Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: Oswiadczenie Ruchu JOW

Expand Messages
 • Janusz Baczyński
  ... Od: Janusz Sanocki Wysłano: 3 czerwca 2004 12:15 Oświadczenie Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych Ruch Obywatelski na rzecz
  Message 1 of 1 , Jun 3, 2004
  • 0 Attachment
   ----- Wiadomość oryginalna -----
   Od: "Janusz Sanocki"
   Wysłano: 3 czerwca 2004 12:15

   Oświadczenie Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych


   Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych z
   zadowoleniem przyjmuje postulaty sygnatariuszy Apelu opublikowanego przez
   "Rzeczpospolitą" oraz stanowisko Platformy Obywatelskiej, w którym liderzy
   tej formacji domagają się wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów
   wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP. Cieszą nas też wypowiedzi liderów
   Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Socjaldemokracji Rzeczypospolitej
   świadczące o tym, że ugrupowania te gotowe są poprzeć tę fundamentalną
   zmianę ustrojową będącą w istocie jedynym sposobem na uratowanie Polski od
   widocznej destabilizacji i chaosu jaki powoduje obecny system wyborów
   partyjnych.

   Ruch Obywatelski na rzecz JOW, prowadzący od ponad 10 lat działalność
   zmierzającą do usunięcia wady ustrojowej jaką jest partyjny system wyborczy
   oparty o niewłaściwie rozumianą zasadę proporcjonalności wyborów do Sejmu
   uważa, że zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenie JOW jest w
   Polsce konieczne zarówno ze względu na potrzebę ustabilizowania sceny
   politycznej, stworzenia warunków dobrego funkcjonowania Sejmu i wyłonienia
   rządu który będzie mógł rządzić, jak i ze względu na konieczność
   odbudowania zaufania do demokracji i procedur demokratycznych. Wybór
   posłów w JOW daje społeczeństwu instrument kontroli nad politykami, pozwala
   obywatelom na realne korzystanie z biernego prawa wyborczego, wprowadza w
   życie złamane obecną ordynacją konstytucyjne zasady bezpośredniości,
   powszechności i równości określone w art. 96 Konstytucji RP. Obecna
   ordynacja wyborcza narusza wszystkie te zasady, nie zapewnia też - wbrew
   rozpowszechnianym opiniom - zachowania "proporcjonalności" wyborów.
   Proponowana zmiana obecnej ordynacji i wprowadzenie wyboru posłów w JOW nie
   jest więc jedynie kolejną korektą ordynacji wyborczej - tym, co wielu
   komentatorów określa jako "majstrowanie przy ordynacji" - ale
   fundamentalną reformą ustrojową, przywracającą sens demokracji o którą
   obywatele skupieni w Ruchu na rzecz JOW - samorządowcy, intelektualiści,
   dziennikarze, robotnicy i studenci zabiegają od dawna.

   W tej sytuacji wzywamy wszystkie ugrupowania polityczne, posłów a także
   Prezydenta RP do niezwłocznego przeprowadzenia niezbędnych kroków
   legislacyjnych koniecznych do uchwalenia ordynacji wyborczej , w której 460
   posłów wybierać się będzie w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.
   Przestrzegamy też przed wprowadzaniem do tego systemu wyborczego kolejnych
   "polskich wynalazków", które miałyby poprawiać rozwiązania sprawdzone już
   przez dwa wieki demokracji na świecie. Polskę nie stać na poprawianie
   ordynacji przy każdej kolejne kadencji parlamentarnej, tę zmianę trzeba
   przeprowadzić jeden raz ale dobrze. Naszym zdaniem najbardziej właściwe
   rozwiązanie stanowi przykład wyborów do parlamentu Wielkiej Brytanii.

   Wzywamy liderów Platformy Obywatelskiej, a także liderów innych ugrupowań
   reprezentowanych w Sejmie do podporządkowania wszystkich innych postulatów
   tej najważniejszej dla Polski sprawie. Partyjne ambicje powinny ustąpić tu
   przed interesem publicznym.

   3 czerwca 2004

   Za Ruch Obywatelski na rzecz JOW:
   Jerzy Przystawa - Pełnomocnik Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w
   Wyborach do Sejmu RP
   Janusz Sanocki - Prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
   "JOW"

   ==============

   Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
   I. Krajowi koordynatorzy:
   Jerzy Przystawa
   Janusz Sanocki
   Wojciech Błasiak
   Mirosław Dakowski
   II. Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW"
   Janusz Sanocki - prezes
   Andrzej Czachor - wiceprezes
   Jerzy Gieysztor - skarbnik
   Włodzimierz Urbańczak - sekretarz
   Jerzy Przystawa,
   Remigiusz Zarzycki
   Jan Jagielski

   III. Honorowi Samorządowi Patroni Ruchu JOW
   (stan na dzień 7 maja 2004)
   1. Stanisław Adamczyk, wójt gm. Linii w pow. wejherowskim;
   2. Radosław Baran, prezydent m. Będzina;
   3. Jerzy Bartkowiak, burmistrz m. Kościana
   4. Grzegorz Benedykciński, burmistrz m. Grodziska Mazowieckiego;
   5. Paweł Bielinowicz, burmistrz m. Szczytna;
   6. Ryszard Bodziacki, burmistrz m. Słubic;
   7. Ryszard Bogusz, prezydent m. Skierniewic;
   8. Sławomir Bykowski, burmistrz m. Radziejowa;
   9. Stanisław Chalimoniuk, burmistrz m. Niemodlina;
   10. Henryk Chromik, wójt gm. Bierawy;
   11. Marek Chrzanowski, prezydent m. Bełchatowa;
   12. Jan Chwiędacz, burmistrz m. Imielina;
   13. Krzysztof Ciołkiewicz, prezydent m. Żyrardowa;
   14. Waldemar Czaja, wójt gm. Zębowic w pow. oleskim;
   15. Jerzy Czerwieński, burmistrz m. Chełmży;
   16. Zdzisław Czucha, burmistrz m. Kościerzyny;
   17. Wacław Derlicki, burmistrz m. Brodnicy;
   18. Konstanty Dombrowicz, prezydent m. Bydgoszczy;
   19. Jaromir Dziel, prezydent m. Gniezna
   20. Marian Dzięcioł, burmistrz m. Łochowa;
   21. Jan Dziubiński, prezydent m. Tarnobrzega;
   22. Krzysztof Fabianowski, burmistrz m. Strzelec Opolskich;
   23. Edward Flak, burmistrz m. Olesna;
   24. Wojciech Gąsiewski, wójt gm. Płoniaw-Bramury w pow. makowskim;
   25. Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz m. Kowala;
   26. Janusz Grobel, prezydent m. Puław;
   27. Zbigniew Grzesiak, burmistrz m. Mińska Mazowieckiego;
   28. Wojciech Jagiełłowicz, wójt gm. Lubszy w pow. brzeskim;
   29. Marian Jurczyk, prezydent m. Szczecina;
   30. Kazimierz Jurkowski, burmistrz m. Głubczyc;
   31. Tomasz Kałużny, burmistrz m. Wrześni;
   32. Jerzy Kepka, wójt gm. Wejherowa;
   33. Jarosław Kielar, burmistrz m. Kluczborka;
   34. Lidia Kontny, burmistrz m. Dobrodzienia;
   35. Marek Kopel, prezydent m. Chorzowa;
   36. Bogdan Koszuta, burmistrz m. Wąbrzeźna;
   37. Henryk Kozłowski, wójt gm. Czerwonki w pow. makowskim;
   38. Andrzej Krzysztofiak, burmistrz m. Kwidzyna;
   39. Krzysztof Kuchczyński, burmistrz m. Namysłowa;
   40. Mirosław Kukliński, prezydent m. Tomaszowa Mazowieckiego;
   41. Hubert Kurzał, burmistrz m. Leśnicy w pow. strzeleckim;
   42. Roman Lipski, burmistrz m. Kłodzka;
   43. Wojciech Lubawski, prezydent m. Kielc;
   44. Adam Marciniak, wójt gm. Człuchowa w pow. człuchowskim;
   45. Waldemar Matusewicz, prezydent m. Piotrkowa Trybunalskiego;
   46. Tadeusz Mikulski, burmistrz m. Garwolina;
   47. Marek Mrozowski, burmistrz m. Czeladzi;
   48. Antoni Nawrocki, burmistrz m. Solca Kujawskiego;
   49. Sławomir Pajor, prezydent m. Stargardu Szczecińskiego;
   50. Kazimierz Pałasz, prezydent m. Konina;
   51. Franciszek Październik, burmistrz m. Oławy;
   52. Mieczysław Płaczek, wójt gm. Bobowa w pow. starogardzkim;
   53. Dieter Przewdzing, burmistrz m. Zdzieszowic;
   54. Piotr Przytocki, prezydent m. Krosna;
   55. Bożena Ronowicz, prezydent m. Zielonej Góry;
   56. Władysław Skrzypek, prezydent m. Włocławka;
   57. Jerzy Słowiński, prezydent m. Radomska;
   58. Marian Smutkiewicz, burmistrz m. Nysy;
   59. Sylwester Sokolnicki, burmistrz m. Serocka;
   60. Kazimierz Stachurski, burmistrz m. Ożarowa Mazowieckiego;
   61. Andrzej Stania, prezydent m. Rudy Śląskiej;
   62. Mirosław Symanowicz, prezydent m. Siedlec;
   63. Wojciech Szczurek, prezydent m. Gdyni;
   64. Edward Szupryczyński, burmistrz m. Głuchołaz;
   65. Roman Tasarz, burmistrz m. Golubia-Dobrzynia;
   66. Waldemar Tkaczyk, wójt gm. Kościerzyny w pow. kościerskim;
   67. Zbigniew Walczak, wójt gm. Gniewina w pow. wejherowskim;
   68. Stanisław Wicki, burmistrz m. Redy;
   69. Jan Tadeusz Wilk, burmistrz m. Malborka;
   70. Andrzej Wiśniewski, prezydent m. Grudziądza;
   71. Jerzy Wysocki, burmistrz m. Milanówka;
   72. Michał Zaleski, prezydent m. Torunia;
   73. Marcin Zamoyski, prezydent m. Zamościa;
   74. Ireneusz Żurawski, burmistrz m. Złotoryji

