Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Siir

Expand Messages
 • Sadun Köprülü
  BİRLİĞE DOĞRU ... ŞİİR-SADUN KÖPRÜLÜ ... Gel ver , kulak , inan benim sözüme Beraber alana , girelim , yoldaş Birlikte tatlıdır,
  Message 1 of 13 , Jan 1, 2000
  • 0 Attachment

   BİRLİĞE

   DOĞRU

   ---------------------------------

   ŞİİR—SADUN KÖPRÜLÜ

   ----------------------------------

   Gel ver , kulak  , inan benim sözüme

   Beraber  alana  , girelim  ,     yoldaş

   Birlikte   tatlıdır, kandır  ,    gözüme

   İçek , özgür suyun ,  duralım  kardeş

   --------------------------------------------

   Son   verelim ,    kötü     huya    yalana

   Türkmen  kardeşinle, vermek can cana

   Çalışıp  korunak     ,   geçek  meydana

   Hep   birden  varlığı,  kuralım   kardeş

   ----------------------------------------------

   Gel  içten   çıkalım ,     özlemli   andan

   Nedir   senlik  benlik,  ayrıldık candan

   Toplum , kuşak, ırkla,  bir dil bir kandan

   Her  Türk’ün  yarasın , saralım  kardeş

   -----------------------------------------------

   Yürüyelim       Ataların    ,     izinde

   Kan  kardeş  olalım   ,  düşman  gözünde

   Er   olan  , er  kalır   ,   doğru      sözünde

   Yorulup     ereğe      ,   varalım     kardeş

   -------------------------------------------------

   Hep   koşalım  bizler,     Türklük    izine

   Boş   diyelim   kardeş,  düşman   sözüne

   Kerkük    kalesine      ,    tepe      düzüne

   Canımız   kanımız      ,    verelim  kardeş

   -------------------------------------------------

   Güzel       Türkiye’ye   ,    verelim     başı

   Türklükçün  kurbandı ,   tüm  er   soydaşı

   Bize   hain   çıkmaz   ,  Türkmen kardeşı

   Kimler   bizimledir   ,   soralım     kardeş

   -------------------------------------------------

   Şehitler       yattığı   ,    toprak  nur  olsun

   Duygu  ,     ümitle    ,    gönül   bir   olsun

   Bizim   tüm topraklar,  Türk’e  yer  olsun

   İki   yüzlü   insanı     ,  sürelim      kardeş

   -------------------------------------------------

   ERLERİN BİRLEŞMESI

   -----------------------------------

   Meydanda Türk yiğitler ,  Türklük  aşkıyla coştu

   Millet   bize   yol   verdi ,  çalışan    tez      ulaştı

   Ümitlere   varmak çın, can gönülden  duygumuz

   Kan  damardan  aktıkça ,    engeli   canla     aştı

   ---------------------------------------------------------

   Erler  coştu şan  ile  ,  varmak çın hak   yoluna

   Zor  baskıyla sürüldü, Türkmen  gurbet   eline

   Kimi  korku bilmeden    ,    silah    aldı     eline

   Sürdü  düşman  üstüne  ,  Tanrı   adıyla  koştu

   --------------------------------------------------------

   Türk bayrakla  toprakçın, kan verir  şirin canlar

   Gör oğlu  ,  Oğuz hanla  ,  bayram  eder   alanlar

   Atilla , Fatih, Şamil    , ırmakça   döktü   kanlar

   Tüm  ülke  ,il ,  bucakla , İslam  ,Dinle  buluştu

   ---------------------------------------------------------

   Biz   isteriz  baş  gitsin , yaşayıp   yurtta    kalak

   İçmek  , yemek  suyumuz, taştan , topraktan alak

   Geleceği     başarmak     ,   anne   sütünü     bulak

   Yoksa  Kırat , Kımızdan  ,  dille ,  ağzımız  yaştı

   ----------------------------------------------------------

   Allah’a      yalvarmaya  ,  göğe  açık   elimiz

   Ümitliyiz  her  gün biz ,   güzelleşir   ilimiz

   Kırılıp  yere  gelmez    , sert pulattı   bilimiz

   Dere  ,dağı  aşmak çın  , erlerimiz      birleşti

   ---------------------------------------------------------
  • sadun koprulu
   1-TÜRKMEN KERKÜK ... ŞİİR..SADUN KÖPRÜLÜ ... Türkmen’in yurdu Kerkük Tarihi kurdu Kerkük Bütün zalim düşmana Büyük bir ordu
   Message 2 of 13 , Apr 30, 2003
   • 0 Attachment

