Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในนิทรรศการ ศิลปะในสวน (แห่งการให้) สาธารณะ

Expand Messages
 • volunteer-spirit
  Can t read Click here http://www.volunteerspirit.org/readthis_info.asp?pid=75 นิทรรศการศิลปะในสวน
  Message 1 of 1 , Nov 29 8:00 AM
    
   นิทรรศการศิลปะในสวน (แห่งการให้) สาธารณะ
     
   ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในนิทรรศการศิลปะในสวน (แห่งการให้) สาธารณะ

   click to comment

   หากเปรียบความดีงามเป็นดั่งดอกไม้ ทุกคนต่างมีความเป็นดอกไม้ในตัว ความรัก การให้ การแบ่งปัน ความสมานสามัคคีเป็นดอกผลของของมนุษย์ชาติ  ศิลปะอันงดงามที่บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้เปรียบได้กับสายน้ำอันชุ่มชื่นที่รดน้ำเมล็ดพันธุ์อันดีงามที่มีอยู่แล้วในทุกผู้คน

   Mor Mor Creative Forum ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมจิตอาสา ขอชวนเชิญทุกท่านเป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะขนาด 9x9 นิ้ว กับโครงการ " นิทรรศการศิลปะสวน ( แห่งการ ให้) สาธารณะ" ( Crack2: 9x9x9 artistic flowers in giving park) ในหัวข้อ " การให้ที่ไม่มีเงื่อนไข" โดยยึดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ที่กล่าวว่า

   " คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง ....ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติ "

   โครงการ " นิทรรศการศิลปะสวน ( แห่งการ ให้) สาธารณะ" ได้เรียนเชิญศิลปินจากหลากหลายสาขางานศิลปะ อาทิ คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง คุณอุดม อุดมศรีอนันต์ คุณชลิต นาคพะวัน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดแสดงศิลปะของศิลปินกิตติมศักดิ์ คือ อาจารย์ระพี สาคริก ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบของการให้อย่างไม่มีเงื่อนไข

   นอกจากนี้ยังยินดีเปิดรับงานศิลปะจากบุคคลทั่วไป 50 ท่าน เพื่อเป็นหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกแห่งการให้และความรักร่วมกัน

   งานนิทรรศการครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2551 ทั่วสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร งานศิลปะทั้งหมดจะจัดแสดงคล้ายทุ่งดอกไม้ที่จะบานสะพรั่ง ให้สวนสาธารณะกลายเป็นพื้นที่ส่งเสริมทางวัฒนธรรมและสังคม บ่มเพาะความสุข ความเบิกบาน และความกลมเกลียวสมานฉันท์ให้หยั่งลึกในจิตใจ

   ทั้งนี้รายได้จากผลงานศิลปะทุกชิ้นจะนำไปสมทบกองทุน มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย และ mor mor creative forum เพื่อรวบรวมและนำไปสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคมไทยต่อไป

   เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด หรือ 50 ท่าน/องค์กร และ ณ บูธเครือข่ายจิตอาสา งานทำดีเพื่อพ่อ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน วันที่ 1-5 ธันวาคม พ.ศ.2550

   ติดต่อสอบถาม : คุณอ้อ พรพรรณ สุทธิประภา     089 106 1351      
   รายละเอียดเพิ่มเติม : www.volunteerspirit.org/

   รายละเอียดการส่งผลงานศิลปะ

   หัวข้องานศิลปะ  : การให้โดยไม่มีเงื่อนไข
   อ้างอิงจากตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ความว่า
   " คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง ....ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติ "

   ข้อกำหนดการส่งงานเข้าประกวดสำหรับประเภทบุคคลทั่วไป
   1)    งานศิลปะทุกชิ้นที่จัดแสดงในงาน จะต้องมีความหมาย เนื้อหา สาระ สัญญะ สัญลักษณ์หรือ สื่อความรู้สึก ด้วยกลวิธีทางการสร้างสรรค์ ที่คนทั่วไปสามารถมองเห็น เข้าใจ และสัมผัสได้
   2)    งานทุกชิ้นจะต้องผลิตด้วยวัสดุที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งได้ดี ชิ้นงานเป็นแผ่นหนา ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 9 นิ้ว x 9 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ติดตั้งงานด้วยก้านโลหะ หน้าตัดขนาด 1X1นิ้ว คล้ายดอกไม้ที่เบ่งบานในสวนอย่างสวยงาม
   3)    ศิลปินจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
   a.    ศิลปินรับเชิญ 9 ท่าน แต่ละท่านจะสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 9 ชิ้น โดยไม่จำกัดวัสดุ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 1 และ 2
   b.    ศิลปินทั่วไป 20 ท่าน แต่ละท่านจะสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 9 ชิ้น โดยไม่จำกัดวัสดุ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 1 และ 2
   c.    บุคคลทั่วไป 50 ท่าน/ องศ์กร แต่ละท่าน/ องศ์กรจะสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 5 ชิ้น โดยทางผู้จัดโครงการจะเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ให้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 1 และ 2   --
   ::Volunteer Spirit Network ::    
   http://www.volunteerspirit.org                                                          

   Expand bldg. Fifth floor 472 Ratchadaphishek 28,
   BKK, Thailand

   volunteerspirit@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.