   Uwaga:
   Lista obejmuje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy zgodzili się
   objąć patronat nad Ruchem Obywatelskim na rzecz JOW


   III. Krajowy Komitet Referendalny o JOW w Wyborach do Sejmu RP
   1. Adam Abramowicz, prezes koła Fundacji "Pro Veritate", Biała Podlaska
   2. Mieczysław Adamczyk, prof. dr hab., rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej,
   Kielce
   3. Przemysław Adamowicz, student PWr, Wrocław
   4. Krzysztof Andrzejewski, dr, fizyk, IEA, Świerk
   5. Stanisław Arczyński, radny RM Nysy
   6. Sławomir Babraj, inż. mechanik, Wrocław
   7. Jacek Badowski, Wrocław
   8. Lila Badurska, Biuro Ruchu JOW, Gdańsk
   9. Hieronim Bartkowiak, politolog, Śrem
   10. Jerzy Bartkowiak, burmistrz m. Kościana
   11. Wiesław Baryła, wicestarosta Powiatu Kościerskiego
   12. Waldemar Bator, Płock,
   13. Zbigniew Batorski, TVP3 Świętokrzyski Ośrodek Regionalny, Kielce
   14. Stanisław Bednarczyk, skarbnik g. Nysy
   15. Andrzej Bednarz, dr, rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej,
   Kielce
   16. Bogna Bender-Motyka, zarząd Towarzystwa Promocji Lubelszczyzny, Lublin
   17. Grzegorz Benedykciński, burmistrz m. Grodziska Mazowieckiego
   18. Wacław Berens, dr med., Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
   19. Wiesława Bernaś, Nysa
   20. Paweł Betkier, Urząd Miasta Włocławka
   21. Józef Białek, przedsiębiorca, wydawca, Sadków k. Wrocławia
   22. Andrzej Bielerzewski, radny RM Poznania
   23. Paweł Bielinowicz, burmistrz m. Szczytna
   24. Andrzej Błachut, dr, rektor Wyższej Szkoły Umiejętności, Kielce
   25. Wojciech Błasiak, dr, socjolog, nauczyciel. akademicki UŚ, Dąbrowa
   Górnicza
   26. Grzegorz Błaszczuk, Korfantów
   27. Irena Błaut, księgarz, Lubin
   28. Ryszard Bogusz, prezydent m. Skierniewic
   29. Leszek Borkowski, Siedlce
   30. Igor Brudnowski, student politologii, Uniwersytet Szczeciński
   31. Marek Brzeziński, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w MPWiK, Lubin
   32. Miłosz Bubnow, Urząd Miasta Włocławka
   33. Leszek Bucki, radny RM Nysy
   34. Adam Budyłowski, prezes Opolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych, Opole
   35. Krzysztof Bukiel, dr med., przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL,
   Stargard Szczeciński
   36. Agnieszka Bury, Nysa
   37. Jan Busse, przedsiębiorca, Lubin
   38. Sławomir Bykowski, burmistrz m. Radziejowa
   39. Katarzyna Cegłowska, Poznań
   40. Krzysztof Cena, prof. dr hab., biofizyk, Kardinya, Australia
   41. Stanisław Chalimoniuk, burmistrz m. Niemodlina
   42. Krystyna Chmieleńska, dr, chemik, nauczyciel akademicki UWr, Wrocław
   43. Andrzej Chmielewski, dyrektor Biura Prasowego UM Włocławka
   44. Krzysztof Charszla, Kościerzyna
   45. Ryszard Chodynicki, dr, poseł na Sejm III RP, Toruń
   46. Danuta Chomyn-Ostrowska, Nysa
   47. Bogusław Chorąży, urzędnik, Lubin
   48. Piotr Chrabak, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
   49. Antoni Chrobak, Lubin
   50. Antoni Chrzonstowski, zastępca prezydenta m. Lublina, Lublin
   51. Jan Chwiędacz, burmistrz m. Imielina
   52. Jolanta Cicha, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
   53. Leszek Ciesek, prezes zarządu firmy "Efektor", Kielce
   54. Maciej Cieśla, student PWr, Wrocław
   55. Gracjan Cimek, student, Gdańsk
   56. Roman Ciosmak, Nysa
   57. Zbigniew Cymerman, Wrocław
   58. Grzegorz Cyrzan, starosta Powiatu Kościerskiego, Kościerzyna
   59. Andrzej Czachor, prof. dr hab., fizyk, IEA, Warszawa
   60. Wojciech Czech, Stowarzyszenie "Rzecz Pospolita", Katowice
   61. Stanisław Czepiel, radny RM Nysy
   62. Ignacy Czeżyk, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Puławy
   63. Zdzisław Czucha, burmistrz m. Kościerzyny
   64. Mirosław Dakowski, prof. dr hab., fizyk, Akademia Podlaska, Warszawa
   65. Bronisław Derlicki, burmistrz m. Brodnicy
   66. Alina Dobrowolska-Segit, socjolog, Warszawa
   67. Zdzisław Domagała, dr med., ordynator Wojewódzkiego Szpitala
   Dziecięcego w Kielcach
   68. Przemysław Drapikowski, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
   69. Michał Drozdek, prezes Instytutu im. Ignacego Paderewskiego, red. nacz.
   "Znaków Nowych Czasów", Warszawa
   70. Waldemar Dutkiewicz, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Kształcenia
   Medycznego Akademii Świętokrzyskiej, Kielce
   71. Piotr Dymiński, Krosno
   72. Witold Dyrka, student PWr, Wrocław
   73. Andrzej Dziech, prof. dr hab., rektor Wyższej Szkoły Techniki
   Komputerowej i Telekomunikacji, Kielce
   74. Marian Dzięcioł, burmistrz m. Łochowa
   75. Dorota Dzięgelewska, zastępca prezydenta m. Włocławka
   76. Jan Dziubiński, prezydent m. Tarnobrzega
   77. Mirosław Ebertowski, radny g. Lipusz
   78. Krzysztof Fabianowski, burmistrz m. Strzelec Opolskich
   79. Izabela Falzmann, fizyk, nauczyciel, Warszawa
   80. Edward Fortuniak, przedsiębiorca, Włocławek
   81. Stanisław Frankiewicz, prawnik, Warszawa
   82. Henryk Fraszek, radny RM Kluczborka
   83. Piotr Frączek, filozof, Lublin
   84. Tadeusz Furgał, inż., Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
   85. Maciej Gabrysiak, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej,
   Włocławek
   86. Janusz Gajek, przew. Komitetu Protestacyjnego Stoczni Szczecińskiej
   87. Bogdan Gas, inż., IEA, Świerk
   88. Robert Gaweł, przewodniczący Rady Miasta Gniezna
   89. Mariola Gawłowska, radna RM Włocławka
   90. Wojciech Gąsiewski, wójt g. Płoniawy-Bramury
   91. Jerzy Gieysztor, przedsiębiorca, Wrocław
   92. Janusz Gil, burmistrz m. Połańca
   93. Kazimierz Głowacki, dr inż., Stowarzyszenie "Samorządny Kraków", Karków
   94. Marek Golasiński, przewodniczący Rady Gminy Brześcia Kujawskiego,
   Brześć Kujawski
   95. Dionizy Goliński, przewodniczący Związku Kombatantów AK w Lubinie,
   Lubin
   96. Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz m. Kowala
   97. Stefan Grabski, przedsiębiorca, Gdańsk
   98. Henryk Grabias, mgr inż. elektromechaniki, Zegrze
   99. Włodzimierz Graff, sekretarz g. Kościerzyny
   100. Janusz Grobel, prezydent m. Puław
   101. Robert Grochowski, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
   102. Krzysztof Grysa, prof. dr hab., kierownik Zakładu Matematyki
   Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
   103. Egeniusz Grzesik, wójt g. Lasowic
   104. Roman Hardygora, Ligota Piękna k. Wrocławia
   105. Jerzy Holzer, prof. dr hab., historyk, PAN, Warszawa
   106. Artur Hryniuk, student, Nysa
   107. Henryk Hryniuk, przedsiębiorca, Nysa
   108. Zdzisław Ilski, dr, politolog, PWr, Wrocław
   109. Jerzy Iranek-Osmecki, historyk, dziennikarz, Monachium
   110. Jerzy Irsak, prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców "Ul.
   Rusałka" w Lublinie, Świdnik k. Lublina
   111. Danuta Jagielska, Kielce
   112. Jacek Jagielski, dr, fizyk, IEA, Świerk
   113. Jan Jagielski, prezes zarządu Radia "Fama", Kielce
   114. Edyta Jakubiec, Nysa
   115. Ryszard Jamiński, radny RM Nysy
   116. Sławomir Janicki, dr matematyki, radny RM Lublina, Lublin
   117. Marianna Janion, doc. dr hab., ordynator Wojewódzkiego Szpitala