    1-T�RKMEN KERK�K

    ------------------------------

    ���R..SADUN K�PR�L�

    ---------------------------------

    T�rkmen�in yurdu Kerk�k

    Tarihi����� kurdu���� Kerk�k

    B�t�n�� zalim���� d��mana

    B�y�kbirordu�� Kerk�k

    -------------------------------

    Pek a�kla co�ar Kerk�k

    Tek sevgi ta�arKerk�k

    T�rkl���n duygusuyla

    �l�ryaya�ar�� Kerk�k

    -------------------------------

    T�rkmene vatan Kerk�k

    Derde dert katan Kerk�k

    Y�llar��� zul�m���� ya��r�

    G�ne���� batan�� Kerk�k

    ------------------------------

    Demirkap�l��� Kerk�k

    Mertl�k yap�l�Kerk�k

    Bir d��man ala bilmez

    T�rkmen tapul� Kerk�k

    -------------------------------

    2-KERK�K

    ------------------------------

    ��lisevgincana��� iner

    Serin eserk���n Kerk�k

    Ulua�k�nkandadiner

    Alt�ndend�r ta��n Kerk�k

    ------------------------------

    Bin bir rekli baharlar�n

    A�k co�kusu p�narlar�n

    T�rkl�k eserr�zgarlar�n

    Mutluluktur pe�in Kerk�k

    ------------------------------

    B�lb�llerinT�rk�e �ter

    Her dertliden derdin beter

    Bir g�n gelir her �ey biter

    �zg�r u�ar ku�un Kerk�k

    -------------------------------

    Ad�n�� destan�� dilimizde

    Sazlar��� �alar�� ilimizde

    T�rkmen a�k� g�nl�m�zde

    Hi� bulunmaz e�in Kerk�k

    ---------------------------------

    Ak�lfikrimhep�� yan�nda

    Seninleyimher���� an�mde

    Ba�� y�ksek T�rkmen�inde

    T�rkmen toprak ta��n Kerk�k

    ---------------------------------


   • SADOUN KHORSHID
    UNUTMADIM ... şii..SADUN KÖPRÜLÜ ... Didiler sen dilin unut Çok vurdular unutmadım Didiler Türk yolun unut Can yürdülar unutmadım
    Message 3 of 13 , May 5, 2003
    • 0 Attachment
     UNUTMADIM
     ------------------
     �ii..SADUN K�PR�L�
     ------------------
     Didiler sen dilin unut
     �ok vurdular unutmad�m
     Didiler T�rk yolun unut
     Can y�rd�lar unutmad�m
     ---------------------------------
     Didiler T�rk dilin unut
     �ld�rd�ler unutmad�m
     Didiler Turan� unut
     Sald�rd�lar unutmad�m
     --------------------------------
     Didiler T�rklerden vazge�
     Et kestiler ge�emedim
     Didiler ya can , ya �l�m
     Ba� ast�lar ge�emedim
     -------------------------------
     Didiler T�rk ilkenden d�n
     Par�alandim d�nemedim
     Didiler var �ok ac� g�n
     D��man� dost sanamad�m
     -------------------------------
     Didim s�ylenen �l�m ne?
     Ba�lansada zingir beni
     T�rk�m hep T�rk kalaca��m
     Vaz ge�emem versem can�
     -----------------------------------
     �l�m nedir ne olacak
     ��kartsan�z iki g�z�m
     Bozkurtlar�in , can kalacak
     T�rkl�k i�in kurban �z�m
     -----------------------------------
     Sinam y�z da�a dayand�
     Dayand�mda �lemedim
     Ate� ald� g�nl�m yand�
     T�rkiyemden olamad�m
     ------------------------------
     MEHMET��K
     -----------------------
     Mehmet�ik t�m varl���n , vardin kahram gibi
     Bayrak T�rkl�k a�k�yla, pek kanla co�uyorsun
     D��man �st�ne var�p , yok ettin Arslan gibi
     -----------------------------------------------------------
     Bu topra�� bekleyen , yi�it karde�iniz var
     Sizi zincir ba�latmaz , tutsak de�il h�rs�n�z
     E�ilmez y�ce kal�r , dik duran ba��n�z var
     Atadan �an yi�itlik , bize g�t�r�rs�n�z
     ----------------------------------------------------------
     Bu milletin yoluna , d��t���n g�nden beri
     Pek kan�n� bayra�a , yurduna verdin karde�
     Canla , kan�nla kurdun, Atadan kalan yeri
     Yeter T�rkl�k sa� olsun, biz kurban derdin karde�
     TEK BANA KALACAK
     -------------------
     Dalda �ten ku� gibi , yel ald� yapraklar�m
