Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Erotikus viccek

Expand Messages
 • Magdi Korpos
  ♣. A sudár termetű néger atléta a vízparton meglát egy halacskát a bozótba szorulva. Lehasal, kieme­li, és visszadobja a folyóba. Ekkor a kis hal
  Message 1 of 23 , Feb 21, 2008
   ♣.
   A sudár termetû néger atléta a vízparton meglát egy halacskát a bozótba szorulva. Lehasal, kieme­li, és visszadobja a folyóba. Ekkor a kis hal szépséges tündérkisasszonnyá változik, és azt mondja:
   – Köszönöm, hogy megmentetted az életemet! Jutalmul teljesítem két kívánságodat.
   – Látod milyen fekete vagyok... Ebbõl sok bajom származott már az életben. Azt kívánom hát, hogy ezentúl fehér legyek.
   – Jól van Jimmy! És mi a következõ kívánságod?
   – Ne haragudj rám tündérke, de a szépséged annyira megragadott, hogy szeretnék ugyanúgy a lábad közé szorulni, mint te szorultál a bozótba.
   – Jól van Jimmy, mindkét kívánságodat teljesítem. Ezentúl szárnyasbetét leszel.
   Egy férfi sétál a tengerparton. Egyszer csak észrevesz valami csillogót a vízben. Kihalássza, és látja, hogy egy nagyon régi palack. Kihúzza belõle a dugót, és hopp megjelenik egy dzsinn.
   – Uram, köszönöm, hogy kiszabadítottál két évszázados fogságomból. Cserébe teljesítem két kívánságodat. Kívánhatsz bármit!
   A férfi gondolkodik egy darabig, majd így szól:
   – Mindig kemény akarok lenni, és az összes seggecskét meg akarom kapni.
   – Legyen kívánságod szerint.
   S a férfiú azon nyomban WC ülõkévé változott.
   Arisztid és Tasziló egy toronyházban éppen egymás fölött laknak. Egyszer cseng a telefon a lent lakó Arisztidnél:
   – Halló Arisztid – szól a telefonba Tasziló –, gyere fel egy feketére!
   – Nem lehet – válaszolja nyögve Arisztid –, mert éppen egy szõkén vagyok!
   Arisztid meglátogatja a barátját Taszilót, ám nem jut be, mert Tasziló kilincsén egy tábla lóg: „Ne zavarjanak, nõzök.” Másnak Arisztid megkérdezi Taszilótól, hogy jutott eszébe ilyen táblát kitenni.
   – Tudod, a szomszédomban lakik egy nénike, tõle tanultam. Õ kitett egy táblát az ajtajára, hogy: „Ne zavarjanak, hímzek.”
   A következõ héten Tasziló látogatja meg Arisztidet, de õt is egy tábla fogadja: „Ne zavarjanak, kézi­munkázom.”
   Két arisztokrata beszélget a mágnáskaszinóban.
   – Mielõtt összeházasodtunk volna, természetesen nem volt szexuális kapcsolatom a feleségem­mel – mondja az egyik.
   – És önnek?
   – Nem tudom... Mi is volt a méltóságos asszony leánykori neve?
   Az agg grófot egy vacsorán a fiatal baronesz mellé ültették, s a gróf kezei bizony el-eltévedtek a szép kisasszony szoknyája felé. A lány végül megunta a dolgot, és rászólt:
   – De kérem, mit akar?
   – Hogy mit akarok, azt tudom! Csak azt nem tudom, amit akarok...
   A megözvegyült agg gróf elmegy a házasságközvetítõhöz, hogy ajánljon neki feleséget.
   – Kérem van itt egy nõ – mondja a házasságközvetítõ, akinek szõke haja van, aztán van itt egy aki barna, és van egy akinek vörös haja van...
   – De kérem vág – közbe az agg gróf. – Nekem nem az a fontos, hogy milyen színû haja van. Nekem olyan nõ kell, akinek türelme van.
   Az idõs gróftól megkérdezik, hogy mivel töltötte az ifjúságát?
   – Két szenvedélyem volt... – válaszolt a gróf. – A nõk és a vadászat.
   – És mire vadászott?
   – Nõkre...
   A magáról megfeledkezett szobalány ezt mondja Eulália grófnõnek:
   – A kegyelmes asszony igen boldog lehet...
   – Az, az vagyok! – sóhajt a grófné.
   – A kegyelmes úr olyan figyelmes, kedves szép és elegáns...
   – Hát igen, az! – bólogat a grófné.
   Mire a szobalány ábrándosan felsóhajt:
   – És hogy csókol...!
   Szobalány:
   – Ne búsuljon méltóságos asszony, hogy a gróf úr csók nélkül távozott... Biztosan valami gondja lehet szegénynek, mert ma még engem se csókolt meg.
   A gróf kiszól a dolgozószobájából:
   – Bejönnél egy pillanatra, drágám?
   Szobalány:
   – Nekem tetszik szólni, vagy a nagyságos asszonynak?
   Eulália grófnõ mondja a kislányának:
   – Leokádia! Ülj szépen a papa ölébe.
   – Azt nem szabad...
   – Miért nem?
   – Mert az a szobalány helye.
   – Mama, tud a szobalányunk repülni?
   – Dehogy tud. Honnan veszed ezt a butaságot?
   – Mikor tegnap elmentél hazulról apu azt mondta neki, hogy õ egy angyal.
   – Igen? Na akkor mégis repülni fog!
   A bárókisasszony új nevelõnõt kap. Sok mindenrõl beszélgetnek, végül a pólyás babákra terelõdik a szó.
   – A gyereket a gólya hozza – jegyzi meg a nevelõnõ.
   – Jó, jó, – feleli a bárókisasszony. – Az ön elõdje is ezt mondta, aztán mégis beperelte a papát gyerektartásért.
   Arisztid a nászéjszakáját tartja Eulália grófnõvel. Hogy jobban lásson, az inasát, Jeant is berendeli a hálószobába, aki az ágy mellett tartotta a gyertyát. Aktus közben néha megkérdi:
   – Jó neked, drágám?
   – Nem igen.
   – Élvezed, kedvesem?
   – Egy csöppet sem.
   – És így?
   – Nem.
   – Hát akkor így?
   – Így sem...
   Erre Arisztid kiszáll az ágyból, elveszi az inastól a gyertyát, s rászól, hogy most feküdjön õ az ágyba. Jean teljesíti a parancsot. Akcióba lép, s a grófnõ kéjesen sikoltozik...
   – Most jó, drágám? – kérdi Arisztid.
   – Juj, most nagyon...ez...ez isteni...
   – Na látja, maga pancser! – mondja Arisztid. – Hát így kell a gyertyát tartani...
   Anasztázia grófnõnek szülése van. Már órák óta vajúdik, a párna csücskét harapdálja kínjában. A gróf bejön, letérdel az ágya mellé, könnyes szemmel simogatni kezdi hitvese kezét. A grófnõ felnéz.
   – Köszönöm az együttérzését – lihegi. – De ne könnyezzen, kérem. Nem ön tehet róla...
   Arisztid és Tasziló találkozik az utcán.
   – Képzeld Tasziló, ma boldog apa lettem! – újságolja büszkén Arisztid.
   – Nahát! – álmélkodik Tasziló. – Így titokban tartani... Semmi jelét sem lehetett látni... Add át kérlek hódolatteljes kézcsókomat és legõszintébb szerencsekívánataimat a grófné õnagysá­gának!
   – Meg vagy õrülve, kérlek? Még csak az kellene, hogy értesüljön róla!
   Arisztidéknél az újszülöttet ünneplik. A keresztelõre meghívják a 92 esztendõs Eulália hercegnõt is. Az idõs hölgy odamegy a kisbabához, és kíváncsian felemeli az ingecskéjét. Nézi, nézegeti a gyereket, aztán megszólal:
   – Ha emlékeztetem nem csal, ez a gyerek fiú.
   Edömér megengedi Arisztidnek, hogy jelen legyen újszülött gyermeke fürdetésénél.
   – Mondd kérlek, nem túl törékeny ez a gyerek. Mintha valamelyest fejletlenebb lenne az általam látott kisbabáknál...
   – Szerinted mekkora kellene hogy legyen háromhavi házasság után...?
   Arisztid megkívánja Tasziló feleségét, és egy nyári éjjelen bekiabál Taszilóék hálószobájába:
   – Tasziló! Megcsal a feleséged!
   Tasziló felriad, de látja, hogy az asszony ott szuszog mellette az ágyban.
   – Hülye vicc – morogja bosszúsan, és visszaalszik.
   Arisztid másodszor is beordít:
   – Tasziló! Megcsal a feleséged!
   Tasziló dühösen felpattan, benéz az ágy alá, a szekrénybe, de sehol senki. Morogva visszabújik az asszony mellé. Arisztid harmadszor is bekiabál a kertbõl:
   – Tasziló! Megcsal a feleséged!
   Tasziló most már dühödten papucsba bújik, és kirohan a kertbe, hogy móresre tanítsa az ordibálód. Arisztid közben beugrik az ablakon, és nekiesik az asszonynak. A kertbõl Tasziló benéz az ablakon, és a látványtól elámulva mondja:
   – Érdekes, innen tényleg úgy néz ki...
   – Mondja Jean, kilovagolta magát a feleségem, Anasztázia grófné?
   – Hogyne uram, alaposan el is fáradtam.
   – Jean! Nem szeretném még egyszer rajtakapni!
   – Min, uram?
   – A feleségemen.
   Tasziló gróf és felesége egy este elmennek színházba. Emerencia grófnõnek azonban nem tetszik az elõadás, ezért hazamegy. Ahogy belép a kastélyba, szembetalálkozik az inassal, és így szól hozzá:
   – Jean, vegye le az ingemet!
   Jean megteszi.
   – Jean, vegye le a szoknyámat!
   Jean ezt is megteszi.
   – Jean, vegye le a harisnyámat!
   Az inas engedelmeskedik.
   – Jean, vegye le a melltartómat!
   Megtörténik ez is.
   – Jean, vegye le a bugyimat is! És ha még egyszer meglátom, hogy az én ruháimat viseli, kirúgom!
   Az uradalomba új sofõrt vesznek fel. A próbaidõ leteltével a gróf kikéri öreg komornyikja véleményét, hogy alkalmazza-e az új embert.
   – Ha szabad megjegyeznem, a sofõrt hajnalban a grófné szobájából láttam kijönni.
   – Igen? Ezek szerit a feleségemnek is megfelel.
   Arisztid a vártnál korábban érkezik haza, és a kertészt a nappaliban találja, amint egy fotelben terpeszkedik. Lábait az asztalra rakta, és szivarral a kezében whiskyt iszik.
   – Hát ez már mindennek teteje! – dühöng Arisztid. – Még jó, hogy nem ülteti az ölébe a feleségemet is!
   – Már gondoltam rá – feleli nyugodtan a kertész –, de a grófné még nem jött ki a kocsis szobájából.
   Arisztid hazamegy és feleségét, Anasztáziát a hitvesi ágyban találja Taszilóval. Lekapja a puskát a falról, és fenyegetõen mondja:
   – Ezért most megbûnhõdsz, Tasziló! Szétlövöm a szerszámodat.
   Tasziló könyörgõre fogja:
   – Adj egy esélyt!
   – Rendben van... Lóbálhatod!


   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
  • Magdi Korpos
   ♣ A vadászó ifjú gróf egyszer csak meghökkenve fedezi fel, hogy mennyire hasonlít hozzá az egyik hajtólegény. – Nem szolgált az anyád valamikor
   Message 2 of 23 , Mar 11, 2008
    A vadászó ifjú gróf egyszer csak meghökkenve fedezi fel, hogy mennyire hasonlít hozzá az egyik hajtólegény.
    – Nem szolgált az anyád valamikor a kastélyban? – kérdi a fiút.
    – Nem. Az anyám soha sem hagyta el a falunkat! – hangzik a válasz. – De az apám évekig volt a méltóságos grófnõ inasa!
    A gróf betoppan az istállóba. Döbbenten látja dühöngõ kocsisát.
    – Mi bajod Józsi? Miért vered azt a szegény lovat?
    – Az úristenit! Az apám gróf volt, a fiam is az, nekem meg itt maradt a lószar...
    A grófi szülõk megbeszélik, hogy miután nagykorú lett a fiúk, itt az ideje, hogy felvilágosítsák. Emerencia grófnõ aggodalmaskodik:
    – Csak nagyon tapintatosan, nehogy kárt tegyünk az érzékeny lelkivilágában. Legjobb lenne valami példázat...mondjuk a méhecskék meg a pillangók.
    Tasziló grófnak tetszik az ötlet. Vasárnap elviszi a fiát az erdõbe, és elkezdi:
    – Ugyebáh emlékszel fiam, hogy ebben az erdõben áll egy vadászház?
    – Emlékszem, papa.
    – Ahra is emlékszel ugye, hogy ennek a vadásznak van két lánya?
    – Emlékszem papa.
    – Nos kéhlek, amit a múlt vasárnap mi azzal a két lánnyal csináltunk, ugyanazt csinálják a méhecskék és a pillangók!
    – Jean, milyen nap van ma?
    – Vasárnap, uram.
    – Helyes, akkor megyünk a kuplerájba!
    – De uram, vasárnap templomba szokás menni...
    – Ugyan Jean, a templomtorony még holnap is állni fog...
    – Jean, a kurva anyját!
    – Hozom uram!
    Arisztid fia, Balambér benyit a szalonba:
    – Apám, én szerelmes vagyok!
    – Na, már éppen itt az ideje. És kibe?
    – Egy majomba!
    – Majomba?
    Arisztid teljesen ledöbben, és zavartan kérdi:
    – És az a majom hím?
