Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
4 messages added in the last 7 days

Group Description

a ) Kimya bilimi ve uygulamaları ile ilgili her konuda kamuoyu ve meslektaşları aydınlatmak amacıyla çalışmalar yapmak, Kimya öğretimi yapan kuruluşlarla sıkı işbirliğinde bulunmak,

b ) Meslek ve meslektaş hak ve yetkilerinin tanıtılması, korunması, istek- lerinin belirtilmesi, emeklerinin değerlendirilmesi için her türlü girişimde bulunmak,

c ) Türkiye'de Kimya alanında mesleki gelişmeleri teşvik etmek, destek- lemek, yaymak, meslektaşlar arası iş birliğini, mesleki ve sosyal dayanışmayı pekiştirmek için konferanslar, seminerler, kongreler, yurt içi ve yurt dışında mesleki geziler düzenlemek, her türlü mesleki yayınlarda bulunmak,
d) Toplumsal uyanışa katkı yapmak,

Group Information

 • 150
 • Professional
 • Jul 22, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History