   Zespolonego w Kielcach
   118. Joanna Jankowska-Kisielińska, dr, fizyk, IEA, Świerk
   119. Roman Janowski, inż., Warszawa
   120. Edward Jarosiewicz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościerzyny
   121. Marek Jaskulski, Włocławek
   122. Elżbieta Jastrzębska, Ożarów Maz.
   123. Adrian Jaszewski, dr, chemik, nauczyciel akademicki, UWr, Wrocław
   124. Tadeusz Jauer, dr, gen. dyw. w st. sp., Warszawa
   125. Alina Jaworska-Matylla, dyrektor gimnazjum, Poznań
   126. Andrzej Jezierski, prezes firmy "Jezierski", Kielce
   127. Ryszard Jędrzejczak, rzemieślnik, Gdańsk
   128. Jerzy Jędrzejewski, Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
   129. Małgorzata Jocher, Kościerzyna
   130. Małgorzata Jóźwik, dyrektor Liceum im. St. Żeromskiego w Kielcach
   131. Marian Jurczyk, prezydent m. Szczecina
   132. Kazimierz Jurkowski, burmistrz m. Głubczyc
   133. Andrzej Juszczyk, dr, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji
   im. E. Lipińskiego w Kielcach
   134. Kazimierz Kaca, wójt g. Chocenia
   135. Antoni Kamiński, prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN,
   Warszawa
   136. Wojciech Kania, prezes zarządu firmy "Kanryd", Kielce
   137. Jan Kanonowicz, radny RM Nysy
   138. Witold Karczewski, prof. dr hab., neurofizjolog, czł. rzecz. PAN,
   Warszawa
   139. Wiesław Karczmarek, Wrocław
   140. Marcin Kasierski, biuro Zarządu Krajowego OZZL
   141. Włodzimierz Kasierski, wiceprzewodniczący OZZL
   142. Paweł Kawarski, prawnik, Warszawa
   143. Andrzej Kazanowski, wiceprezydent m. Skarżyska Kamiennej
   144. Bogumiła Kaźmierczak, studentka UWr, Wrocław
   145. Wojciech Kaźmierczak, student PWr, Wrocław
   146. Tomasz J. Kaźmierski, prof. elektroniki, Uniwersytet w Southampton,
   Wielka Brytania
   147. Janusz Kędzia, radny RM Kluczborka
   148. Jarosław Kielar, burmistrz m. Kluczborka
   149. Janusz Kiesner, dr, rektor Wyższej Szkoły Telekomunikacji i
   Informatyki, Kielce
   150. Witold Kieżun, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
   Zarządzania im. T. Koźmińskiego, Warszawa
   151. Ryszard Kijak, dr med., wiceprzewodniczący OZZL, Białystok
   152. Kazimierz Kik, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Nauk Politycznych
   Akademii Świętokrzyskiej
   153. Roman Kirstein, przedsiębiorca, Opole
   154. Roman Klasa, Kościerzyna
   155. Krzysztof Klicki, prezes firmy "Kolporter" S.A., Kielce
   156. Edward Klimczak, doc., językoznawca, nauczyciel akademicki, FU Berlin
   157. Antoni Klusik, Opole
   158. Leon Kłodnicki, Krosno
   159. Jacek Kmieciak, przedstawiciel starostwa powiatowego, Kościerzyna
   160. Bogdan Knop, matematyk, przedsiębiorca, Częstochowa
   161. Marek Kobylarski, Nysa
   162. Jarosław Kochanowski, informatyk, Nysa
   163. Andrzej Kołodziej, dr med., OZZL
   164. Józef Konopka, Nysa
   165. Ewa Kończyńska, radna powiatu Włocławskiego
   166. Marek Kopel, prezydent m. Chorzowa
   167. Bogdan Koszuta, burmistrz m. Wąbrzeźna
   168. Jacek Kowalewski, radny m. Lubrańca
   169. Grzegorz Kowalik, przedsiębiorca, Częstochowa
   170. Janusz Kowalski, radny RM Opola, prezes Stowarzyszenia "Stop
   Korupcji", Opole
   171. Maciej Kozikowski, Kościerzyna
   172. Józef Kozina, zastępca burmistrza m. Kietrza
   173. Dorota Kozioł, Kubice k. Nysy
   174. Henryk Kozłowski, wójt g. Czerwonki
   175. Henryk Kreuz, Płock
   176. Wojciech Kręglewski, przedsiębiorca, radny m. Poznania
   177. Edward Krukowski, inż. budownictwa, Kielce
   178. Jolanta Krupińska, Ligota Piękna k. Wrocławia
   179. Tadeusz Krupiński, Ligota Piękna k. Wrocławia
   180. Iwona Kruszewska, księgarz, Stowarzyszenie "Związek Dolnośląski",
   Lubin
   181. Zdzisław Krzyżanowski, Włocławek
   182. Arkadiusz Kubalewski, sekretarz gminy Człuchowa, Człuchów
   183. Jarosław Kubiak, Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
   184. Krzysztof Kubiak, dyrektor ZGM-u, Lubin
   185. Leszek Kubica, przedsiębiorca, Korfantów
   186. Michał Kugler, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
   187. Mirosław Kukliński, prezydent m. Tomaszowa Mazowieckiego
   188. Henryk Kula, Wrocław
   189. Wojciech Kulesza, lekarz stomatolog, radny Powiatu Wałeckiego, Poznań
   190. Zdobysław Kuleszyński, dr, dyrektor ds. naukowych Wyższej Szkoły
   Ekonomii i Administracji, Kielce
   191. Wiesław Kulpa, Głuchołazy
   192. Barbara Kurzawa, Gdańsk
   193. Waldemar Kurzawa, Włocławska Wspólnota Samorządowa, Włocławek
   194. Magdalena Kusztal, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury
   195. Grzegorz Kwaśniak, oficer WP, Nysa
   196. Helena Lazarowicz, księgarz, Wrocław
   197. Romuald Lazarowicz, redaktor nacz. "Opcji na Prawo", Wrocław
   198. Barbara Libera, nauczyciel, Gdańsk
   199. Roman Likus, adwokat, Wrocław
   200. Dariusz Lipiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
   201. Roman Lipski, burmistrz m. Kłodzka
   202. Krzysztof Lisakowski, Kościerzyna
   203. Mariola Lizner, Nysa
   204. Wojciech Lubawski, prezydent m. Kielc
   205. Paweł Łączkowski, wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej, Poznań
   206. Henryk Łukaszewicz, Głuchołazy
   207. Elżbieta Łukaszewska, Głuchołazy
   208. Kazimierz Łukowski, Warszawa
   209. Ryszard Machnowski, naczelnik UM Włocławka
   210. Adam Maciejko, Głuchołazy
   211. Andrzej Madej, ekonomista, przedsiębiorca, Kraków
   212. Adam Maksymowicz, Stowarzyszenie "Związek Dolnośląski", Lubin
   213. Paweł Malaga, student PWr, Wrocław
   214. Andrzej Malarewicz, prof. dr hab., wicedyrektor Instytutu Kształcenia
   Medycznego Akademii Świętokrzyskiej, Kielce
   215. Jerzy Malik, burmistrz m. Skoczowa
   216. Jan Malinowski, Krosno
   217. Adam Marciniak, wójt g. Człuchowa
   218. Bartłomiej Marczyński, student Politechniki Warszawskiej
   219. Krzysztof Marecki, przedsiębiorca, Nysa
   220. Sebastian Markiewicz, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
   221. Jerzy Marszałkowski, Nysa
   222. Adam Massalski, prof. dr hab., rektor Akademii Świętokrzyskiej, Kielce
   223. Gabriela Masłowska, poseł na Sejm IV Kadencji, Lublin
   224. Józef Matela, burmistrz m. Kietrza
   225. Józef Materla, przedsiębiorca, Katowice
   226. Jolanta Matoga, sołtys wsi Regulice k. Nysy
   227. Wojciech Matraś, Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
   228. Aleksander Matwiejszyn, Stowarzyszenie "Rzecz Pospolita", Katowice
   229. Zofia Mechlińska, nauczycielka, Gdańsk
   230. Tomasz Mianowicz, historyk, dziennikarz, Monachium
   231. Wiesław Michoń, prawnik, radny RM Nysy
   232. Joanna Mierzejewska, Ligota Piękna k. Wrocławia
   233. Michał Mierzejewski, prof. dr hab. geolog, UWr, Wrocław
   234. Monika Milczarek, nauczyciel akademicki, Włocławek
   235. Wiesława Milczarek, przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet,
   Włocławek
   236. Tadeusz Mikulski, burmistrz m. Garwolina
   237. Mieczysław Miś, urzędnik, Lubin
   238. Stanisława Miza, radna RM Nysy
   239. Jarosław Molga, red. nacz. miesięcznika "Politycy", Warszawa
   240. Mieczysław Mrowca, Stowarzyszenie "Związek Dolnośląski", Lubin
   241. Antoni Nawrocki, burmistrz m. Solca Kujawskiego