    Balambér felháborodik:
    – Csak nem gondolja apám, hogy természetellenes hajlamaim vannak?
    Az ifjú Balambér nõsülni készül, és arról faggatja az öreg grófot, mit kell csinálni az ágyban, mert ezt õ még sosem próbálta.
    – Nagyon egyszerû a dolog fiacskám – magyarázza Arisztid. Egyszerûen dugd oda a pisilõdet, ahol szõrös, és kész.
    Az éjszaka minden rendben ment. Reggel az ifjú Leokádia grófné nyújtózik egy kéjeset, és Balambér meglátja a hónalját. Erre felsóhajt:
    – Úristen, még van kettõ!
    Egyszer egy jó tündér megkérdezte, hogy mit választanék: nagyobb péniszt vagy jobb memóriát? Már nem emlékszem mit választottam.
    – Nézze – mondja az orvos a beteg férjének –, megvizsgáltam a feleségét, de még nem vagyok biztos a diagnózisban. A feleségének vagy Alzheimer-kórja van, vagy AIDS-es...
    – De mégis, doktor úr... Honnan tudhatnám meg, hogy melyik?
    – Vigye el jó messzire az erdõbe, és hagyja ott. Ha hazatalál, ne dugja meg!
    Kovács elmegy az orvoshoz, s elpanaszolja, hogy most már jó ideje nagyon gyengének érzi magát. Az orvos elküldi mindenféle vizsgálatokra, maga is tetõtõl-talpig megnézi, majd megírja a diagnózist: rák. Kovács nem rémül meg a ténytõl.
    – Rendben, doktor úr – mondja – de arra kérem, írjon inkább a leletemre AIDS-t.
    – De hát miért? – kérdezi megrökönyödve az orvos.
    – Mert kíváncsi vagyok, milyen pofát vágnak majd a feleségem szeretõi.
    Szeretkezés után egymás mellett fekszik a házaspár. Azt mondja az asszony:
    – Drágám, van egy jó és egy rossz hírem.
    – Mi a jó?
    – Megjött a laborból az AIDS tesztem eredménye.
    – És mi a rossz?
    A kórház baleseti sebészetén az öreg Józsi bácsi magához tér az altatásból. Kinyitja a szemét, és megpillantja az orvost, aki így szól hozzá:
    – Na, Józsi bácsi, van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyikkel kezdjem?
    – Kezdje a jóval!
    – Józsi bácsi! Magának mától földig ér a farka!
    – Ejha, ez már igen! És mi a rossz hír?
    – Hát, lába viszont nincs...
    Egy nõ hallja a rádióban, hogy baleset történt. Értesíteni akarja a férjét, de csak az üzenet­rögzítõ­vel tud beszélni:
    – Drágám! A rendõrség talált egy hullát. Ronda, nincs agya, és kicsi a farka. Aggódom! Élsz még?
    Két részeg nézegeti az italát a kocsmában. Felkiált az egyik:
    – Öregem, láttál te már jégkockát lyukakkal a közepén?
    – Persze, haver! Tizenöt éve vagyok nõs...
    Kisgyerek a buszon:
    – Bácsi, figyeljen már! Kilóg a fél farka a gatyából!
    – Sajnos fiam, az egész!
    Két szem cseresznye beszélget az ágon. Az egyik elvörösödik, mire a másik megkérdezi:
    – Mi a baj?
    A szendécske:
    – Kilátszik a kukacod!
    Hófehérkét meglesik a törpék fürdés közben. Egymás hátára állva adják tovább a híreket:
    – Leveti a blúzát...
    – Leveti a blúzát...
    – Leveti a szoknyáját...
    – Leveti a szoknyáját...
    – Leveti a bugyiját...
    – Leveti a bugyiját...
    – Beül a kádba...
    – Beül a kádba...
    – Feláll...
    – Nekem is...
    – Nekem is...
    Kohn és Grün ülnek a gõzfürdõben. Grün köténye félrecsúszik. Kohn figyelmezteti:
    – Te Samu! Vagy igazítsd meg a kötényedet, vagy a keresztet vedd le a nyakadról...!
    Kohn vetkõzik a kuplerájban. A nõ vár, nézi, majd megszólal:
    – Te jó ég! Te zsidó vagy?
    Mire Kohn:
    – Naná, majd természetes kopás.
    Egy öregedõ férfi az orvosnál:
    – Doktor úr! Azt hiszem fordítva folyik bennem a vér.
    – Ne vicceljen! És mibõl gondolja?
    – Régen, amikor a feleségem a hajam simogatta, felállt a farkam. Manapság meg, ha a farkam simogatja, a hajam áll fel...
    Józsi bácsi megöregedett, megõszült, nincs már sikere a nõknél. Jobb híján önmagán igyekszik segíteni, azonban egy idõ után görcs áll a kezébe. Elkeseredetten megjegyzi:
    – Hát ezt is megértük! Már magamnak se kellek!
    Az özvegyember így morfondírozik magában:
    – Tegnap még a feleségem volt a jobb kezem, ma pedig a jobb kezem a feleségem!
    – Mi a különbség a hit és a meggyõzõdés között?
    – Amikor kisfiú voltál, azt hitted a farkad csak pisilésre jó... Most, vén fejjel már meg is gyõzõdsz errõl.
    Merev vitorlával ébred szép álmából az agglegény. Ránéz, és azt mondja:
    – Tudom, mi jár a fejedben! De majd én kiverem belõled!
    – Mi a jó az önkielégítésben?
    – Hogy utána senkit sem kell hazakísérni.
    Kovács elmegy a feleségével az állatkertbe. Éppen a majmoknál nézelõdnek, amikor egy nagy gorilla elkapja nõt, és berántja magához. Miközben elkezdi letépni róla a ruhát, a nõ egyre csak siránkozik:
    – Béla segíts!
    – Hm, talán mondd azt, hogy egész nap szaladgáltál a városban, és most fáradt vagy...
    Pinocchiónak panaszkodik a barátnõje, hogy a fiújának nagyon szálkás a fütyije, és ez zavarja az aktusban. Pinocchio elmegy az orvoshoz, aki azt tanácsolja neki, hogy vegyen csiszolópapírt, és alkalmasint smirglizze át a fütyijét, mindjárt simább lesz. Legközelebb az orvos megkérdezi:
    – Na, segített a csiszolópapír vagy még mindig panaszkodik a barátnõje?
    – Pinocchio legyint:
    – Barátnõ? Ugyan már, minek a barátnõ?
    A szülõk megállapodnak abban, hogy miután a kisfiúk értelme egyre jobban nyiladozik, ezentúl virágnyelvet használnak. A szeretkezés szót például a „géppel mosni” kifejezéssel helyettesítik. Másnap az apa odaszól a kisfiának:
    – Menj a konyhába, és mondd anyádnak, hogy jöjjön a fürdõszobába géppel mosni.
    A gyerek visszatér:
    – Anyu azt mondta, hogy mindjárt jön, csak befejezi az ebédet.
    Fél óra múlva belibben a nõ, és a férje ölébe ül:
    – Itt vagyok, most már moshatunk géppel.
    – Hagyd a csudába, már kimostam kézzel...
    Három férfi a klubban arról beszélget milyen körülmények között jó szeretkezni. A romantikus huszonéves ezt mondja:
    – A legjobb egy hûs erdõben, a patak partján, holdfényes, romantikus éjszakán.
    A negyvenéves szerint:
    – Egy kényelmes franciaágyban, frissen húzott lepedõn.
    Végül a nyugdíjkorhatárhoz közeledõ öregúr szólal meg:
    – Én amondó vagyok, hogy legjobb állva, egy kapualjban...
    – Ugyan már, hogy mondhatsz ilyet! – néznek rá megvetõen. – Az kényelmetlen...
    – Lehet, de így ha csõdöt mond a farkatok, elég azt mondani: pszt, jön valaki...
    – Mi az öregedés elsõ jele?
    – Ha a reggeli merevedés a derekadban jelentkezik.
    Két idõs úr beszélget:
    – Mondd, te is kijársz vizelni két aktus között?
    – Már hogy a fenébe ne? Hát ki bírja ki hónapokig?


    Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
   • Magdi Korpos
    ♣ Unokájuk esküvőjéről tér haza a hetvenéves házaspár. Éjszaka az ágyban arról beszélgetnek, hogy ők annak idején hogyan szeretkeztek. Már
    Message 3 of 23 , Mar 11, 2008
     Unokájuk esküvõjérõl tér haza a hetvenéves házaspár. Éjszaka az ágyban arról beszélgetnek, hogy õk annak idején hogyan szeretkeztek. Már tíz év is eltelt az utolsó együttlét óta, de úgy gondolták meg kellene még egyszer próbálni. Ezért elkezdték becézgetni, simogatni egymást. Egyórányi gyöngéd próbálkozás után a nagymama megszólalt:
     – Mindhiába tatukám, a te vesszõcskéd már nem akar tüzet fogni.
     – Lehet – feleli az öreg. – De mondjuk meg õszintén, hogy a te kemencéd sem húz már úgy.
     – Mondd Lujza, bent van?
     – Nincs Jenõke!
     – Érdekes! Kint sincs.
     Nászéjszakán a férj meztelenül odaáll a felesége elé:
     – Drágám, ez az, amit nyújtani tudok!
     Mire a feleség:
     – Rendben van Béla, akkor kezd el nyújtani!
     – Do...do...doktor úr! Nagyon nagy a f...fa...farkam, és e...e...erõsen da...da...dadogok. Tu...tu...tudna rajtam se...segíteni?
     – Természetesen, a felét levágjuk, és megszûnik a dadogása.
     Két hét múlva a páciens visszajön:
     – Doktor úr! most szépem beszélek, de a feleségem elégedetlen. Nem lehetne inkább visszavarrni?
     – Má... már s...sa...sajnos n...nem lehet.
     A divatosan öltözködõ fiatalember elmegy az orvoshoz.
     – Doktor úr, nagy baj van. Kékül a bal herém.
     – Atyaisten, az valóban súlyos baj. Azonnal el kell távolítani!
     Egy hónappal késõbb ismét a sebészeten:
     – Doktor úr! Kérem kétségbeejtõ a helyzet, a jobb herém is kékül.
     – Sajnálom barátom, ezt is el kell távolítani.
     Ismét eltelik egy hónap.
     – Doktor úr, a nemi szervem is teljesen kék. – mondja a beteg sápítozó felhangon.
     – Hm... Mondja nem fog magának a farmere? Kimosta, mielõtt felvette?
     – Doktor úr, valami nem stimmel azzal a roboráló szerrel, amit felírt nekem... Valahogy gyorsan férfiasodom tõle – mondja az atlétalány a sportorvosnak.
     – Mibõl gondolja?
     – Tudniillik egyre jobban szõrösödöm.
     – Mekkora felületen?
     – A köldökömtõl egészen a herezacskómig.
     Tasziló beállít a sebészetre, a fõorvost keresi:
     – Doktor úr! Kérem, szíveskedjen engem sürgõsen kiherélni!
     – Jól értem uram? Ez egy visszafordíthatatlan állapotot eredményezõ komoly mûtét.
     – Komoly vagy nem komoly, nem érdekel! Az ügy nagyon sürgõs. Kerül, amibe kerül.
     Megtörténik a mûtét, és a lábadozó Tasziló ágyánál vizitál a fõorvos.
     – Tisztelt uram, igazán nem akarok indiszkrét lenni, de a mai napig sem értem a különös kérése okát.
     – Pedig az ügy igen egyszerû, fõorvos úr. Megkértem egy igen gazdag hölgy kezét, és mivel a család izraelita, õk ragaszkodtak a mûtéthez.
     – De hiszen akkor õk nem ezt kérték! Nyilván a körülmetélést említették...
     – Kezd derengeni valami, drága professzor úr. Azt hiszem ez volt a helyes kifejezés!
     Arisztid érdeklõdik:
     – Mondd Tasziló! Te vered a farkadat?
     – Nem. Pedig megérdemelné!
     Az ifjú grófné a nászéjszakán megkérdi férjétõl, Arisztidtõl:
     – Kedvesem, most hogy házasok vagyunk, áruld el nekem, mi az a pénisz?
     Arisztid izgatottan levetkõzik, és megmutatja.
     – Ah! – Mondja a grófné. – Tehát olyan, mint a fütyi, csak sokkal kisebb!
     Arisztid gróf és felesége Anasztázia grófné nászútra mennek. Egy gyönyörû szállodában töltik a nászéjszakájukat. A gróf már jó ideje azon van, hogy kielégítse feleségét, amikor Anasztázia ingülten megszólal:
     – Arisztid kérem, vagy hagyja benne, vagy húzza ki, de ez a huzavona az idegeimre megy!
     Tasziló gróf elvesz egy nagyon gazdag, de rettenetesen csúnya nõt. A nászéjszakán, az aktus vége felé megkérdezi a grófné:
     – Ugye drágám, mégiscsak van bennem valami szép?
     – Igen van, de mindjárt kihúzom.
     Egy férfi elhatározza, hogy Wendy barátnõje nevét rátetováltatja a farkára. El is megy, de figyelmeztetik, hogy a teljes nevet csak merev állapotban lehet elolvasni, egyébként csupán a „W” és az „y” lesz látható. Pár nappal késõbb egy étteremben vizelnie kell. Kimegy a mellékhelyiségbe, éppen végzi a dolgát, amikor bejön egy néger. Ahogy pisilnek oldalra néz, és látja, hogy neki is „W” és „y” tetoválása van.
     – Az ön péniszére is Wendy van tetoválva? – kérdezi.