     Ald�lar T�rkmen yavrum , �zg�n kald�m yerimde
     Topra�� incitmeden , basar�m ayaklar�m
     Kapkaranl�k zindanda , d�k�ld� et derimde
     ---------------------------------------------------------
     Hi� kimseni tan�mam , her y�n�me bakar�m
     D��man kan�m almaya , �eker eteklerimden
     Yabanc�y�m Kerk�kte , �z yerimden ��kar�m
     �ok yaz�k ay�rd�lar , bu g�z bebeklerimden
     ---------------------------------------------------------
     G�nl�mde y�llar kalm�� , zalimden ac� kah�r
     Mert T�rkleri nerdedir , hayal eylerim d�n�
     �lsem sizden ayr�lmam , gezersem �ehir ,�ehir
     Tek bana kal�r Kerk�k , bekler �mr�n son g�n�
     ---------------------------------------------------------
     ���RLER.. SADUN K�PR�L�
     Ankara
    • SADOUN KHORSHID
     3-SEVİMLİ ANNE ... Şirin sevimli gülüş , sevecen yerişinde Çocukken kucağında , mertce yaşardim annem Sevinçli mutluydumda, karşıma varışında
     Message 4 of 13 , May 7, 2003
     • 0 Attachment
      3-SEV�ML� ANNE
      ------------------------
      �irin sevimli g�l�� , sevecen yeri�inde
      �ocukken kuca��nda , mertce ya�ardim annem
      Sevin�li mutluydumda, kar��ma var���nda
      Uzaktan geli�ine , g�ller d��ardim annem
      --------------------------------------------------------
      Senin o fer g�z�nden , eve s�zan ���klar
      Sa��ndan bak���ndan , yay�l�r g�l kokusu
      Ya�amda ge�erin �ok, s�yler ozan a��klar
      Anne diye �l�me , olmaz g�n�l korkusu
      ---------------------------------------------------------
      Y�z�nde eyimserlik , y�reginde �zlem var
      Dayan�p ��daml�s�n , t�kenmez yalvar���n
      Yabanc� �lkedeyiz , sen bize anne diyar
      Tanr� korusun yavrum, her g�nde yakar���n
      ---------------------------------------------------------
      4-ANNEM UZAKLARDA
      --------------------------------
      Anne ok�ar �ocu�un, annamsa uzaklarda
      Ben yaz��m� yazar�m, ���k sonuk odamda
      Baslan�r �irin naz�k , yavrular kucaklarda
      �l�m� �arap diye , i�erim kan badamda
      -------------------------------------------------------
      5-KAVU�MAK
      -------------------
      Mutlu g�zel g�nleri, ba� , ba�a biz ya�ad�k
      �ocuk gibi ko�arak , t�rk� �ark� s�yled�k
      G�n�lde g�z�m�zde, T�rkmen a�k�n ta�ard�k
      Tek Allahtan birle�mek, bir evde biz dilerdik
      -----------------------------------------------------
      Yaz�k d��t�m sizsiz ben , karanl�k g�n y�z�nden
      Bir yudum su i�meye , az kald� ruhum ��ks�n
      Yabanc� oldum yurtta , ayr�ld�m dost y�z�nden
      ��imde yanan alav , d��man g�nl�n� yaks�n
      ----------------------------------------------------
      Burak�n tokca duyum, sevilen bak��lardan
      Unutmam gece g�nd�z ho� s�zleriniz birden
      Yine g�z�m �n�nde , gezirem tan��lardan
      Ne olur g�r��eyd�k , ayr�ld���m�z yerden
      ----------------------------------------------------
      Sizi yine an�ram , �zg�n ya�mur ya�anda
      Anne bac�dan uzak , g�zler durmaz a�anda
      Annem y�z� canlan�r ,g�ne� �mit do�anda
      A�z�n�zden bir tek s�z , yaralar�m sa�l�r�
      ------------------------------------------------------
      Bu kavu�ma g�n�nde g�l sonmak isteklerim
      Anne baba karde�le �en sevin� s�rece��m
      Sizi candan severim ,�irin g�z bebeklerim
      Tanr� isterse bir g�n, y�z�n�z g�rece��m
      -----------------------------------------------------
      6-Y�CE ANNE
      G�n�lde derin sevgi ,annem doyar�m sana
      Gurbette �mit verir , tatl� s�zlerin bana
      --------------------------------------------- --
      Dertli gaml� g�nlerde, sen mutluluk verirdin
      Ba��m koyup dizine , sevecenl�k verirdin
      ------------------------------------------------
