Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ปลูกต้นโพธิ์-ธรรมย าตราฉลอง'พุทธชยันตี'

Expand Messages
 • Win Mektripop
  ปลูกต้นโพธิ์-ธรรมยาตราฉลอง พุทธชยันตี ปลัดกระทรวงมหาดไท
  Message 1 of 1 , May 25, 2012

   ปลูกต้นโพธิ์-ธรรมยาตราฉลอง'พุทธชยันตี'

   ปลัดกระทรวงมหาดไทยเผย 4 จังหวัดใหญ่ 4 ภาค จัดงานยักษ์ฉลอง "พุทธชยันตี" อุบลฯปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2,600 ต้น ปทุมฯจัดธรรมยาตรา 5 พันคน ททท.ร่วมกับนครปฐมจัดงาน“มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก”

                 23พ.ค.2555 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในชื่องานว่า “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ตั้งแต่วันที่29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 โดยให้ทุกจังหวัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ 

                 โดยใน 4 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี ปทุมธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นตัวแทนของ 4 ภูมิภาค ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างมากมาย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จะมีพิธีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเพ็ญเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งชาวจังหวัดเชียงใหม่มีความเชื่อว่าถ้าเข้าร่วมแล้วจะได้บุญมาก 

                 โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ตลอดทั้งคืน จนถึงเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2555 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1 หมื่นคน กิจกรรมฟังเทศน์และเวียนเทียนพร้อมกันทุกวัดทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมพิธีแห่โคมไฟวิสาขบูชา จะมีการประดับประดา  รถโคมไฟอย่างสวยงาม จำนวนทั้งสิ้น 4 ขบวน แห่ไปยังวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

                 จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดโครงการปลูก 2,600 ความดี ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2,600 ต้น สร้างนครธรรมอุบลราชธานี ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โครงการสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา 26 จบ 2,600 จุด โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์พร้อมกันในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.26 - 09.26 น.    ณ วัดหรือสถานศึกษา รวม2,600  แห่ง โครงการอุปสมบทหมู่2,600 รูป บวชศีลจาริณี 26,000 คน และพิธีอัญเชิญ    พระแก้ว 4 องค์ ประกอบด้วย พระแก้วบุษราคัม พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง พระแก้วไพฑูรย์ และพระแก้วโกเมน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของชาวอุบลราชธานี นำมาประดิษฐานในรถบุษบก ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา 

                 จังหวัดปทุมธานี มีกิจกรรมธรรมยาตราธรรม จำนวนประมาณ 5,000คน ผ่านเส้นทางอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี การจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่7 หมู่ 9  และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4มิถุนายน 2555 ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

                 จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพิธีถวายพระบฏพระราชทานเป็นพุทธบูชา โดยจะมีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์ และอัญเชิญขบวน ผ้าพระบฏ พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามกุฎราชกุมารี โดยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 4มิถุนายน 2555 เวลา 15.00 น. จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 2600 รูป กิจกรรมการเดินธรรมยาตราและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา09.00 น. ณ พุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และการจัดสัมมนานักวิชาการเกี่ยวกับความเป็นมาของศาสนาพุทธในภาคใต้ และของประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555เวลา 09.00 น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช       

                 สำหรับกิจกรรมต่างๆ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติบูชา ทุกจังหวัดพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชาในปีที่ครบรอบ 2,500 ปี แห่งการปรินิพพาน และครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศร่วมปฏิบัติบูชาและเข้ากิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในโอกาสมหามงคลนี้พร้อมกันทั่วประเทศททท.ร่วมกับนครปฐมจัดงาน“มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก”

          
                 นายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี เนื่องจาก เป็นปีที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,600 ปี ประกอบกับในปีนี้ แนวคิดหลักในการท่องเที่ยวไทยที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ คือ มหัศจรรย์เมืองไทย (Miracle Thailand)
          
                 ททท.ร่วมกับจังหวัดนครปฐมและวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดงาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก” ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 โดยมีแนวคิดที่จะจัดงานวัน“วิสาขบูชาโลก” ขึ้นให้ยิ่งใหญ่และเป็นสากล ในรูปแบบกิจกรรมที่สื่อถึงความมหัศจรรย์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาครั้งนี้ และในปี 2555 นี้ ยังตรงกับปีแห่งการฉลอง 2,600 ปีแห่งพุทธชยันตี หรือการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสาเหตุที่เลือกจัดงานที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดครปฐม เนื่องจากเป็นสถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ
          
