Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

เชิญร่วมงาน เทศกาล ความเป็นธรรม Just & Fair Society Fes tival

Expand Messages
 • Volunteer Spirit
  ติดตามข้อมูลอัพเดทล่าสุดได้ที่ www.facebook.com/SIRNetwork
  Message 1 of 1 , Mar 24, 2013

   ติดตามข้อมูลอัพเดทล่าสุดได้ที่  www.facebook.com/SIRNetwork

   เทศกาลความเป็นธรรม Just & Fair Society Festival

   28 - 30 มีนาคม 2556
   ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   พร้อมกันหรือยัง ที่จะมาช่วยกันสร้างความเป็นธรรมในสังคมเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่่าอยู่
   กับงาน "เทศกาลความเป็นธรรม" 28-30 มีนาคมนี้ ที่ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00 -18.00 น.

   ในงานพบกับข้อมูลที่น่าสนใจในด้านความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องและใกล้ตัวทุกคนมากกว่าที่คิด นำเสนอทั้งปัญหา และแนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเป็นธรรม

   พบกับปาฐกถาเปิดงาน “สู่ชีวิตที่ดีกว่า: ความเป็นธรรม และประชาธิปไตย” โดย ศ. ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
   และปาฐกถา จากแขกพิเศษ ยาง เซียง โคมา ชาวกัมพูชา ผู้รับรางวัลแมกไซไซ

   เรียนรู้ไปกับนิทรรศการ สื่อสารประเด็นปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่ความเป็นธรรม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและการออกบูธขององค์กรภาคสังคม

   เวที สามัญชนคนเปลี่ยนโลก (Citizen Talk)
   ช่วงเช้าของแต่ละวัน สามัญชนคนธรรมดาทั้งชายและหญิง จะมานำเสนอไอเดียเปลี่ยนแปลงโลก ที่มีพื้นฐานจากชีวิตและการลงมือทำของตน บนเวทีที่มีเวลาให้คนละ 18 นาที
   วิทยากรมีอาทิ ดร.ซินเธย หม่อง, ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, จีรนุช เปรมชัยพร, โจน จันได, สมพร เพ็งค่ำ เป็นต้น

   เทศกาลภาพยนตร์เพื่อความเป็นธรรม
   ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว - ชวนดูภาพยนตร์และสนทนาว่าด้วยปทัศฐานและทัศนะต่อความเป็นธรรม ผ่านภาพยนตร์ 4 เรื่อง The Intouchables ,Biutiful,สวรรค์บ้านนา และเปิดตัวภาพยนตร์ Infectious River โดยนนทวัฒน์ นำเบญจพล ที่จัดทำเป็นพิเศษและเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลความเป็นธรรมนี้

   สนทนาสาธารณะ อาทิ
   - “อาหารในบ้านกับฐานทรัพยากรที่ดิน” โดย Local Action Links
   - “เหมืองแร่ทองคำ: ทำรายได้ หรือ ทำร้ายกัน?” โดย กลุ่มเยาวชน โรงเรียนรุ่งอรุณ
   - “ความเป็นธรรมใน ๓ จังหวัดภาคใต้” โดย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
   - “เมือง-ต่างจังหวัด: ขยะพิษและการผลักภาระความเสี่ยง” โดย ศูนย์ประสานงานเอชไอเอชุมชน
   - “คนรุ่นใหม่กับการทำงานเพื่อสังคม” โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

   เปิดตัวรายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม
   - “ช่องว่างระหว่างมนุษย์" โดย IHPP
   - “สู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม" โดย สถายันวิจัยสังคมจุฬาฯ

   เวิร์กช็อป
   ร่วมเรียนรู้ผ่านกระบวนการในหัวข้อต่างๆ
   - “สำรวจโลกภายในเรา” Beyond Journey ดำเนินกระบวนการโดย พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย
   - “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาทักษะชีวิต” ดำเนินกระบวนการโดย ไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์
   - “นิทานโลกาภิวัตน์” ดำเนินกระบวนการโดย ประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล และปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
   - “การช่วยเหลือคนพิการ” ดำเนินกระบวนการโดย มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ

   ที่มา www.facebook.com/SIRNetwork
   www.thaisocialhealth.net

       --
   บ้านจิตอาสา : 2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   VolunteerSpirit Home : 2044/21 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10310

   Email : volunteerspirit@...
   Tel : +66-2-319-5017
   Fax : +66-2-319-5019
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.