 33) de la fakaj, konversaciaj, artaj,
   politikaj, edukaj, lingvistikaj g^is KAEM-aj. En la koridoro partoprenantoj
   g^uis japanajn paperfaldarton, kaligrafion, abakon kaj surpos^tkartan
   desegnadon.

   La Inau^guron prezidis s-ro Hori Jasuo, sed la Fermon s-ro LEE Jungk-kee,
   c^ar dum la kongreso elektig^is nova prezidanto kaj novaj komisionanoj pri
   Azia Esperanto-Movado (KAEM). En la Fermo mongola reprezentanto s-ro Enkhee
   Chimedtseren invitis la kongresanojn al la 6a AK okazonta en junio 2010, kaj
   la nova prezidanto s-ro LEE lau^tvoc^e adresis sian sian laborplanon kaj
   deklaris la fermon de la kongreso.

   Poste de la 16a g^is la 22a okazis du postkongresoj: unu al nordo kaj unu
   al sudo.   Jen esta smia persona impreso:


   Mi g^uis la renkontig^ojn

   Povi foje renkonti unu la alian estas unu granda avantag^o de
   esperantistoj. Inter fremdlandanoj malofte okazas re-renkontig^o, sed inter
   esperantistoj tio estas tre oftaj. Dum la lastaj 12 monatoj mi renkontis
   Indu el Nepalo trifoje: dum la Himalaja Renkontig^o en marto, dum la
   Jokohamo-UK en au^gusto kaj c^i-foje. Tiamaniere en Esperantujo estas oftaj
   renkontig^oj. Tiuj donas al mi grandan g^ojon.

   Mi renkontis unuan fojon s-ron Zeiter Perera el Srilanko, s-ron Firdaus
   Shukurov el Tag^ikio kaj s-ron Muhammad Mahbubul Huq el Banglades^o, kiujn
   mi konis per interreto kiel verajn samideanojn, sed c^i-fojaj renkontig^oj
   kun ili donis al mi pli fortajn impresojn, naskinte en mi amikecon kaj
   solidarecon. En la kongresejo okazis tiaj renkontig^oj tie kaj c^i tie, kaj
   mi konstatis, ke tiaj estas la plej grandaj motoroj por progresigi la
   movadon.

   G^is 2010, kiam okazos la 6a AK en Mongolio, ni nutru amikecon pere de
   pos^to kaj interreto, kaj en la kongreso eksplodigu la g^ojon de
   renkontig^oj.

   Fine mi dankas al LKK-anoj, kiuj klopodadis por la bela kaj sukcesa
   kongreso.

   (Raportis Hori Jasuo)
   HORI Yasuo (s-ro)
   <hori-zonto@...>
   10-27 Simosinden Maebasi Gunma 371-0822 Japanio
  • probal dasgupta
   dankon pro la raporto, Hori-san, ankau mi tre ghuis la kongreson; mi dankas la malnovan kaj novan funkciularojn de KAEM pro la diligenta laboro, kiu ebligas
   Message 2 of 3 , Feb 27, 2008
    dankon pro la raporto, Hori-san,

    ankau mi tre ghuis la kongreson; mi
    dankas la malnovan kaj novan funkciularojn
    de KAEM pro la diligenta laboro, kiu
    ebligas modelan funkciadon por la azia
    movado; mi gratulas la LKK pro la
    bone organizita kongreso,

    amike

    probal

    Probal Dasgupta
    Linguistic Research Unit
    Indian Statistical Institute
    203 B.T. Road
    Kolkata 700108, India
    tel. +91-9831815042

    ----- Original Message ----
    From: HORI Yasuo <hori-zonto@...>
    To: アジア <azio@yahoogroups.com>; C^ina Radio Internacia <espradio@...>; ERAJ <eraj@...>; kursejoj <esperanto-centroj-kaj-kursejoj@yahoogroups.com>; La Ondoj <sezonoj@...>; Radio Itala <TRAD.ESPERANTO@...>; Azia Kunlaboro <azia-kunlaboro@yahoogroups.com>; Revuo Esperanto <revuo@...>; UEA Individuaj Membroj <individuaj-membroj@yahoogroups.com>; UEA Landa Agado <landa-agado@yahoogroups.com>; Radio Polonia <esperanto@...>
    Sent: Wednesday, February 27, 2008 2:09:34 PM
    Subject: (landa agado) Raporto de La 5a Azia Kongreso

