Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

FW: ขอเชิญร่วมกิจกรรมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ ้านปากเกร็ด

Expand Messages
 • Michita
      From: akachai tippukdee [mailto:akachai1978@hotmail.com] Sent: Tuesday, July 08, 2008 9:18 PM To: kunnikar; mong_mink@hotmail.com;
  Message 1 of 1 , Jul 9, 2008

    

    

   From: akachai tippukdee [mailto:akachai1978@...]
   Sent: Tuesday, July 08, 2008 9:18 PM
   To: kunnikar; mong_mink@...; กรรมการสิทธิ อัจฉรา; ดวงใจ(วัดสวนแก้ว); นุช สปรส; พี่แจ; มิชิตา; ฤกษ์บัญชี รักชนก; หมอพรรณพิมล; หมอพรรณพิมล; อ.ปุ้ย(สสส.); อ้น(ดำ); อ่างทอง นาฎธิชา; เอ๋สสส๑; lek891@...; peethakorn@...; จารึก สปรส.; จิน หมอเดล; ดร.สุชาดา กระทรวงมหาดไทย; นุช; นุ้ย(ปตท.); ปูเครือข่ายครอบครัว; พรมเท้า สุรพงษ์; พี่ขวด อ่างทอง; พี่ปิยะ นครปฐม; พู กรรมการสิทธิ; เพิ่มสิริ หมอเดล; แฟ้บ ระยอง; วิเชียร ราชบุรี; สช.พี่จุ่ม; สปสช รุ่ง; หมอเดล; หมอบัณฑิต; หมอเม้ย
   Subject: ขอเชิญร่วมกิจกรรมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

    

   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปั้นน้ำใจให้สังคมครั้งที่๑
      ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคณะทำงานเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(ศคยท.)ร่วมกับสำนักงานข่าววิทยุเยาวชนออนไลน์ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆบ้านสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ในวันอาทิตย์ ที่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา๘.๓๐น.-๑๕.๐๐น. (ดังเอกสารแนบ๑,๒และ๓)
      คณะทำงานจึงขอเชิญชวนเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือน้องๆตามจิตศรัทธา(ไม่รับเงิน) และเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับน้องๆตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกชัย ทิพย์ภักดี ๐๘๙-๗๘๑-๗๐๕๕ และ นางสาวรพีพร  วิงประวัติ ๐๘๕-๑๒๐-๘๐๙๗
   ขอแสดงความขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้
       เอก
   หมายเหตุ ขอโทษด้วยครับที่ไม่ทำเป็นจดหมายเชิญให้ครับ

   คุณเอกชัย ทิพย์ภักดี(เอก)
   ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคณะทำงานเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(ศคยท.)
   (Coordination Center for Thai Youth Network(CTYN))
   118/168 ปาล์มสวีทคอมเพล็ค ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบาง
   กทม. 10220

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.