Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

738Invitation to Thonburi-Chanthaburi: Seminar and Field Trip, July 22-26

Expand Messages
 • Charnvit Kasetsiri
  Jun 4, 2010
  • 0 Attachment
   Pls PR:
    

   Invitation to Thonburi-Chanthaburi: Seminar and Field Trip, July 22-26

   สัมมนาประจำปี จดหมายเหตุสยาม:  จากกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ถึงเมืองจันทบูร

   22-23  กรกฎา (2 วัน พร้อมอาหารและเอกสารวิชาการ)โรงแรมรอยัลริเวอร์  เชิงสะพานกรุงธน เขตธนบุรี (ซังฮี้)

   “จดหมายเหตุแผนที่: จากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถึงจอมจักรพรรดิเฉียนหลง-แผนที่บางกอก-กรุงธนบุรี-แม่น้ำเจ้าพระยา-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับนครศรีธรรมราช: เรื่องจริงหรืออิงนิยาย-อู่ต่อเรือ-พระเจ้าตากสิน-บ้านเสม็ดงาม-จดหมายเหตุเมืองจันทบูรณ์-โบราณคดีใต้น้ำ-การค้าระหว่างประเทศจากกรุงธนบุรีจันทบูรฮาเตียน- ฮอยอัน-กวางตุ้ง-และนำชม “พระราชวังเดิม-กรุงธนบุรี”

   ภาคสนามตามรอยเส้นทางกู้บ้านกู้เมือง ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” (สู่จันทบุรี-ตราด-แถมเกาะกง กัมพูชา) 2426 กรกฎา (3 วัน 2 คืน) วิทยากร: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, เอิบเปรมยุวดี วัชรางกูร, ทรงยศ แววหงษ์, กามนิต ดิเรกศิลป์, สมฤทธิ์ ลือชัย , ธำรงศักดิ์  เพชรเลิสอนันต์, อัครพงษ์  ค่ำคูณ                                                    ค่าลงทะเบียนสัมมนา 2,000 บาท และ 1,000 บาท, ภาคสนาม 6,900  บาท

   สอบถาม-จดหมายเหตุ มธ. 0-2613-3841 โทรสาร 0-2222-0149, tuarchives@..., มูลนิธิโครงการตำราฯ 02-424-5768, 02-433-8713 (โทร/โทรสาร), kitsunee_tai@..., คลิ๊ก  www.arc.tu.ac.th,  www.textbooksproject.com       
   Charnvit Kasetsiri, Ph.D.
   Help Rescuing Siam- click:
   Thammasat University
   Bangkok 10200, Siam (not Thailand)
    
   http://textbooksproject.com/HOME.html,
   http://www.tu.ac.th/org/arts/seas;
   662-424-5768, fax. 662-433-8713   --- On Tue, 6/1/10, Win Mektripop <poppywin@...> wrote:

   From: Win Mektripop <poppywin@...>
   Subject: [jitasa] Fwd: 5-6 มิย 53 ร้านค้าที่เสียหายรับความช่วยเหลือด้านการออกแบบฯ ฟรี
   To: "Jitasa" <jitasa@yahoogroups.com>
   Date: Tuesday, June 1, 2010, 7:10 AM

    


   ---------- Forwarded message ----------
   From: chum <chum2543@gmail. com>
   Date: 2010/5/31
   Subject: 5-6 มิย 53 ร้านค้าที่เสียหายรับความช่วยเหลือด้านการออกแบบฯ ฟรี
   To:


   กลุ่มสถาปนิกสร้างชาติ
   ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมมาร่วมประชุมและลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือด้านการออกแบบและการก่อสร้าง
   ในวันเสาร์ที่5 และ อาทิตย์ที่6 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. 17.00น.
   ณ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

    

    ************ ********* ********* ********

   กลุ่มสถาปนิกสร้างชาติ Thai Architect Volunteer

   กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จราจลในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า"กลุ่มสถาปนิกสร้างชาติ" Thai Architect Volunteerโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

   1. เพื่อเยียวยาให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จราจลจากการชุมนุม
   2. เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับความช่วยเหลือ ถ้าหากต้องการที่จะลงทุนกิจการใหม่ เพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกแบบและได้รับคำปรึกษาในก่อสร้าง โดยทางกลุ่มจะช่วยในเรื่องของการออกแบบ การให้ความรู้ในการก่อสร้าง การให้คำปรึกษาช่วยหาแหล่งวัสดุก่อสร้างและแรงงาน(ผู้รับเหมา)ราคาถูก การจัดทำและแจกคู่มือในการทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง(บางชนิด เช่น เคาน์เตอร์ ตู้ ฯลฯ)
   3.เพื่อให้สถาปนิกอาสาและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
   4.เพื่อดำรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ให้กับประเทศว่า "ความดียังไม่หมดไปจากสังคมไทย"

   ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการอาสา กับ กลุ่มสถาปนิกสร้างชาติ ได้แก่
   1. สถาปนิกอาสา ประกอบด้วย สถาปนิก สถาปนิกตกแต่งภายใน มัณฑนากร ศิลปิน ฯลฯ
   2. สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย
   3. ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการธุรกิจก่อสร้าง
   4. ประชาชนทั่วไป

   ผู้ได้รับความเสียหายที่มีเกณฑ์เข้าร่วมโครงการอาสาได้แก่
   1. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม เช่น ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหารที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการจราจลฯลฯ
   2. ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม เช่น บ้านเรือน ตึกแถว อาคารที่อยู่อาศัย รวมไปถึงร้านค้าแบบรถเข็นและแผงลอย ฯลฯ

   ทั้งนี้ผู้ได้รับความเสียหายจะต้องมีหลักฐานที่ได้รับความเสียหายมาขอการช่วยเหลือ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน รูปภาพ เอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่ ฯลฯ

   +++โดยการช่วยเหลือทั้งหมดจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น+++

   เพราะเราคือคนไทยด้วยกัน และเราหวังว่าสังคมไทยจะต้องพัฒนนาไปในทางที่ดีขึ้น

   21 พฤษภาคม 2553

   http://www.facebook .com/group. php?gid=128921400456272


   --
   Win (pop)
   081 337 4771
   TRRM, Volunteer Spirit Network
   www.volunteerspirit .org
   ============ ========= =========
   We exist for one single purpose: So that more and more people discover their own spirit to make good things happen :-)

  • Show all 2 messages in this topic