Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Kolej Komuniti Segamat 2, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia terletak di Batu Anam Segamat Johor. Menawarkan tiga program sepenuh masa iaitu Sijil Pelukis Pelan Senibina, Sijil Teknologi Maklumat dan Sijil Teknologi Elektrik selain daipada kursus pendek yang pelbagai. Bermula Sesi Januari 2011 dua bidang bagi SMK iaitu Pemasangan Elektrik dan Lukisan Senibina

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Group Email Addresses

Message History