Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [jitasa] โครงการอบรม ช วนคิดถึงชีวิตที่เหลื อ วันที่ 23-24 มีค. 2556

Expand Messages
 • Bunchar Pongpanich
  ขอบคุณมากครับ ดีจังที่มีกิจกรรมอย่างนี้
  Message 1 of 2 , Feb 18, 2013
  • 0 Attachment
   ขอบคุณมากครับ

   ดีจังที่มีกิจกรรมอย่างนี้
   อยากชวนไปร่วมงานวัดลอยฟ้า ที่สยามพารากอน

   เดือนมิถุนายนนี้นะครับ

   บัญชา สวนโมกข์กรุงเทพ 


   เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556, 11:33, Rattanachuen, Buranit <buranit.rattanachuen@...> เขียนว่า:
    

    

   โครงการอบรม  ชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ
   โดย เครือข่ายชีวิตสิกขาและชมรมวิถีพอเพียง
   วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23 -24  มีนาคม 2556
   ***********************************

   ความเป็นมา โครงการอบรมชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ  นำเสนอการยอมรับความตายว่าเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้

   การเจริญสติ เพื่อเตรียมพร้อมกับความเจ็บป่วย เผชิญกับความตายเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต

   จึงน่าจะได้นำมาเป็นบทฝึกควบคู่ไปกับเส้นทางพัฒนาจิตสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท 

   มีจิตใจมั่นคงในการศึกษาและฝึกฝนตนเองเพื่อการเจริญสติ  เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สุดของชีวิต 

   ตลอดจนการยอมรับการพลัดพรากจากคนใกล้ชิดอย่างสงบ

   ฝึกโยคะ ฝึกสติ สู่มรณานุสติ พัฒนากายและจิตด้วยวิถีโยคะที่เน้นการมีสติรู้สึกตัวขณะเคลื่อนไหว 

   มีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาจิตวิถีพุทธและเอื้อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุขทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิญญาณ

    

    “ถ้าคิดจะหัดว่ายน้ำเมื่อตกน้ำ   อาจจะสายเกินไป

    

   คุณจะได้อะไร
   1.ฝึกธรรมะและการเจริญสติง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  แบบสบาย ๆ ไม่เครียด
   2.ทัศนคติต่อการเผชิญความตายอย่างเบิกบาน และ ไม่ประมาท
   3.โยคะอาสนะพื้นฐาน ที่สามารถนำไปฝึกได้ด้วยตนเอง
   4.เติมกระปุกบุญ  กลับบ้านด้วยจิตแจ่มใส  ร่างกายสดชื่น

    

   สถานที่       สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
    พิกัด GPS: หา Pine Resort หรือ N14 07 151 E100 30 645

    

   รับสมัคร     ผู้สนใจทั่วไป ที่ยินดีใช้เวลาเต็ม 2 วัน 1 คืน ในการเข้าร่วมโครงการ   รับจำนวนจำกัด

    

   การแต่งกาย เสื้อผ้าสีสุภาพ  หลวมสบาย เหมาะแก่การ นั่งพื้น และ ฝึกโยคะ

    

   ค่าใช้จ่าย    ไม่มีค่าใช้จ่าย ยินดีรับบริจาคตามศรัทธาร่วมกับท่านเจ้าภาพ
   (รับประทานอาหาร 2 มื้อ มีน้ำปานะในช่วงเย็น ที่พักแบบเรียบง่ายเป็นห้องนอนรวม  สะอาด  ปลอดภัย  และกรุณาเตรียมขวดน้ำ และผ้าขนหนูปูนอนได้ หรือ เบาะรองสำหรับฝึกโยคะมาเอง)

    

   การเดินทาง         เดินทางด้วยตนเองตามแผนที่ (จะส่งให้พร้อมอีเมล์ที่ตอบรับ)

    

   สนใจ ส่งใบสมัครด่วน  ทาง web ตาม link ด้านล่างนี้
   https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEItS1dNcWhVZEdpRDh2UUdGUGlDRWc6MQ#gid=0

    