      �okta y�cesin anne, kutsalsin g�z�m�zde
      Ad�n dillerden d��mez, sen vars�n s�z�m�zde
      -----------------------------------------------------
      U�makl�k yerin olsun , benzerin yoktur senin
      G�n be g�n daha erter , annecim sevenlerin
      ----------------------------------------------------
      Anne ey y�ce anne, sen g�n�ller sultan�
      B�y�k ulu sevginle, ya�adirsin cihan�
      ----------------------------------------------------
      7-ANNE VARSIN
      --------------------------------------
      Dil a��p konu�andam , her s�zde anne vars�n
      Her yerde her nesnede, yaln�z sen vars�n annem
      Gece g�nd�z hep seni, �a��r�r �ocuk, ku�lar
      Bizi ku�aklamaya , b�y�k diyars�n annem
      ----------------------------------------------------
      Senin bak���n g�ne�, dilinde sevin� bar��
      Her g�n uluTanr�ya, be� an namaz yakar��
      Evmizde ba� ba�ayd�k,ayr�lmazd�k bir kar��
      �imdi uzaklarda biz, dertli bac� karde�ler
      ---------------------------------------------------
      Sen vars�n anneci�im,denizin ak���nda
      Ad�n g�ge y�celir, g�ne�in ��k���nde
      Geceler ayd�n olur , ay do�ar bak���nda
      Senle oldu�umuz g�n, sevin� mutluluk ba�lar
      -------------------------------------------------------
      8-MUTLU ANNEM
      Sen meleksin g�g�mde, bah�emde bir tek g�ls�n
      Her an y�z�n� g�ls�n, g�nl�n sevin�le co�sun
      Can�m o�runda kurban, sevimli tek annecim
      G�n�n y�l�n anne , kutlu , mutluluk olsun
      -----------------------------------------------------
      Sevenlerin elinde , kokulu g�l gibisin
      Her konu�ma s�z�nde , tatl�ca , bal gibisin
      �ks�z yavruya anne, b�y�k g�n�l gibisin
      G�n�n y�l�n anne , kutlu ,mutluluk olsun
      ---------------------------------------------------
      �ocuklar a�lad�ysa , kucakla sar�l�rs�n
      Da�la ta�la ku�larla, g�llerle g�r�l�rs�n
      O�lundan hem k�z�nden, g�n , gece sorulursun
      G�n�n y�l�n anne, kutlu, mutluluk olsun
      ------------------------------------------------------
      Her g�lenden anne, g�lmen� verir hayat
      Kollar�n a� kucakla, �irin yavruna uzat
      �lmeden dizin �ste,ba��m koyayd�m rahat
      G�n�n y�l�n anne , kutlu , mutluluk olsun
      -------------------------------------------------------
      9-YALNIZ BA�IM
      Bu gece yaln�z ba��m, gam dertle co�uyorum
      Can verip �lsem anne, yok soran arayan�m
      Yoksul bir �ocuk gibi, savuktan ���yorum
      Akan ya��m silen yok,bam bo� kalm�� her yan�m
      --------------------------------------------------------
      Annem yok ba��m �ste, kimsesizem yan�m bo�
      Ne zaman bitecek ki, g�rd���m korkulu d��
      Mutlu g�sterir beni , y�zde yalanc�k g�l��
      Oyunca��m ellerde , gurbette ya�iyorum
      ------------------------------------------------------
      Y�zde y�llar canlanan, g�lmem�de aldiniz
      Varl�k mutlu ya�ant�m, �mit arzum bildiniz
      Annem, babam karde�im, benden ayr� kald�n�z
      Sonsuz ac� hayata , ��ld�r�p ko�uyorum
      ------------------------------------------------------
      10-DERTLER �LE ANNEM
      Ho�luk g�rmeden , bitti �en �mr�m
      Dertlerle annem , gamlarla annem
      G�r sevgi ba�lamadan ��r�d�m
      Dertlerle annem , gamlarla annem
      -----------------------------------------
      Yalan d�nyaya , g�z�m� t�kt�m
      Mahpushanede ,gam hasret �ekt�m
      Su�suz , g�nahs�z insana bakt�m
      Dertlerle annem, gamlarla annem
      ----------------------------------------
      �z , �z elimle , can�m� yakt�m
      Gariplarla ben , boynumu b�kt�m
      Hapishanede , dostlere bakt�m
      Dertlerle annem, gamlarla annem