     – Nem. Az enyémre az, hogy Welcome to New York. We hope that you will be having good time in this city.
     A tengerparti strandon egy néger bukkan ki a habokból akkora fütyivel, hogy a térdét verdesi. A látványtól a nõk elájulnak, és még a legkanosabb férfiak is lesütik a szemüket. Végül az egyikük rászánja magát, és megkérdezi:
     – Úristen, hogy lehet valakinek akkora szerszáma?
     A néger röstelkedve mondja:
     – Miért, a magáé nem megy össze a hideg vízben?
     – Volt egy néger barátnõm, aki folyton röhögött rajtam, és én nem értettem miért. Tegnap aztán láttam a gõzfürdõben egy néger fickót...
     – Na és?
     – Most már értem...
     Hogyan lehet udvarolni a varrónõnek?
     – Hölgyem, bevenne a nadrágomból húsz centit?
     A kórboncnok hatalmas méretû fütyköst fedez fel az egyik hullán. Nem tud ellenállni a csábí­tásnak, levágja, és spirituszos üvegbe rakva hazaviszi. Otthon berakja a kis házi múzeumába. Amikor a felesége meglátja, összecsapja a kezét, és felkiált:
     – Úristen, hát meghalt a szegény Kovács is!
     A legénynek irtózatosan nagy volt a szerszáma. Nem is akart megházasodni, mert félt, hogy tönkreteszi az asszonyt. De a szemrevaló Kati nagyon megszerette, és õ is Katit, így aztán összeházasodtak. Törte a legény a fejét, mit kellene mondani Katinak, hogy emiatt el ne hagyja. Végül azt hazudta, hogy az õ hímvesszeje kisebb, mint másoké. Abban reménykedett, hogy így Kati nem meri elhagyni, mert azt hiszi, másnak még nagyobb van. A nászéjszakán levetkõznek, s közben ezt mondja a legény:
     – Édesanyám kicsi koromban egyszer nem vigyázott rám, oszt a malac a pöszörõm végét leharapta.
     Aztán bebújtak az ágyba, a dunna alá, és szépen átestek a dolgon.
     – Na Katikám, mit szólsz hozzá?
     – Hát, ha azt a csöppet a malac el nem harapja, éppen elég nagy lett volna.
     Egy úrvezetõ kereket cserél. A szomszéd kertbõl kijön egy ötéves kis srác, és nézi a szerelést, de közben mindenre megjegyzést tesz. Amikor a pasas elõszedi a kerékkulcsot, a gyerek odaszól:
     – A papámnak ebbõl kettõ van.
     S így megy megállás nélkül. Bármihez nyúl is az autós, a gyerek megjegyzi:
     – A papámnak ebbõl kettõ van.
     A vezetõ végre befejezi a szerelést, s odamegy egy fához, hogy könnyítsen magán. A kissrác most is nézi.
     – Ide figyelj, kiskomám – mondja bosszúsan a vezetõ –, nehogy azt mondd, hogy a papádnak ebbõl is kettõ van!
     – Azt nem... De kétszer ekkora!
     Egy kisvárosban két barát beszélget:
     – Mondd, miért vered folyton a feleségedet? Már mindenki errõl beszél a városban.
     – Hát a nagyravágyása miatt.
     – Miben nyilvánul meg a feleséged nagyravágyása?
     – Az a cafat mindig olyan férfiakkal akar dugni, akiknek nagyobb a farkuk, mint az enyém.
     Társkeresés:
     – Lófarkas lány hasonló adottságokkal rendelkezõ fiút keres!
     Férfi bemegy a gyógyszertárba.
     – Jó napot, beszélhetnék egy férfi eladóval?
     – Sajnos csak én vagyok itt, meg a nõvérem – mondja az patikusnõ
     – Biztos van itt egy férfi is...
     – Nézze uram, ezt a gyógyszertárat mi ketten vezetjük, én és a nõvérem. Már tíz éve csináljuk. Csak tudnék róla, ha lenne itt férfi alkalmazott. De ne érezze magát kellemetlenül, nyugodtan mondja el, mi a problémája.
     – Tudja, nagyon kellemetlen, de... az a helyzet, hogy állandósult az erekcióm... Mit tud ajánlani?
     – Érdekes probléma. Várjon itt 5 percet, hátramegyek és megbeszélem a nõvéremmel.
     Pár perc múlva visszajön.
     – Uram, megbeszéltem a nõvéremmel, és a következõt tudjuk ajánlani: egyharmad rész tulaj­donjog az üzletbõl, és teljes ellátás.
     Egy fiatal és egy idõs házaspár egymás mellett éltek. Az idõs házaspár több héten keresztül sorra megnyeri lottón az ötös találatot. A szomszéd fiatalasszony nagyon kíváncsi, hogy mi a trükkje az idõs házaspárnak, hogy állandóan nyerni tudnak. Egy alkalommal a következõ kérdéssel kereste fel a szomszédjait.
     – Julcsa néném! Tessék már nekem elárulni, hogy hogyan tudnak minden héten telitalálatot elérni a lottón? Rosszul állunk anyagilag. Jól jönne nekünk is egy kis pénz.
     – Tudod kisleányom, errõl nem szívesen beszélek. De mi a férjemmel nagyon szeretünk benneteket, ezért elárulom neked a titkunkat. Mikor este lefekszünk, én megsimogatom a férjem bájdorongját, majd húzok rajta jó néhányat. Közben megszámolom, hogy hányadik húzásnál kezd mûködni. Van olyan este, amikor 30 is elég, de van olyan éjszaka, amikor csak 80 körül kezd mûködésbe lépni. Ezt a mûveletet öt napon keresztül megismételjük, és az így kapott számokat megtesszük a lottón. Hát leányom, ez a mi sikerünk titka.
     A fiatalasszony alig várta, hogy férjével kipróbálhassák az új szisztémát. Eltelt az öt nap. Kitöl­tötték a lottót, de a sorsolás nem hozta meg a várva várt nyereményt. Át is szaladt a szomszédba, és elsírta a bánatát.
     – Hát Julcsa néném képzelje el, hogy hogyan jártunk. Az elsõ napon alig értem a férjemhez, és máris meg kellett tennünk az 1-es számot. Így ment ez nap mint nap. Az ötödik napon egytõl ötig mind az öt szám meg lett téve. Ilyen számokkal még senki nem nyert telitalálatot. Tessék már valamilyen új ötletet adni. Hátha nekünk is sikerül nyerni.
     – Hát kisleányom, nem is tudom mit mondjak. Ne haragudj, de az ilyen doronggal baszni kell, és nem lottózni!
     Milyen a férfiak péniszmérete nõi szemmel?
     1.        Kicsi
     2.        Közepes
     3.        Nagy
     4.        Úristen
     5.        Van fehérben is
     – Hogy hívják a férfiak büszkeségét az élet különbözõ szakaszaiban?
     – Születéskor: Törpevízmû
     – 20 éves korban: Erõmû.
     – 40 éves korban: Mestermû.
     – 60 éves korban: Emlékmû.
     – 80 éves korban: Bõrdíszmû.
     A férfiak megyénkénti osztályozása:
     20–30 éves: Heves megye.
     30–40 éves: Vas megye.
     40–50 éves: Békés megye.
     50–60 éves: Tolna, de megy-e?
     A férfi földrajza:
     A férfi 15 és 20 éves kora között olyan, mint Kína: potenciálja óriási, jövõje beláthatatlan, és senki sem veszi komolyan.
     20 és 25 között a férfi a XVIII. századi Franciaország szakasztott mása: forradalmár, lelkes, élvhajhász.
     25 és 30 között a férfi olyan, mint Oroszország. Hatalmasnak képzeli magát, de még mindig a pia és a kurvák irányítják.
     30 és 35 között a férfi olyan, mint Olaszország. Csábító, izgató, derûs és szereti a gyerekeket.
     35 és 40 között a férfi olyan, mint Brazília. Egyre több éhes szájat tart el, és már csak a foci érdekli.
     40 és 50 között a férfiban Németországot láthatjuk. Hatalmasra nõtt, van pénze, de halálosan unalmas és egyre többször mond csõdöt.
     50 és 60 között a férfi olyan, mint a Vatikán: már csak az Úrban bízik, mert csak õ segíthet az ágyban.
     60 felett a férfi olyan, mint Kelet-Európa. Egyfolytában az elmúlt 40 éven gondolkozik, hogy hol cseszte el az életét.
     A nõ tízéves korában angyal, tizenötben szent, negyvenben ördög, és nyolcvanban boszorkány.
     A testrészek nyugdíjba akarnak menni, és ezért ülést tartanak. A szem így szól:
     – Én egy sötét helyre szeretnék menni, mert már annyi csúnyát láttam eddig...
     A fül ezt mondja:
     – Én egy csendes helyre szeretnék menni, mert már annyi zajt hallottam...
     Valaki hátulról közbeszól:
     – Én is nyugdíjba szeretnék menni!
     Az elnök felordít:
     – Aki az elnökhöz beszél, álljon fel!
     – Ej, ha én fel tudnék állni, nem mennék nyugdíjba...
     – Mondd Pirike, örülnél egy kicsinek?
     – Most egy nagyobbnak jobban örülnék, Béla...
     – Mondd, mit röhögsz szeretkezés közben?
     – Ne haragudj, csak eszembe jutott egy mese...
     – Mese? Milyen mese?
     – Hahaha... Hát a kurta farkú kismalac...!


     Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
    • Magdi Korpos
     ♣ A professzor úr előadást a tart az orvostanhallgatóknak. Téma: a különböző rasszok nemi szervének méretbeli különbségei. – Képzeljék el
     Message 4 of 23 , Mar 20, 2008
      A professzor úr elõadást a tart az orvostanhallgatóknak. Téma: a különbözõ rasszok nemi szervének méretbeli különbségei.
      – Képzeljék el – magyarázza –, hogy vannak olyan afrikai törzsek, ahol a férfiak pénisze háromszor akkora, mint az európai férfiaké...
      Az egyik medika elpirul, majd felugrik, és kisiet a terembõl. A professzor felnéz, és utána kiált:
      – Hová siet kollegina? Ma már nem indul repülõgép Afrikába...!
      Afrikai küldöttség látogat Mexikóba. A vendéglátók megmutatják a mexikói rulettet: valaki a homlokához tart egy forgótáras pisztolyt, és elsüti.
      – És mi ebben a rulett? – kérdezik az afrikaiak.
      – A hat golyó közül az egyik igazi.
      Nem sokkal késõbb a mexikóiak mennek vendégségbe.
      – Nekünk is van ám rulettünk! – dicsekszenek az afrikaiak.
      – Tényleg? És milyen az?
      Erre behívnak hat csinos, teljesen meztelen sötét bõrû nõt, és letérdepeltetik õket körben.
      – Uraim, parancsoljanak! A hölgyek franciásan, szájjal szeretik.
      – Rendben, ez tetszik nekünk, de mi ebben a rulett?
      – Az, hogy az egyikük kannibál...
      – Miért nem jó szivarozó nõvel kezdeni?
      – Mert megszokta, hogy leharapja a végét.
      A gulyáskommunizmus évtizedeiben szokás volt, hogy a felsõ vezetõk nem mentek szabadságra, hanem a feleségüket beutaltatták az elvtársaknak fenntartott balatoni üdülõbe, és hétvégén lementek hozzájuk. Ezt nem azért tették, mert nélkülözhetetlenek voltak, hanem attól tartottak, hogy mire visszajönnek a szabadságukról, leváltják õket. Így tett Kovács elvtárs is. Egész héten át szorgal­masan építette a szocializmust, majd hétvégén leutazott a feleségéhez Siófokra. A csinos asszonyka epekedve fogadta:
      – Drágám egész héten annyira vártalak. Nagyon hiányoztál...
      Kovács úr felment a feleségével a hálószobába, és igyekezett bõségesen kárpótolni az asszonyt az egész heti mulasztásért. Igen ám, de az ágy rettenetesen nyikorgott. Kovács urat ez nem zavarta, de az alatta nyaralót igen. Felrontott az emeletre, és Kovácsék ajtaján dörömbölve így méltatlankodott:
      – Ez mégis csak borzasztó! Hogy egész héten minden áldott nap nyikorog az az ágy, rendben van. De hogy még vasárnap sem hagyják az embert pihenni...!
      A magyar paraszt szorgalmasan kaszálja a lucernát. Egy nap ellátogat a termelõszövetkezetbe Ceausescu, és így szól:
      – Mennyit teljesít egy nap?
      – Egy holdat! – válaszolja büszkén a paraszt.
      – Az kevés! Nálunk naponta két holdat vágnak le.
      – Ez hogy lehet? – ámul a paraszt.
      – Úgy, hogy a nyél mindkét végén van kasza, így nincs üresjárat. Oda-vissza vágva van a rend.
      A parasztnak tetszik az ötlet, és tényleg többet tud aratni. Egy hónap múlva Brezsnyev látogat el hozzá:
      – Mennyit kaszál egy nap?
      – Két holdat! – húzza ki magát a paraszt.
      – Az kevés! Nálunk a kolhozparasztok naponta négy holdat aratnak le, ugyanis mindenki köt egy gereblyét a derekára, és egyben össze is húzza maga után a rendet.
      A paraszt ezt is megfogadja, és tényleg gyorsabban halad. A harmadik hónapban maga Kádár látogatja meg a termelõszövetkezetet. Amikor a paraszt meglátja, eldobja az összes szerszámát, és rohanni kezd. Mire Kádár:
      – Álljon meg, hova rohan? Nem is tudja, mit akarok mondani magának!
      – De igen! – válaszolja a paraszt. – Azt, hogy akasszak a farkamra egy viharlámpát, hogy éjszaka is tudjak dolgozni.
