Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ฝากประชาสั มพันธ์งานภ าวนาสำหรับ เยาวชน "Wa ke up ตื่น รู้สู่อนาค ต"

Expand Messages
 • Ning Pornrat
  “Wake up ตื่นรู้สู่อนาคต” ใช้ชีวิตตื่นๆ แบบคนรุ่นใหม่ “ตื่น
  Message 1 of 1 , Feb 27, 2009    


   “Wake up ตื่นรู้สู่อนาคต”
   ใช้ชีวิตตื่นๆ แบบคนรุ่นใหม่

    

   “ตื่น รู้สู่อนาคต” 25-29 เม.ย. 52 ณ ค่ายเพชรรัชต์ สระบุรี กิจกรรมธรรมะตามแนวทางท่านติช นัท ฮันห์สำหรับคนวัยทีน อายุ 15-25 ปี มาร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้ ลืมความหลับไหล สนุกสนานและสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนวัยเดียวกันทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านกว่า 400 คน พร้อมคณะนักบวชรุ่นใหม่กว่า 50 ท่านจากหมู่บ้านพลัม ประเทศยุโรป อเมริกา และเอเชียที่พร้อมแลกเปลี่ยนจากหัวใจกับทุกๆ คน งานนี้แค่มีเพื่อนๆ กับลมหายใจก็เพียงพอแล้ว ชุดขาวไม่ขาวไม่เกี่ยว
   สมัครก่อน 10 เมษายน 52
   สอบถามได้ที่ 085-318-2939, 086-688-4984, awakeningsource@... หรือ www.thaiplumvillage.org

    


   Access your email online and on the go with Windows Live Hotmail. Sign up today.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.