Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: ฟังฟรี "ย้อนรำลึก มิติวรรณกรรมหลากหลาย ในวิกฤติน้ำท่วม" อา 1 เ มย 55

Expand Messages
 • Win Mektripop
  ... From: จุ๋ม Date: 2012/3/22 Subject: ฟังฟรี
  Message 1 of 1 , Mar 22, 2012
  ---------- Forwarded message ----------
  From: จุ๋ม <chum2543@...>
  Date: 2012/3/22
  Subject: ฟังฟรี "ย้อนรำลึกมิติวรรณกรรมหลากหลายในวิกฤติน้ำท่วม" อา 1 เมย 55
  To:


  วันอาทิตย์ที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๐๙.๓๐  น.

    ห้องประชุม    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
  ฟังเสร็จเดินเลือกซื้อ/ชมหนังสือหนังหาติดไม้ติดมือไปชื่นชมที่บ้านได้อีก


  ---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
  จาก: Tanomwong Lamyodmakpol
  วันที่: 22 มีนาคม 2555, 6:52
  หัวเรื่อง: ข่าวงานสมาคมนักเขียนฯ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  ถึง:
   

   


  --- On Tue, 3/20/12, Writer Asso  wrote:

   เรียนสื่อมวลชนและผู้สนใจทุกท่าน

  ข่าวกิจกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๐

   

  การอ่านบทกวี เรื่องสั้น ฟังเพลง วาดการ์ตูน ใน “ย้อนรำลึกมิติวรรณกรรมหลากหลายในวิกฤติน้ำท่วม” นำโดยเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกวีรับเชิญ อาทิ

  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์/ อดุล  จันทรศักดิ์ /นิภา  บางยี่ขัน / ชมัยภร  แสงกระจ่าง /เสรี ทัศนศิลป์ / โชคชัย  บัณฑิต /เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ /พจนาถ พจนาพิทักษ์  พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อาทิ ศักดา วิมลจันทร์/ยุทธ โตอดิเทพย์/พินิจ นิลรัตน์/นพดล ปรางค์ทอง/ พิเชฐ  แสงทอง  ดำเนินรายการโดย  เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

  ภาคบ่าย เปิดตัวหนังสือ “๔๐ เรื่องสั้น ๔๐ บทกวี ๔๐ ปีสมาคมนักเขียนฯ” สนทนากับนักเขียนเรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล /อนุสรณ์ ติปยานนท์ /นิรันศักดิ์ บุญจันทร์  /อุรุดา โควินท์  ดำเนินรายการโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง บรรณาธิการประจำเล่ม

  สนทนากับกวี  พบกับ  ไพวรินทร์ ขาวงาม /เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ /ซะการีย์ยา อมตยา /

  อังคาร จันทาทิพย์   ดำเนินรายการโดย พิเชฐ แสงทอง บรรณาธิการประจำเล่ม

   

  ในวันอาทิตย์ที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๐๙.๓๐  น.

    ห้องประชุม    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  เชื่อได้ว่า มีประโยชน์แก่นักอ่าน นักเขียน ทุกท่าน และสนุกสนานแน่นอน

                  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

   

  ขอเรียนเชิญทุกท่าน และฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาด้วยค่ะ

   

   

  กำหนดการ

  “ย้อนรำลึกมิติวรรณกรรมหลากหลายในวิกฤติน้ำท่วม”

  และ

  “๔๐ เรื่องสั้น ๔๐ บทกวี ๔๐ ปีสมาคมนักเขียนฯ”

                                        จัดโดย  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  

  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๐  และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐

  วันอาทิตย์ที่    เมษายน  ๒๕๕๕

    ห้องประชุม    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   กรุงเทพมหานคร

   

   

   

  ภาคเช้า

  ๙.๓๐     น.           ลงทะเบียน

  ๑๐.๐๐    น.           นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

  ๑๐.๑๕  น.           ชมวีดิทัศน์น้ำท่วมกรุงเทพฯ

  ๑๐.๒๕ น.           การอ่านบทกวี เรื่องสั้น  ฟังเพลง วาดการ์ตูนใน “ย้อนรำลึกมิติวรรณกรรมหลากหลายในวิกฤติน้ำท่วม”  นำโดยเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมฯ และกวีรับเชิญ อาทิ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์/ อดุล  จันทรศักดิ์ /นิภา  บางยี่ขัน / /ชมัยภร  แสงกระจ่าง  /เสรี  ทัศนศิลป์ /โชคชัย  บัณฑิต /เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ พจนาถ พจนาพิทักษ์  พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อาทิ ศักดา วิมลจันทร์/ ยุทธ โตอดิเทพย์ / พินิจ นิลรัตน์ /นพดล ปรางค์ทอง / /พิเชฐ  แสงทอง  ดำเนินรายการโดย  เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

  ๑๒.๐๐  น.           รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  ภาคบ่าย

  ๑๓.๐๐   น.       นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดตัวหนังสือ “๔๐  เรื่องสั้น

  ๔๐ บทกวี ๔๐ ปีสมาคมนักเขียนฯ”        

  ๑๓.๑๕ น.           สนทนากับนักเขียนเรื่องสั้น-   ประภัสสร เสวิกุล นิรันศักดิ์ บุญจันทร์  อนุสรณ์ ติปยานนท์  อุรุดา โควินท์  ดำเนินรายการโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง บรรณาธิการประจำเล่ม

  ๑๕.๐๐                พักรับประทานอาหารว่าง

  ๑๕.๑๕ น.           สนทนากับกวี-  ไพวรินทร์ ขาวงาม  เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์  ซะการีย์ยา อมตยา                                    อังคาร จันทาทิพย์

                                  ดำเนินรายการโดย พิเชฐ แสงทอง  บรรณาธิการประจำเล่ม

  ๑๖.๓๐ น.            ปิดงาน

   

   

                                                                  ----------------------          

   

         ขอบคุณครับ
      ฉัตรชัย  คุ้มอนุวงศ์
  (เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ)


  --

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

  Writer' Association of Thailand

  ๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์)

  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ

  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐๐๒๙๑๐๙๕๖๕

  --
  Sati & Shanti

  Sekhiyadhamma

  Volunteer Spirit Network
  ==============================
  We exist for one single purpose: So that more and more people discover their own spirit to make good things happen :-)
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.