      Egy olasz a kisfiával bemegy a kalaposhoz, és nagy hangon mondja az eladónak:
      – Adjon egy kalapot Luiginak, erre a bazi nagy fejére! – és azzal jól fejbe veri szegény gyereket.
      Az eladó hoz egy kalapot. A gyerek felpróbálja, de kicsi neki, így apja megint kiabál:
      – Nem érti? Egy kalapot akarok Luiginak arra a bazi nagy fejére! – és megint kétszer jól fejbe veri a kölyköt.
      Egy vevõ nem bírja megállni, és megkérdi mit vétett szegény Luigi. Erre az olasz:
      – Maga ezt nem érti. Senki sem érti. Tíz évvel ezelõtt beleszerettem egy angyalba. Két évig könyörögtem neki, mire hozzám jött feleségül. Gyönyörû szõke haj, égszínkék szemek, darázsderék, formás mellek, szûk punci. És akkor – megint fejbe veri a gyereket – jött Luigi, ezzel a bazi nagy fejével...
      – Mi okozza a zavart a szexuális életben?
      – Fiatalon van kivel, van mivel, de nincs hol. Késõbb, ha elválsz, van mivel, van hol, de nincs kivel. Öregkorban van hol, van kivel, de nincs mivel. Ennél már csak az a rosszabb, ha nincs hol, nincs kivel, és nincs mivel.
      – Mi az abszolút letargia?
      – Amikor van kivel, van mivel, van hol, de minek.
      – Mit csinál a nõ szeretkezés után?
      – Zavar.
      – Mondd Lujzika! Miért hordasz fekete bugyit?
      – Ott gyászolom a férjem, ahol legjobban hiányzik.
      – Mi a hadiözvegy?
      – Elhagyott lövészárok.
      – Miért szeretik a nõk annyira a vadászokat?
      – Mert mélyen behatolnak a sûrûbe, és egymás után többször is lõnek.
      A fiatalasszony meséli a barátnõjének:
      – Képzeld, a mi házasságunk annyira nyitott, hogy a férjem a múltkor óriási botrányt csapott, amikor kiderült, hogy nincs senkim...
      – Látod azt a két nõt? A barna a felségem, szõke a pedig a szeretõm.
      – Érdekes nekem is, csak pont fordítva.
      Az ismert hegedûmûvész gyalog indult hazafelé, amikor hirtelen eleredt az esõ. Elõvette az ernyõjét, kinyitotta, s akkor látta, hogy az bizony csupa lyuk. Nem volt mit tenni, taxiba ült, és az ígértnél vagy húsz perccel elõbb tért haza. Belépve a lakásba nagyon meglepõdött: a konyha­asztalon a felesége éppen egy idegen fickóval hancúrozott. A hegedûs csöndben kilépett a lakásból, s magában csak ennyit mondott:
      – Az embernek vagy az ernyõje legyen tisztességes, vagy a felesége.
      – Képzeld, tegnap délután hamarabb mentem haza, és kihallgattam, amint a feleségem a szeretõjével beszélget. A szeretõje azt mondta, hogy szívesen megszöktetné, de ehhez pénzre lenne szüksége.
      – Na, és gondolom berontottál, s kidobtad a csábítót?
      – Ah, dehogy. A konyhaasztalon hagytam a betétkönyvemet, és csöndben behúztam magam mögött az ajtót.
      Holdfényes éjszaka van. A kertes családi házból éppen szökni készül a fiatalasszony a szeretõjé­vel. Az emeleti hálószoba ablakához támasztott létrán másznak lefelé.
      – Jaj – siránkozik a menyecske – , ha a férjem tudná, hogy mi most mit csinálunk, biztosan megölne.
      – Nyugalom drágám! A férjed adta a létrát.
      Bálban:
      – Ha mindig mással hagyja táncolni a feleségét, a végén még megszöktetik.
      – Évek óta ebben reménykedem.
      Kovács tisztességtelen ajánlatot tesz barátja feleségének.
      – Ez felháborító! – csattan fel az asszony.
      Kovács visszavonulót fúj:
      – Hát, ha maga nem akarja...!
      – Azt egy szóval sem mondtam, hogy nem akarom. De azért felháborító...
      – Egészen vigasztalhatatlan vagyok Jucika. Akárhogy is igyekszem, érzem, hogy maga soha nem lesz az enyém!
      – Ne adja fel ilyen könnyen Jenõ! Már vagy hatvan férfinak sikerült!
      Szép nõ a vonaton:
      – Bocsánat asszonyom, hogy megszólítom, mi az az érdekes könyv, amiben annyira elmélyedt?
      – Ez egy szexológiai tanulmány arról, hogy kik a legkiemelkedõbb képességû férfiak a világon?
      – Kik azok? – kérdi a fiatalember.
      – A zsidók és az indiánok.
      – Asszonyom engedje meg, hogy bemutatkozzak: Kohn Csingacsgug vagyok.
      Sanyi elmegy gyónni.
      – Atyám, nagy az én vétkem. Házas vagyok, mégis lefeküdtem 7 nõvel egyszerre.
      – Akkor most fogj 7 kg citromot, facsard ki, és idd meg a levét!
      – És ez feloldoz?
      – Nem, de eltünteti azt az elégedett mosolyt a pofádról.
      Két béka beszélget az árokparton:
      – Jó érzés, hogy az összes lány megvolt a faluban.
      – Ja. De azért a varázsló lányát kihagyhattuk volna...
      – Mondd, még mindig menyasszonyod a Sári?
      – Nem, már nem...
      – Hála Istennek... Akkor most már megmondhatom, hogy ez a Sári egy nagy kurva.
      – Jókor mondod! Egy hónapja a feleségem.
      – Aljas rágalom, hogy a feleségem kurva...
      – Õ egy konkrét nõ.
      – Mi az, hogy konkrét?
      – Hát, kézzel fogható.
      – Te Joe! Ismered a szex-rodeót?
      – Még soha nem hallottam róla. Mesélj!
      – Hátulról megleped az asszonyt, s mikor már kellõképpen belemelegedtetek, gyöngéden a fülébe súgod:
      – Tudod drágám, ez az a figura, amit a barátnõm is a legjobban szeret!
      – Na és?
      – Ezután minimum nyolc másodpercig kell rajta maradni...
      Egy srác bedugja a fejét a fodrászüzlet ajtaján:
      – Mennyit kell várnom egy hajvágásra?
      – Körülbelül két órát – válaszol a borbély.
      A srác elmegy. Néhány óra múlva megismétlõdik az eset. A kérdés után a borbély körülnéz:
      – Körülbelül két és fél órát.
      A srác elmegy. Egy hét múlva ugyanez a jelenet játszódik le. Miután a srác elment, a borbély odaszól az egyik ismerõsének:
      – Te nézd már meg, hová megy ez a srác, mert soha nem jön vissza hajat vágatni!
      Kis idõ múlva visszatér a borbély barátja, és a hasát fogja a röhögéstõl.
      – Na, mi van? – kérdi a borbély – Hová ment?
      A haverja röhögve:
      – Hát a nejedhez, te hülye!
      – Doktor úr! Megismerkedtem egy bomba jó nõvel. Este hatkor találkozom vele. Megígérte, hogy lefekszik velem. De félek a blamázstól... Segítsen rajtam!
      – Nézze, itt ez a tabletta. Vegyen be belõle három szemet, és meglátja olyan lesz a szerszáma, mint a sorozatvetõ.
      Másnap kérdezi az orvos:
      – Na, használt a szer, amit adtam?
      – De mennyire, doktor úr!
      – Hányszor sikerült?
      – Hatszor.
      – És mit szólt hozzá a nõ?
      – Milyen nõ? Ja! Az el sem jött a randevúra...
      Két férj beszélget a bárban:
      – Mit szól a feleséged ahhoz, hogy felszolgálás közben tapogatják a vendégek?
      – Hozzáírja a számlához!
      A bárban a csinos pincérnõnek odaszól az egyik vendég:
      – Hölgyem! Fogadna velem 10 dollárba, hogy ki tudok menni a mosdóba úgy, hogy egyik szememet rajta tartom az italomon?
      A pincérnõ elnéz a férfi WC felé. Látja, hogy a folyosó végén van, ahonnan nem látni a pultot. Elõvesz 10 dollárt, leteszi az asztalra. A férfi erre kiveszi az üvegszemét, majd kimegy. Amikor visszajön bezsebeli a 10 dolcsit, és tovább fûzi a nõt:
      – Fogadjunk ismét 10 dollárba, hogy meg tudom harapni a saját fülem!
      A pincérnõ gondolja, ezt már biztosan nem lehet megcsinálni, ezért kitesz még 10 dollárt. A férfi erre kiveszi a protézisét, és megharapja a saját fülét.
      Kis idõ múlva a férfi megint fogadást ajánl:
      – Na hölgyem, itt az alkalom, hogy visszanyerje a pénzt! Fogadjunk 20 dollárba, hogy képes vagyok úgy szeretkezni önnel, hogy nem vesz észre belõle semmit!
      A nõ tanakodik, majd gondolja, ez már biztosan nem jön össze a pasinak, így hát belemegy a dologba. Hátramennek a sötét folyosón, és az irodában megtörténik a dolog. Utána nõ büszkén mondja:
      – Hohó! Elvesztette a fogadást, mindent éreztem!
      A férfi elõveszi a húsz dollárt, átnyújtja, majd felsóhajt.
      – Könnyen jött, könnyen ment...
      A félénk férfi hosszú vívódás után végre elmegy egy bárba. Ott észrevesz egy gyönyörû szõke nõt. Fél órán át szemez vele, amire összeszedi bátorságát, és odasomfordál. Félénken meg­kérdezi:
      – Hölgyem nem bánná, ha beszélgetnénk vagy táncolnánk egy kicsit?
      Mire a nõ felháborodottan rákiabált:
      – Nem akarok kefélni! Kopj le!
      Szegény barátunk megsemmisülve kullog vissza az asztalhoz, miközben mindenki rá bámul. Kis idõ múlva odamegy hozzá a nõ, és szelíden megszólítja:
      – Elnézést kell kérnem öntõl kedves uram. Tudja én pszichológus vagyok, és éppen egy tanulmányt készítek arról, hogy az emberek hogyan viselkednek váratlan helyzetekben.
      Erre a félénk férfi felordít:
      – Hogy ötszáz dollárt egy szopásért!


      Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
     • Magdi Korpos
      ♣ A nő panaszkodik az orvosnak, hogy szeretkezés közben nem érez semmit. A nőgyógyász fel­ajánlja, hogy együtt próbálják ki. A nő belemegy. Az
      Message 5 of 23 , Mar 20, 2008
       A nõ panaszkodik az orvosnak, hogy szeretkezés közben nem érez semmit. A nõgyógyász fel­ajánlja, hogy együtt próbálják ki. A nõ belemegy. Az orvos felhúzza az óvszert, és nekilát. Kérdezi:
       – Na, mit érez,
       – Semmit.
       Az orvos gyorsít, és kérdi:
       – Na, most?
       – Semmi.
       Belead apait-anyait, ilyen vadul még sohasem csinálta, és szinte üvöltve kérdi:
       – Még most sem érez semmit?
       – De már igen.
       – És mit?
       – Égett gumiszagot.
       Párbeszéd az éjszakában:
       – Neked jó?
       – Jó...
       – Jó neked!
       Egy férfi leszólít egy kihívóan öltözködõ nõt a pesti utcán.
       – Cuncimókus, gyere velem, dugunk egyet!
       – De uram! Ez sok!
       – Na, ne siránkozz! Kapsz egy ezrest!
       – De uram! Ez kevés!
       Egy képtárban három mûvészi fotó kerül egymás mellé. Az egyiken elszenesedett kenyér, a másikon egy vízbe fúlt ember, a harmadikon egy terhes lány látható. A kiállítás rendezõje közös címet adott a három képnek. Ezt írta alájuk:
       „Késõn húzták ki.”
       – Mi a különbség az élvezet és a döbbenet között?
       – 9 hónap.
       Az ifjú férj és leendõ apa kérdezi az orvostól:
       – A terhesség alatt milyen pózokban lehet csinálni?
       – Az elsõ szakaszában a férfi válassza a misszionárius pózt, a másodikban a kutyapózt, a harmadikban pedig a farkaspózt. Az elsõ kettõt ismerem doki, de harmadik milyen?
       – Ül a lyuk mellett, és vonyít!
       A férj az éjszaka kellõs közepén felrázza feleségét:
       – Drágám, itt a gyógyszered!
       – Milyen gyógyszer?
       – A fejfájásod ellen!
       – De hát nekem nem is fáj a fejem!
       – Nem? Akkor kefélhetünk?
       Mellesleg ez a kifogás egyidõs az emberiséggel.
       Az õsember kérdezi az õsasszonyt:
       – Lefekszel velem?
       – Nem.
       – Miért nem?
       – Nincs kedvem.
       Erre az õsember jól fejbe vágja a bunkósbottal, majd újra megkérdezi:
       – Na, most már lefekszel velem?
       – Nem.
       – Hogyhogy nem?
       – Fáj a fejem.
       Hogy megy össze a férj egy nap alatt?
       Reggel így szól az asszony:
       – Mit vettél magadra te ökör?
       Délben ezt mondja feleség:
       – Úgy eszel, mint egy disznó!
       Este így szól a nej:
       – Bújj ide hozzám, mókuskám!
       Este, egy kicsit késõbb ezt mondja a nõ:
       – Mozogj már te tetû!
       A zsúfolt vonaton kénytelenek egy idegen férfit és egy nõt egy hálókocsiban elszállásolni. A két utas becsukja az ajtót, s a férfi udvariasan a hölgyhöz fordul:
       – Hol szeretne lenni? Alul vagy fölül?
