Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

psykisk hälsa och självmord bland utland

Expand Messages
 • sunny_jo888
  Psykisk h����lsa och sj����lvmord bland utlandsadopterade i Sverige Tisdagen den 6 november 2001 klockan 13.00 h����lls ett informationsm����te
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2001
  • 0 Attachment
   Psykisk h�lsa och sj�lvmord bland
   utlandsadopterade i Sverige <br><br>Tisdagen den 6 november 2001
   klockan 13.00 h�lls ett informationsm�te i<br>Gamla
   Riksdagshuset, Helgeandsholmen i Stockholm,d�r forskarna
   Anders<br>Hjern, Frank Lindblad och Bosse Vinnerljung fr�n
   Socialstyrelsen<br>kommer att redovisa sina resultat vad g�ller psykisk
   h�lsa och<br>sj�lvmord bland utlandsadopterade i
   Sverige. Resultaten som senare<br>kommer att publiceras i
   en vetenskaplig tidskrift pekar bland annat<br>p�
   att sj�lvmord �r n�stan fyra g�nger (400 procent) s�
   vanligt<br>bland utlandsadopterade �n bland svenskf�dda
   vuxna.<br><br>Detta resultat �r unikt p� tv� s�tt: ingen annan utsatt
   grupp i<br>samh�llet har s� h�ga sj�lvmordstal (svenska
   fosterbarn,<br>svenskadopterade, utomeuropeiska flyktingar,
   utomeuropeiska<br>invandrare osv), och i internationellt perspektiv �r denna
   statistik<br>unik, det vill s�ga sj�lvmordsfrekvensen bland
   utlandsadopterade<br>verkar vara h�gst i v�rlden i just Sverige.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.