                 ทั้งรูปแบบการจัดงานกำหนดภายใต้ธีม “ดอกบัว” เนื่องจากเป็นดอกไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้ในการกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัย โดยในพุทธประวัติบันทึกไว้ว่า ดอกบัวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา ซึ่งได้แก่ การประสูติ เนื่องจากทันทีที่พระองค์ประสูติ ทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว และแต่ละก้าวก็มีดอกบัวผุดรองรับทุกก้าวอย่างน่าอัศจรรย์ รวมทั้งพระพุทธเจ้าใช้ดอกบัวเป็นกุศโลบายแทนการอธิบายถึง คน ๔ ประเภท ที่เปรียบดังดอกบัว 4 เหล่าอีกด้วย
          
                 โดยไฮไลท์ภายในงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย   1.พิธีเปิดด้วยขบวนแห่ยิ่งใหญ่“มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา” เพื่อร่วมกันแสดงออกของความศรัทธาและร่วมกันสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยพิธีเปิดงานในวันที่ 1 มิถุนายน จะมีการจัดขบวนแห่ “มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา” เพื่อสักการะพระปฐมเจดีย์ศรีนัครา นำเสนอตำนานพระปฐมเจดีย์ทั้ง 3 ยุค ซึ่งจัดว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทย โดยขบวนจะเริ่มเดินจากพระราชวังสนามจันทน์ผ่านตัวเมืองนครปฐมมายังองค์พระปฐมเจดีย์ หลังจากนั้นจะมีการสวดของพระสงฆ์ 120 รูปจาก 5 ประเทศ ได้แก่ จากประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เวียดนามและจีน
          
                 2. “มหัศจรรย์ใบโพธิ์” เชิญประชาชนมีส่วนร่วมหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ โดยททท.ได้จัดเตรียมใบโพธิ์ (ทองเหลือง) 6,000 ใบ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เขียนชื่อ- นามสกุล เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว โดยจะนำใบโพธิ์ทั้งหมดไปหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 (วันวิสาขบูชา) ซึ่งจะนำไปถวายให้วัดพระปฐมเจดีย์ให้ประชาชนร่วมสักการะต่อไป
          
                 3.การแสดงแสง สี เสียง “ย้อนรอยตำนานพระปฐมเจดีย์” ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 เวลาแสดง 19.30-20.00 น. โดยแบ่งเนื้อหาของการแสดงเป็น 3 องค์ คือ
          - การเผยแผ่พระพุทธศาสนามาในดินแดน สุวรรณภูมิ สมัยสุวรรณภูมิ
          - ย้อนตำนานการก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ เรื่องพญากง - พญาพาน สมัยสุวรรณภูมิ
          - ยุคความเรืองรองขององค์พระปฐมเจดีย์ ในรัชกาลที่ 4 - 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
          
                 4.เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์, เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแก่ในหลวง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 2,600 ปีแห่งพุทธชยันตี และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ร่วมกัน

    

   อธิการบดีมจร.ร่วมงานพุทธชยันตีที่ศรีลังกา

                 เมื่อเร็วๆนี้พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพฉลองพุทธชยันตี  World Buddhist Sangha Congregation   for World Peace ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติ  The Nelum Pokuna (Lotus Pond) Mahinda Rajapaksa Theatre  โดยคณะสงฆ์และรัฐบาลศรีลังกาได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนจากหลายประเทศทั้งฝ่ายเถรวาท มหายานและวัชรยานเข้าร่วมกว่า 1,000 รูป/คน ทั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้อาราธนาพระธรรมโกศาจารย์ ปาฐกถาท่ามกลางชาวพุทธหมู่ใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง


   ---------- Forwarded message ----------
   From: โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ : MoralProject's PublicFace <moralproject@...>
   Date: 2012/5/26
   Subject: ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ 2,600 ต้น
   To: Win Mektripop <poppywin@...>, Win Mektripop <pop@...>


   4 จังหวัดใหญ่ 4 ภาค จัดงานยักษ์ฉลอง "พุทธชยันตี" 
   อุบลฯปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2,600 ต้น ปทุมฯจัดธรรมยาตรา 5 พันคน ททท.ร่วมกับนครปฐมจัดงาน“มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก”

   http://www.komchadluek.net/detail/20120523/130994/ปลูกต้นโพธิ์ธรรมยาตราฉลองพุทธชยันตี.html   --
   Sati & Shanti

   Sekhiyadhamma

   Volunteer Spirit Network
   ==============================
   We exist for one single purpose: So that more and more people discover their own spirit to make good things happen :-)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.