       – Nekem mindegy – így a hölgy. – Csak kezdjünk már hozzá...!
       Az országos hírû nõgyógyász elõadást tart rengeteg érdeklõdõ nõ elõtt.
       – A kemény pénisztõl méhrákot lehet kapni néhány éven belül – jelenti ki.
       Mire az egyik nõ közbeszól:
       – A puhától meg idegrohamot, azonnal.
       A férj bokszmeccset néz a tévében, a felesége pedig olvasgat mellette. Hirtelen felkiált a férj:
       – Hát ezt nem hiszem el! Még egy perc sem telt el, és máris vége!
       Mire a feleség:
       – Aha, drágám. Tudom mit érzel...
       – Anyu! Mondd, mi az az orgazmus?
       – Nem tudom, kérdezd az apádat!
       – Nem bírom tovább. Már három hónapja ostromlom Ellát, minden eredmény nélkül.
       – Türelem barátom, majd önre is sor kerül egyszer!
       Két jó barát beszélget:
       – Még mindig nem vagyok biztos abban, hogy a feleségem eljut velem az orgazmusig...
       – Persze hogy eljut. Miért pont veled ne jutna el?
       – Mondd, a te feleséged is sikít, amikor elmegy?
       – Nem, az enyém cédulát ír.
       – Melyik pozíció legalkalmasabb az orgazmusra?
       – Amikor a nõ és a férfi meztelenül háttal állnak egymásnak.
       – Hogyhogy?
       – Mindkettõ akkor megy el, amikor akar.
       A férj megunja az asszonyt, és egy szép napon összecsomagol. Látja ezt a felesége, és érdek­lõdve fordul a férjéhez:
       – Hát te meg hová készülsz?
       A férfi fel sem néz, csak bõszen pakol tovább, és foghegyrõl válaszol:
       – Tudod, van a déltengeren egy sziget, ahol a férfiak minden egyes kefélés után 25 dollárt kapnak.
       A nõ elmosolyodik:
       – Aha, akkor én is veled megyek. Látnia akarom, hogy jössz ki a havi 25 dollárodból...
       Egy férfi betér az éterembe egy struccal, és rendel:
       – Kérek egy hamburgert, sült krumplit és egy kólát! Majd megkérdezi a struccot:
       – És te?
       – Ugyanazt.
       Néhány perc múlva a pincérnõ visszatér a rendeléssel és a számlával. A férfi belenyúl a zsebébe, és átadja a pontos összeget. Pár nap után a pincérnõ már így fogadja õket:
       – A szokásosat?
       – Nem. Ma péntek van, kérnék egy steaket és tört krumplit – mondja a férj, és a strucchoz fordul:
       – És te?
       – Ugyanazt.
       Késõbb a pincérnõ hozza a számlát. A férfi belenyúl a zsebébe, és ismét átadja a pontos összeget. A pincérnõ már nagyon kíváncsi:
       – Bocsásson meg uram! Hogy lehet az, hogy önnél mindig a pontos összeg van?
       – Tudja évekkel ezelõtt kitakarítottam a padlást, és találtam egy öreg lámpát. Megdörzsöltem, kijött belõle egy jó tündér, és felajánlotta, hogy teljesíti két kívánságomat. Az elsõ az volt, hogy bár­mikor fizetek, mindig legyen a zsebemben a pontos összeg.
       – Briliáns! Más emberek kértek volna egymillió dollárt, de maga így élete végéig gazdag marad.
       – Így igaz. Mindegy, hogy egy liter tejet vagy egy Rolls-Royce-t akarok venni, az összeg mindig ott van.
       – De, hogy kerül ide a strucc?
       – A második kívánságom egy feltûnõen magas pipi volt, hosszú, izmos combokkal...
       Egy dögös maca bemegy a bárba, és letelepszik az egyik bárszékre, majd hangos koppanással lerak a bárpultra egy vibrátort. A csapos pókerarccal megkérdezi:
       – Mit adhatok?
       – Nekem egy gintonicot, a barátomnak meg négy ceruzaelemet.
       A korosodó hölgy egy reklámmûsorban elnyeri a szexshop ajándékát, egy húszezer forintos utalványt. Bemegy az üzletbe levásárolni a csekket. Körülnéz a boltban, majd megkérdi az eladót:
       – Mit ajánlana nekem?
       – Van egy kitûnõ elemes vibrátorunk, háromezer forintért.
       – Jó azt kérem. A többiért pedig adjon elemet!
       A csúnya lánynak nem akad szeretõ a faluban, ezért vesz magának egy vibrátort. Éppen azzal játszik, amikor az apja rányit.
       – Hát te, lányom, mit csinálsz?
       – Tudja apuka, milyen csúnya vagyok, nekem nem jut szeretõ, hát ezzel a kis eszközzel teszek kedvemre magamnak.
       Az öreg hümmög, de tudja, nagy dolog a vágy, nem szól semmit, elmegy. Másnap a csúnya lány jön haza munkából, és látja, hogy az apja a konyhában ül. Az asztalon elõtte van két üveg sör, meg a vibrátor.
       – Apuka, mit tetszik itt csinálni?
       – Hát, csak megihatok egy sört a vejemmel!
       Elvált asszonyt akar az oltár elé vinni a falu leggazdagabb legénye. Az anyja próbál a lelkére beszélni:
       – De fiam, te módos vagy, jóképû... Kaphatsz fiatal, szép szûzlányt is, akár minden ujjadra.
       Mire a fiú makacsul:
       – Édesanyám, én nem tágítok!
       A nagyságos úr a kocsisával beszélget az úton. Kérdi a hetyke bajuszú legénytõl:
       – Mondd csak, van-e már szeretõd?
       – Van is, meg nincs is nagyságos uram.
       – Hát az meg hogy lehet?
       – Hát úgy, hogy most még csak játszunk a lányokkal, de mindig mással.
       – És hogy játszotok?
       – Úgy, nagyságos úr, hogy minden vasárnap este összejönnek a falubeli lányok és a fiúk a kazalnál. A lányok a kazal felé fordulnak, lehajolnak, és bedugják a fejüket a szalmába. Aztán a legények egy-egy lány farához állnak. Ha a lány nem találja ki, hogy melyik legény áll mögötte, a legény felhajtja a szoknyáját, és hátulról jól megbassza.
       – Hát ez nem rossz játék. Én is közétek mehetnék?
       – Tessék csak jönni egészen bátran. A nagyságos asszony már három hónapja odajár!
       Az öreg paraszt eladta hat szép ökrét a vásáron, s a jó üzlet fölötti örömében betér áldomást inni a közeli vendégfogadóba. A fogadósné látja, hogy az öreg bukszája degeszre van tömve. Miközben asztalra teszi a kancsó bort, dévajul meglöki az öreget a tomporával:
       – Bátyám mennyit adna kent egy jó pikszisért?
       Az öreg, aki akkor már csak az évei számával büszkélkedhet, imígyen válaszolt:
       – Azért lányom már semmit. De egy jó kemény fütykösért odaadnám mind a hat ökör árát.


       Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
      • Magdi Korpos
       ♣ Mariska találkozik Józsi bácsival a mezőn. Az öreg hegyezi a cerkáját, mert nagyon tetszik neki a lány. – Te Mariska! Adok neked két ezrest, ha
       Message 6 of 23 , Mar 27, 2008
        Mariska találkozik Józsi bácsival a mezõn. Az öreg hegyezi a cerkáját, mert nagyon tetszik neki a lány.
        – Te Mariska! Adok neked két ezrest, ha megfoghatom a melled.
        Mariska gondolkodik, Végül is nincs abban semmi rossz! Kötélnek áll, és megkapja az ígért pénzt. Ettõl az öreg tûzbe jön, és többet akar.
        – Mariska adok neked ötezret, ha levetkõzöl meztelenre a kazal mögött.
        Mariska egy kis gondolkodás után ezt is megteszi. És az öregnél már nincs megállás.
        – Figyelj Mariska! Adok húszezret, ha lefekszel velem.
        Ezen Maris már igazán elgondolkodik. Elõször nem akar engedni, de aztán eszébe jut, hogy a havi fizetése huszonhétezer. Most pár perc alatt majdnem annyit kereshet, ezért belemegy. Miután végeztek, elteszi ezt a pénzt is, és ballag hazafelé. Az úton összetalálkozik a termelõszövetkezet elnökével.
        – Jó napot elnök úr!
        – Szervusz Mari! Hogy vagy?
        – Köszönöm jól. És az elnök úr?
        – Én is. De míg el nem felejtem, elküldtem a fizetésedet a Józsi bácsival. Megkaptad?
        – Hej Julcsa, de jó neked!
        – Aztán miért?
        – Mert akkor fogod meg a melled, amikor akarod!
        Julcsa és Pista randevút beszél meg. Éjszaka, a szalmaboglya mellett fognak találkozni. Éjfél után Julcsa kiszökik a házból, és a sötétben nekimegy a kocsirúdnak. Erre azt mondja:
        – Pista, szólj már! Érzem, hogy te vagy az!
        Azt mondja a gazda a feleségének:
        – Ha nagyobb melled lenne Maris, megspórolnánk egy tehenet!
        Az asszonynak sem kell több:
        – Neked pedig, ha nagyobb farkad lenne, elküldhetnénk a tehenészfiút.
        Két szõke nõ beszélget:
        –
        Mi az? Hosszú és kemény?
        –
        Általános iskola.
        –
        Miért van a szõke nõknek három agysejtjük?
        –
        Az egyik a menstruációt irányítja, a másik a hisztériát, a harmadik pedig az elõzõ kettõt kombinálja.
        A kis szöszi Évikétõl kérdezi a nagylány nõvére:
        – Miért mászol fel mindig a fára?
        – A fiúk azt mondják, hogy én szedem legügyesebben a cseresznyét.
        – Egy frászt! Azért küldenek a fára, mert a bugyidat akarják látni.
        Másnap Évike újra fent van a fa tetején. Nõvére leparancsolja:
        – Most minek hívtál le? – duzzog a kislány. – Ma nem is vettem fel bugyit!
        Két szõke barátnõ beszélget:
        – Tudsz titkot tartani?
        – Hát persze, drágám!
        – Na, akkor elmesélem neked, hogy mi történt velem:  Egy hete csengettek otthon. Kinyitom az ajtót, és ott áll egy magas, jóképû pasas, s azt kérdi: itthon van a férjem. Mondom, nincs. Erre felkap, bevisz a szobába, lerak a franciaágyba, és jól megdug. Utána minden nap ezt történt, és most már megöl a kíváncsiság, hogy vajon mit akarhat ez a pasas a férjemtõl?
        – Képzeld, tegnap este egy férfi belopódzott a szobámba.
        – Hát miért nem zártad be az ajtót kulccsal?
        – Bezártam én, de akkor már bent volt.
        Mi a különbség egy barna titkárnõ, meg egy szõke között? A barna azt mondja:
        –
        Jó reggelt, igazgató úr!
        A szõke pedig:
        –
        Reggel lett, igazgató úr!
        Egy csinos kis szõke nõ úszni tanul. Egy idõ után így szól az úszómesterhez:
        – Tényleg elsüllyedek, ha kihúzza a lábam közül az ujját?
        A szõke, a barna, meg a fekete nõ ül a presszóban és beszélgetnek.
        –
        Képzeljétek - mondja a fekete –, tegnap este, ahogy keféltünk a Bélával, véletlenül megfogtam a golyóit, hát tisztára hideg volt.
        Másnap a barna is mesél:
        –
        Képzeljétek, tegnap este mi is keféltünk a Zolival és kíváncsiságból én is megfogtam a golyóit, hát neki is totál hideg volt.
        Harmadnap megint összejönnek, hát a szõke feje bucira van verve, kék-zöld meg lila.
        –
        Hát veled mi történt? – kérdezik.
        –
        Az úgy volt, hogy mi is keféltünk tegnap este a Jocival. Én is megfogtam neki, és az övé is hideg volt.
        –
        És?
        –
        És mondtam neki, hogy: „Jé, a te golyóid is hidegek kefélés közben, mint a Béláé meg a Zolié.”
        –
        Mi a hasonlóság a vasúti sínek és a szöszik között?
        –
        Az egész országban le vannak fektetve.
        –
        Mi a különbség egy szõke nõ és egy vasalódeszka között?
        –
        A vasalódeszka lábait nehezebb szétnyitni.
        –
        Miért visel a szõke nõ szûk szoknyát?
        –
        Hogy összetartsa a lábait!
        A szõke nõ bemegy a szexboltba:
        –
        Szeretnék egy zárlatos vibrátort.
        –
        Zárlatosat? De miért?
        –
        Azt akarom, hogy agyonbasszon.
        –
        Miért a szõke nõ a legjobb az orális szexben?
        –
        Mert vákuum van a fejében.
        –
        Hol van a szõke nõ testén fekete szõrszál?
        –
        A fogai között.
        A díjbeszedõ sorra járja a házakat, és kéri a villanypénzt. Egy szép szõke menyecske siránkozott, hogy most rosszkor jött, mert nem tud fizetni, nincs egy fillérje sem. Hacsak nem lehetne másképpen elintézni a dolgot...
        A villanyszámlás kapott az alkalmon. Bementek a tisztaszobába, és elrendezték a számlaügyet. Utána a fiatalember oldalát nagyon furdalta a kíváncsiság, és mielõtt elment volna, még megkérdezte.
        – Ugyan árulja el kedves, magának szép szõke haja van, odalent meg olyan fekete, mint a korom. Hogy lehet ez?