   242. Anna Niedziałkowska, przedsiębiorca, Warszawa
   243. Janusz Niewiarowski, wójt g. Lipusz
   244. Anna Nowak
   245. Janusz Nowak, dr inż., Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
   246. Tomasz Olach, radny Powiatu Włocławskiego, Włocławek
   247. Leonard Olbrycht, Krosno
   248. Franciszek Olejarka, Wrocław
   249. Piotr Olejarz, radca prawny, Warszawa
   250. Andrzej Olszewski, Nysa
   251. Józef Orzeł, dr, filozof, Warszawa
   252. Jarosław Paczkowski, aktor, Wrocław
   253. Kazimierz Pałasz, prezydent m. Konina
   254. Ignacy Pardyka, dr inż., prorektor ds. dydaktyki Wyższej Szkoły
   Techniki Komputerowej i Telekomunikacji, Kielce
   255. Benedykt Partyka, prezes Krajowego Forum Samorządowego, Bydgoszcz
   256. Łukasz Pasiowiec, kierowca, Szczecin
   257. Krzysztof Pawlak, dziennikarz, Warszawa
   258. Wiesław Pawłowski, przedsiębiorca, Lubin
   259. Franciszek Październik, burmistrz m. Oławy
   260. Cecylia Pejas, Włocławek
   261. Lidia Piechocka-Witczak, Urząd Miasta Włocławka
   262. Piotr Piekart, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
   263. Bohdan Pilarski, muzykolog, Krupka k. Bolesławca
   264. Marianna Pilich, Włocławska Wspólnota Samorządowa, Włocławek
   265. Zdzisław Piszczek, nauczyciel, Nysa
   266. Roman Pniewski, wiceprzewodniczący Komitetu Protestacyjnego Stoczni
   Szczecińskiej
   267. Jan Pokrywka, lekarz, Kłodzko
   268. Tomasz Pompowski, dziennikarz, Warszawa
   269. Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich, radny m. Poznania
   270. Jacek Pracz, mgr inż., IEA, Świerk
   271. Roman Przybylak, radny Powiatu Kutnowskiego
   272. Agnieszka Przystawa, art. malarz, Wrocław
   273. Czesław Przystawa, przedsiębiorca, Wrocław
   274. Jerzy Przystawa, prof. dr hab., fizyk, UWr, Wrocław
   275. Teresa Rabska, prof. prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań
   276. Tadeusz Rączkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
   Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe, Śrem
   277. Piotr Rewienko, radny RM Kluczborka
   278. Ryszard Ryśnik, Stowarzyszenie "Związek Dolnośląski", Lubin
   279. Tomasz Sadowski, prezes Fundacji "Barka", Poznań
   280. Artur Sajak, student, Kraków
   281. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab., historyk, czł. rzecz. PAN, Warszawa
   282. Janusz Sanocki, radny RM Nysy, prezes Stowarzyszenia JOW, Nysa
   283. Barbara Sarapuk, informatyk, Krajowe Biuro Ruchu JOW, Wrocław
   284. Romuald Schild, prof. dr hab., historyk, czł. koresp. PAN, Warszawa
   285. Jan Schwarz
   286. Franciszek Serchan, technik budownictwa, Oława
   287. Piotr Serchan, inż. budownictwa, Poznań
   288. Jerzy Sękiewicz, dr nauk technicznych, Kraków
   289. Tomasz Siechniewicz, dziennikarz miesięcznika "Politycy", Warszawa
   290. Stanisław Sierszeń, przedsiębiorca, Kielce
   291. Zdzisław Skowron, inż., prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w
   Kielcach
   292. Władysław Skrzypek, prezydent m. Włocławka
   293. Krzysztof Słonina, wójt g. Kijów
   294. Cezary Słowikowski, informatyk, Lublin
   295. Tomasz Smolarz, zastępca burmistrza Dierżoniowa
   296. Piotr Smoter, student PWSZ, Nysa
   297. Marian Smutkiewicz, burmistrz m. Nysy
   298. Waldemar Socha, prezydent m. Żor
   299. Witold Sokała, Akademia Świętokrzyska, Kielce
   300. Sylwester Sokolnicki, burmistrz m. Serocka
   301. Piotr Sowzdargo, przedsiębiorca, Wrocław
   302. Artur Sroka, student, Kraków
   303. Kazimierz Stachurski, burmistrz m. Ożarowa Maz.
   304. Jan Staniek, Krosno
   305. Kazimierz Staszków, historyk, Nysa
   306. Lech Stefan, Wrocław
   307. Jadwiga Stefanowicz, urzędnik, Lubin
   308. Kazimierz Stępiń, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w
   Kielcach
   309. Tomasz Strzałkowski, radny powiatu ziemskiego w Opolu, Ozimek
   310. Zbigniew Sycz, Rzeszów
   311. Mirosław Symanowicz, prezydent m. Siedlec
   312. Zbigniew Szandar, prezydent m. Siemianowic Śląskich
   313. Roland Szczepaniak, Siedlce
   314. Paweł Szczerkowski, student, Warszawa
   315. Piotr Szczerski, dyrektor Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach
   316. Henryk Szewczyk, Nysa
   317. Ewa Szlichcińska, mgr, fizyk, IEA, Świerk
   318. Łukasz Szpiech, student, Kraków
   319. Dariusz Szumiło, przedsiębiorca, Wrocław
   320. Marcin Szuta, prof. dr hab., fizyk, IEA, Świerk
   321. Ryszard Szymończyk, wykładowca PWSZ w Nysie
   322. Wojciech Śledziński, red. nacz. "Dobrego Życia", Wrocław
   323. Edward Świeca, Głuchołazy
   324. Anna Tęcz, Lubin
   325. Waldemar Tkaczyk, wójt g. Kościerzyny
   326. Piotr Toczek, Starostwo Powiatu Kościerskiego, Kościerzyna
   327. Piotr Tomczak, Fundacja "Nowy Staw", Lublin
   328. Mieczysław Trafis, burmistrz m. Sieraków
   329. Renata Trepeta, Nysa
   330. Mikołaj Trościński, Nysa
   331. Urszula Turkiewicz, Wrocław
   332. Andrzej Turoń, Nysa
   333. Łukasz Turski, prof. dr hab., fizyk, CFT PAN, Warszawa
   334. Jolanta Twardowska, dr med., Świerk
   335. Andrzej Tyszkiewicz, Stowarzyszenie "Związek Dolnośląski", Lubin
   336. Zbigniew Tyszko, polonista, redaktor "Kroniki Polaków w Norwegii",
   Oslo, Norwegia
   337. Włodzimierz Urbańczak, przedsiębiorca, Poznań
   338. Filip Utylski, student, Kraków
   339. Eugeniusz Waga, burmistrz m. Baborowa
   340. Ryszard Wajdzik, radny RM Nysy
   341. Maciej Wajer, dziennikarz, Kościerzyna
   342. Zbigniew Walczak, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich,
   wójt gm. Gniewina
   343. Mirosław Warczak, wójt g. Liniewa
   344. Wiesław Warzecha, wicestarosta sandomierski
   345. Łukasz Wcisło, student, Kraków
   346. Jan Leszek Wiącek, burmistrz m. Wołczyna
   347. Sebastian Wierzbicki, przedsiębiorca, Szymanów gm. Wisznia Mała
   348. Joanna Wilczyńska-Kitowska, mgr, fizyk, IEA, Świerk
   349. Mariusz Wis, przedsiębiorca, Warszawa
   350. Franciszek Wiśniewski, Nysa
   351. Artur Witkowski, prezes Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,
   Bydgoszcz
   352. Jerzy Wloka, przedsiębiorca, Głuchołazy
   353. Daniel Wnuk, student, Sidzina
   354. Piotr Wojtasik, student, Kraków
   355. Janina Woronko-Zaczyńska, Stowarzyszenie "Związek Dolnośląski", Lubin
   356. Barbara Woźniak, Nysa
   357. Zdzisław Woźniak, Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
   358. Jarosław Wójcicki, dyrektor Szpitala Miejskiego w Kielcach
   359. Tomasz Wójcik, dr inż, chemik, Wrocław
   360. Edward Wóltański, dziennikarz, Lubin
   361. Jan Wróblewski, Koperniki k. Nysy
   362. Zbigniew Wyskiel, Krosno
   363. Antoni Wysocki, Lubin
   364. Oleksa Zacharska, Nysa
   365. Marek Zagajewski, dr, filozof, Instytut Filozofii USz, Szczecin
   366. Michał Zaleski, prezydent m. Torunia
   367. Remigiusz Zarzycki, przedsiębiorca, Warszawa
   368. Jerzy Zawór, Nysa
   369. Piotr Zbonikowski, radny Powiatu Włocławskiego
   370. Leopold Zgoda, dr filozofii, przew. stow. "Komitet Obywatelski Miasta
   Krakowa"
   371. Bogusława Zima, urzędnik, Lubin
   372. Zbigniew Żołądziejewski, przew. oddz. "Civitas Christiana", Zielona
   Góra
   373. Ireneusz Żurawski, burmistrz m. Złotoryji
   374. Mirosław Żurawski, Głuchołazy