      --------------------------------------
      �ile gam dertler,bitmez anladim
      Zalim d�nyada, dosta aldandim
      Her bir mahpusun, hal�n dinledim
      Dertlerle annem, gamlarla annem
      --------------------------------------
      Mahpuslar vard�r, ba�r� �ok yan�k
      G�zlerde ya�lar , kanla bulan�k
      Yi�itler yalan, yalanla san�k
      Dertlerle annem gamlarla annem
      ---------------------------------------
      �ok yaz�k bizler d�nyaya geldik
      Anneyle baba , karde�i bildik
      Hem a�l�yarak, gizlice g�ld�k
      Dertlerle annem gamlarla annem
      --------------------------------------
      11-��R�N ANNE
      Anne kuca�� �irin, nini s�yler �ok g�zel
      Yavrular birbirinden, yerleri s�cak ,s�cak
      Anne yavrusu mutlu, iyi hayat ya�arlar
      Bak��la i�ten g�l�p , sar�l�r kucak , kucak
      -------------------------------------------------
      Allah y�kar yuvas�n, �ks�z yuvas�n y�kan
      Anne tatl� �irindir, kutludur her yavruya
      Ku�lar kanat �al�p ak�am yuvaya donar
      Ya�ad��� yuvas� mutludur her yavruya
      ------------------------------------------------
      12-VAY ANNE ANNE
      Yaman zalim d��man, girdi araya
      D��d�m tutsak oldum, ey anne ,anne
      �lsem doktur gelen baks�n yaraya
      S�zl�r� i�erim vay anne,anne
      --------------------------------------------
      Olsun kurban diye , doste can�m�
      Ermedi , murada hasta can�m�
      Tanr�m, sabr�m bitti, iste can�m�
      Ba��ma geleni , say anne, anne
      -------------------------------------------
      Ge�t� hayat gen�lik, son bulmaz ac�m
      Bir an mutlu g�l�p, olmad�m bac�m
      Anne y�z�n g�rmek, y�llar muhtac�m
      G�z�m� yum �st�m� soy anne,anne
      -------------------------------------------
      Ge�ilmez dert �ilem, ez�ld� can�
      Yabanc� g�r�n�r , g�zde her yan�
      �lmeden g�lseyd�m , �mr�n tek an�
      Her dil s�yler hal�m duy anne,ann
      ------------------------------------------
      13-SEN�NLE ANNE
      G�lsem benimle g�len
      Y�z� iyimser annem
      A�lay�nc �z�len
      D�nyaya de�en annem
      ---------------------------
      S�z�nden hi� ��kmem ben
      Dedi�inden b�kmem ben
      Sevgin bana hazine
      Hi� seni s�kmem ben
      -----------------------------
      Ruhum hayat�m anne
      T�rkmen milletim anne
      Senin b�y�k kuca��n
      T�rkl�k devletim anne
      ---------------------------
      �ok �neml� arma�an
      Senedir binlerc can
      Kokulu demet g�l�
      Senin �st�ne yayan
      -------------------------
      G�nl�m� mutlu k�ld�n
      B�t�n dertlerim bildin
      Sa�lar�m� ok�ay�p
      A�lad�m ya��m sildin
      -------------------------
      Sevginden hi� ��kmaram
      Sevgi evin y�kmaram
      G�nde elin �persem
      �lsem bile b�kmaram
      ---------------------------
      �l�rsem yerde bile
      Seni d���rtmem dile
      Gurbet bir g�n biteydi
      Donayd�k Kerkik ile
      -------------------------
      Sensiz can�m g�m�lse
      Ya��m ak�p kan olsa
      Ta��m topra��m vermem
      Her yan�m d��man alsa
      ---------------------------
      Sevgili g�zel anne
      Her �eyin �zel anne
      Bir g�n �nce kavu�ak
      Yol bekler g�z, el anne
      --------------------------
      G�z�m gurbette arar
      Ayr�l�k ba�r�m yarar
      Ben �lsem sensiz burda
      Kim bu hal�ma yarar
      -------------------------
      Sen olmasan ben �llem
      Benzim saral�p sollam
      Yeter anne uzakl�k
      Sen gelmersen ben gellem
     • Sadun Köprülü
      7-TÜRKİYEMLE KURTULUŞ ... Sevinnem her Türk ile , yer yurduma baktıkça Tüm Türklük dünyasında, bayrak dalğalandıkça Kerkük , Erbil
      Message 5 of 13 , Jul 21 6:46 AM
      • 0 Attachment