        – Hát tudja úgy, hogy délelõtt a kéményseprõ szedte a pénzt, és neki is ebbõl a bukszából fizettem.
        Aki elmegy kurvának, ne sírjon, hogy basszák!
        Az állatok erdei tornapályát építenek, társadalmi munkában. A nyuszi talicskázza a sódert, a róka vizet hord, a farkas keveri a betont, a medve döngöli az alapot, a sün támasztja a zsalukat, amelyeket a bagoly szögez össze. Egyedül a ló nem csinál semmit. Egész nap heverészik a fa alatt. Az állatok felháborodva dorgálják:
        – Ide figyelj te ló! Ez mindnyájunk ügye, te miért nem veszel részt a munkában?
        – Mert amit ti ezért kaptok, az nekem már rég itt van a lábam között...
        Egyik este találkozik a kis kandúr az öreg kandúrral, és kíváncsian kérdi:
        – Hát te hová mész?
        – Semmi közöd hozzá – feleli az idõsebb macska – de ha annyira szeretnéd tudni, kettyinteni megyek.
        A kismacska még nem tudja, hogy mi az, de nagyon érdekli a dolog, ezért elkezd könyörögni neki:
        – Kérlek, vigyél el engem is kettyinteni!
        Szó szót követ, és a kicsi addig erõszakoskodik, amíg az öreg macska beleegyezik:
        – Na jó, elviszlek, de két dolgot meg kell ígérned!
        – Megígérem, megígérem, fogadkozik boldogan a kis kandúr.
        – Egy, csendben maradsz! Kettõ, mindent úgy csinálsz, ahogy én!
        – Megígérem, megígérem!
        Elindulnak. Egyik háztetõrõl a másikra ugranak, amikor a nagy kandúr hirtelen megcsúszik, legurul a tetõn, és éppen csak meg tud kapaszkodni az ereszcsatorna szélében. A kicsi nézi, nézi, és nem tudja mit csináljon, de mivel megígérte, hogy mindenben úgy tesz, ahogyan a nagy macska, õ is legurul a tetõn, és megkapaszkodik az ereszcsatornában, közvetlenül a másik macska mellett. Már jó ideje ott lógnak, amikor a kismacska elunja a dolgot, és megszólal:
        – Na én már eleget kettyintettem, most már hazamegyek...
        A kakas minden alkalommal, amikor elmegy az egyik tyúk mellett, kitép a hátból egy tollat. A tyúk egy idõ után már nem bírja tovább.
        – Mondd csak a kakas, a többi tyúkot miért nem bántod?
        – Mert téged meztelenül akarlak.
        – Mikor van a tyúkon a legtöbb toll?
        – Amikor a kakas rajta van.
        – Miért nincs keze a kakasnak?
        – Mert a tyúkok nem hordanak bugyit.
        Két giliszta mászik az udvaron. Meglátnak a földön egy tányér makarónit.
        – Ni csak! Gruppenszex!
        – Miért szeret a rókalány lövészversenyre járni?
        – Mert ott mindig meghúzzák a ravaszt.
        A kis nyuszi zokog az erdõben. Arra megy a medve.
        – Miért sírsz, kisnyúl?
        – Mert megerõszakoltak.
        – Hol?
        – A folyóparton...
        – Mikor?
        – Tegnapelõtt... Meg tegnap – pityereg a nyúl. – És most megint oda megyek...
        A Nyuszika sétál az erdõben, amikor egy róka hirtelen elõugrik a bokorból, és megerõszakolja. Az aktus után a nyuszika riadt szemekkel, lihegve kérdezi:
        – Te róka, van neked igazolásod arról, hogy nem vagy AIDS-es?
        – Hát persze, hogy van – nyúl büszkén a zsebébe a róka, és elõvesz egy pecsétes papírt.
        – Te róka, nem akarlak elszomorítani – mondja a nyuszika –, de ezt most már nyugodtan el is tépheted.
        – Te Gazsi, basznak a kutyák!
        – Hᒠmé’ hagyod!
        Három év börtön után elengedik Gazsit. Elsõ útja a kocsmába vezet. Látja, hogy Rozál ott támasztja a pultot. Azt mondja neki:
        – Te Rozi! Három éve nem voltam nõvel. Gyere már el velem egy fordulóra. Fizetek érte három fröccsöt.
        Rozál rááll a dologra. Két hét múlva megint találkoznak a kocsmában, s Gazsi dühösen rátámad Rozira:
        – Az anyád mindenit, te büdös kurva! Lapos tetût kaptam tõled.
        – Hát mit akarsz három fröccsért, selyemhernyót?


        Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
       • Magdi Korpos
        ♣ Kolompár pityókásan megy haza éjnek idején a kocsmából. Hazaérve nem gyújt villanyt, a sötétben vetkőzik le. Befekszik az ágyba, és úgy
        Message 7 of 23 , Apr 15, 2008
         Kolompár pityókásan megy haza éjnek idején a kocsmából. Hazaérve nem gyújt villanyt, a sötétben vetkõzik le. Befekszik az ágyba, és úgy gondolja, mielõtt elaludna teljesíti házastársi kötelezettségét. Az aktus után álomba szenderedik. Reggel döbbenten veszi észre, hogy nem hitvese, hanem a hetven éves anyósa fekszik mellette.
         – De mama! – kiált haragosan az anyósra. – Nem tudott szólni, hogy nem a feleségem ágyában vagyok!
         – Jaj édes fiam! Húsz éve nem szólok hozzád, pont most tettem volna?
         A cigány vett egy új csizmát. Hazamegy, levetkõzik és beáll a tükör elé pucéran. A felesége hazajön és meglátja. Azt mondja a cigány:
         –
         Rózsi, nédd má milyen jó csizmát vettem. A farkam is lelóg, mert azt bámulja.
         –
         Gazsi, vettél vóna inkább kalapot...
         Alinak elromlik a tevéje, elviszi hát a szervizbe.
         – Semmi baj, megjavítjuk – mondja a szerelõ. – Állítsa az 1-es állásra.
         Ali megteszi. A szerelõ felkap két téglát, összecsapja velük a teve heréit, mire az visítva kivágtat a sivatagba.
         – Na látja, már mûködik.
         – Jó, jó – elégedetlenkedik Ali –, de hogy fogom most utolérni?
         – Semmi gond – nyugtatja a szerelõ. – Álljon a 2-es állásra!
         A fess, fiatal hadnagyot viharos párizsi szexkalandjai miatt büntetésbõl áthelyezik a Szaharába, idegenlégiós tisztnek. A garnizon mocskos, sivár és unalmas. Mûvésznõk nélkül itt a perzselõ sivatagban méla iszony fogja el szegényt. Amikor már nagyon hiányoznak neki a nõk, így szól a húsz éve ott szolgáló õrmesterhez:
         – Mondja, mit csinál itt az ember, ha hm, nõre van szüksége?
         – Nem érünk mi rá ilyesmire hadnagy úr, nehéz a szolgálat.
         – De ha végleg magukra tör a szexõrület?
         – Hát akkor ott a teve.
         – Oh, te mocskos fantáziájú disznó, te elállatiasodott barom! – ordít a hadnagy, és otthagyja az õrmestert.
         De telnek, múlnak a napok... hetek... és egy éjjel a hadnagy betámolyog a teveistállóba. Fél óra múlva félig agyonrúgva, vérzõ fejjel és lankadt végtagokkal talál rá az õrmester. Jajgatva kérdezi tõle:
         – Mit is mondott errõl az eszeveszett tevérõl? Maguk, hogy csinálják? Én nem bírtam vele!
         – Hát úgy mondtam volna hadnagy úr, ha hagyta volna befejezni a mondatot, hogy ha ránk tör a szexõrület, felülünk a teve hátára, és innen húsz kilométerre van egy príma kupleráj, gyönyörû nõkkel...
         Egyszer az elefánt beleesett egy nagyon mély verembe. Napokig kiabált, senki sem hallotta. Aztán arra ment a hangya, meghallotta, odament, és megkérdezte mit csinál ott.
         – Jaj, hangya segíts, beleestem, és nem tudok kimászni.
         A hangya megsajnálja, hazamegy és visszajön egy Mercedesszel. Odaáll a gödörhöz, leengedi a vontatókötelet, kihúzza az elefántot. Utána a hangya is beleesik a gödörbe. Arra megy az elefánt, kérdi, hogy mi van.
         – Jaj, elefánt beleestem a gödörbe, és nem tudok kimászni. Segíts kérlek, én is segítettem rajtad.
         Az elefánt odamegy a gödörhöz, leengedi a farkát és kihúzza a hangyát. Mi ebbõl a tanulság? Az, hogy akinek nagy farka van, annak nem kell Mercedes.
         A hangyafiú feleségül veszi az elefántlányt. A nászéjszakán nagy nehezen felmászik rá, és lekezdi tenni a dolgát. Az elefántlány semmit sem érez, türelmetlenül toporogni kezd. Toporgás közben belelép egy tüskébe, és felszisszen. Mire a hangya:
         – Sikíts, te cafat!
         Kényszerházasság:
         Az elefánt feleségül veszi az egeret. Az anyakönyvvezetõ gúnyosan mondja:
         – Na ennek a házasságnak se jósolok nagy jövõt!
         Egérke szemlesütve végigsimítja a hasát, és azt rebegi:
         – Mit csináljunk? Most már muszáj.
         Az õserdõben arra kéri az egér az elefántot, engedje meg, hogy szeretkezzen vele. Az elefánt belemegy. A kisegér boldog, és kezdõdik az aktus. Látja ezt a majom a fán, vigyorog nagyon, és egy hatalmas kókuszdiót ejt az elefánt fejére.
         – Ah! – jajdul fel az elefánt.
         Mire az egérke bocsánatkérõen:
         – Ne haragudj picinyem, hogy fájdalmat okoztam...
         Az egérfiú elveszi feleségül az elefántlányt. A nászéjszakán megkérdezi.
         – Nem fájt, kicsim?
         Az özönvíz elõtt Noé kettesével beterelte az állatokat a bárkába. Mindegyikbõl egy hímet és egy nõstényt. Mivel nem akarta, hogy a bárkában elszaporodjanak, levágta a hímek fütykösét. Közölte velük, hogy kapnak egy sorszámot, és az özönvíz után ezzel majd kiválthatják. Eltelt negyven nap. Jönnek ki az állatok a bárkából. Legelöl az egérházaspár. A hím egér üdvrivalgásban tör ki:
         – Asszony! Lesz este hancúr, elloptam az elefánt sorszámát!
         – Hogyan lehet megtalálni az egérlyukat?
         – Fel kell emelni a farkát.
         Menekül az egérke az úton a macska elõl. Arra ballag a tehén, s éppen betakarja az egeret egy jókora lepénnyel. A macska dühös, mert keresi a kisegeret, és nem találja. De ekkor az egérke a megmenekülés fölötti örömében kidugja a farkát. Ezt észreveszi a macska, elkapja, és megeszi az egeret. Mi ebbõl a tanulság?
         Három is van:
         Elõször az, hogy nem mindig ellenséged, aki szarik a fejedre.
         Másodszor: Nem mindenki tesz jót neked, aki kihúz a szarból.
         Harmadszor: Aki szarban van, jó ha behúzza fülét, farkát.
         A nyuszi és a farkas minden héten együtt sakkoznak, és a nyuszi folyton nyer. Egyszer a farkas megkérdi tõle:
         – Mi a titka annak, hogy állandóan te nyersz?
         – Tudod, játék elõtt mindig elmegyek a barátnõmhöz, és jól megdugom.
         Igen, nekem is ezt kellene tennem – gondolja farkas. De mivel nincs barátnõje, meg kell elégednie a feleségével. Kimegy a konyhába, ott fõz asszony. A farkas hátulról letámadja. Megszólal az asszony:
         – Mi van nyuszika, megint sakkozni mész?
         A nyuszika hatalmas stukkert talál az egyik bokor alatt. Nagyon megörül neki. Elsõ útja a rókához vezet. Bekopog. A róka ajtót nyit. A nyuszika a róka fejéhez nyomja a revolvert:
         – Szarjál róka!
         – De nyuszika, most éppen nem kell.
         – Róka szarjál, vagy szétlövöm a fejedet!
         Nincs mit tenni, a róka letolja a gatyáját, s nyögve erõlködik. Egy idõ után siker koronázza a próbálkozást, és hatalmas hurkát kanyarít a küszöbre.
         – Jól van róka – mosolyog a nyuszika –, most pedig edd meg, amit szartál!
         – De nyuszika, ezt igazán nem kívánhatod tõlem.
         – Róka, edd meg, mert szétlövöm az agyadat!
         – Tudod mit, lõdd szét, de akkor sem eszem meg a szaromat.
         – Nekem így is jó – mondja vállrándítva a nyuszika, és meghúzza a ravaszt.
         De a pisztoly csütörtököt mond. Többszöri próbálkozás után sem akar elsülni. Nyuszika zavartan néz maga elé, majd halkan megkérdi a rókát:
         – Te róka... Megegyem?
         Ellenõr:
         –
         Mi van, ha a sün babot eszik?
         –
         Sündörgés.
         Gyanútlanul fürdi a tyúk az út porában. Egyszer csak egy autó robog arra, és átmegy rajta. A tyúk egy ideig mozdulatlanul hever, majd feláll, megrázza magát, és így szól:
         – Huh! Ez volt aztán a kakas!
         Egy Trabant 60 km/h „száguld” az úton. Az egyik házból kiszalad egy kakas. A kocsi elgázolja. A fékcsikorgásra elõtipeg a házból egy öreg nénike. A sofõr nem gyõz szabadkozni, rettenetesen sajnálja, hogy elgázolta szegény kakast. A nénike ránéz a Trabantra:
         – Ezzel gázolta el?