   IV.Komitety referendalne
   (powstale do dnia 2 c zerwca 2004 r.)

   1. Komitet Referendalny Powiatu Kluczborskiego
   Jarosław Kielar - burmistrz m. Kluczborka - www.kluczbork.pl,
   tel.77-418-22-30
   Jan Leszek Wiącek - burmistrz m. Wołczyna - janleszek@...
   Eugeniusz Grzesik - wójt gm. Lasowice
   Henryk Fraszek - redny RM w Kluczborku hf@...
   Janusz Kędzia - radny RM w Kluczborku kidziak@...
   Piotr Rewienko - radny RM w Kluczborku p.rewienko@...

   2. Radomsko - Powiatowy Komitet Referendalny na rzecz JOW na bazie
   Stowarzyszenia RAZEM DLA RADOMSKA.

   1. Jerzy Słowiński
   2. Ciszewski Andrzej
   3. Barański Zdzisław
   4. Rozpędek Wojciech
   5. Toczyński Jerzy
   6. Stachura Anna
   7. Łysik Jadwiga

   3. Tarnowski Komitet Referendalny
   Roman Jewuła
   Janusz Krakowski
   Krzysztof Szmid
   Andrzej Olejnik - Prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół -
   Świat Pracy"
   Krzysztof Nowak - Przewodniczacy Rady Osiedla Gminy Miasta Tarnów
   Józef Gądek - wójt Gminy Skrzyszów

   4. Nyski Komitet Referendalny JOW
   1. Arczyński Stanisław - radny RM w Nysie
   2. Bednarczyk Stanisław - skarbnik gminy Nysa,
   3. Bernaś Wiesława - Nysa
   4. Błaszczuk Grzegorz - Korfantów,
   5. Bucki Leszek - radny RM Nysa
   6. Ciosmak Roman - emeryt Nysa
   7. Czepiel Stanisław - radny RM w Nysie,
   8. Hryniuk Artur - student Nysa
   9. Hryniuk Henryk - przedsiębiorca Nysa
   10. Jakubiec Edyta - Nysa
   11. Jamiński Ryszard - radny RP Nysa
   12. Kanonowicz Jan - radny RM w Nysie
   13. Kobylarski Marek - uczeń LO Nysa
   14. Kochanowski Jarosław - informatyk Nysa
   15. Konopka Józef - Nysa
   16. Kozioł Dorota - Kubice k. Nysy
   17. Kubica Leszek - przedsiębiorca Korfantów,
   18. Kwaśniak Grzegorz - oficer WP Nysa
   19. Lizner Mariola - członek Fundacji, Nysa
   20. Marecki Krzysztof - przedsiębiorca Nysa
   21. Marszałkowski Jerzy - Nysa
   22. Matoga Jolanta - sołtys wsi Regulice k. Nysy
   23. Michoń Wiesław - prawnik, radny RM Nysa
   24. Miza Stanisława - radna RM w Nysie,
   25. Olszewski Andrzej - Nysa
   26. Ostrowska-Chomyn Danuta - Nysa
   27. Piszczek Zdzisław - nauczyciel Nysa
   28. Sanocki Janusz - radny RM w Nysie,
   29. Staszków Kazimierz - historyk Nysa
   30. Szewczyk Henryk - Nysa
   31. Szymończyk Ryszard - wykładowca PWSZ w Nysie,
   32. Trepeta Renata - Nysa
   33. Trościński Mikołaj - emeryt Nysa
   34. Turoń Andrzej - Nysa
   35. Wajdzik Ryszard - radny RM w Nysie,
   36. Wiśniewski Franciszek - emeryt Nysa
   37. Wloka Jerzy - przedsiębiorca budowlany Głuchołazy
   38. Wnuk Daniel - student, Sidzina,
   39. Woźniak Barbara - Nysa
   40. Wróblewski Jan - Koperniki k. Nysy
   41. Zacharska Oleksa - Nysa
   42. Zawór Jerzy - Nysa

   5. Krośnieński Powiatowy Komitet ds. Referendum o JOW
   1/ Staniek Jan e-mil: jan-arkona@...
   2/ Klodnicki Leon e-mail: lklod@...
   3/ Malinowski Jan e-mail: usc@...
   4/ Dyminski Piotr e-meil: hauer@...
   5/ Olbrycht Leonard
   6/ Wyskiel Zbigniew

   6. Komitet Referendalny w Głuchołazach
   Żurawski Mirosław
   Łukaszewicz Henryk
   Maciejko Adam
   Łukaszewska Elżbieta
   Świeca Edward
   Kulpa Wiesław

   7. Komitet Referendalny w Bydgoszczy

   Lp. Nazwisko imię instytucja adres Tel./e-mail funkcja
   1 2 3 4 5 6

   1.
   Mgr Partyka Benedykt

   KFS 85-029 Bydgoszcz
   ul. Bernardyńska 3 Tel.fax345-88-94
   kfsben@...
   kom.0604440166
   Prezes KFS

   2..
   /-/. Jerzy Jędrzejewski

   KFS 85-165 Bydgoszcz
   ul. Bernardyńska 3
   J/w
   Sekretarz KFS

   3.
   Mgr Jarosław Kubiak

   KFS 85-029 Bydgoszcz J/w
   Członek KFS

   4.
   Inż. Tadeusz Furgał

   KFS 85-029 Bydgoszcz J/w Członek Zarządu
   KFS

   5.
   Mgr Zdzisław Woźniak

   KFS 85-029 Bydgoszcz J/w Członek Zarzadu
   KFS

   6.
   Dr inż. Janusz Nowak
   KFS 85-029 Bydgoszcz J/w Wiceprezes KFS

   7.
   Mgr Wojciech Matraś
   KFS 85-029 Bydgoszcz J/w Członek KFS

   8.
   Mgr Artur Witkowski
   SWPiRRP 85-029 Bydgoszcz
   ul. Bernardynska 3 Tel/fx 3459743
   e-mail owp@... Prezes Stw.Wspierania Przedsiebiorczości

   9.
   Samorząd Studencki AB
   KFS 32 osoby

   8. Komitet Referendalny JOW utworzony przez Stowarzyszenie "Normalne
   Państwo"

   Piotr Bartnik Warszawa ul. Odkryta 36A/42 e-mail:
   piotr.bartnik@... tel. 0-608 319 619; 654-46-92÷95
   Marek Kaczorowski Warszawa ul. Małcużyńskiego 5/11 e-mail:
   marek.kaczorowski@... tel. 501 545 211
   Ślusarek Marek Warszawa ul. Litewska 5/10 e-mail:
   m.slusarek@... tel. 646 28 77
   Bartłomiej Michałowski Piaseczno ul. Niagary 23 -mail:
   bartek@...
   Julian Rubeńczyk Warszawa ul. Narbutta 56 e-mail: julian@...
   tel. 0-691 661 500; 740-01-92
   Sławomir Roszyk Warszawa ul. Stryjeńskich 17 m 156 e-mail:
   roszyk@... tel. pr. 739-70-81/81; dom 816-83-73
   Ireneusz Matak 04-052 Warszawa e-mail: imatak@...; tel 673-70-46
   Krzysztof Nędzyński e-mail: nedzyn@...
   Bogdan Goralski e-mail: bogdangoralski@... ; tel. 618-12-91
   Zbigniew Głowacki 00-668 Warszawa ul. Noakowskiego 24 m18 e-mail:
   ejzg@...

