Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [kanczuga] Documents in the CAHJP that mention Kanczuga

Expand Messages
 • Cheryl Sandler
  Hello Philip - Yes I am interested in this. You mention the surname Silberman - my family were Silbermans. I am very interested. How can we help? Thanks.
  Message 1 of 4 , Aug 28, 2012
  • 0 Attachment
   Hello Philip -

   Yes I am interested in this. You mention the surname Silberman - my family were Silbermans. I am very interested. How can we help? Thanks.

   Cheryl Sandler

   2012/8/28 Philip Trauring <philip@...>
    

   I recently visited the web site of the Central Archives of the History of the Jewish People (CAHJP), which for those who don't know is an archive located on the Givat Ram campus of Hebrew University in Jerusalem (http://cahjp.huji.ac.il/). I noticed they direct people interested in Galicia to a web site called Jewish History in Galicia and Bukovina (http://www.jewishgalicia.net) which has an electronic catalogue of CAHJP records connected to Galicia. I did a search there on Kanczuga, and found 8 records. The information is all in Polish, but I used Google Translate (GT) to translate everything. All the records are from a very short span of time, between 1908 and 1920. Most of it seems related to a dispute over the election of the community rabbi there perhaps in 1908 or 1911 (The records start in 1908, but most are from 1911-1913). The other records include lists of teachers (including other towns), information on the founding of a Mizrachi organization there. Note the surnames specifically mentioned in the descriptions include Westreich, Silberman and Schiffman, although almost every document contains a list of names.

   If people are specifically interested in these files, we can try to make arrangements to have some or all of them copied and translated. I do not plan on personally following these up without interest and support from others. If any of you who live in Israel are interested in visiting the CAHJP to see these records, let me know.

   All the best,

   Philip Trauring

   -----

   Title: dotycząca rozpatrzenia nadużycia przełożonego Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kanczudze Herscha Zwanzigera i rozwiązania Rady gminnej z powodu nieprawnego obsadzenia posady rabina w tej gminie. Tom I.
   Title (GT): supervisor for consideration Abuse Israelite religious community in Kańczuga Hersch Council Zwanziger and solutions because of unlawful municipal filling jobs rabbi in this community. Volume I.

   File Name (Original): Korespondencja z Starostwem w Przeworsku, dotycząca rozpatrzenia nadużycia przełożonego Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kanczudze Herscha Zwanzigera i rozwiązania Rady gminnej z powodu nieprawnego obsadzenia posady rabina w tej gminie. Tom I.

   File Name (GT): Correspondence with Starosty in Przeworsk supervisor for consideration Abuse Israelite religious community in Kańczuga Hersch Council Zwanziger and solutions due to the unlawful municipal filling jobs rabbi in this community. Volume I.

   Date: 1908, -.1911
   Size: 103
   Languages: Polish
   CAHJP Code: HM3/1086.16
   -----

   Title (Original): dotycząca rozpatrzenia nadużyc przełożenstwa Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kanczudze w sprawie nieprawnego obsadzenia posady rabina w tej gminie. Tom II. etc
   Title (GT): on consideration of abuse of superior Israelite religious community in Kańczuga the unlawful filling of jobs in the community rabbi. Volume II. etc.

   File Name (Original): Korespondencja z Starostwem w Przeworsku, dotycząca rozpatrzenia nadużyc przełożenstwa Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kanczudze w sprawie nieprawnego obsadzenia posady rabina w tej gminie. Tom II. Zawierają listy wyborców i kontroli po wyborach do zwierchności Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kanczudze z wykazem nazwisk radnych i ich zastępców.

   File Name (GT): Correspondence with Starosty in Przeworsk, on the consideration of abuse of superior Israelite religious community in Kańczuga the unlawful filling of jobs in the community rabbi. Volume II. Contain lists of voters and control the elections to zwierchności Israelite religious community in the list of names Kańczuga councilors and their deputies.

   Date: 1911, -.1913
   Size: 105
   Languages: Polish
   CAHJP Code: HM3/1096.17
   -----

   Title (Original): w sprawie przeprowadzenia wyborów do Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kandczudze, z wykazem nazwisk członków nowoobranej Rady gminnej. etc
   Title (GT): on the conduct of elections to the Jewish religious community in Kandczudze, with a list of names of members of the municipal nowoobranej. etc.

   File Name (Original): Korespondencja z Starostwem w Przeworsku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kandczudze, z wykazem nazwisk członków nowoobranej Rady gminnej. Zawierają wiadomości o rozpatrzeniu protestów S. Silbermana, I. Schiffmana i innych przeciw przeprowadzonym wyborom do Rady gminnej.

   File Name (GT): Correspondence with Starosty in Przeworsk on the conduct of elections to the Jewish religious community in Kandczudze, with a list of names of members of the municipal nowoobranej. They contain information about the consideration of protests S. Silberman, I. Schiffmana and other anti-conducted elections to the municipal Council.

