Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้ผู้สนใจ "Workshop จิ ตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ครั้ งที่ 2" ฟรี อาทิตย์ที่ 19 กันยายน

Expand Messages
 • Cholnawatkorn Wipasstharitsakul
  เรียน เพื่อนๆ
  Message 1 of 14 , Sep 8, 2010

   เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

   ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

    

   สำหรับเดือนกันยายน เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน

   สำหรับเดือนตุลาคม จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม

    

   ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

   ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

    

   สถานที่ ห้อง In Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

   โทรสำรองเวลาและสอบถามรายละเอียดที่ 089-456-8916, 086-567-7345, 083-702-2248

   Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ ฝากประชาสัมพันธุ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

    

    

   ด้วยความนับถือ

   ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

    

    

    

    

    

  • Cholnawatkorn Wipasstharitsakul
   เรียน เพื่อนๆ
   Message 2 of 14 , Sep 9, 2010

    เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

    ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

     

    สำหรับเดือนกันยายน เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน

    สำหรับเดือนตุลาคม จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม

     

    ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

    ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

     

    สถานที่ ห้อง In Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

    โทรสำรองเวลาและสอบถามรายละเอียดที่ 089-456-8916, 086-567-7345, 083-702-2248

    Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ ฝากประชาสัมพันธุ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

     

     

    ด้วยความนับถือ

    ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

     

     

     

     

     

   • Cholnawatkorn Wipasstharitsakul
    เรียน เพื่อนๆ
    Message 3 of 14 , Nov 2, 2010

     เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

     ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                              

     สำหรับเดือนพฤศจิกายน จะมี 2 ครั้งคือวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน

     สำหรับเดือนธันวาคม จะไม่มีการทำ Workshop

      

     ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

     ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

      

     สถานที่ ห้อง In Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

     สำรองที่นั่งโดย

     1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

     2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

     Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

      

      

     ด้วยความนับถือ

     ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

      

      

      

      

    • กานต์ ธงไชย
     ... From: Cholnawatkorn Wipasstharitsakul Date: 2010/11/3 Subject: [jitasa]
     Message 4 of 14 , Nov 6, 2010


      ---------- Forwarded message ----------
      From: Cholnawatkorn Wipasstharitsakul <kulthornlim@...>
      Date: 2010/11/3
      Subject: [jitasa] ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้ผู้สนใจ "Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ครั้งที่ 4" ฟรี อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน
      To: Cholnawatkorn Wipasstharitsakul <kulthornlim@...>


       

      เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

      ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                               

      สำหรับเดือนพฤศจิกายน จะมี 2 ครั้งคือวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน

      สำหรับเดือนธันวาคม จะไม่มีการทำ Workshop

       

      ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

      ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

       

      สถานที่ ห้อง In Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

      สำรองที่นั่งโดย

      1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

      2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

      Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

       

       

      ด้วยความนับถือ

      ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

       

       

       

       


     • Cholnawatkorn Wipasstharitsakul
      เรียน เพื่อนๆ
      Message 5 of 14 , Nov 21, 2010

       เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

       ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                                

       เดือนพฤศจิกายน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน

       เดือนธันวาคม จะไม่มีการทำ Workshop

       เดือนมกราคม ถ้าจะมี ก็จะเป็นปลายเดือน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

        

       ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

       ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

        

       สถานที่ ห้อง Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

       สำรองที่นั่งโดย

       1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

       2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

       3.      เข้าเยี่ยม facebook ในชื่อ จิตตทักษะ หรือ Jitta-Taksa แล้ว post จองในนั้น

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

       Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

        

        

       ด้วยความนับถือ

       ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Cholnawatkorn Wipasstharitsakul
       เรียน เพื่อนๆ
       Message 6 of 14 , Feb 18, 2011

        เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

        ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                                 

        เดือนกุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์

        เดือนมีนาคม ถ้าจะมี ก็จะเป็นปลายเดือน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

         

        ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

        ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

         

        สถานที่ ห้อง Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

        สำรองที่นั่งโดย

        1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

        2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

        3.      เข้าเยี่ยม facebook ในชื่อ จิตตทักษะ หรือ Jitta-Taksa แล้ว post จองในนั้น

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

        Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

         

         

        ด้วยความนับถือ

        ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

         

         

         

         

         

         

         

       • Cholnawatkorn Wipasstharitsakul
        เรียน เพื่อนๆ
        Message 7 of 14 , Apr 20 5:11 PM

         เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

         ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                                  

         เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม และครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม

          

         ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

         ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

          

         สถานที่ ห้อง Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

         สำรองที่นั่งโดย

         1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

         2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

         3.      เข้าเยี่ยม facebook ในชื่อ จิตตทักษะ หรือ Jitta-Taksa แล้ว post จองในนั้น

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

         Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

          

          

         ด้วยความนับถือ

         ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

          

          

          

          

          

          