       7-TÜRKİYEMLE KURTULUŞ

       ----------------------------

       Sevinnem  her  Türk ile  ,   yer  yurduma  baktıkça

       Tüm  Türklük dünyasında, bayrak  dalğalandıkça

       Kerkük   ,   Erbil , Musulla,  kurtuluş   yaklaştıkça

       Türkiyem ,  can Türkiyem,  Anavatan Türk Türkiyem

       ------------------------------------------------------------------

       Tüm   Türkleri   severler   ,  Türk  nedi , Türk bilenler

       Yanılmaz  mert   doğruya ,   Gönül ,  kanlar  verenler

       Türk    millete   duacı   ,   Atalar   ,    erler ,     erenler

       Türkiyem ,  can  Türkiyem, Anavatan  Türk  Türkiyem

       ------------------------------------------------------------------

       Tatar   , Tebriz  ,  Kırıme,   erken    gelmek     isterim

       Her  bir  Türkçü , Türklere  , kanlar  vermek   isterim

       Ankara  ,    İstanbulu  ,     öpüp    görmek        isterim

       Türkiyem  , can  Türkiyem,  Anavatan Türk Türkiyem

       ------------------------------------------------------------------

       Her   yerine  kurban  biz   ,  bilmek  Türkiyem    bunu

       Tüm   dünyaya  duyuldu   ,   yiğit     Türklüğün    önü

       Turan   devlet    korulur    ,    bekle   yarın   bu    günü

       Türkiyem , can  Türkiyem, Anavatan  Türk Türkiyem

       ------------------------------------------------------------------

       Irak’ta  her bir   Türkün   ,  ayı  ,  günü ,   yıl   gibi

       İste    Türkiyem      bizi   ,    geliyoruz  ,  yel   gibi

       Türkler  bütün  dünyada ,  coşmuşlar  sel , sel gibi

       Türkiyen , can  Türkiyem,  Anavatan  Türk  Türkiyem

       ------------------------------------------------------------------

       Mert   Türkiyem   sevgine ,  aşkla  ,  sevgi    eklerim

       Ölmeye   hazır   olmuş    ,   göz    açan    bebeklerim

       Yeni   güneş   doğuşun  ,  Türk   yurdunda beklerim

       Türkiyem  ,  can  Türkiyem, Anavatan  Türk  Türkiyem

      • Sadun Köprülü
       O DÖRT TEMMUZ ŞEHİTLERİ SİZİNLEYİZ ... Sevincimden ağladım, Kerkük Türk e baktikça Göklerde al bayraklar , süslü dalğalandıkça Telafer ,
       Message 6 of 13 , Jul 22 12:44 AM
       • 0 Attachment
         O DÖRT TEMMUZ
         ŞEHİTLERİ SİZİNLEYİZ

