Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Acil_Uyanýn!

Expand Messages
 • jowdat salman
  K.IRAK TA ABD ASKERLERİ VE KÜRT PEŞMERGELERİNİN ORTAKLAŞA TÜRK SOYKIRIMI YAPTIĞI DUYULUR DUYULMAZ,ABD BU OPERASYONUN TÜRKMENLER E YÖNELİK OLMADIĞI
  Message 1 of 1 , Sep 11, 2004
   K.IRAK'TA ABD ASKERLER� VE K�RT PE�MERGELER�N�N
   ORTAKLA�A T�RK SOYKIRIMI YAPTI�I DUYULUR DUYULMAZ,ABD
   BU OPERASYONUN T�RKMENLER'E Y�NEL�K OLMADI�I VE EL
   SADR'A KAR�I D�ZENLEND��� �EKL�NDE B�ZLER� YANLI�
   B�LG�LEND�RMEYE Y�NEL�K B�R A�IKLAMA YAPTI.OYSA
   SALDIRILARIN YAPLDI�I B�LGEDE EL SADR VARLI�I S�Z
   KONUSU B�LE DE��LD�R.BUNU HERKES B�L�YOR.ABD'N�N
   T�RK�YE'DEK� HOPARL�RL���N� YAPMAKLA G�REVL� AKEPE
   H�K�MET�'N�N DI���LER� BAKANI DA ABD'N�N A�IKLAMASINI
   T�RK KAMUOYUNA B�R KEZ DAHA DUYURARAK T�RK M�LLET�'N�N
   UYKUDAN UYANMASINI ENGELLEMEYE �ALI�IYOR.AYNI BAKAN
   DAHA �NCE DE �SRA�L'�N K.IRAK'TA K�RTLER� KOMANDO
   OLARAK E��TT��� YOLUNDAK� �DD�ALARI DA �SRA�L'�N
   YALANLAMASININ HEMEN ARDINDAN �SRA�L'�N HOPARL�RL���N�
   YAPARAK "�SRA�L'�N DED�KLER�NE �NANMAK ZORUNDAYIZ"
   �EKL�NDE TESL�M�YET��,ZAVALLI VE BAS�RETS�ZCE B�R
   A�IKLAMA YAPMI�TI.

   �U AN K.IRAK'TA T�RK SOYKIRIMI SON HIZIYLA VE S�STEML�
   B�R �EK�LDE ABD ASKERLER� VE K�RT PE�MERGELER�
   TARAFINDAN S�RD�R�LMEKTED�R.AMA�,T�RK TOPRA�I OLAN
   K.IRAK'TAN T�RK VARLI�INI SON ZERRES�NE KADAR YOK
   ETMEKT�R.BU D�REK SAVA� NEDEN�D�R.

   UYAN Y�CE M�LLET�M!..ARTIK UYAN!
   __________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!
   http://promotions.yahoo.com/new_mail
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.