Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [jitasa] ปฏิบัติการพื้นที่สีขาว อาทิตย ์นี้ 7 กย 51

Expand Messages
 • ชาญณรงค์ วงค์ว
  เป็นกำลังใจให้ครับ
  Message 1 of 2 , Sep 6, 2008
   เป็นกำลังใจให้ครับ แม้ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะอยู่ไกล (ขอสันติจงบังเกิด) และพื้นที่กลางจงอุบัติเสียที เพราะเชื่อว่าทุกวันนี้มีมากกว่า 2 ขั้ว


   To: jitasa@yahoogroups.com
   From: michita@...
   Date: Sat, 6 Sep 2008 22:03:38 +0700
   Subject: [jitasa] ปฏิบัติการพื้นที่สีขาว อาทิตย์นี้ 7 กย 51

   จาก  เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาและสังคมไทย


   เรื่อง  ปฏิบัติการพื้นที่สันติ

   เครือข่ายชาวพุทธ คนทำงานภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนผู้ที่มีศรัทธาในสันติวิธี ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมปฏิบัติการพื้นที่สีขาวอีกครั้งที่รอยต่อ "กรุงเทพ-นนทบุรี" ในตอนเที่ยง 12.00 น (รับประทานอาหารมาแล้ว) วันที่ 7 กันยายน 2551 นัดรวมพล ป้ายรถเมล์ หน้าบิ๊กซีวงศ์สว่าง

   ท่านที่สนใจเข้าร่วมขอให้ท่านเตรียมการดังนี้

   1. ใส่เสื้อสีขาวแขนยาว

   2. เตรียมกระบอกน้ำดื่ม และของกิน

   3. แนะนำให้สะพายย่าม หรือกระเป๋า พาดไหล่ (ไม่ควรเป็นกระเป๋าถือ) เพราะเราจะใช้สองแขนและมือในการทำกิจกรรมการเดินเพื่อสันติ

   4. เตรียมร่ม ชุดกันฝน และหมวก กันฝน

   5. รองเท้าใส่สบายเพื่อการเดินรณรงค์

   เรื่อง ขอระดมทุน

   หากท่านทีศรัทธาในสันติวิธี และ ยินดีให้การสนับสนุน ขอเรียนเชิญท่านทำบุญร่วมกันในการสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้ เพื่อยุติการใช้ความรุนแรง

   ด้วยการบริจาคเงินไปที่ บัญชีชื่อ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาและสังคมไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์ หมายเลขบัญชี 157-117-0743

   เมื่อท่านนำเงินเข้าบัญชีแล้ว ขอความกรุณาส่งสลิปการฝากเงินไปทางแฟกซ์ หมายเลข 02-883-0592 ติดต่อ คุณมิก เครือข่ายพุทธิกา

   ขอศรัทธาในสันติจงเกิดในทุกๆ คน

    
   แบ่งปันช่วงเวลาพิเศษของคุณด้วย Photo Gallery Windows Live Photo Gallery
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.