        ---------------------------------------------

        Sevincimden  ağladım, Kerkük Türk'e  baktikça

        Göklerde al bayraklar , süslü   dalğalandıkça

        Telafer , Tuz  , Erbil'de , yad düşmanı yaktikça

        Kerkü'klüyüz , Türkmeniz, şehitler sizinleyiz

        Musalla unutmarız   ,  ilkeniz      sözünleyiz

        ----------------------------------------------------------

        Türklük'ten Türk donmazlar, Türk Turanı  bilenler

        Cennet  yeri  olacak ,  Türk’e  kanlar  verenler

        Büyük   devlet  korulur ,  bir  araya    gelenler

        Erbil'liyiz  Türkmeniz , şehitler sizinleyiz

        Kalenı  unutmarız  ,   ilkeniz  sözünleyiz

        -----------------------------------------------------------

        Türkmen köy bucağına, başla  gelmek  isteriz

        Fatmacik , Mehmetciği , yurtta görmek  isteriz

        Türk , Azeri , Türkmençin, her an ölmek isteriz

        Musul'luyuz Türkmeniz, şehitler sizinleyiz

        Tisi'ni   unutmarız    ,   ilkeniz  sözünleyiz

        ------------------------------------------------------------

        Yakun kurtuluş olur , bizimdi  dünya  sonu

        Evrende  duyulacak , bütün Türklüğün önü

        Kerkük yasa dondu , şom  on dört Temmuz günü

        Taze , Kifri  Türkmeniz , şehitler sizinleyiz

        Korya'nı    unutmarız,  ilkeniz   sözünleyiz

        -------------------------------------------------------------

        Her  günümüz Kerkük'te , geçiri bin yıl  gibi

        Mert Türkmen'in kokusu , esiri gül , gül gibi

        Tüm dünya'da  Türkleri ,coşuru sel, sel  gibi

        Köprü'lüyüz  Türkmeniz , şehitler   sizinleyiz

        Mendelli    unutmarız  ,   ilkeniz    sözünleyiz

        --------------------------------------------------------------

        Azeri , Türk , Türkmenim, kurbanım men yurduma

        Türk   dünyası   ülkemdı   , can   ataram   soyuma

        Binlerce   selam   olsun  , Türk   yıldırım  orduma

        Hanekınlı    Türkmeniz ,    şehitler    sizinleyiz

        Beşir'i       unutmarız   ,   ilkniz       sözünleyiz

        --------------------------------------------------------------

        Yorulup çalışmakçın, savuk karda kıştayız

        Kanla yazdık tarihi , her bir zaman baştayız

        Ölüm  korku bilmeden , ateşle    savaştayız

        Kızrabat'lı    Türkmeniz , şehitler  sizinleyiz

        Türkleri   unutmarız ,     ilkeniz    sözünleyiz

        ---------------------------------------------------------------
       • Sadun Köprülü
        ALLAH DAĞITSIN YUVASIN ... ŞİİR--SADUN KÖPRÜLÜ ... Annelere , yaş dökenin ALLAH , dağıtsın yuvasın MİLLET , adın kirletenin ALLAH,
        Message 7 of 13 , Jul 29 5:57 AM
        • 0 Attachment