    Karaj,

    Jen estas raporto de la 5a Azia Kongreso. Resume:

    1. La 11an-la15an de februaro okazis la 5a Azia Kongreso en Bengaluro,
    Barato.

    2. En g^i partoprenis 160 (alig^intoj 254) el 29 landoj (el Azio 13, el
    ekster Azio 16). La nombro de la landoj (ambau^ el Azio kaj el ekster Azio)
    estis rekorda.

    3. S-ro LEE Jung-kee el Koreio elektig^is kiel la nova prezidanto de
    Komisiono pri Azia Esperanto-Movado. Hori el Japanio eksig^is.

    4. La 6a Azia Kongreso okazos en junio 2010 en Ulaanbaatar, Mongolio.

    Nenio estas pli internacia ol Esperanto

    (esprimo de s-ro Muhammad Mahbubul Huq en la Fermo)

    La 11an ? la 15an de februaro 2008 en Bengaluro, Barato, okazis la 5a Azia
    Esperanto-Kongreso tre sukcese kun la temo “Esperanto en multlingva Azio”.

    Partoprenis el la plej diversaj landoj

    La plej granda Azia Kongreso (en C^inio en 1996) konsistis el 585 alig^intoj
    el 18 landoj, do tiu ?i bengalura Kongreso ne estis tiel granda kiel tiu,
    ?ar la nombro de la alig^intoj estis nur 254 kaj tiu de la partoprenantoj
    estis 160. Sed tiuj partoprenantoj venis el 29 landoj, el kiuj 13 estis el
    Azio kaj la 16 estis el ekster Azio. En la antau^aj AK-oj, eble azianoj
    venis nur el C^inio, Japanio, Koreio kaj malmulte da aliaj landoj, sed en
    tiu c^i Kongreso partoprenantoj venis el jenaj landoj: Banglades^o, Barato,
    C^inio, Irano, Israelo, Japanio, Koreio, Mongolio, Nepalo, Pakistano,
    Srilanko, Tag^ikio, Vjentamio, nome preskau^ el c^iuj landoj, kie ekzistas
    Esperanto-movado.

    La plej multe alig^is el Japanio (86), tamen ankau^ multe (21 homoj) ne
    venis. C^u tio signifas la maljunig^antan/ intan japanan Esperanto-movadon?
    El Barato 35 alig^is, sed tre bedau^rinde nur malmultaj barataj junuloj
    estis en la kongresejo. Kie estas barataj junuloj? La kongreso estas la plej
    bona loko por sperti la vivantan Esperanton, tamen la barata movado ne
    sukcesis doni tian s^ancon al gejunuloj. Male el Nepalo 28 alig^is, kaj ili
    tre energie kaj june laboris kaj agadis en la kongresejo. Jam tradiciaj
    Internaciaj Himalajaj Renkontig^oj kaj la 4a Azia Kongreso en 2005
    antau^enpus^ is la movadon. El C^inio 16 kaj el Pakistano 10 alig^is, sed pro
    vizo-problemo duono el C^inio kaj neniu el Pakistano (krom unu log^anta en
    Kanado) venis. LKK klopodis pri la vizo, sed tre bedau^rinde tio ne efikis.
    Oni ne rajtas malhelpi pacamajn homojn agi por paco, sed la realo tion ne
    permesis. El ekster Azio venis 33 homoj. Tio estis mirinda. Dank’ al iliaj
    partoprenoj la kongreso estis pli internacia kaj certe profitis.

