Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: โครงการฉลาดทำบุ ญด้วยจิตอาสา-เดือนสิ งหาคม 54

Expand Messages
 • Win Mektripop
  ... From: จุ๋ม Date: 2011/7/28 Subject:
  Message 1 of 1 , Jul 31, 2011


  ---------- Forwarded message ----------
  From: จุ๋ม <chum2543@...>
  Date: 2011/7/28
  Subject: โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา-เดือนสิงหาคม 54
  To:
  ---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
  จาก: Buddhist Network
  วันที่: 27 กรกฎาคม 2554, 10:29
  หัวเรื่อง: กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม จากโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา
  ถึง:


  กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม

  จากโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

   

  (1) ฉลาดทำบุญกับสวนโมกข์กรุงเทพฯ (14 ส.ค. 54)

  กิจกรรม : ชวนกันมาทำการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันแม่ เพื่อนำกลับไปมอบให้แม่ของตน / หรือนำไปมอบให้คุณย่าคุณยายที่ บ้านบางแค

  วัน/ เวลา/ สถานที่ : อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 / เวลา 12.00-16.00 น. / ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

  จำนวนที่รับ : 80 คน

   

  อุปกรณ์ที่ขอให้อาสาสมัครเตรียมมา 

  1.       กระดาษสีความหนา 150 แกรม  ขนาด A4 หรือใหญ่กว่า

  2.       กาวแท่ง, ไม้บรรทัด, กรรไกร, คัตเตอร์

  3.       กระดาษที่มีลวดลายสีสัน  เช่น กระดาษห่อของขวัญ

  4.       เศษผ้า

  5.       อุปกรณ์ตกแต่งตามต้องการ  เช่น ไหมพรม, ริบบิ้น, ดอกไม้เทียม, หัวใจ, ดาว  และวัสดุอื่นๆที่สามารถใช้ตกแต่งการ์ดได้

  ** อุปกรณ์ทั้งหมด สามารถนำมาได้ไม่จำกัดจำนวน  เพื่อเป็นการแบ่งปันสำหรับอาสาสมัครท่านอื่น

   

  เวลา

  กิจกรรม

  12.00 – 13.00      

  13.00 13.30      

  13.30 15.30      

  15.30 16.00      

  ลงทะเบียน

  แนะนำกิจกรรม ฉลาดทำบุญ

  กิจกรรมจิตอาสา ทำการ์ดอวยพรวันแม่

  พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรม

   

   

   

  (2) เจริญสติ-จิตอาสา (21 ส.ค. 54) 

  Ø ช่วงเช้า : เจริญสติและบรรยายธรรมโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม  ผู้เขียนหนังสือ ดูจิตชั่วพริบตา

  Ø ช่วงบ่าย : ทำการ์ดอวยพรเพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุที่ บ้านบางแค
  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะช่วงเช้า, ช่วงบ่าย, หรือทั้งวันก็ได้

  วัน/ เวลา/ สถานที่ : อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 / เวลา 09.00 16.00 น. / ณ เครือข่ายพุทธิกา ร้านหนังสือไตรปิฎก  ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา)  จอดรถได้ที่บริษัท SRE 2000

  จำนวนที่รับ : 50 คน

   

  เวลา

  กิจกรรม

  09.00 09.30

  09.30 - 10.00

  10.00 - 12.00

  ลงทะเบียน

  ชี้แจงความเป็นมาและแนะนำสถานที่

  เจริญสติและบรรยายธรรม โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 

  12.00 13.00

   

  รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

  13.00 13.30

  13.30 15.30

  15.30 16.00

   

  แนะนำโครงการ ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา   

  กิจกรรมจิตอาสา ทำการ์ดอวยพร

  พูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำกิจกรรม ระหว่างอาสาสมัคร

   

  เกี่ยวกับวิทยากร  (ข้อมูลจากเว็บไซต์ สวนยินดีธรรม” -- www.suanyindee.net)

  · สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MBA (Management) จาก Angelo State University, Texas สหรัฐอเมริกา

  · เคยทำธุรกิจโรงแรม รวมถึงเปิดบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เมื่อเข้าสู่ยุคไอเอ็มเอฟ ธุรกิจที่ทำเกิดปัญหาอย่างหนักจนต้องปิดตัวลง  ชีวิตจึงหันเหเข้าสู่เส้นทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กระทั่งมีโอกาสได้บวชในปี พ.ศ.2549

  · ระหว่างบวช ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงสภาวะที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ  จนเป็นที่มาของหนังสือ ดูจิต หนึ่งพรรษาที่ขึ้นอันดับ Best seller ของร้านนายอินทร์

  · หลังจากเริ่มทำงานเผยแผ่ธรรมะ  ได้มีการนำคำบรรยายไปทำเป็นหนังสือ "ดูจิต ชั่วพริบตา" และติดอันดับหนังสือขายดีของร้านนายอินทร์ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่วางจำหน่าย

  · หนังสือเล่มล่าสุดเป็นการนำอริยมรรคมีองค์ 8 จากพระโอษฐ์  มาสาธยายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้จริง ในชื่อ กลัวเกิด ไม่กลัวตาย   (หนังสือแจกครั้งแรกในงานบรรยายธรรมวันที่ 9 ก.ค. 2554 จัดโดยชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งมีผู้เข้าฟัง 5,000คน)

