Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

TMBP bildiri

Expand Messages
 • Turkmeneli Milli Birlik Partisi
  TÜRKMENELİ MİLLİ BİRLİK PARTİSİ Bildiri 07 Nisan 2005 Kekrük Türkmeneli`nin siyasi tehlikelerle karşı karşıya olduğu gerçeğinden hareketle
  Message 1 of 1 , Apr 7, 2005
   TÜRKMENELİ MİLLİ BİRLİK PARTİSİ

   Bildiri
   07 Nisan 2005\Kekrük


   Türkmeneli`nin siyasi tehlikelerle karşı karşıya olduğu gerçeğinden
   hareketle önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Anayasa referandumu ve
   Irak seçimlerinde Türkmenelerin siyasal gücünü ortaya koyması
   gereklidir. Bunun için IV. Türkmen Kurultayının belli çıkar
   gruplarının menfaatlerini değil bütün Türkmen milli menfaatlerini
   kapsaması gereklidir.

   Bu nedenle IV. Türkmen Kurultayının aşağıdaki şartlarda
   gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.


   • Kurultay delegasyonu toplumun bütün kesimlerinden ayrımsız teşkil
   edilmelidir.
   • 350 delege sayısının Türkmen toplumunun nüfusunu karşılamadığı
   sebebiyle, bu sayının Türkmen nüfusunu temsil edecek uygun oranda
   arttırılması.
   • Kurultaya, Irak Türkmen Cephesine desteği bulunan yurtdışı dahil
   bütün Türkmen kuruluşlarının delegelerinin de katılması. Türkmen
   Cephesine karşı ve zararlı sonuçlara sebebiyet veren kuruluş ve
   şahsiyetlerin kurultaya davet edilmemesi.
   • Kurultayda ve sonrası siyasi oluşumların Kerkük`ün siyasi statüsü
   hakkında alacakları kararların referandum ile halkın onayına
   sunulması.


   Bu şartların göz önünde bulundurulmadığı bir Türkmen kurultayı,
   Türkmen menfaatlerini göz ardı edecek ve sonucunda ortaya çıkacak
   oluşumun azami temsil gücü ve meşruiyetine zarar verecektir.

   Bu durumda milli birliğimizin bozulacağı sebebiyle ortaya çıkacak
   toplumsal tepkilere destek olacağımızı ve aksi kararları alan Türkmen
   Meclisi ve kurultay hazırlık komisyonunu sorumlu tutacağımızı
   bildiririz.

   Saygılarımızla
   TMBP YK adına
   Savaş Nurettin Karakaplan
   Başkan
   --
   IRAQ/Kerkuk
   Turkmeneli Milli Birlik Partisi
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.