   9. Komitet Referendalny w Sremie
   1. Tadeusz Rączkiewicz -
   2. Henryk Litka - Burmistrz Dolska ( 0-61 ) 28 25 001 e-mail
   dolsk@...
   3. Leszek Dudziak - Burmistrz Książa ( 0-61 ) 28 22 001 e-mail
   ksiazwlkp@...
   4. Marain Flaczyński - Wójt Brodnicy Śremskiej ( 0-61 ) 28 23 543 e-mail
   brodnica@...
   5. Zdzisław Żeleźny ( 0-61 ) 28 35 594
   6. Tomasz Klaczyński ( 0-61) 28 36 102
   7. Roman Bartkowiak ( 0-61 ) 28 29 161
   8. Leszek Musiał ( 0-61 ) 28 39 008
   9. Hieronim Bartkowiak ( 0-61 ) 28 34 481
   10. Grzegorz Pęcherzewski ( 0-61 ) 28 30 369
   11. Tadeusz Jankowski ( 0-61 ) 28 34 226
   12. Marek Pioch ( 0-61 ) 28 35 871 e-mail makpi@...
   13. Jerzy Maciejewski ( 0-61 ) 28 35 552
   14. Franciszek Gucia ( 0-61 ) 28 20 760
   15. Andrzej Włodarczak ( 0-61 ) 28 35 319
   16. Marian Wojciechowski ( 0-61 ) 28 21 905
   17 Tadeusz Mieloch ( 0-61) 28 19 743
   18. Kazimierz Zegar
   19. Rączkieiwcz Piotr ( 0-61 ) 28 30 071 e-mail pitr100@...
   20. Waroch Jacek ( 0-61 ) 28 25 242 e-mail jacekwaroch@...
   21. Porzucek Stanislaw ( 0-61 ) 28 18 127
   22. Sztuk Zenon ( 0-61 ) 28 23 733
   23. Szerner Andrzej 0 602 796 355
   24. Bartkowiak Zenon ( 0-61 ) 28 42 013
   25. Wojciechowska Bożena ( 0-61 ) 28 23 711 e-mail
   Bozenawojciechowska@...
   26. Kubicka Halina ( 0-61 ) 28 19 017
   27. Ptak Ignacy ( 0-61 ) 28 23 550
   28. Matuszewski Andrzej ( 0-61 ) 28 23 854
   29. Adamczak Stefan ( 0-61 ) 28 19 048
   30. Łukaszewski Marek ( 0-61 ) 28 12 378
   31. Ratajczak Grażyna ( 0-61 ) 28 19 015
   32. Rączkiewicz Agnieszka ( 0-61 ) 28 30 071
   33. Krzysztof Łożyński - Burmistrz Śremu
   34. Teodor Stępa - Starosta Śremski

   10. Komitet Referendalny powiatu włocławskiego
   1. Marianna Pilich WWS(Włocławska Wspólnota Samorządowa) - ul. Promienna
   23/32, 87 - 800 Włocławek, tel. 054 23 61 065
   2. Wiesława Milczarek - ul. Chopina 21/5, tel. 602 725 904 lub 054 232 45
   03 wieslawamilczarek@...
   3. Edward Fortuniak - Dyrektor "NATURALNA POLSKA" - tel. 054 411 34 34
   kom. 601 65 29 77 e-mail: e.fortuniak@...
   4. 4. Waldemar Kurzawa WWS - kom. 507 786 010
   5. 5. Gabrysiak Maciej (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Demokracji
   Lokalnej) , ul. Bluszczowa 42 , 054 235 56 52 , kom. 507 184 887
   6. Paweł Betkier WWS, kom. 604 562 693
   7. Tomasz Olach Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego tel. 054 231 56
   04, kom. 601 81 99 33

   11. Komitet Referendarny o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, Zagłębia
   Miedziowego w Lubinie:

   1.Edward Wóltański - pełnomocnik Komitetu -ewprofil@...
   2.Dionizy Goliński - Przew.Kombatantów AK w Lubinie
   3.Marek Brzeziński - Przew.NSZZ"Solidarność"w MPWiK w Lubinie tel.
   606253991
   4.Wiesław Pawłowski - przedsiębiorca - multiko@...
   5.Krzysztof Kubiak - Dyr.ZGM w Lubine-kubiakwo@...
   6.Irena Błaut - księgarz
   7.Bogusława Zima - urzędnik - bogdazet@...
   8.Bogusław Chorąży - Urzędnik - bluch@...
   9.Antoni Wysocki - mieszkaniec Lubina 503 843 784
   10.Jan Busse - przedsiębiorca - jan-busse1@...
   11.Anna Tęcza - mieszkanka Lubina
   12.Jadwiga Stefanowicz- urzędnik - jacekjachiostef@...
   13.Mieczysław Miś - urzędnik - 605 270 846
   14.Antoni Chrobak - emeryt - 606 725 136


   12. Studencki Komitet Referendalny - Wroclaw
   Wojciech Kaźmierczak, explicite@..., tel. 691 659 088
   Paweł Malaga, tel. 693 859 682
   Witold Dyrka, vitec@... tel. 505 946 787
   Maciej Cieśla, tel. (071) 782 76 79
   Bogumiła Kaźmierczak bogusia007@..., tel. 888 288 905   13. Wrocławski Komitet Referendalny
   1. Przemysław Adamowicz -kom. 612 172 663; e-mail:
   przadamowicz@...
   2. Sławomir Babraj (071) 79 31 448
   3. Jacek Badowski (071) 363 44 51; kom. 504 120 028 e-mail: jotb@...
   4. Józef Białek - Sadków, ul. Kolejowa 5 (071) 316 86 72; kom. 603 912 915
   5. Zbigniew Cymerman (071) 321 77 98; e-mail: zcym@...
   6. Jerzy Gieysztor - kom. 601 646 094; e-mail: JerzyG@...
   7. Zdzisław Ilski (071) 322 22 42
   8. Wiesław Karczmarek - (071) 361 68 48
   9. Wojciech Kaźmierczak studencki KR kom. 691 659 088; e-mail:
   w_kazmierczak@...
   10. Henryk Kula - (071) 327 74 11; e-mail: biuro@...
   11. Lech Stefan - (071) 330 34 29; kom. 691 405 898
   12. Paweł Malaga - studencki KR - kom. 693 859 682
   13. Michał Mierzejewski - (071) 312 43 65; e-mail: mmier@...
   14. Franciszek Olejarka - ul. Krucza 86/4 Wrocław
   15. Jarosław Paczkowski - (071) 347 66 41; kom. 888 71 35 46
   16. Agnieszka Przystawa - Kom. 600 740 149
   17. Barbara Sarapuk (071) 34 24 644
   18. Lech Stefan (071) 330 34 29; kom. 691 405 898; e-mail:
   wstefan@...
   19. Dariusz Szumiło Kom. 696 491 909; e-mail: dsz@...;
   dariusz.szumilo@...

   20. Wojciech Śledziński Kom. 603 480 001; e-mail: kapka@...
   21. Urszula Turkiewicz (071) 79 122 59; kom. 691 521 879
   22. Sebastian Wierzbicki Gminne Centrum Informacji w Wiszni Małej, 55-114
   Wisznia Mała, ul. Wrocławska 2
   Tel. /fax (071) 312 40 16 (praca); kom. 509 387 784; e-mail:
   infowisznia@...; lub f-stempel@...
   23. Tomasz Wójcik - ul. Hiszpańska 15/8, 54-409 Wrocław, Kom. 601 646 094;
   e-mail: wojcik@...
   24. Edward Wóltański Kom. 609 301 915, e-mail: ewprofil@...


   14. Studencki Komitet Referendalny JOW w Krakowie.
   Artur Sajak
   Łukasz Wcisło.
   Łukasz Szpiech.
   Filip Utylski.
   Artur Sroka.
   Piotr Wojtasik.

   Kontakt:
   kisatJow@...
   woyttek@... 501 569 980

   15. Regionalny Komitet Referendalny na rzecz JOW w Katowicach
   dr Wojciech Błasiak - Dąbrowa Górnicza, Ruch Obywatelski JOW, socjolog,
   Uniwersytet Śląski
   Wojciech Czech - Katowice, wojewoda katowicki w latach 1990-94,
   Przewodniczący Zgromadzenia Stowarzyszenia Rzeczpospolita
   Zygmunt Frankiewicz- Gliwice, Prezydent Miasta
   Prof. Janusz Frąckowiak - Mikołów, fizyk, Uniwersytet Śląski, Prezes
   Zarządu Stowarzyszenia Rzecz Pospolita
   Damian Glanc- Chorzów, Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im.
   Eugeniusza Kwiatkowskiego,
   Bogdan Knop - Częstochowa, Ruch Obywatelski JOW, matematyk,
   Krystian Latko- Pszczyna, Stowarzyszenie Rzecz Pospolita
   Jan Lipniak - Pszczyna, Stowarzyszenie Rzecz Pospolita
   Julian Łaśko- Mysłowice, Stowarzyszenie Rzecz Pospolita
   Piotr Madeja - Siemianowice Śląskie , Sekretarz Rady Miasta, Stowarzyszenie
   Rzecz Pospolita
   Aleksander Matwiejszyn- Katowice, Stowarzyszenie Rzecz Pospolita -
   Sekretarz Zarządu
   Waldemar Socha - Żory, Prezydent Miasta
   Zbigniew Paweł Szandar- Siemianowice Śląskie , Prezydent Miasta
   Mieczysław Urbański- Chorzów, Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im.
   Eugeniusza Kwiatkowskiego,
   Bogumił Zaczyk- Chorzów, Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im.
   Eugeniusza Kwiatkowskiego,

   Siedziba Komitetu znajduje się w lokalu Stowarzyszenia Rzecz Pospolita w
   Katowicach
   przy ulicy Matejki 2.
   Kontakt z Komitetem telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty
   elektronicznej :
   Aleksander Matwiejszyn
   tel. 501336413
   e-mail: alexmat@...

