Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

From rice planting to rice art

Expand Messages
 • Nuntanitz B
  ... [image: True Food is GMO Free!] Can t read this?
  Message 1 of 1 , Feb 24, 2009
  • 0 Attachment
   ---------- Forwarded message ----------

   True Food is GMO Free!
   Can't read this? Click here for Thai, click here for English.
   24 กุมภาพันธ์ 2552

   สวัสดีค่ะ คุณนันทนิจ

   ในนามของกรีนพีซ ขอขอบคุณที่ช่วยทำให้งาน “ปลูกรักให้ต้นข้าว” ในวันแห่งความรักประสบความสำเร็จด้วยดี หากท่านยังไม่ได้ดูภาพบรรยากาศหรืออ่านเรื่องราว โปรดไปที่นี่ หรืออ่านข้อมูลที่ละเอียดในจดหมายข่าวของเราที่นี่

   แล้วก็ถึงเวลาปลูกข้าวในนาข้าวที่เต็มไปด้วยโคลนจริงๆ แล้วค่ะ

   กรีนพีซขอเชิญให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ชิ้นแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดราชบุรีื มาช่วยเราปลูกข้าวในนาข้าวขนาด 10 ไร่ ซึ่งในอีก 4 เดือน จะเติบโตเป็นศิลปะอันสวยงามที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ

   นี่เป็นภาพศิลปะบนนาข้าวที่จะเกิดขึ้นหลัง 4 เดือน

   กิจกรรมในนาข้าวในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ร่วมกันลงแขกดำนาเพื่อสร้างสรรค์เป็นเป็นศิลปะนาข้าว พูดคุยเรื่องเกษตรกรรมอินทรีย์กับปราชญ์ข้าวไทย (คุณลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง) พร้อมการสอนทำสารสกัดจากธรรมชาติที่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น น้ำส้มควันไม้ที่ชาวนาผลิตขึ้นเพื่อใช้ไล่แมลงในนาข้าว เพื่อให้คุณสามารถนำกลับไปใช้ได้กับต้นไม้ของคุณที่บ้าน

   ตั้งแต่ต้นปีนี้ เราได้รณรงค์เพื่อปกป้องข้าวไทยจากการตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เราหวังว่าการรณรงค์นี้จะสร้างความสนใจแก่สาธารณชน ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อหยุดยั้งบรรษัทเคมีเกษตรข้ามชาติไม่ให้ทดลองข้าวจีเอ็มโอในประเทศไทย พืชจีเอ็มโอมีเจ้าของสิทธิบัตรและเป็นภัยเสี่ยง และเป็นเครื่องมือในการขโมยอธิปไตยทางอาหารไปจากประเทศ คุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันมีค่า และเป็นภัยต่อสุขภาพ

   หากท่านสนใจเข้าร่วม โปรดติดต่อ พิมพ์ใจ pbanlang@... หรือ โทรศัพท 081 734 4435 หรือ 02 357 1921 ต่อ 133 ภายใน 4 มีนาคม 2552 กิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

   สถานที่: หมู่บ้านเขาราบ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
   วันที่: วันเสาร์ 7 มีนาคม 2552
   สถานที่นัดพบ: พบกันเวลา 8.00 น. ที่พหลโยธินซอย 2 (ตรงข้าม 7-Eleven) เพื่อเดินทางโดยรถบัส

   คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ทางไปนาข้าวจังหวัดราชบุรี
   คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่จุดนัดพบ

   กำหนดการกิจกรรม
   08.00 น. – 08.30 น. พบกันที่จุดนัดพบ
   08.30 น. – 10.30 น. ออกเดินทางสู่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
   10.30 น. – 11.30 น. แนะนำกิจกรรม
   พูดคุยเกี่ยวกับเกษตรกรรมอินทรีย์ โดยคุณลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง และคุณป้าสำเนียง ฮวดลิ้ม
   สอนวิธีการทำสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น น้ำส้มควันไม้ ปุ๋ยหมักชีวภาพ
   สอนการดำนาขั้นพื้นฐาน
   11.30 น. – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมลงแขกดำนากับชาวนาจังหวัดราชบุรี
   17.00 น. เดินทางกลับ

   ณัฐวิภา อิ้วสกุล
   ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

   138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ 02 357 1921 | โทรสาร 02 357 1929 |
   webteam.th@...
   www.greenpeace.or.th
   คุณได้รับจดหมายข่าวฉบับนี้เพราะ freshtealeaf@... สมัครจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กรีนพีซ ถ้าคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวต่อไป โปรดคลิกที่นี่ เรารักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ถ้าคุณต้องการทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ โปรดอ่าน นโยบายสิทธิส่วนบุุคคล  


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.