Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

เสาร์ที่ ๑๘ ธันว า ๕๓ - ปาฐกถาอมาต ยา เซน เชิญลงทะเ บียน

Expand Messages
 • C. Anukul
  เสาร์สวัสดิ์ค่ะ มีข่าวด่วนมาแจ้งจากสช.
  Message 1 of 1 , Dec 3, 2010
  เสาร์สวัสดิ์ค่ะ

  มีข่าวด่วนมาแจ้งจากสช. (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) ว่าได้เชิญอมาตยา เซน - นักเศรษฐศาสตร์โนเบล ศาสตราจารย์ฮาวาร์ด - มาแสดงปาฐกถาหัวข้อ "The Idea of Justice: From Idea To Action" ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะ

  เนื่องจากที่นั่งมีจำกัด หากเพื่อนๆ ทันใดสนใจโปรดแสดงความจำนงจองที่นั่งไว้ก่อนนะคะ มีเพียง ๓๐๐ ที่นั่งเท่านั้น ปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ ธันวานี้ค่ะ

  เห็นว่าครั้งที่อมาตยา เซนมาคราวก่อน มีบางท่านไปร่วมฟังและประทับใจมาก ความน่าสนใจของอมาตยา เซนที่ฟังมาจากนักเศรษฐศาสตร์หนุ่ม-สาวก็คือ ลุงเซนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีหัวใจให้กับคนยากไร้ งานเศรษฐศาสตร์ของลุงเซนจึงว่าด้วยการเผชิญหน้ากับปัญหาความยากจน ซึ่งก็เน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติอื่นนอกเหนือจากตัวเลขทางเศรษฐกิจ และเน้นไปที่การแก้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ไม่ใช่แค่การเพิ่มรายได้ให้คนจนแต่เพียงอย่างเดียว

  งานเขียนของลุงเซนขายดีอยู่หลายเล่ม ค่าที่อ่านง่าย นักเศรษฐศาสตร์มองว่า งานของลุงเซนเป็นเศรษฐศาสตร์แนวกว้าง ไม่ใช่แนวแคบ แนวคิดของลุงจึงมีอิทธิพลครอบคลุมไปทางรัฐศาสตร์ และสังคมวิทยาด้วย

  ล่าสุด หนังสือของลุงเซน เล่ม The Idea of Justice ก็ถือว่าได้รับความสนใจจากชาวนิติศาสตร์ไม่น้อย และเห็นว่าลุงเซนรับอิทธิพลของจอห์น รอว์ล นักปรัชญาร่วมสมัย เจ้าของแนวคิด The Theory of Justice มาค่อนข้างมาก ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่มีความพยายามจะนำหลักปรัชญามาขยายสู่แนวคิดเชิงปฏิบัติที่มีความเป็นสหสาขาวิชาให้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ำ และทุนนิยมที่มีหัวใจ ;-)


  แล้วคุยกันค่ะ

  จ๋า - ชลนภา อนุกูล

  กำหนดการปาฐกถาพิเศษ

  “ความยุติธรรม: จากแนวคิดสู่วิถีปฏิบัติ”

   

  The Idea of Justice: From Idea To Action

  โดย

  ศ. ดร. อมาตยา เซน

   

  วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

  เวลา ๘.๓๐ ๑๑.๐๐ น.

  ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

   

  ๐๘.๓๐ ๐๙.๒๕ น.                    ลงทะเบียน

  ๐๙.๒๕ ๐๙.๓๐ น.                    กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน

  โดย นพ. อำพล จินดาวัฒนะ

                                                              เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

  ๐๙.๓๐ ๐๙.๔๐ น.                     กล่าวต้อนรับและแนะนำองค์ปาฐก

  โดย นพ. มงคล ณ สงขลา

  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  ๐๙.๔๐ ๑๐.๔๐ น.                     ปาฐกถาพิเศษ “ความยุติธรรม: จากแนวคิดสู่วิถีปฏิบัติ”

                                                              โดย ศ. ดร. อมาตยา เซน

  ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑

  ๑๐.๔๐ ๑๐.๕๐ น.                     ถาม-ตอบ

  ๑๐.๕๐ ๑๑.๐๐ น.                     กล่าวขอบคุณ

  โดย นพ. วิชัย โชควิวัฒน

                                                              ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

   

                                                  ดำเนินรายการ โดย คุณอรยา สูตะบุตร

                                                  แปลภาษาไทย โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล

  หมายเหตุ

  ·        เข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  ·        กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

   

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ www.nationalhealth.or.th/amartya_sen

   

  สำรองที่นั่งและส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าที่

  อีเมล์: speech@... หรือ โทรสาร: ๐๒ ๕๙๐ ๒๓๑๑

   

  ผู้ประสานงาน : นางสาวสริญญา กิตติเจริญกานต์  ๐๘๙ ๖๙๙ ๖๗๗๙

   
  #########################################
  Those who bind themselves to Joy,
  doeth the winged life destroy.
  Those who kiss Joy as it flies,
  live forever in eternity's sunrise.

  - William Blake -
  ########################################


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.