    Interamikig^ o lau^ la “barata tempo”

    La kongresejo estis Kunvena Centro de Nacia Instituto pri Mensa Sano kaj
    Neu^ra Scienco. La haloj estis tre tau^gaj por nia kunveno kaj krome la
    koridoroj kaj spaco ekster la haloj estis tiel larg^aj, ke ni povis libere
    uzi tiujn kiel budejojn kaj ec^ kunvenejojn. C^iuj rajtis g^ui la bankedon,
    tagmang^i kune kaj teumi dufoje po 30 minutoj. Dank’ al la spaco kaj la
    libera tempo ni povis multe amikig^i unu kun la aliaj lau^ la barata tempo.

    Nacia Vespero konsistis el belegaj tradiciaj dancoj fare de profesiaj
    dancistoj, kaj la internacia Arta Vespero el amatoraj kantoj, muzikoj,
    dancoj kaj au^kcio fare de la partoprenantoj.

    Okazis diversaj fakkunsidoj (entute 33) de la fakaj, konversaciaj, artaj,
    politikaj, edukaj, lingvistikaj g^is KAEM-aj. En la koridoro partoprenantoj
    g^uis japanajn paperfaldarton, kaligrafion, abakon kaj surpos^tkartan
    desegnadon.

    La Inau^guron prezidis s-ro Hori Jasuo, sed la Fermon s-ro LEE Jungk-kee,
    c^ar dum la kongreso elektig^is nova prezidanto kaj novaj komisionanoj pri
    Azia Esperanto-Movado (KAEM). En la Fermo mongola reprezentanto s-ro Enkhee
    Chimedtseren invitis la kongresanojn al la 6a AK okazonta en junio 2010, kaj
    la nova prezidanto s-ro LEE lau^tvoc^e adresis sian sian laborplanon kaj
    deklaris la fermon de la kongreso.

    Poste de la 16a g^is la 22a okazis du postkongresoj: unu al nordo kaj unu
    al sudo.

    Jen esta smia persona impreso:

    Mi g^uis la renkontig^ojn

    Povi foje renkonti unu la alian estas unu granda avantag^o de
    esperantistoj. Inter fremdlandanoj malofte okazas re-renkontig^ o, sed inter
    esperantistoj tio estas tre oftaj. Dum la lastaj 12 monatoj mi renkontis
    Indu el Nepalo trifoje: dum la Himalaja Renkontig^o en marto, dum la
    Jokohamo-UK en au^gusto kaj c^i-foje. Tiamaniere en Esperantujo estas oftaj
    renkontig^oj. Tiuj donas al mi grandan g^ojon.

    Mi renkontis unuan fojon s-ron Zeiter Perera el Srilanko, s-ron Firdaus
    Shukurov el Tag^ikio kaj s-ron Muhammad Mahbubul Huq el Banglades^o, kiujn
    mi konis per interreto kiel verajn samideanojn, sed c^i-fojaj renkontig^oj
    kun ili donis al mi pli fortajn impresojn, naskinte en mi amikecon kaj
    solidarecon. En la kongresejo okazis tiaj renkontig^oj tie kaj c^i tie, kaj
    mi konstatis, ke tiaj estas la plej grandaj motoroj por progresigi la
    movadon.

    G^is 2010, kiam okazos la 6a AK en Mongolio, ni nutru amikecon pere de
    pos^to kaj interreto, kaj en la kongreso eksplodigu la g^ojon de
    renkontig^oj.

    Fine mi dankas al LKK-anoj, kiuj klopodadis por la bela kaj sukcesa
    kongreso.

    (Raportis Hori Jasuo)

    HORI Yasuo (s-ro)
    <hori-zonto@water. sannet.ne. jp>
    10-27 Simosinden Maebasi Gunma 371-0822 Japanio
    <!--

    #ygrp-mkp{
    border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:14px 0px;padding:0px 14px;}
    #ygrp-mkp hr{
    border:1px solid #d8d8d8;}
    #ygrp-mkp #hd{
    color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:bold;line-height:122%;margin:10px 0px;}
    #ygrp-mkp #ads{
    margin-bottom:10px;}
    #ygrp-mkp .ad{
    padding:0 0;}
    #ygrp-mkp .ad a{
    color:#0000ff;text-decoration:none;}
    -->