         – Igen.
         – Akkor nem kár érte. Ha ez elõl sem tudott elszaladni, akkor már a tyúkokat sem érte utol.
         Új kiskakas kerül a baromfiudvarba, és azonnal lendületesen munkához lát. Nem kíméli a pulykákat, gyöngytyúkokat, kacsákat, libákat sem.
         – Nem lesz ennek jó vége fiacskám – figyelmezeti az öreg kakas ügybuzgó fiatal társát, aki rá sem hederít.
         Másnap reggel az öreg tarajos szomorúan látja, hogy a buzgó kiskakas ott fekszik a szemétdomb tetején kiterülve, és már fölötte köröz egy keselyû.
         – No lám –, csóválja fejét az öreg. – Megmondtam én, hogy ez a sok szex nem vezet jóra.
         – Csönd! – suttogja mérgesen a kiskakas egyik szemhéját felnyitva. – Nehogy elriaszd nekem!
         Fiatal kakas érkezik a baromfiudvarba. Elsõ dolga, hogy felkeresi az öreg kakast, és felszólítja az osztozkodásra.
         – Enyém az összes tyúk, liba, kacsa, a tied meg az a girhes pulyka.
         –
         Nem lesz ez így jó! – szól az öreg kakas.
         –
         Már miért ne lenne jó? – kérdi a fiatal.
         –
         Azért mert én még nem akarok nyugdíjba menni.
         A fiatal kakas látja, hogy ennek igen csak itt lenne az ideje, ezért ravasz ajánlatot tesz kiszolgált társának:
         –
         Tudod mit? Fussunk versenyt, és aki gyõz, azé az összes jószág, sõt még az a girhes pulyka is.
         Felcsillan a kiskakas szeme, mert az öreg nem ellenkezik. Gondolta simán lehagyja rozzant versenytársát. Így még azt az egy pulykát sem kell neki meghagynia.
         –
         Rendben, te indítod a versenyt! – szól a kiskakas.
         –
         Várj egy kicsit, – mondja az öreg – én már öreg vagyok, adj pár méter elõnyt!
         –
         Jól van – mondja a fiatal.
         Fel is állnak. Elöl az öreg kakas, pár méterrel mögötte a fiatal. Elkezdenek futni. Ebben a pillanatban lép ki a gazda a házból és meglátja, hogy a kiskakas kergeti az öreg kakast. Fogja a puskáját, és lelövi a kiskakast:
         –
         A francba, ez már a harmadik buzi kakas ezen a héten.
         Állatbarát a vásáron:
         – Kérek öt tyúkot, és öt kakast.
         – De asszonyom, öt tyúkhoz elég egy kakas is.
         – Ugyan már! Tudja ön mi az, várni!
         Országjáró barangolási során lerobban a turista kocsija egy falu szélén. Bemegy az elsõ házba, ahol egy csinos nõ lakik. Megkéri hadd éjszakázzon ott.
         – Szívesen adnék helyet magának, de mi van, ha szájára vesz a falu?
         – Biztosíthatom asszonyom, hogy gentlemannal van dolga.
         A turista tartja a szavát, nem közelít a hölgyhöz. Reggel, amikor felkel látja, hogy a csinos nõ eteti a baromfikat: hat kakast és három tyúkot.
         – Aztán nem sok az a hat kakas arra a három tyúkra?
         – Ugyan kérem, itt csak egy kakas van, a többi gentleman.
         Félkilós tojást tojik egy tyúk a baromfitelepen. A riporter megkérdezi tõle:
         – Elárulná mi a siker titka?
         – Nem, ez családi titok.
         – Akkor legalább azt árulja el, hogy mik a tervei a jövõre?
         – Nincsenek nagyra törõ vágyaim.
         – Mégis, legközelebb mihez kezd?
         – Mihez? Szétverem a pofáját a struccnak.
         A békalány reszketve bújik anyja mellé.
         – Mama, jaj úgy félek a gólyától! – zokogja.
         Mire a békamama megnyugtatóan:
         – Használj antibébi tablettát!

         between 0000-00-00 and 9999-99-99  

        • Magdi Korpos
         ♣ Állatkereskedésben: – Kérem én négy pár nyulat kértem, és ön csak egy párat tett a dobozba. – Na, csak várja meg, míg hazaér. ♣ Két
         Message 8 of 23 , Apr 20, 2008
          Állatkereskedésben:
          – Kérem én négy pár nyulat kértem, és ön csak egy párat tett a dobozba.
          – Na, csak várja meg, míg hazaér.
          Két macska beszélget a háztetõn.
          – Te mit szeretnél karácsonyra?
          – Én? Egy csomó kölyköt. Egy kosárra való kiscicát. És te?
          – Én is boldog lennék 4-5 édes kiscicával.
          Ebben a pillanatban megszólal mögöttük egy hatalmas kandúr: – Szevasztok lányok, megjött a Télapó!
          Egy napon az állattenyésztõ gazda vásárol egy zebrát a birtokára. Gondolta jó lesz a bámészkodóknak, hadd lendüljön fel a falusi turizmus. Mivel a zebra eddig Afrikában élt, nem ismerte az itteni állatokat. Gondolta nekilát az ismerkedésnek. Odamegy a tyúkhoz:
          – Te ki vagy, és mit csinálsz?
          – A tyúk vagyok, és én adom a gazdának a tojást.
          Utána a tehenet faggatta.
          – Te ki vagy, és mit csinálsz itt?
          – A tehén vagyok, és én adom a gazdának a tejet.
          Végül odamegy a bikához:
          – Te ki vagy, és mit csinálsz itt?
          – Vedd le a pizsamádat, majd megtudod!
          Egy farmon el vannak különítve a tehenek és a bikák. Az egyik bika odamegy a kerítéshez, és megkérdezi a tehenektõl:
          – Lányok, átugorjak hozzátok? Én vagyok a tökös Tóni!
          – Ha tényleg olyan tökös vagy, akkor jöhetsz.
          A bika nekilendül, és átugrik a kerítésen. A kerítés tetején azonban volt egy szögesdrót.
          – Hé csajok! Hívjatok csak Tóninak, mert a többi fennmaradt a kerítésen...!
          – Mi van a macskáddal? – kérdi az egyik szomszédasszony a másiktól. – Ma egész délután háztetõrõl háztetõre rohangál. Csak nem kergült meg?
          – Ugyan már! Délelõtt kiheréltettem, és most mondja le az esti randevúkat.
          Két tehén nyári élményeirõl beszélget az istállóban:
          – Pompás nyaram volt – mondja az egyik. – A karám nagy volt, mindig odasütött a nap, a fû haragoszöld, és hát tudod, volt ott egy fiatal, tüzes bika. Mit mondjak, amit az velem mûvelni tudott, hát az mennyei volt... És te hogy nyaraltál?
          – Brrr – rázkódik össze a másik. – Mit mondjak? Szûk karám, semmi fû.
          – És a hímek?
          – Egyetlen egy öreg ökör, aki reggeltõl estig csak a mûtétjérõl mesélt.
          Fent a dombtetõn áll három bika: fiú, apa, nagyapa. Odalent tehenek legelésznek. A legfiatalabb õrjöngve toporzékol apja mellett:
          – Na, én nem bírom tovább! Most lerohanok, és meghágom azt a gömbölyû seggû tarkát ott a szélén...
          Az apja megállítja:
          – Ne pazarold az erõdet, fiam! Majd szép lassan leballagunk, és sorra meghágjuk mind.
          Mire a nagyapa dünnyögve mondja:
          – Egy tapodtat se, marhák! Amelyik hágni akar, úgyis feljön...
          – Képzelje Riska asszony, kisborjam született.
          – Gratulálok... És ki az apa?
          – Mit tudom én? Nem szoktam hátranézni.
          Két tehén beszélget:
          – Látom bocid született. Ki az apja?
          – Nem tudom, hátul nincs szemem.
          Az állatorvos mesterséges megtermékenyítést hajt végre egy tehénen. A mûvelet végeztével lehúzza a gumikeszyût, összecsomagolja az eszközeit, fölveszi a kabátját, és indulni készül. Ekkor megszólal a tehén:
          – Puszi nincs, szivi?
          Parasztbácsi a kocsmában kesereg. Egymás után dönti magába a kupicás poharakat, és mindegyik elõtt ezt hajtogatja: „Vannak megmagyarázhatatlan dolgok.” A kocsmáros a tizedik pohár után már nagyon kíváncsi:
          – Mondja már el, mirõl van szó!
          – Hát képzelje! Fejem a tehenet az istállóban, mire az rúg egyet, és kiborítja a sajtárt. Mondom nem fogsz te itt nekem szórakozni, és kikötöttem a lábát. Fejem tovább a Riskát, de a piszok most a másik lábával rúgott felém, és megint kiborult a tej. Erre kikötöttem a másik lábát is, és fejtem tovább. Hát az a mocsok tehén most a farkával csapott rám, és megint felborított mindent. Na, gondoltam, akkor felkötöm a farkát a gerendára. A farához tettem a fejõszéket, felálltam rá, és mivel nem volt nálam kötél, kirántottam a gatyamadzagot. Ettõl lecsúszott a gatyám. Kezemben a tehén felemelt farka, én meg ott állok mögötte pucéran. Ebben a pillanatban belépett a feleségem az istállóba. Hát ugye vannak megmagyarázhatatlan dolgok az életben...
          Egy kamionos bemegy a külföldi bordélyházba, és odaszól a madámhoz:
          – Kérek valami ételmaradékot vacsorára, meg a legrondább, legkövérebb, legközönségesebb nõt éjszakára!
          A madám elcsodálkozik:
          – De uram! Nagyon szép, odaadó lányaink vannak, és kitûnõ a konyhánk is. Biztos, hogy nem egy finom vacsorát meg egy szép lányt kér?
          – Nem, nem! Nem vagyok kanos, csak honvágyam van.
          Amikor a forint még nem volt konvertibilis:
          Egy fiatal, ambiciózus elvtársat Párizsba küldtek a kulturális kapcsolatok elmélyítése érdekében. Ott elhatározta, hogy kötelessége teljesítését összeköti egy kis privát szórakozással, és felkeres egy bordélyt. A meglehetõsen szûkre szabott napidíjából azonban erre nem futotta. Még szerencse, hogy elutazása elõtt felkészült a váratlan kiadásokra.
          A Madame bemutatja a hölgyeket, õ kiválasztja Gisele-t, és felmegy vele a szeparéba. Kis idõ múlva Gisele lemenekül a lépcsõn, és kétségbeesetten kiáltja a Madame-nak:
          – Nem! Ezt nem! Mit gondol tulajdonképpen!
          A Madame nem érti, mi történhetett – hiszen Gisele sokat próbált, nagy tûrõképességû alkalmazott. A probléma áthidalása érdekében felküldi a magyarhoz Mimit, egy még tapasztaltabb, sok mindent megért szépséget. Õ is csakhamar visszatér:
          – Hát nem! Ezt nem! Ez mindennél szörnyûbb!
          Erre a madame elhatározza, hogy maga néz utána a dolognak, hátha õ teljesíteni tudja a férfi kívánságát. Rövid idõ múlva tajtékozva jön le a lépcsõn. Egy törzsvendég kíváncsian megkérdi:
          – Tulajdonképpen mit akar az az ember?
          – Lehetetlent. Magyar pénzzel akar fizetni.
          Nõk állnak sorba a zöldségesnél:
          – Kérek egy hosszú, vastag uborkát – mondja az egyik.
          – Én egy közepes méretû, de jó kemény uborkát kérek. Jó, ha kicsit rücskös.
          A harmadik vállat von:
          – Nekem bármilyent adhat, mert salátába lesz.
          Fellázadnak az apácák, és elbarikádozzák magukat egy teremben. Se jó szó, se fenyegetés nem használ. A rendfõnöknõ tehetetlen. Ekkor a szakácsnõ azt mondja, bízzák rá a dolgot. Majd õ letöri a zendülést. Bemegy a lányokhoz, s az apácák tíz percen belül engedelmesen, szép sorban kijönnek a terembõl.
          – Nagyszerû! De, hogy csinálta ezt?
          – Megmondtam nekik, hogy ha nem hagyják abba a lázongást, holnaptól reszelve kapják a sárgarépát.
          Egy apácákkal teli repülõgép lezuhan valahol az Atlanti-óceán felett. A katasztrófának egyetlen túlélõje sincs. A szerencsétlenül járt apácák lelke felszáll a mennyország kapujába, ahol Szent Péter fogadja õket. Miután libasorba álltak, Szent Péter odalép az elsõhöz:
          – Mária nõvér! Mielõtt átléped a mennyország kapuját, áruld el, hogy terheli-e bûn a lelkedet?
          – Hát, az az igazság, hogy egyszer még fiatal nõvér koromban megérintetem egy hímvesszõt az ujjam hegyével.
          – Ez nem olyan nagy baj! Csupán bele kell mártanod az ujjadat ebbe a tál szentelt vízbe, és máris beléphetsz a mennyek országába.
          – Hát te, Teréz nõvér, neked vajon terheli-e bûn a lelkedet? – kérdi Szent Péter a második apácát.
          – Nos, ami azt illeti, egyszer én is félreléptem. Fiatal nõvér koromban egy alkalommal kézbe vettem egy hímvesszõt.
          – Ez sem tragédia! Mártsd meg a kézfejed a szentelt vízben, és te is beléphetsz a mennyországba.
          Szent Péter éppen a soron következõ apácához fordul, amikor látja, hogy a mögötte álló félretaszítja, és elé furakszik.
          – Nóra nõvér! Mi ez a nagy sietség?