         ALLAH DAĞITSIN YUVASIN

         --------------------------------------

         ŞİİR--SADUN KÖPRÜLÜ

         ---------------------------------

         Annelere , yaş   dökenin

         ALLAH  , dağıtsın yuvasın

         MİLLET  , adın kirletenin

         ALLAH, dağıtsın yuvasın

         --------------------------------

         BOZKURT,TÜRKÜ,sevmiyenin

         Kan  Türklüğa  ,    vermiyenin

         Millet   nedir   ,     bilmiyenin

         ALLAH , dağıtsın   yuvasın

         -------------------------------------

         Yolun , tutmıyan  ,   ATANIN

         Anne ,  Babasın  ,   atanın

         Yurdun , Toprağın  satanın

         ALLAH , dağıtsın   yuvasın

         ------------------------------------

         Ömrümüzü  , çörütenin

         Bağ  , bağçamız, korutanın

         Bizi boşa , yürütanin

         ALLAH ,dağıtsın yuvasın

         ------------------------------------

         Düşmanlara , baş çatanın

         Duyğusun , attıp  yatanın

         Türk aşkına , aşk katanın

         ALLAH , dağıtsın yuvasın

         ------------------------------------

         Başka   Dinlere , tapanın

         TÜRKMEN’E , zulüm yapanın

         TÜRKLÜK ,yolundan sapanın

         ALLAH ,dağıtsın yuvasın

         ---------------------------------------

         KERKÜK’ÜMÜ , yakanların

         TÜRK'E , kurşun sıkanların

         Bize hain , çıkanların

         ALLAH,dağıtsın yuvasın

         ----------------------------------------

         Yurda Bölücü , sokanın

         Öz kardeşını , yakanın

         Komüniste , hoş bakanın

         ALLAH, dağıtsın yuvasın

         ----------------------------------------

         Düşmana , dost  diyenlerin

         Millet , hakkın , yiyenlerin

         Her bir TÜRK’E, kıyenlerin

         ALLAH , dağıtsın yuvasın

         ------------------------------------------

         TÜRKİYE'Mİ , soyanların

         Pıs Saddama, uyanların

         Çocuk , Öksüz ,koyanların

         ALLAH, dağıtsın yuvasın

         -------------------------------------------

         Kanın , TÜRK’E , vermiyenin

         Men TÜRKMENEM, dimiyenin

         Türkbirliğin , sevmiyenin

         ALLAH ,dağıtsın yuvasın

         -------------------------------------------

         TÜRKEŞ kimdi bilmiyenin

         TÜRK , TURANCI ,olmıyanın

         TÜRKLÜK için ölmiyenin

         ALLAH ,dağıtsın yuvasın

         ------------------------------------------

         ERBİLİMİ   ,  duymıyanın

         TÜRKMEN , şehri saymıyanın

         Toprağa  , can koymıyanın

         ALLAH , dağıtsın yuvasın

         -------------------------------------------

         Türkmen Cephesi yolumuz

         Oğuz ,Atadan soyumuz

         Tanımıyan   Türk elimiz

         ALLAH ,dağıtsın yuvasın

        • Sadun Köprülü
         ÇALIŞMA GÜNÜ ... ŞİİR-- SADUN KÖPRÜLÜ ... Birleşin yiğit erler , çağırı duydunuzmu ? Zalim düşman karşında ,Türkler görünecek gün
         Message 8 of 13 , Jul 30 6:59 AM
         • 0 Attachment

                         ÇALIŞMA GÜNÜ

          -----------------------------------------

          ŞİİR-- SADUN KÖPRÜLÜ

          ----------------------------------

          Birleşin yiğit erler ,  çağırı duydunuzmu ?

          Zalim düşman karşında ,Türkler görünecek gün

          Çalışın çıksın sesler  ,bayrak essin zaferle

          Şanlı mert meydanında , canla durunacak gün

          -------------------------------------------------------------

          Siyah gece bitecek ,doğacak altın şafak

          Canda kanda birleşir, ayyıldız bayrağa bak

          Kendin bizde sanmıyan , içimizde yeri yok

          Milletin unutan er ,  elbet  sorunacak  gün

          -------------------------------------------------------------

          Vur süngünü Saddam’ın  ,   kaçan uşaklarına

          Bir daha göz koymasın    ,Türkmen topraklarına

          Atalar gibi yadın     ,    girin bucaklarına

          Gün doğacak geceye,  zafer  olunacak gün

          -------------------------------------------------------------

          Başlasın Türk Kerkük’te,  milli hareket bugün

          Temiz sütle büyüsün     ,  yücelsin millet bugün

          Son versin uykumuzu  , son versin gaflet bugün

          Çalışın kan kardeşler  , düşman vurunacak gün

          -------------------------------------------------------------

          Kalkıp millet uyanın , yeter geçti yatmağı

          Bir anda çalışmayla  , yakın ettik uzağı

          Yen ölüp yen kaldırsan , as Kerkük’e bayrağı

          Saddam’la düşmandan,   haklar alınacak gün

          --------------------------------------------------------------

          Türklük ahlakın tutun ,  atamızın     şanınca

          Yürüyün siz durmadan ,millet birlik yolunca

          Kayp olan anne,oğlun ,kız ,kardeşin bulunca

          Her yandan toy düğünle, şanlık kurunacak gün

          --------------------------------------------------------------

          Yurt’ta canlı hareket  ,  insanları  yapan öz

          Türkmen’in bir olması ,yadı içten yakan köz

          Kerkük Erbil’in aşkı  ,  ruhları  büyüten söz

          İçimizde kalan yad    ,yurt’tan sürünecek gün

          --------------------------------------------------------------

           

           

          Gözü korkmaz savaştan , yiğit aslan  Türkmenler

          Millet’e tarih boyu   ,  şanlar   veren   Türkmenler

          Toprak kurtarmak için ,vermiş kurban Türkmenler

          Zafer   gerçek   etmeye ,   hızla    yorulacak     gün

          --------------------------------------------------------------------

          Kerkük  olmarsa eğer   ,  millet   sağlam   yaşarmı?

          Bir Türkmen çalışmarsa,    taştan hiç farkı varmı?

          Türk   Atasın   sevmiyen  ,   toprağına     yararmı?

          Kucak   açtı  Türkiyem   ,   haydi   sarınacak   gün

          -------------------------------------------------------------------

          Kutsal toprak uğrunda ,  şirin canlar verilir

          Her savaşta Türkmençin,  adlar şanlar verilir

          Milleti yaşatmaya   , temiz   kanlar       verilir

          (Köprülü)gibi çoklar   , kurban verinecek gün

          ------------------------------------------------------------------

           

           

           

           

           

              

           

           

           

         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.