   16. Komitet Referendalny w Ligocie Pięknej k. Wrocławia
   Joanna Mierzejewska jmier@...
   Roman Hardygora monika.hardygora.@...
   Irena Frankiewicz Irena.Frankiewicz@...
   Stanislaw Giren biuro@...
   Anna Cichocka Giren tel. 312-43-62
   Tadeusz Krupinski t.krupinski@...
   Jolanta Krupinska tel 312 45 46
   Michal Mierzejewski   17. Komitet Referendalny w Opolu
   1) Adam Budyłowski - Opole, prezes Opolskiego ruchu Obrony Bezrobotnych
   2) Janusz Kowalski - radny RM w Opolu, prezes stow. Stop Korupcji w
   Opolu - biuro@...;
   3) Roman Kirstein - Opole, przedsiębiorca pryw. Działacz NSZZ "Solidarność"
   w latach 1980-89;
   4) Antoni Klusik - Opole, ziałacz "NSZZ "Solidarność" w Opolu, w latach
   1980-89 kluan@...
   5) Tomasz Strzałkowski - Ozimek, radny powiatu ziemskiego w Opolu, ts@...

   18. Warszawski Komitet Referendalny:
   Andrzej Czachor - 04-643 Warszawa, ul. Pizańskiego, 1 m 11 tel.d.
   815-26-04; tel/fax.:718-01-18; e-mail: e08cza@...
   Roman Janowski - e-mail: ray101@... ul. Ezopa 28, 04-810 Warszawa.
   (tel. 615-83-11)
   Mariusz Wis - 01-019 Warszawa, ul. Nowolipki 14 (sklep spożywczy),
   tel/fax.: 838-51-65; tel. 603-772-999; e-mail: mariuszwis@...
   Remigiusz Zarzycki - 03-406 Warszawa, ul. Kameralna 3 m 52, tel. 0601 217
   818;741-24-45; e-mail: remigiusz.zarzycki@...
   Roland Szczepaniak - 08-110 Siedlce, ul. Brzechwy 11 tel. 0506 351 275
   e-mail: rolad@...
   Kazimierz Łukowski - Warszawa, ul. Modzelewskiego 54A/33 tel. 843-75-38
   Alina Dobrowolska-Segit - 01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 54a/42 tel.
   835-71-119;0 506 377 000; e-mail: alinads@...
   Paweł Szczerkowski - 01-053 Warszawa, ul. Okopowa 41/59 tel. 0 501 393 130
   e-mail: pszczerkowski@...
   Stanisław Frankiewicz - tel: 0 604 145 046
   gen.dyw.w st.sp. Tadeusz Jauer - 00-759 Warszawa, ul. Kręta 2/1 tel.
   840-32-24

   Marczyński Bartłomiej 01-494 W-wa,, ul. Widawska 3/38, tel.861-02-97,
   fax: 861-01-16 e-mail: mbartlomiej@...
   Baćkowski Marek - 00-660 W-wa, ul. Koszykowa 59 m 27 tel.629-60-90, kom.
   602-829-227
   Malinowski Sebastian - Jelenia Góra ul. W. Pola 7/9 tel.,/075/641-94-35
   e-mail:SKORZANY-LEB@...
   Zagórski Bogdan - 26-220 Stąporków Nadziejów 138 - Kom. 506-942-960
   Zagórski Józef - Warszawa - ul. Olszynki Grochowskiej 11/15 m 18 - tel.,
   610-58-45
   Kwiatkowski Jan - 27-530 Ożarów - Tominy 37, woj. Kielce
   Jagiełło Hanna - Warszawa - ul. Bliska 14/3
   Grzymała Henryk - 05-220 Zielonka - ul. Dobra 4/23 (coś tu nie gra)
   Dąbrowski Wiesław - 04-893 W-wa - ul. Nadarzyńska 3 tel., 872-9474
   Filimon Dariusz - Komorów - ul. Dębowa 6 . e-mail: d.filimon@...
   Walczak Andrzej- 02-403 Warszawa - ul. Rejonowa 20/8 - kom. 600-291-678
   Sienkiewicz Henryk - 04-409 W-wa ul. Buławy 18
   Kozłowski Antoni -23-235 Annopol tel.. 502-102-504
   Maciąga Józef 02-495 W-wa ul. 1-go Maja 8/8 tel., 667-04-12
   Bimat Jan 05-124 Skrzew (Kałuszyn) ul. Słowackiego 29, kom.
   503-345-187tel., 782-32-29
   Adamiak Wojciech 05-500 Józefosław ul. Spacerowa 10 tel., 22/756-85-06
   Łangowska Izabela 78-400 Szczecinek ul. Piłsudskiego 23E/1 tel.,
   094/374-26-96


   19. Świętokrzyski Komitet Referendalny

   1. Prof.dr hab. Mieczysław Adamczyk - Rektor - Wszechnicy Świętokrzyskiej
   w Kielcach
   2.Zbigniew Batorski - TVP3 Świętokrzyski Ośrodek Reginalny w Kielcach
   3. Dr Andrzej Bednarz Rektor - Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
   4.Dr Wacław Berens - Świętokrzyskie Centrum Onkologii
   5.Dr Andrzej Błachut - Rektor - Wyższej Szkoły Umiejętności
   6.Leszek Ciesek - Prezes Zarządu - Firmy "Efektor"
   7.Dr Zdzisław Domagała - Ordynator - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w
   Kielcach
   8.Prof.dr hab. inż. Andrzej Dziech - Rektor Wyższej Szkoły Techniki
   Komputerowej i Telekomunikacji
   9.Prof.dr hab. Waldemar Dutkiewicz - Dyrektor - Instytut Kształcenia
   Medycznego Akad. Św.
   10.Prof.dr hab. Krzysztof Grysa - Kierownik Zakładu Matematyki -
   Politechniki Świętokrzyskiej
   11. Jan Jagielski -Prezes - Radia "Fama", Członek Krajowego Komitetu
   Referendalnego o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
   12.Doc.Dr hab. Marianna Janion - Ordynator - Wojewódzkiego Szpitala
   Zespolonego
   13. Dr Andrzej Juszczyk - Rektor - Wyższej Szkoły Ekonomii i
   Administracji - im. E. Lipińskiego
   14.Małgorzta Jóźwik - Dyrektor - Liceum St. Żeromskiego w Kielcch
   15.Andrzej Jezierski - Prezes - Firmy JEZIERSKI
   16.Prof.dr hab. Kazimierz Kik - Dyrektor - Instytutu Nauk Politycznych
   Akademii Świętokrzyskiej
   17.Dr Janusz Kiesner - Rektor - Wyższej Szkoły Telekomunikacji i
   Informatyki
   18.mgr inż. Wojciech Kania - Prezes Zarządu - Firma "Kanryd" Kielce
   19.mgr Andrzej Kazanowski - V-ce Prezydent - Skarżyska Kamiennej
   20.Krzysztof Klicki - Prezes - Firmy "KOLPORTER" S.A.
   21.Edward Krukowski - Członek Krajowego Komitetu Referendalnego o
   Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
   22.Dr Zdobysław Kuleszyński - Dyrektor d/s Naukowych - Wyższa Szkoła
   Ekonomii i Administracji
   23.Magdalena Kusztal - Dyrektor - Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach
   24.Wojciech Lubawski -Prezydent Kielc - Członek Krajowe Komitetu
   25. Prof.dr hab. Adam Massalski - Rektor - Akademii Świętokrzyskiej
   26.Prof. Andrzej Malarewicz - V-ce Dyrektor - Instytut Kształcenia
   Medycznego Akad. Św.
   27.Dr inż. Ignacy Pardyka - Prorektor ds. Dydaktyki Wyższej Szkoły
   Techniki Komputerowej i Telekomunikacji
   28.Piotr Szczerski Dyrektor - Teatru im St. Żeromskiego w Kielcach
   29.Stanisław Sierszeń - Przedsiębiorca - Członek Krajowego Komitetu
   Referendalnego o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
   30.inz. Zdzisław Skowron - Prezes - Towarzystwa Budownictwa Społecznego w
   Kielcach
   31.Krzysztof Słonina - Wójt - Gminy Kije
   32.mgr. Witold Sokała - Akademia Świętokrzyska
   33.Kazimierz Stępiń Stępień - Dyrektor - Zespołu Szkół
   Techniczno-Ekonomicznych w Kielcach
   34.Jarosław Wójcicki Dyrektor - Szpitala Miejskiego w Kielcach
   35.Wiesław Warzecha -V-ce Starosta - Sandomierski

   20. Komitet Referendalny w Koszalinie
   Rafał Młyńczak - rafalmlynczak@...
   Urszula Kostuch - radna Sejmiku woj.
   Adam Paszkowski


