Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
, added in the last 7 days

Group Description

Geleneksel y?mle kefir tanelerinden kefir yapan yada yapmak isteyenlerin kefir mayas?m?alar?r ?ri hakk?aya, bilgi,deneyim, payla?haberle?bu.Bu grup ger祫,GELENEKSEL kefirin(end?el olmayan)kullan? yayg??s?nlar?ru bilgilendirimesi i穮,ticari olmayan tamamen g?l?sas?yal?ak kurulmu?fir tanesi talepleriniz i穮 kargo adresinizi ve telefon numaras?eniz yeterli,bu grubun kurulu?ar?biri de mayalar?la? yayg??s?abase de mayalar?yla?teyen arkada?zdan size yak?met edenleri g?ilirsiniz.

Group Information

 • 1853
 • Health Care
 • Jun 15, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History