   Date: 1911, -.1913
   Size: 35
   Languages: Polish
   CAHJP Code: HM3/1087.02
   -----

   Title (Original): dotyczące przeprowadzenia wyborów do Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kanczudze.
   Title (GT): on the conduct of elections to the Jewish religious community in Kańczuga.

   File Name (Original): Dokumenty i materjały, dotyczące przeprowadzenia wyborów do Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kanczudze. Zawierają biuletni do głosowania z nazwiskami kandydatów i lista kontroli po wyborach.

   File Name (GT): Documents and materjały, on the conduct of elections to the Jewish religious community in Kańczuga. Contain biuletni to vote with the names of the candidates and a list of control after the election.

   Date: 1911
   Size: 85
   Languages: Polish
   CAHJP Code: HM3/1087.01
   -----

   Title (Original): Wykaz chajderów z imionami nauczycieli ich utrzymających w miastach Galicji: etc
   Title (GT): A list of the names of teachers chajderów their utrzymających in urban Galicia, etc.

   File Name (Original): Wykaz chajderów z imionami nauczycieli ich utrzymających w miastach Galicji: Andrychów, Baranów, Bełz, Bolszowce, Bukaczowce, Budzanów, Bursztyn, Delatyn, Dębica, Fryszkak, Gliniany, Głogów, Gołogory, Grzymajłów, Gwożdziec, Halicz, Jabłonów, Jaremcze, Jaryczów, Jezupol, Jordanów, Kańczuga, Kołomyja, Komarno, Krosno, Krystynopol, Kulików, Lwów, Maryampól, Mielec, Mikołajów, Mościska, Mosty Wielkie, Myślenice, Nadwórna, Niemirów, Nisko, Niżniów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olejów, Olesko, Ottynia, Peczeniżyn, Pilzno, Podgórze, Podhajce, Podwoloczyska, Przemyśl, Przemyśliany, Przeworsk, Radomyśl, Rawa Ruska, Rohatyn, Ropczyce, Rozdół, Rożnów, Rozwadów, Rudki, Rzeszów, Rymanów, Sądowa Wisznia, Sasów, Sambor, Sanok, Skałat, Skole, Sniatyn, Sokal, Sokolów, Sokołówka, Stanisławów, Stary Sambór, Strzyżów, Stryj, Świrz, Tarnobżeg, Tarnopol, Tarnów, Tłumacz, Tłuste, Touste, Trembowla, Tuchów, Turka, Tyśmienica, Tyczyn, Uhnów, Wadowice, Waręż, Welieczka, Wielopole, Winniki, Wiśniowczyk, Zabłotów, Zaleszczyki, Zator, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Zniesenie, Żółkiew, Żurawno, Żywiec. Zawierają wykaz szkół: - Religijnych z udzieleniem przedmiotów ogólnych w Mielcu, Przemyslu, Przemyślanach, Turce i Żywcu; - "Talmud Thora" w Zbarażu; - "Safa brura" w Skole.

   File Name (GT): A list of the names of teachers chajderów them in the cities of Galicia utrzymających: Andrychów, rams, Belz, Bolszowce, Bukaczowce, Budzanów, Amber, Delatyn, Debica, Fryszkak, clay, smelter, Gołogory, Grzymajłów, Gwoździec, Halych, Jablonowo, Yaremche, Jaryczów, Jezupol , Jordans, Kańczuga, Kolomyia, Komarno, Krosno, Krystynopol, Kulikov, Lviv, Maryampól, Mielec, Mykolaiv, Mościska, Bridges Big, Myślenice, Nadvirna, Niemirow, Low, Niżniów, New Sacz, New Market, Oils, Olesko, Ottynia, Peczeniżyn, Pilsen, Podgórze, Podhajce, Podwoloczyska, Think, rethink, Przeworsk, Radomysl, Rawa Ruska, Rohatyn, Coaches, Rozdol, Rożnów, Rozwadów, Rudki, Rzeszow, Rymanów, Judicial Wisznia, Saxons, Sambor, Sanok, Skałat, Skole, Sniatyn, Sokal, Sokolów, Sokołówka, Stanisławów, Stary Sambor, Strzyżów, uncle, freak, Tarnobżeg, Ternopil, Tarnow, Translator, Fat, Touste, Trembowla, Tuchów, Turk, Tyśmienica, Tyczyn, Uhnów, Wadowice, warez, Welieczka, Wielopole , Ampelopsis, Wiśniowczyk, Zabłotów, Zaleszczyki, embolism, Zbarazh, churches, Zolochiv, Zniesenie, Zhovkva, Żurawno, Zywiec. Include a list of schools: - Religious Relations with the granting of general subjects in Mielec, Industry, Przemyślany, Turka and Zywiec - 'Thor Talmud "in Zbaraż; -" Safa brura "in Skole.

