Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Kapisanan ng mga Kabataan Tungo sa Kasakdalan sa hilaga ng Metro Manila. Mga Di malilimutang pangyayaring aming ginawa sa pangunguna ng mga kabataang sa distritong ito na may takot sa Dios. Mga gawaing ang layunin ay papurihan at pagibayuhin ang paglilingkod sa Dios.

Bagaman limitado ang mga pinaghuhugutan ng mga pangangailangan ay nakakapagpatuloy ang mga gawain sa Tulong at sa awa ng Dios. Layunin din ng grupong ito na mapanatili sa paglilingkod ang mga Kabataang miyembro nito hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus.

Umaasa rin ang grupong ito sa palagiang pagsama ng Panginoon sa anumang gawain na naitatag ng organisasyong ito. Salamat sa Dios

Group Information

 • 44
 • Events
 • Apr 14, 2009
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History