          – Áááá semmi, csak azt hiszem, hogy nekem majd gargalizálnom kell a szentelt vízzel. Ezt azelõtt szeretném megtenni, mielõtt Anna nõvér beledugja a seggét.
          A repülõgép felszálláshoz készülõdik, amikor megszólal a pilóta:
          –  Hölgyeim és uraim! Üdvözlöm önöket a fedélzeten. Kérem, kapcsolják be a biztonsági övet – majd abban a hitben, hogy kikapcsolta a mikrofont, odafordul a másodpilótához:
          – Most jól esne egy csésze kávé, és egy forró punci!
          Meghallja ezt az utastérben a csinos stewardess. Rögtön elindul, hogy figyelmeztesse a pilótát, amikor rászól egy idõs hölgy: – Ne siessen kedveském! Legalább a kávéját hadd igya meg...
          Zuhan az utasszállító repülõgép az óceán felett. A kapitány beleszól a mikrofonba:
          – Hölgyeim és uraim. Gépünk mindhárom hajtómûve leállt. Kényszerleszállásra nincs lehetõség. Mindnyájan el fogunk pusztulni. Senki sem fogja túlélni a katasztrófát.
          Döbbent csend. Egyszer csak felugrik egy utas, és ordítani kezd:
          – Valaki éreztesse velem utoljára, hogy nõ vagyok!
          Mire egy férfi leveti az ingét, és odadobja neki:
          – Nesze baszd meg, vasald ki!
          Tisztelt szerkesztõség!
          Mélységesen felháborodtam az önök által közölt keresztrejtvény obszcén megfejtésén. A 4 betûs szerelem nyílásról van szó, amit most inkább nem írok le. Ez egyszerûen felháborító! Nyilvános bocsánatkérést követelek a tiszta erkölcsû keresztények nevében!
          Tisztelt Püspök Úr!
          Elnézést kérünk, ha önt felháborította a rejtvényünk, de szeretnénk felhívni a figyelmét egy nyilvánvaló félreértésre. Amire ön gondolt, az „pina” volt, amit sajnos nem fogadunk el. A feladvány ugyanis a „szerelem nyilasa” volt, így a megoldás: Ámor. Összesen 24 563 megoldás érkezett, és mindössze 2 volt rossz. Az öné és az érsek úré, aki a „segg” szóra gondolt.
          A XX. század végén elõtérbe kerültek az orális szexszel és a homoszexualitással kapcsolatos viccek. A szexuális aberráció többé nem számított tabutémának:
          Fiatal menedzser továbbképzésre érkezett Londonba, és a Ritzben szállt meg. A napi elõadás után a Picadillyn sétálva egy kártyát nyomtak a kezébe, amin különféle hölgyek ajánlották fel vicces szolgálataikat, és akár házhoz is mennek. Miután visszatért a szállodába, levetkõzött, végigfeküdt az ágyon. Elõvette a kártyát és tárcsázta a számot. Egy búgó hang jelentkezett:
          – Uram, miben lehetek szolgálatára?
          Emberünk remegõ hangon válaszol:
          – Itt vagyok a Ritzben, az 505-ös szobában. Szeretném, ha idejönnél, elõször furulyáznál, utána egy kis szado-mazo játék, aztán elölrõl, majd hátulról, és a végén egy gyöngysorral... Mit szólsz hozzá? Mondd, hogy mennyi?
          – Uram, érdekes, nagyon érdekes – mondta a hang –, de javaslom, elõbb tárcsázza a 9-est, ha kimenõ hívást szeretne...
          Két sperma beszélget:
          – Te látsz itt petesejtet?
          – Nem.
          – Akkor ez szopás...
          –
          Melyik a legintelligensebb sejt a nõben?
          –
          A sperma...
          –
          Hol van a férfi G-pontja?
          –
          A nõ szájpadlásán.


          Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
         • Magdi Korpos
          ♣ Az ötéves kislány örömmel újságolja az anyjának: – Mami, mami! Ma az óvodában megtudtam, hogyan lesz a gyerek. – Na, és hogyan? – Hát
          Message 9 of 23 , Apr 20, 2008
           Az ötéves kislány örömmel újságolja az anyjának:
           – Mami, mami! Ma az óvodában megtudtam, hogyan lesz a gyerek.
           – Na, és hogyan?
           – Hát úgy, hogy a bácsi és a néni levetik a ruhájukat, aztán a bácsi pisilõje kemény lesz, és felágaskodik. Akkor a néni letérdel a bácsi elé, szájába veszi a pisilõjét, és addig nyalogatja, amíg felrobban vagy mi, és ráfröcsköl a néni arcára. Akkor a néni azt lenyalja, és abból lesz a gyerek a hasában. Hát így lehet kisbabát kapni.
           Az anyuka mosolyogva néz a lányára, és megsimogatja a fejét.
           – Ó kislányom, ez aranyos, de így nem kisbabát lehet kapni, hanem ékszert, bundát, autót.
           – Apu, képzeld, egy bácsi megszólított az iskola mellett, hogy kapok egy pár cipõt, ha a számba veszem a fütyülõjét.
           – Micsoda? Milyen cipõt?
           – Hát, ezt...
           Két barát véletlenül a melegbárba megy be. Szép sorban megkörnyékezik õket, mígnem az egyik nem bírja tovább, és odahívja a pincért.
           – Mi nem olyanok vagyunk, csak inni szeretnénk! Itt egy ezres, és állítsd le õket! – mondja.
           A pincér elmegy, kisvártatva sorra érkeznek a különbözõ italok az asztalhoz, és mindenki vidáman integet feléjük, a zaklatás azonban abbamarad. A férfi odafordul a pincérhez:
           – Miért kapunk ennyi italt, és egyáltalán mi történt, hogy nem kerülgetnek?
           – Azt mondtam nekik, hogy nászúton vagytok...
           A hajótörött Kohn hat fiatal nõvel vergõdik partra egy lakatlan szigeten. Már hónapok óta együtt van velük, és egyre kevésbé bírja az iramot. Egy alkalommal fáradtan, bágyadtan ül a parti fövenyen, amikor meglát valakit úszva közeledni. Hamarosan egy jóképû fiatalember száll ki a habokból.
           – Ó, maga az én megmentõm! – kiált fel Kohn.
           – Örülök – feleli az ifjú –, mert maga igazán csinos fiú...
           – Te jó ég! – kiált fel Kohn. – Most már a vasárnapom is oda van...!
           – Miért nem lehet a radiátornak gyereke?
           – Miért?
           – Mert meleg.
           Modern idõ:
           – Anyu! Már elmúltam 16 éves. Most már rúzsozhatom a számat?
           – Nem kisfiam!
           – Apám – panaszkodik otthon a fiatalember –, megerõszakoltak a buzik!
           – Úristen, fiam... De hát miért nem szaladtál el?
           – Ebben a tûsarkú cipõben?
           Pisti hazamegy, és lelkesen újságolja az apjának, hogy végre elvesztette a szüzességét.
           – Jól van, kisfiam, ülj le, és igyunk egy pohár whiskyt!
           – A whisky jólesne, de ülni még nem nagyon tudok...
           A Margit sziget bokrai alól különös hangok szûrõdnek ki:
           – Szeretlek!
           – Én is!
           – Kívánlak!
           – Én is!
           – Laci vagyok!
           – Én is!
           A nászéjszakán az asszonyka pironkodva mondja a férjének.
           – Bevallom, nekem már volt dolgom férfival.
           – Nem nagy ügy – így a férj. – Nekem is.
           Halmozottan meleg család:
           – Neked van barátnõd? – kérdi az egyik férfi a másiktól.
           – Nincs. Tudod, én a fiúkhoz vonzódom.
           – És voltaképpen az öcsém ugyanígy van ezzel... A bátyám is a fiúkat szereti.
           – Te jó ég, nálatok senki nem vonzódik a nõkhöz?
           – De igen. A húgom.
           Egy fiatal lány elmegy az orvoshoz.
           – Doktor úr, kicsit nyugtalan vagyok. Egy idõ óta mindkét combomon van egy-egy fekete pont.
           Az orvos megvizsgálja a pácienst, majd fog egy darab alkoholba mártott vattát, és ledörzsöli vele a foltokat.
           – Nem súlyos, már készen is vagyunk!
           – De hát mitõl van ez, doktor úr!
           – Mondja meg a barátnõjének, hogy a fülbevalói nem aranyból készültek.
           Anyuka a kamasz fiához:
           – Kisfiam, van már barátnõd?
           – Van – feleli a fiú bátran.
           – És adtál már neki puszit?
           – Igen.
           – És mit szólt hozzá?
           – Nem hallottam, a combjával összeszorította a füleimet.
           Két nõi comb beszélget. Azt mondja az egyik:
           –
           De rég találkoztunk!
           Mire a másik:
           –
           Mert mindig közbejön valami.
           Fidel Castro meghal, és a pokolba kerül. Mondja neki az ördög:
           – Te mázlista. Telt ház van nálunk, úgyhogy választhatsz, ki helyett szeretnél bekerülni.
           Mennek az elsõ cellához. Kinyílik az ajtó. Sztálin fuldoklik a kénes gõzben, miközben tüzes fogókkal tépik a húsát. Castro megborzong, és nemet mond. A következõ cellában Hitlert kínozzák hasonlóan hátborzongató módszerekkel. Castro még jobban megriad, és erre is nemet mond. Kinyílik a harmadik cella ajtaja. Ott fekszik lekötözve Clinton elnök, és Monica éppen fölé hajol. Castrónak kikerekednek a szemei, és vigyorogva mondja:
           – Ez az! Ezt akarom.
           Mire az ördög:
           – Oké Monica, szabad vagy...
           – Hogyan lehet Monica Lewinskyt a többi Fehér Házi gyakornoktól megkülönböztetni?
           – Mindig piszkos a térde.
           –
           Mi Monica e-mail címe?
           –
           clinton@backup.hú
           – Miért nem szereti Monica a banánt?
           – Mert nem találja rajta a cipzárt.
           – Mit mondott Clinton elnök Monica Lewinskynak a tárgyalás elõtt?
           – Tartsd a szád!
           – És mit mondott Monica Lewinsky Clintonnak?
           – Torkig vagyok veled.
           – Miért olyan kerek Monica Lewinsky mosolya?
           – Mert visszatartja a bizonyítékot.
           – Mit mond Monica Lewinsky üzenetrögzítõje?
           – A szám foglalt, hívjon késõbb.
           Monica Lewinsky fellép egy vetélkedõn. Ezt a kérdést húzza:
           – Mi a spermium?
           Monica töpreng:
           – Jaj, várjon egy kicsit, mindjárt mondom... Jaj, pedig itt van a nyelvemen...
           – Miben tévedett Bill Clinton Monica Lewinskyval kapcsolatban?
           – Nem csak nyelni tud, hanem köpni is.
           – Miért csatlakozik Monica Lewinsky a republikánusokhoz?
           – Mert a demokratáktól rossz szájízzel távozott.
           Egy interjú során Monica Lewinskyt megkérdezi a riporter:
           – Ön szerint ki lehet a jelenlegi elnök utóda?
           – Már gondolkozom a számba vehetõ személyeken.
           Kovácsné elpanaszolja a pszichológusának, hogy a férje szexmániás, sohasem hagyja békén...
           – Küldje be hozzám – mondja az orvos, majd én beszélek a fejével.
           Kovács bemegy, és azt mondja neki a pszichológus:
           – Nézze Kovács úr, azért néha békén hagyhatná azt a szerencsétlen asszonyt, hiszen nagyon fáradt...
           – Csak az a baj doki, hogy egyszerûen nem bírok a véremmel.
           – Akkor menjen el a kuplerájba, és ott vezesse le a fölös energiáját!
           Kovács szót fogad, és elmegy a nyilvános házba. Meglepõdve tapasztalja, hogy a felesége várja mélyen dekoltált ruhában. Az asszony dühösen támad rá:
           – Te már itt sem hagysz engem békén?
           A kórházi mûtõben egy csinos nõ kérdezi a sebésztõl:
           – Doktor úr, a mûtét után is élhetek normális szexuális életet?
           – Látja ezen még nem gondolkodtam. Maga az elsõ, aki ilyet kérdez mandulamûtét elõtt.
           Egy fiatal szõke bombázó megáll egy új Ferrarival. A szembe jövõ idõs bácsi megszólítja:
           – Hölgyem, hogyan lehet ilyen fiatalon ilyen drága kocsira szert tenni? Én 30 évig dolgoztam a lámpagyárban és egy Trabantot sem tudtam venni.
           – Papa! Én szexuális szolgáltatást nyújtok gazdag uraknak, és az orális szexhez értek a legjobban.
           – Ah, szóval szopásból szerezte rá a pénzt.
           – Nem papa, a szopás a 30 év volt a lámpagyárban.
           Egy piros lámpás házból tíz fiatal lányt küldenek továbbképzésre, de csak kilencen térnek vissza.
           – A tizedik hol van? – kérdezi a madám.
           – Megfulladt a szóbeli vizsgán.
           Öreg néni ténfereg az egészségház folyosóján, ahol éppen az örömlányok szokásos vizsgálatát végzik. Hosszú sorokban állnak az ajtó elõtt.
           – Mit adnak itt kedveském? – kérdi a néni az egyik leányzót.
           – Savanyú cukorkát osztanak néni – kacsint hamiskásan az egyik lány.
           A nénike beáll a sorba. Mikor rákerül a sor és belép a rendelõbe, az orvos csodálkozva csapja össze a kezét:
           – Mamikám, hát már maga is?
           – Miért doktor úr, nekem már szopogatni sem szabad?


           Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.