   

  อุปกรณ์ที่ขอให้อาสาสมัคร (ทำการ์ด) เตรียมมา 

  1.       กระดาษสีความหนา 150 แกรม  ขนาด A4 หรือใหญ่กว่า

  2.       กาวแท่ง, ไม้บรรทัด, กรรไกร, คัตเตอร์

  3.       กระดาษที่มีลวดลายสีสัน  เช่น กระดาษห่อของขวัญ

  4.       เศษผ้า

  5.       อุปกรณ์ตกแต่งตามต้องการ  เช่น ไหมพรม, ริบบิ้น, ดอกไม้เทียม, หัวใจ, ดาว  และวัสดุอื่นๆที่สามารถใช้ตกแต่งการ์ดได้

  ** อุปกรณ์ทั้งหมด สามารถนำมาได้ไม่จำกัดจำนวน  เพื่อเป็นการแบ่งปันสำหรับอาสาสมัครท่านอื่น
   
   

  (3) อาสาพบธรรม ที่วัดปลายนา (26-28 ส.ค. 54)

  ลักษณะกิจกรรม : ผสมผสานระหว่างการปฏิบัติธรรม นำโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ (ผู้สอนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว)  และกิจกรรมจิตอาสาหลายรูปแบบ อาทิ งานทำความสะอาดวัด, ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ, ขนทรายถมพื้นถนน ฯลฯ 

  วัน/ เวลา/ สถานที่ : 26-28 สิงหาคม 2554 / สถานปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) เลขที่ 44/1 ซ.เทพกุญชร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  จำนวนที่รับ : 20-30 คน

  ค่าใช้จ่าย : คนละ 1,000 บาท -- สำหรับค่ารถตู้, อาหารและที่พัก (บริจาควัด), ประกันอุบัติเหตุ และวัสดุอุปกรณ์

   

  เวลา

  กิจกรรม

  Ø วันที่ 1

  17.00

  18.00

  19.00

   

  - พร้อมกันที่จุดนัดพบ บริเวณคิวรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

  - ออกเดินทาง

  - ถึงวัดปลายนา

  -  ชี้แจงการเข้าที่พัก / การนัดหมาย

  Ø วันที่ 2

  04.00

  04.30

  08.00

   

  09.00 - 09.30

   

   

   

  09.30 11.30

  11.30 13.00

  13.00 16.00

  16.00 17.00

  17.00 18.00

  18.00 20.00

  20.00 20.30

   

  - ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว

  - ทำวัตรเช้า / ทำความสะอาดวัด / ทำภารกิจส่วนตัว

  - รับประทานอาหารเช้า

   

  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  -  สันทนาการ (แนะนำตัว ทำความรู้จักกัน)

  -  คุยความคาดหวัง

  -  ชี้แจงรายละเอียดกำหนดการ / ข้อตกลงร่วมกัน

  - ปฏิบัติธรรม

  - รับประทานอาหารกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย

  - กิจกรรมจิตอาสา

  - พักผ่อนตามอัธยาศัย / ทำภารกิจส่วนตัว

  - ดื่มน้ำปานะ

  - ทำวัตรเย็น / ฟังธรรม

  - สรุปประสบการณ์ / พักผ่อน

   

  Ø วันที่ 3

  04.00

  04.30

  09.30

  10.00 11.30

  11.30 13.00

  13.00 15.00

  15.00 16.00

  16.00 17.00

   

  - ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว

  - ทำวัตรเช้า / ทำความสะอาดวัด / ทำภารกิจส่วนตัว

  - รับประทานอาหารเช้า

  - ปฏิบัติธรรม

  - รับประทานอาหารกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย

  - กิจกรรมจิตอาสา

  - สรุปประสบการณ์ / เตรียมตัวกลับ

  - เดินทางกลับ / ถึงกรุงเทพฯ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

   

   

  ** กำหนดการและกิจกรรม  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   

  สิ่งของที่อาสาสมัครควรเตรียมไป

  1.       เต็นท์, ถุงนอน  (สำหรับผู้ชาย จัดที่พักให้บริเวณจุดกางเต็นท์ / สำหรับผู้หญิง มีเรือนนอนรวมให้ โดยสามารถแยกออกมาพักบริเวณจุดกางเต็นท์ได้)

  2.       เสื้อผ้าสวมใส่สบาย-สุภาพ (ไม่จำเป็นต้องนุ่งขาว-ห่มขาว)

  3.       เครื่องกันหนาว, ร่ม, หมวก

  4.       ของใช้จำเป็นส่วนตัว

  5.       ขวดน้ำดื่มพกพา

  6.       รองเท้าแตะ

  7.       ไฟฉาย 

  8.       ยาประจำตัว  (ผู้จัดจะเตรียมไปด้วย)

  9.       ยากันยุง  (ผู้จัดจะเตรียมไปด้วย)

   

  บัญชีสำหรับโอนค่าใช้จ่าย

                  · ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาอรุณอมรินทร์ / เลขที่บัญชี 157-1-17074-3 / ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

                  หมายเหตุ

  1.       กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ โทรสาร 0-2882-5043 

  2.      

  (Message over 64 KB, truncated)

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.