Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: The Art of Peace

Expand Messages
 • volunteer-spirit
  ... From: Thitima Urapeepatanapong Date: Sep 10, 2007 12:12 AM Subject: Fwd: The Art of Peace To: volunteerspirit@gmail.com Note:
  Message 1 of 1 , Sep 9, 2007


   ---------- Forwarded message ----------
   From: Thitima Urapeepatanapong <thitima_u@...>
   Date: Sep 10, 2007 12:12 AM
   Subject: Fwd: The Art of Peace
   To: volunteerspirit@...   Note: forwarded message attached.


   Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on Yahoo! TV.   ---------- Forwarded message ----------
   From: ying ying <iamying55@...>
   To: <thitima_u@...>
   Date: Thu, 6 Sep 2007 09:07:41 -0800
   Subject: The Art of Peace
    

    

   "หากเรามองเข้าไปในตัวเราและคนที่เรารักอย่างลึกซึ้ง ความรักก็ผลิบานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย"

   ติช นัท ฮันห์

    

   น่าแปลกไหมว่า  ทำไมสายใยแห่งสัมพันธภาพที่เปราะบางที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารัก ทั้งที่เรามีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่าคนอื่นๆ   แต่ในชีวิตประจำวัน เรามักจะทำผิดพลาดจากความคิด คำพูด หรือการกระทำซึ่งทำร้ายตัวเราเอง และคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว  บ่อยครั้งที่เราทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด หรือเราอาจจะเจ็บปวดจากการกระทำของผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้น ทิฐิในตัวเองมักทำให้เราไม่พยายามเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ โดยลืมคิดไปว่า หากปราศจากความปรองดองกันแล้ว เราคงไม่สามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง แต่กลับสร้างความทุกข์ในใจขึ้นมาแทน

    

   ท่านติช นัท ฮันห์ได้พูดถึงการอยู่ร่วมกันกับคนที่เรารักว่า "การใช้ชีวิตร่วมกันนั้น เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง   ถึงแม้จะมีความตั้งใจที่ดี  แต่เธออาจทำให้คนทำให้คนที่เธอรักไม่มีความสุขได้ ศิลปะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิต เราต้องมีศิลปะในการพูดและการกระทำของเรา หัวใจสำคัญของศิลปะก็คือสตินั่นเอง "

    

   ด้วยเหตุนี้เอง สันติภาพจึงเริ่มต้นจากตัวเราเอง ผ่านการนั่งอย่างสงบ เดินอย่างมีสติ ดูแลร่างกายของเรา และปลดปล่อยความตึงเครียดของร่างกายและความรู้สึกอารมณ์ต่างๆของเรา   จากการฝึกปฎิบัติเช่นนี้ หัวใจแห่งสันติจะเกิดขึ้นในตัวเรา และเมื่อนั้นเอง เราจะรู้ว่าจะมองผู้อื่นด้วยสายตาแห่งความรัก หรือสื่อสารอย่างสันติกับคนที่เรารักได้อย่างไร

    

   การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยวิถีแห่งสติ และรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความกรุณาอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นคำตอบของการรักษาความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเรากับคนใกล้ชิด   ดังที่ท่านติช นัท ฮันห์เขียนไว้ในหนังสือศานติในเรือนใจว่า

    

   "สมาธิภาวนาก็คือการมองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในธรรมชาติของสิ่งต่างๆ รวมทั้งธรรมชาติของตัวเราและคนที่อยู่ตรงหน้าเรา เมื่อเราเห็นธรรมชาติของคนคนนั้น เราจะค้นพบความยุ่งยาก ความปรารถนา ความทุกข์ทรมาน และความวิตกกังวลของเขา"

                   ที่สุดแล้ว เมล็ดพันธุ์แห่งความสุขจะเติบโตงอกงามขึ้น ทั้งในตัวเราเอง คนรอบข้าง ตลอดจนสังคมของเราด้วย  


    

    

   วันที่ 6-23 ตุลาคม พ.ศ.2550 ที่จะถึงนี้เป็นโอกาสอันดีที่ คณะภิกษุ ภิกษุณีจากสังฆะแห่งหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศสและเวียดนามจำนวน 8 รูป ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อจัดภาวนาและปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ "ศิลปะแห่งศานติ : The Art of Peace"  จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเจริญสติและรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งศานติตามกิจกรรมดังต่อไปนี้

    

   ปาฐกถาธรรม  "ศิลปะแห่งศานติ" (The Art of Peace)

   เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันด้วยสันติอย่างเป็นรูปธรรม

    

   วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เวลา 14.00 น.-17.00 น.

   ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

    

   กิจกรรมภาวนา "ศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกัน" (The Art of Living Together)

   วันที่ 10-14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ ไร่หวานสนิทรีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

    

   กิจกรรมภาวนา "ศิลปะแห่งการดูแลอารมณ์"  (Taking Care of Our Emotions )

   วันที่ 19-23 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

    

   สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 085-318-293 8, 085-318-2939 โทรสาร  02-252-7705

   E-Mail : awakeningsource@...

                   www.thaiplumvillage.org

    


    

    
    


   ทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถอัปโหลดได้มากถึง 500 รูปไว้ที่ Windows Live Space ต่อเดือน ลองเข้าไปดูได้
   --
   ::Volunteer Spirit Network ::    
   http://www.volunteerspirit.org                                                          

   Expand bldg. Fifth floor 472 Ratchadaphishek 28,
   BKK, Thailand

   volunteerspirit@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.