    <!--

    #ygrp-sponsor #ygrp-lc{
    font-family:Arial;}
    #ygrp-sponsor #ygrp-lc #hd{
    margin:10px 0px;font-weight:bold;font-size:78%;line-height:122%;}
    #ygrp-sponsor #ygrp-lc .ad{
    margin-bottom:10px;padding:0 0;}
    -->

    <!--

    #ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:arial, helvetica, clean, sans-serif;}
    #ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}
    #ygrp-mlmsg select, input, textarea {font:99% arial, helvetica, clean, sans-serif;}
    #ygrp-mlmsg pre, code {font:115% monospace;}
    #ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}
    #ygrp-text{
    font-family:Georgia;
    }
    #ygrp-text p{
    margin:0 0 1em 0;}
    #ygrp-tpmsgs{
    font-family:Arial;
    clear:both;}
    #ygrp-vitnav{
    padding-top:10px;font-family:Verdana;font-size:77%;margin:0;}
    #ygrp-vitnav a{
    padding:0 1px;}
    #ygrp-actbar{
    clear:both;margin:25px 0;white-space:nowrap;color:#666;text-align:right;}
    #ygrp-actbar .left{
    float:left;white-space:nowrap;}
    .bld{font-weight:bold;}
    #ygrp-grft{
    font-family:Verdana;font-size:77%;padding:15px 0;}
    #ygrp-ft{
    font-family:verdana;font-size:77%;border-top:1px solid #666;
    padding:5px 0;
    }
    #ygrp-mlmsg #logo{
    padding-bottom:10px;}

    #ygrp-vital{
    background-color:#e0ecee;margin-bottom:20px;padding:2px 0 8px 8px;}
    #ygrp-vital #vithd{
    font-size:77%;font-family:Verdana;font-weight:bold;color:#333;text-transform:uppercase;}
    #ygrp-vital ul{
    padding:0;margin:2px 0;}
    #ygrp-vital ul li{
    list-style-type:none;clear:both;border:1px solid #e0ecee;
    }
    #ygrp-vital ul li .ct{
    font-weight:bold;color:#ff7900;float:right;width:2em;text-align:right;padding-right:.5em;}
    #ygrp-vital ul li .cat{
    font-weight:bold;}
    #ygrp-vital a{
    text-decoration:none;}

    #ygrp-vital a:hover{
    text-decoration:underline;}

    #ygrp-sponsor #hd{
    color:#999;font-size:77%;}
    #ygrp-sponsor #ov{
    padding:6px 13px;background-color:#e0ecee;margin-bottom:20px;}
    #ygrp-sponsor #ov ul{
    padding:0 0 0 8px;margin:0;}
    #ygrp-sponsor #ov li{
    list-style-type:square;padding:6px 0;font-size:77%;}
    #ygrp-sponsor #ov li a{
    text-decoration:none;font-size:130%;}
    #ygrp-sponsor #nc{
    background-color:#eee;margin-bottom:20px;padding:0 8px;}
    #ygrp-sponsor .ad{
    padding:8px 0;}
    #ygrp-sponsor .ad #hd1{
    font-family:Arial;font-weight:bold;color:#628c2a;font-size:100%;line-height:122%;}
    #ygrp-sponsor .ad a{
    text-decoration:none;}
    #ygrp-sponsor .ad a:hover{
    text-decoration:underline;}
    #ygrp-sponsor .ad p{
    margin:0;}
    o{font-size:0;}
    .MsoNormal{
    margin:0 0 0 0;}
    #ygrp-text tt{
    font-size:120%;}
    blockquote{margin:0 0 0 4px;}
    .replbq{margin:4;}
    -->


    ____________________________________________________________________________________
    Looking for last minute shopping deals?
    Find them fast with Yahoo! Search. http://tools.search.yahoo.com/newsearch/category.php?category=shopping

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Jawaid Eahsan
    s-ro Hori Yasuo ! Dankon pro la raporto! Jawaid Eahsan/Pakistano. ... Never miss a thing. Make Yahoo your homepage. [Non-text portions of this message have
    Message 3 of 3 , Feb 28, 2008
     s-ro Hori Yasuo !

     Dankon pro la raporto!

     Jawaid Eahsan/Pakistano.


     ---------------------------------
     Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.