   21. Wielkopolski Komitet Referendalny
   1. Alankiewicz Tadeusz emeryt z Poznania
   2. Banaszyński Andrzej wójt Gminy Mieścisko
   3. Bera Bogdan rzecznik Pozn. Stowarz. Patriotycznego
   4. Bielerzewska Daria lekarz rodzinny
   5. Bielerzewski Andrzej radny Poznania
   6. Billert Andrzej pracownik samorządowy
   7. Broński Mieczysław leśnik
   8. Cegłowska Katarzyna studentka AR w Poznaniu
   9. Chudobiecki Jan nauczyciel akademicki AR, samorządowiec
   10. Chwalczuk Agnieszka studentka UAM
   11. Ciesielski Ryszard biznesmen
   12. Dera Roman prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług.
   13. Dziel Jaromir prezydent Gniezna
   14. Galus Adam student z Gniezna
   15. Gaweł Robert przewodniczący Rady Gniezna
   16. Gawłowski Bartosz student z Gniezna
   17. Grobelny Ryszard radny Poznania
   18. Grocki Grzegorz handlowiec z Poznania
   19. Grzybowski Andrzej radny Poznania
   20. Grzybowski Andrzej nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej
   21. Guzowski Florian radny gminy Wałcz
   22. Jarmułowicz - Chwiedorowicz Tadeusz radny Poznania
   23. Jaworska - Matylla Alina nauczyciel
   24. Judka Kacper student AM w Poznaniu
   25. Jurga Grzegorz samorządowiec
   26. Kaczmarek Jerzy Kazimierz prezes Poznańskiego Stowarzyszenia
   Patriotycznego
   27. Kaczmarek Janusz dyr. szkoły
   28. Kałek Grażyna prezes Centrum Wolontariatu w Poznaniu
   29. Kałek Włodzimierz "Poznaniak 2003 Roku"
   30. Kańska Danuta samorządowiec z Poznania
   31. Kapuściński Janusz samorządowiec, stow. "Nasz Dom"
   32. Karbowniczek Robert Zarząd Główny Związku Sybiraków
   33. Karwacki Marian poeta
   34. Kilanowski Wojciech wójt gminy Kiszkowo
   35. Klarzyński Leszek dyrektor w administracji samorządowej
   36. Klepka Paweł Leszek były wiceprezydent Poznania
   37. Komasa Henryk przedsiębiorca z Poznania
   38. Kretkowska Katarzyna radna Poznania
   39. Kręglewski Wojciech przedsiębiorca, radny Poznania
   40. Krugiełka Zbyszek przewodniczący Rady Miejskiej Murowanej Gośliny
   41. Krzyżyński Krzysztof samorządowiec
   42. Kulesza Wojciech radny powiatu wałeckiego
   43. Kuźniak Piotr muzyk, wokalista zespołu TRUBADURZY
   44. Kwiatkowski Piotr samorządowiec
   45. Kwiatkowski Stefan samorządowiec
   46. Lipiński Dariusz wiceprzewodniczący Rady Poznania
   47. Lisiecka Grażyna dyrektor w administracji samorządowej
   48. Lisiecki Wojciech samorządowiec
   49. Lósa Stanisław samorządowiec
   50. Łagoda Michał radca prawny z Poznania
   51. Łączkowski Paweł nauczyciel akademicki UAM, wicepremier w rządzie H.
   Suchockiej
   52. Łeszyk Adela samorządowiec
   53. Łęcki Tomasz burmistrz Murowanej Gośliny
   54. Maćkowiak Stanisław samorządowiec
   55. Maliczak Wojciech księgowy
   56. Marek Michał emeryt z Poznania
   57. Matysiak Kazimiera samorządowiec
   58. Matysko Tadeusz lekarz z Piły
   59. Michalak Roman samorządowiec
   60. Mikuła Łukasz student UAM
   61. Milewski Jan Dominik emeryt z Łęczycy k/ Poznania
   62. Morkowski Przemysław przew stow. "Nasz Dom"
   63. Nickel Grzegorz przedsiębiorca
   64. Nowaczyński Jan samorządowiec
   65. Nowak Marian emeryt z Poznania
   66. Nowak - Falkiewicz Przemysław przedsiębiorca
   67. Odzimek Antoni wiceprezes Izby Rzemieślniczej
   68. Olejnik Danuta pracownik naukowy AR w Poznaniu
   69. Orlikowska Bożena sołtys wsi Płytnica (pow. Złotowski)
   70. Osowski Maciej student
   71. Pałasz Kazimierz prezydent Konina
   72. Pawuła Andrzej geolog
   73. Plewa Eugeniusz samorządowiec
   74. Południkiewicz Jarosław przedsiębiorca
   75. Porawski Andrzej radny Poznania , dyr. Związku Miast Polskich
   76. Poszwa Sławomir radny sejmiku wielkopolskiego
   77. Prawniczak Roman samorządowiec z Poznania
   78. Prominski Eugeniusz samorządowiec
   79. Pudelski Józef przedsiębiorca z Poznania
   80. Radomski Andrzej sekretarz starostwa w Pile
   81. Ratajczak Ludwik prezydent stow. Ruch Regionalny Wielkopolan
   82. Ratajczak Piotr przedsiębiorca
   83. Rączkiewicz Tadeusz radny Śremu
   84. Rdesiński Filip student UAM
   85. Regen Stanisław samorządowiec
   86. Roban Henryka emeryt z Poznania
   87. Roban Józef emeryt z Poznania
   88. Rożyński Paweł samorządowiec
   89. Rutkowski Marcin informatyk z Poznania
   90. Rybacka Irena nauczyciel akademicki UAM
   91. Rybacki Edward przedsiębiorca
   92. Rybak Jan dyrektor domu pomocy społecznej
   93. Sadowska Barbara dyr. szkoły Kofeda w Poznaniu
   94. Sadowska Krystyna psycholog, samorządowiec
   95. Sadowski Tomasz założyciel Fundacji Barka
   96. Sarna Piotr nauczyciel akademicki
   97. Schmidt Szymon księgowy
   98. Skarżewski Jacek samorządowiec
   99. Słupczyński Mikołaj przedsiębiorca
   100. Smykowski Erwin emeryt z Poznania
   101. Suwiczak Krystyna Maria poeta - dziennikarz Poznań
   102. Szczepankiewicz Halina przew. Rady Gminy w Człopie, dyr. szpitala
   103. Szuba Maciej właściciel biura ochrony z Poznania
   104. Szymański Marian menadżer z Poznania
   105. Szymański Leonard poseł I kadencji Sejmu RP z Poznania
   106. Szymański Jerzy doradca finansowy z Poznania
   107. Szymański Józef ekonomista
   108. Szymański Andrzej przedsiębiorca, samorządowiec
   109. Ścieszka Eleonora przewodnicząca Rady Nowego Tomyśla
   110. Tamm Stanisław były wojewoda wielkopolski
   111. Tarnowski Michał emeryt z Poznania
   112. Tomczak Janusz, Bogdan emeryt z Poznania
   113. Tukałło Konstanty prof. Akademi Medycznej w Poznaniu
   114. Tupalski Józef emeryt z Poznania
   115. Urbańczak Włodzimierz, A przedsiębiorca, samorządowiec, koordynator
   KKR
   116. Wankiewicz Bogdan vice starosta wałecki
   117. Wawrowski Stanisław handlowiec, samorządowiec
   118. Wechmann Krystyna przew. stow. Amazonki
   119. Wentland Aleksander samorządowiec
   120. Wilamowski Franciszek lekarz
   121. Wiśniewski Roman radny miasta Wałcza
   122. Wodniczak Krzysztof redaktor
   123. Wołczyński Bogdan prezes stow. Polska Klasa Średnia
   124. Wożny Zbyszek samorządowiec
   125. Zięba Małgorzata samorządowiec


   22. Komitet Referendalny w Bialej Podlaskiej
   Adam Abramowicz - mail: adama@..., Biała Podlaska ul. Rogińskiego 13,
   tel. 083-343-15-54; 0601-945-334
   Marek Jałtuszewski - Kol. Grabanów 49, 0696-381-000, mail: upr-bp@...
   Ryszard Gałązka 21-500 Biała podlaska, tel. 083-344-12-91
   Zbigniew Krzak B.Podlaska ul. Piaskowa 16/6; tel. 083/344-05-64; mail:
   bush@...

   23. Małopolski Komitet Referendalny
   Roman Jewuła - członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność,
   Delegatura w Tarnowie
   Andrzej Olejnik - członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność,
   Delegatura w Tarnowie, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
   "Sokół-Świat Pracy"

   Katarzyna Turek-Fornelska - przewodnicząca Zarządu Regionu Małopolskiego
   Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Kraków
   Jacek Kawecki - przewodniczący Zarządu Oddziału Terenowego w Tarnowie OZZL

   Grazyna Gaj - przewodnicząca Zarządu Regionu Małopolskiego Ogólnopolskiego
   Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wiceprzewodnicząca Zarządu
   Regionu Małopolskiego Federacji Związków Zawodowych, Kraków
   (Forum ZZ zrzesza kilkanaście związków zawodowych m.in. pielęgniarki,
   kierowców, kolejarzy, policjantów, pocztowców, ciepłowników, pracowników
   ruchu ciągłego)
   Kamila Wilczyńska - Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Tarnowie OZZPiP

   Józef Gądek - wójt Gminy Skrzyszów
   Janusz Krakowski - wiceprzewodniczący Rady Parafialnej, Tarnów
   Krzysztof Nowak - Przewodniczący Rady Osiedla Gminy Miasta Tarnów
   Wacław Prażuch - prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, Tarnów
   Krzysztof Szmid - przedstawiciel w Tarnowie Krajowego Komitetu
   Referendalnego
   i Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

   Komitet ma siedzibę w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Sokół-Świat Pracy,
   33-100 Tarnów, ul. Gomoły 15
   Koordynator: Krzysztof Szmid,
   tel. (014) 6331285,
   kom. 607 140507,
   e-mail szmi@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.