Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

äåÇÑäÇ Ýá

Expand Messages
 • fars alix
  مرحباً بكل اللى دخلوا عندى الجروب ويارب ما تزهقوش من عندنا ومش حتزهقوا ما تقلقوش أهلاً
  Message 1 of 1 , Mar 26, 2006
  • 0 Attachment
   ãÑÍÈÇð Èßá Çááì ÏÎáæÇ ÚäÏì ÇáÌÑæÈ æíÇÑÈ ãÇ ÊÒåÞæÔ ãä ÚäÏäÇ æãÔ ÍÊÒåÞæÇ ãÇ ÊÞáÞæÔ
    
                          
    
   ÃåáÇð Èíßã ÚãæãÇð


   Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ countries) for 2¢/min or less.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.