Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

n-ro 90 - Gazetaraj komunikoj de UEA

Expand Messages
 • Universala Esperanto-Asocio
  =========================================================================== GAZETARAJ KOMUNIKOJ DE UEA N-ro 90 (2000-08-10)
  Message 1 of 1 , Aug 10, 2000
  • 0 Attachment
   ===========================================================================

   GAZETARAJ KOMUNIKOJ DE UEA N-ro 90 (2000-08-10)

   ===========================================================================

   Enhavo: 1. Kvar novaj Honoraj Membroj en UEA
   2. Premio Deguchi al Rob Moerbeek
   3. Subvencio Cigno al Indighenaj Dialogoj
   4. HEJMA VORTARO represita

   ---------------------------------------------------------------------------

   KVAR NOVAJ HONORAJ MEMBROJ EN UEA

   En sia kunsido en Tel-Avivo la Komitato de UEA distingis kvar aktivajn
   esperantistojn per honora membreco de la Asocio: Juan Eduardo Bachrich
   (Venezuelo), Elvira Fontes (Brazilo), Edwin de Kock (Sud-Afriko/Usono)
   kaj Sija van Wijngaarden (Nederlando).

   Juan Bachrich (1921) estas jam de kvin jardekoj la motoro de la movado en
   sia lando kaj longtempe peranto de UEA. Elvira Fontes (1916) ricevis la
   honorigon pro siaj meritoj kiel Esperanto-instruistino. Edwin De Kock
   (1930) certigis sian lokon kiel unu el la plej elstaraj poetoj de nia
   lingvo jam per sia debuta kolekto en 1961. Sija van Wijngaarden (1920)
   laboris kiel oficistino en la Centra Oficejo de UEA tri jardekojn ghis
   sia emeritigho en 1985.


   * * * * * *


   PREMIO DEGUCHI AL ROB MOERBEEK

   En la Fermo de la Tel-Aviva UK okazis por la 14-a fojo la transdono de unu
   el la plej prestighaj premioj de la Esperanto-movado, Premio Onisaburo
   Deguchi de UEA. Tiu premio estis fondita en la Jubilea Jaro 1987 per kapitalo
   donacita de Oomoto por premii agadon de individuo au organizajho, kiu per
   Esperanto antauenigas internacian amikecon kaj solidarecon en la spirito de
   la instruoj de L.L. Zamenhof kaj Onisaburo Deguchi. La premio konsistas el
   diplomo kaj monsumo de 2000 euroj.

   En 2000 la Estraro de UEA aljughis la Premion Deguchi al s-ro Rob Moerbeek
   el Nederlando pro lia longtempa agado helpe al triamondaj esperantistoj
   kaj por handikapitoj, precipe blinduloj. Dum multaj jaroj li faris tion
   kune kun sia edzino Nora, forpasinta en 1998, konata aktivulo de la blindula
   Esperanto-movado. Profesie Rob Moerbeek jam ekde 1969 laboras en la Centra
   Oficejo de UEA.


   * * * * * *


   SUBVENCIO CIGNO AL INDIGHENAJ DIALOGOJ

   Ekde 1994 la Estraro de UEA asignas Subvencion Cigno al projekto, kiu
   kontribuas al disvastigho de Esperanto en la Tria Mondo. La subvencion
   financas la japana esperantisto Etsuo Miyoshi kaj ghi valoras 500 000
   japanajn enojn (ch. EUR 4900).

   La chi-jaran subvencion ricevis la projekto Indighenaj Dialogoj, lanchita
   antau du jaroj kun la celo krei komunikan reton inter organizajhoj de
   indighenaj popoloj per la uzo de interreto kaj Esperanto. Tiu chi komplete
   novspeca projekto estas ne nur unu el la plej kuraghaj sed ankau unu el
   la plej sukcesaj Esperanto-rilataj projektoj de multaj jaroj. Ghi ne estas
   movada projekto, char la disvastigo de Esperanto ne estas ghia celo sed
   rimedo por realigi la celatan komunikan reton. La projekton iniciatis
   ges-roj Bessie Schadee kaj Sylvain Lelarge el Nederlando. Kadre de ghi
   okazis jam du kursoj en Nederlando kaj regionaj kursoj en Barato, Kostariko,
   Burkina Faso kaj Rusio (Komilando). UEA auspicias la projekton ekde la
   komenco.


   * * * * * *


   HEJMA VORTARO REPRESITA

   En la Tel-Aviva UK estis venditaj la lastaj ekzempleroj de la unua eldono
   de "Hejma vortaro", aperinta en oktobro pasintjare. Dum nau monatoj estis
   venditaj 703 ekzempleroj. Sekve "Hejma vortaro" superis alian furorajhon,
   la ZEO-libron "Monumente pri Esperanto", kies debito en la unuaj nau
   monatoj post la apero estis 644 ekz.

   Por ke la populara libro estu konstante achetebla, UEA represis senshanghe
   la unuan eldonon. "Hejma vortaro" estas do daure havebla por la prezo de
   7,50 euroj. Per ghia vendado oni apogas la agadon de Rondo Familia, kiu
   estas komisiono de UEA por kunligi familiojn kies hejma lingvo estas
   Esperanto.


   * * * * * *
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.