        • Cholnawatkorn Wipasstharitsakul
         เรียน เพื่อนๆ
         Message 8 of 14 , Jun 13, 2011

          เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

          ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                                   

          เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน

           

          ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

          ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

           

          สถานที่ ห้อง Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

          สำรองที่นั่งโดย

          1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

          2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

          3.      เข้าเยี่ยม facebook ในชื่อ จิตตทักษะ หรือ Jitta-Taksa แล้ว post จองในนั้น

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

          Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

           

           

          ด้วยความนับถือ

          ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

           

           

           

           

           

           

         • Cholnawatkorn Wipasstharitsakul
          เรียน เพื่อนๆ
          Message 9 of 14 , Jun 18, 2011

           เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

           ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                                    

           เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน

            

           ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

           ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

            

           สถานที่ ห้อง Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

           สำรองที่นั่งโดย

           1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

           2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

           3.      เข้าเยี่ยม facebook ในชื่อ จิตตทักษะ หรือ Jitta-Taksa แล้ว post จองในนั้น

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

           Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

            

            

           ด้วยความนับถือ

           ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          • Phrompojna Wipasstharitsakul
           เรียน เพื่อนๆ
           Message 10 of 14 , Jun 21, 2011

            เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

            ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                                     

            เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน

             

            ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

            ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

             

            สถานที่ ห้อง Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

            สำรองที่นั่งโดย

            1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

            2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

            3.      เข้าเยี่ยม facebook ในชื่อ จิตตทักษะ หรือ Jitta-Taksa แล้ว post จองในนั้น

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

            Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

             

             

            ด้วยความนับถือ

            ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           • Phrompojna Wipasstharitsakul
            เรียน เพื่อนๆ
            Message 11 of 14 , Jul 18, 2011

             เรียน เพื่อนๆ ผู้สนใจเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นทุกท่าน

             ทีมงานจิตตทักษะ (ด้วยความอนุเคราะห์สถานที่จาก SportsCity) ได้จัด Workshop จิตตทักษะในการบริหารและบำบัดอารมณ์ตนเอง ฟรี ให้กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการช่วยบำบัดความทุกข์ผู้อื่น และผู้ที่มีปัญหาความทุกข์อยู่ โดยจะจัดในวันอาทิตย์สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ 930 น. ถึง 1230 น. โดยรับผู้สัมมนาได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง

                                                                      

             ครั้งที่ 12 อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม

              

             ใน Workshop ท่านจะได้สัมผัสถึงคุณสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นของจิต ในการบริหาร สร้าง ขับเคลื่อน ทำลายและถ่ายเท พลังงานต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกาย เช่น พลังงานความคิด พลังงานความจำ พลังงานอารมณ์ พลังงานลมปราณ ฯลฯ ซึ่งจิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้มาแต่กำเนิด แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาคุณสมบัติแห่งจิตเหล่านี้จนใช้งานได้กับชีวิตจริง ในการเริ่มต้นฝึกจิตตทักษะท่านจะพบกับมิติใหม่ที่พิสูจน์ได้ทันทีด้วยตนเอง ของการบริหารอารมณ์ การปรับพฤติกรรม การลบความฝังใจ การบำบัดโรค (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเครียด ความกลัว ความหดหู่ท้อแท้ Bipolar) ด้วยทักษะทางจิตของท่านเอง จนทำให้มุมมองต่อศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวท่านเองต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

             ในตอนท้ายของ Workshop จะมีการแก้ปัญหาอารมณ์โดยทีมงานในกับผู้เข้าสัมมนาได้เป็นพิเศษ 2 เคสต่อการสัมมนา 1 ครั้ง โดยผู้เข้าสัมมนาที่ต้องการบำบัดพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ผู้ที่แจ้งก่อนจะได้รับโอกาศก่อน

              

             สถานที่ ห้อง Between Hall ณ. SportsCity ถนนประชาชื่น ตรงข้ามการประปานครหลวง ดูแผนที่ที่ www.sportscity.co.th

             สำรองที่นั่งโดย

             1.      ส่งข้อความสั้น SMS ถึงเบอร์ 089-456-8916 โดยระบุชื่อผู้จอง email และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย SMS เช่นกัน

             2.       หรือ ส่ง email ถึง cholnawatkorn@... โดยระบุชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนคนที่จอง การตอบรับจะตอบกลับด้วย email เช่นกัน

             3.      เข้าเยี่ยม facebook ในชื่อ จิตตทักษะ หรือ Jitta-Taksa แล้ว post จองในนั้น

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-456-8916, 086-567-7345

             Workshop นี้เป็นการ Service สังคมจริงๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนๆ รอบข้างด้วยครับ

              

              

             ด้วยความนับถือ

             ชลนวัตกรณ์ วิภาสธาริตสกุล

              

              

              

              

              

              

            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.