Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Tüm Iraklıların Basra Hacı Umran ve Kerkük 'te hakkı vardır...

Expand Messages
 • S. Kuzeci
  Tüm Iraklıların Basra Hacı Umran ve Kerkük te hakkı vardır ITC Başkanı Avukat Sanan Ahmet Ağa, 27.08.2002 tarihinde Kuveyt El-Kabas Gazetesi muhabiri
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2001
  • 0 Attachment
   Tüm Iraklıların Basra Hacı Umran ve Kerkük'te hakkı vardır


   ITC Başkanı Avukat Sanan Ahmet Ağa, 27.08.2002 tarihinde Kuveyt El-Kabas Gazetesi muhabiri Cemal Hüseyin'i ITC Başkanlığında kabul etti. Muhabir ITC Başkanıyla bir röportaj yaptı. Röportajda ITC Başkanı halkımızın Irak'taki şanlı tarihi, asaleti ve bu ülkede kurmuş olduğu devlet ve imparatorluklar hakkında bilgi verdi. Röportajda ITC'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade eden ITC Başkanı, ülkenin geleceği ve kurulacak olan sistem şeklinin bu ülke halkına ait olduğunu söyledi. Ülkede demokratik, parlamenter, çoğulcu bir rejimin kurulmasının öneminin altını çizen ITC Başkanı, böyle bir sistemde hak ve görevler bakımından herkesin eşit olması gerektiğini ifade etti. ITC'nin halkımızın milli ve meşru haklarını elde etme mücadelesini verdiğini belirten ITC Başkanı Ahmet Ağa, bu haklarımızın anayasada tespit edilmesi gerektiğini savundu. Iraklılar'ın ülkenin yüksek çıkarı için mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen ITC Başkanı, tüm tarafların dar fikirlerden kaçmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

   ITC Başkanı konuşmasına şöyle devam etti; "Bir Iraklı Arap vatandaşın, nasıl ki kendi çıkarlarını düşünüyorsa, aynı şekilde Kürt, Türkmen ve Asuri vatandaşlarının da çıkarlarını düşünmesi gerekir. Bunun tersi de doğrudur. Bu yapılırsa, değişik mezhep ve milletlerin beraber yaşadığı uygar ülkeler gibi ulusal kimliğe öncelik vermiş oluruz. Ayrıca anlaşamazlığa yol açacak her türlü fikirden de kaçmamız gerekir. Türkmen, Kürt ve Asuri vatandaşlar, Basra'da bir Arap vatandaşı kadar haklarının tamamını kullanma hakkına sahipler. Arap, Türkmen ve Asuri vatandaşların Hacı Umran bölgesinde bir Kürt kadar haklarının tamamını kullanma hakkına sahipler. Arap, Kürt ve Asuri vatandaşların Kerkük'te bir Türkmen kadar haklarının tamamını kullanma hakkına sahipler. Bu şekilde ulusal birliği sağlamış oluruz. Ülkenin yüksek çıkarlarını koruyacağız. Hiçbir parlamento bir ülkede belli bir partiyi veya etnik grubu temsil etmez. Aksine tüm milleti temsil eder.

   Türkmenleri belli bir toplantıya çağırmamak, bu halkın varlığının silindiği anlamına gelmez. Çünkü Türkmenlerin varlığı, Krallık Anayasası'nda açıkça belirtilmiştir. Anayasada şöyle denilmektedir: "Irak'ı Arap, Kürt ve Türkler oluşturmaktadır" Ayrıca bu halkın yaşadığı coğrafya kuzeyden Türkiye ve Suriye sınırından Kifri ve Bedre'ye kadar uzanmaktadır. Irak geleceği konusunda ortaya atılan herhangi bir görüşün başarı şansı, Türkmenlerin katkısı olmadan sıfırdır. Biz Iraklı olup ülke vatandaşı olan herkesi kabul ediyoruz. Kaldı ki bizim stratejimiz de bunun üzerine bina edilmektedir. Çünkü biz insanlığa inanmaktayız. Irkımız Türk dünyasıyla aynıdır. Ama biz asaleten Iraklıyız. Sınırımız Irak sınırıdır. Bayrağı bayrağımızdır. İdari adlandırmalara karşı herhangi bir hassasiyetimiz yoktur. Ancak mesele-ler zamanında ele alınmalıdır. Ayrıca ülkede kurulacak idare şekline ülke insanları karar verir. Bu nedenle anlaşmazlığa yol açacak herhangi bir konuya girmemeliyiz. Çünkü burada hiç kimse tek başına karar alabilecek konumda değildir. Irak halkını felaket ve musibetlerden kurtarmak için el ele vermeliyiz."

   Türkmeneli Gazetesi

   Sayı 491 /1 Eylül 2002

   kerkuk · Global Turkmen Media Group

   http://groups.yahoo.com/group/kerkuk
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.