Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ขอความร่วมมือหย ุดใช้ความรุนแรง

Expand Messages
 • nuntinee malanon
  สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนเครือข่ายจิตอาสา
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2008
   สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนเครือข่ายจิตอาสา และกัลยาณมิตรอื่นๆทุกท่าน
    
   ตามที่เราได้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองในขณะนี้คงไม่ต้องอธิบายกันต่อไปว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงอย่างไร
   แม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นการเลือดตกยางออกกันอย่างชัดเจนมากก็ตาม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาช่วงระยะเวลาสองปีนี้แน่อน
   และที่มากกว่านั้นก็ยังสลับซับซ้อนเกินกว่าจะตัดสินความ ถูก-ผิด ของทุกฝ่ายได้ทันที และยากยิ่งในการหาทางออกอันเป็นที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
   และพร้อมกับจะเกิดประโยชน์กับบ้านนี้เมืองนี้มากที่สุดด้วย
    
   อย่างไรก็ตามในบทบาทของการทำงานส่งเสริมและสนับสนุนงาน "จิตอาสา" เพื่อสังคมของเครือข่ายจิตอาสา เราอาจจะเคยได้มีข้อตกลงระหว่างองค์กรในเครือข่ายว่าจะไม่ใช้ชื่อ "เครือข่ายจิตอาสา" ในการออกไปเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่ให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละองค์กรเองว่าจะตัดสินใจหรือมีจุดยืน
   อย่างไรในสถานกาiณ์นั้น แต่อย่างไรก็ตามการตกลงล่าสุดของที่ประชุมเครือข่ายจิตอาสาช่วงต้นปีที่เรานิยามความหมายของ "จิตอาสา" ที่จะใช้ในการทำงาน
   ของเครือข่ายเรา คือ "จิตที่ยกระดับปัญญาภายในและสำนึกสาธารณะซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติ"
    
   ฉะนั้นจากนิยามดังกล่าว ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นคงไม่เป็นที่ปรารถนาของพวกเราทุกคน และบทบาทของเครือข่ายน่าจะมีส่วนร่วมได้ในการรณรงค์ดังกล่าว
   จึงอยากจะทั้งขอปรึกษาและขอความร่วมมือพี่ๆทุกท่านในเครือข่ายจิตอาสา(โดยที่ได้มีการปรึกษาพี่ๆบางท่านในเครือข่ายจิตอาสาไปบ้างแล้ว) ในการร่วมกันรณรงค์ให้สังคมหยุดและปฏิเสธการใช้ความรุนแรง โดยข้างล่างนี้เป็นไฟล์แบนเนอร์ที่จะขึ้นในหน้าเวบไซต์เครือข่ายจิตอาสา (www.volunteerspirit.org)
   และขอความร่วมมือจากองค์กรในเครือข่ายอื่นๆที่เห็นด้วยและสนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ช่วยขึ้นแบนเนอร์นี้ในหน้าเว็บของท่าน
    
   แม้ว่าอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆ แต่ว่าหากเราสามารถสร้างเครือข่ายได้มากที่สุด ก็น่าจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งในสภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ได้
   และหากท่านใดสามารถประสานงานหรือติดต่อเว็บไซต์อื่นๆที่ยินดีจะร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้ ก็โปรดกรุณานำไฟล์ดังกล่าวให้เขาไปได้เลยค่ะ
   หากเราเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนพื้นที่ cyberspace ไม่ว่าจะในกรณีเหตุความรุนแรงในพม่า หรือการเรียกร้องเรื่องทิเบตต่อจีน ในกีฬาโอลิมปิก
   เราก็อาจจะเห็นพื้นที่สร้างสรรค์อื่นๆในการเคลื่อนไหวเรื่องนี้เป็นทางเลือกมากขึ้น
    
   ขอบคุณทุกท่านค่ะ
   นันทินี (แอม)
   ผู้ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา
    
    

       --
   Nuntinee Malanon
   Volunteer Spirit Network
   Coordinator


   Mobile 66-86-341-8404/ 66-81-666-7487
   E-mail: amm@...
   amm.tu44@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.