   *********************************************************
               รับรายชื่อลงทะเบียนถึงวันที่ 13 มีค. 56 
   และรอแจ้งผลตอบรับการเข้าอบรมกลับทางอีเมล์ภายในวันที่ 15 มีค. 56
   สอบถามข้มูลเพิ่มเติมได้ที่
   คุณวรรณวิภา มาลัยนวล (คุณอ๊อด) (084-643-9245)
    คุณสมศรี จตุรพิธพรชัย(คุณโต้ง) (081-689-9075)

    
                           โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ” 

   วันเสาร์ที่  23 มีนาคม  2556

   07.30-08.30 ลงทะเบียน /อาหารว่างและเครื่องดื่ม /เข้าที่พัก
   08.30-09.30 ปฐมนิเทศแล้ววันนี้ก็มาถึง ของคุณธนวไล เจริญจันทร์แดง
                               กิจกรรมสัมพันธ์
   09.30-11.30 ความสำคัญการเจริญสติภาวนาเพื่อปูพื้นความสำคัญของการเจริญสติ
   แนะนำการเจริญสติ ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน
   โดย  พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ

   11.30-13.00 ถวายเพล  และอาหารกลางวัน

   13.00- 15.00 ธรรมบรรยายกว่าจะรู้ว่าไม่รู้
                             โดย   พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก
   15.00-16.30 ขยับกาย-สบายจิต ฝึกโยคะอาสนะ และปราณายามะ
                              โดย คุณสุภาพร ธนาพันธรักษ์ (ครูพร)

   16.30-18.00 น้ำปานะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

   18.00-21.00 สวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกัน และกิจกรรมมรณกรรมที่งดงาม
                              โดย คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต (ครูดล) ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา  

    

   วันที่อาทิตย์ที่  24  มีนาคม  2556

   05.30-06.15 สวดมนต์ทำวัตรเช้า  - สมาธิภาวนาร่วมกัน
   06.15-07.30 ฝึกโยคะอาสนะและปราณายามะ รับอรุณ 
                              โดย คุณสุภาพร ธนาพันธรักษ์ (ครูพร)
   07.30-09.00 ถวายภัตตาหารเช้า  และ อาหารเช้า
   09.00-11.00 บทเรียนการเจริญสติยามเผชิญความเจ็บป่วย  สรุปการเรียนรู้ การให้กำลังใจผู้ป่วย
                             โดย  พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

   11.00-12.30 ถวายภัตตาหารเพล และอาหารกลางวัน 

   12.30-15.30 กิจกรรมการช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย รักษาจิตในสภาวะใกล้ตาย
                                           และการเยียวยาช่วยเหลือญาติ
                              โดย  พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
                                       คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต
                                      แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
   15.30-16.00 สรุป แนะนำการเจริญสติ / มรณานุสสติ ในชีวิตประจำวัน  
     รับพรจากพระอาจารย์และอุทิศบุญร่วมกัน
   16.00  รับน้ำปานะ พกทักษะ ใส่กระเป๋า พาจิตแจ่มใส  อิ่มบุญกลับบ้าน

    

   หมายเหตุ
   1. ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความจำเป็นด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น มียาต้องกินหลังอาหารมื้อเย็น กินมังสวิรัติเท่านั้น กรุณาระบุในใบสมัคร ช่องหมายเหตุ เพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเกื้อกูล
   2. หากเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยและไม่มีผู้ดูแลติดตาม ผู้เข้าปฎิบัติธรรมจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้ดี รวมถึงให้ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินไว้


   --
   บัญชา พงษ์พานิช / BUNCHAR PONGPANICH
   กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -สวนโมกข์กรุงเทพ
   สวนวชิรเบญจทัศ ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
   โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐, ๐๘ ๕๐๕๗ ๓๗๗๑, ๐๘ ๕๒๔๔ ๖๕๖๕
   โทรสาร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐
   Buddhadasa Indapanno Archives-BIA, Vachirabenjatas Park, Jatujak,
   Bangkok Thailand 10900
    
   เพลินสถาน สวนสร้างสรรค์ นาคร-บวรรัตน์
   ๑๑๖๘ บวรบาซาร์ ราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
   1168 Bovorn BaZaar Ratchadamnern Rd. Muang NaKhonSiThammarat 80000
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.