   Date: 1908, -.1909
   Size: 196
   Languages: Polish
   CAHJP Code: HM3/938.07
   -----

   Title (Original): Sprawozdania statystyczne Starostw o działalności szkół tałmudycznych (chajderów). Tom II.
   Title (GT): Statistical report on the activities of starosties Talmudic schools (chajderów). Volume II.

   File Name (Original): Sprawozdania statystyczne Starostw o działalności szkół tałmudycznych (chajderów). Tom II. Zawierają wykazy: - Chajderów z imionami ich właścicieli w miastach Bełz, Błażowa, Brzostek, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Dębica, Gliniany, Głogów, Grzymałów, Halicz, Jezupol, Kalwarya, Kańczuga, Komarno, Kraków, Krystynopol, Kulików, Magierów, Marjampol, Mikolajów, Mikulińce, Mosty Wielkie, Niemirów, Ottynia, Ośwęcim, Pilzno, Podgórze, Podhajce, Podwołoczyska, Przemyśl, Przemyślany, Przeworsk, Rawa Ruska, Rudki, Ropczyce, Rozdól, Rożnów, Rozwadów, Rzeszów, Sambor, Sanok, Sasów, Sędziszów, Skałat, Śniatyn, Sokal, Sokołów, Stanisławów, Stary Sambór, Strzyżów, Stryj, Świrz, Tarnobrzeg, Tarnopol, Tarnów, Tłumacz, Tłuste, Touste, Trembowla, Tuchów, Turka, Tyczin, Tyśmienica, Uhnów, Wadowice, Waręż, Wielopole, Wiśniowczyk, Zabłotów, Zaleszczyki, Zawałów, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Żółkiew, Żurawno, Żydaczów, Żywiec, - Szkoły "Talmud Thora" w Krakowie i Rohatynie; - Szkół religijnych z wykładaniem przedmiotów ogólnych i fundacji Barona Hirsza w Glinianach, Krakowie, Przemyślu, Samborze, Stanisławowie i Żywcu

   File Name (GT): Statistical report on the activities of starosties Talmudic schools (chajderów). Volume II. Contain lists: - Chajderów with the names of their respective owners in the cities of Belz, Błażowa, Brzostek, Budzanów, Bukaczowce, Amber, Debica, clay, smelter, Grzymalow, Halych, Jezupol, Kalwarya, Kańczuga, Komarno, Krakow, Krystynopol, Kulikov, Magierów, Marjampol , Santa Claus, Mikulince, Bridges Big, Niemirow, Ottynia, Ośwęcim, Pilsen, Podgórze, Podhajce, Podwoloczyska, Think, Thoughtful, Przeworsk, Rawa Ruska, Rudki, Coaches, Rozdol, Rożnów, Rozwadów, Rzeszow, Sambor, Sanok, Saxons, Sędziszów , Skałat, Śniatyn, Sokal, Falcons, Stanisławów, Stary Sambor, Strzyżów, uncle, freak, Tarnobrzeg, Ternopil, Tarnow, Translator, Fat, Touste, Trembowla, Tuchów, Turk, Tyczin, Tyśmienica, Uhnów, Wadowice, warez, Wielopole Wiśniowczyk, Zabłotów, Zaleszczyki, Infarct, Zbarazh, churches, Zolochiv, Zhovkva, Żurawno, Zhydachiv, Zywiec - Schools "Talmud Thor" in Krakow and Rohatynie, - the religious schools of the pile foundation of general and Baron Hirsch in Gliniany, Cracow, Przemysl , Sambor, Stanislav and Zywiec

   Date: 1910, -.1911
   Size: 150
   Languages: Polish
   CAHJP Code: HM3/938.09
   -----

   File Name (Original): W sprawie spełnienia funkcji rabinackich przez zastępcę rabina w Kańczudzie Jόzefa Westreicha.
   File Name (GT): In the meeting by the Deputy rabbinical functions in Kańczudzie Rabbi Joseph Westreich.

   Date: 1919
   Size: 77
   Languages: Polish
   CAHJP Code: HM3/660.10
   -----

   File Name (Original): Korespondencja w sprawie założenia Stowarzyszenia Żydowskiego ortodoksyjno-sjonistycznego "Mizrachi" w m. Kańczudze (Statut; spis założycieli).
   File Name (GT): Correspondence on the establishment of the Association of Jewish orthodox-sjonistycznego "Mizrachi" in m Kańczuga (Statute; inventory of the founders).

   Date: 1920
   Size: 15
   Languages: Polish
   CAHJP Code: HM3/594.08
   -----


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.