Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

169Fwd: Fw: ฝากข ่าวประชาสัมพัน ธ์กิจกรรมจากมู ลนิธิสุขภาพไทย

Expand Messages
 • nuntinee malanon
  Jul 2, 2008
  • 0 Attachment
   ---------- Forwarded message ----------
   From: narisara aromchan <narisara_tal@...>
   Date: 2008/7/2
   Subject: Fw: ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากมูลนิธิสุขภาพไทย
   To: ¨Í ¨ÔµÍÒÊÒ <chotikan@...>, »Ù <janin@...>, »ÙºÒ§¨Ò¡ <info@...>, ��������� <kkornchawan1962@...>, ¤Ð·ÒÇظ <katawat_yui@...>, ¹ÀÒ <sky_skai@...>, ¹éÒµéÍ <kunlajai@...>, 2 <wanchai_von@...>, 3 <kittinat@...>, 4 <yimyim_wai@...>, 6 <sirimon.lily@...>, 7 <khaooat@...>, จอย <joy2522@...>, โต <nooktoto@...>, น้ำ <namandjim@...>, โบว์ <little_bird316@...>, พริก <pik_2522@...>, พี่กอบ <kobgarn@...>, พี่จ้อ <tontawan33@...>, "พี่จ๋ามภบ." <chanidsada@...>
   Cc: 7 <tooktaphoto@...>, 8 <nitima_t@...>, 9 <thainipha@...>, ᨹ <janeapache@...>, ᨹ1 <kheeree04@...>, พี่à¸�ิ่ง <wuttinan2519@...>, áËÁèÁ <naknoi_1016@...>, antizeptic@..., äºÃì· <tridager@...>, b_netmail@..., b612_5@..., Ë¹Ù¹Ò <athena140@...>, ÍÒÃìÁ <zartsathana@...>, khaoot@..., supaporn malailoy <malailoy@...>, nuntinee malanon <amm.tu44@...>


   สวัสดีพี่ๆใจดีทุกท่าน

   ทางมูลนิสุขภาพไทยเปิดรับอาสาสมัคร  มาร่วมกันแบ่งปันความรักแด่เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส

    

   จึงขอรบกวนให้พี่ๆช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ให้ด้วยค่ะ

    

   ขอบคุณมากค่ะ

    

   ตาล (มูลนิธิสุขภาพไทย)

   --- On Wed, 7/2/08, sahapas petjumrus <sahapas@...> wrote:

   From: sahapas petjumrus <sahapas@...>
   Subject: ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
   To: "ตาล (นริศรา)" <narisara_tal@...>
   Date: Wednesday, July 2, 2008, 12:58 AM

            ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
   โครงการสัมผัสกาย สัมผัสรัก มูลนิธิสุขภาพไทย
    
   " เปิดรับอาสาสมัคร โครงการสัมผัสกาย สัมผัสรัก รุ่น 7 "

     ตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯได้ทำโครงการ
   สัมผัสกาย สัมผัสรัก (นวดเด็ก) ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 6 ขึ้น และได้เปิดรับคนใจดีมาช่วยกัน
   ดูแลเด็กๆในสถานสงเคราะห์ฯให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัย ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานั้น
   มีเรื่องราวดีๆที่ทำให้ พี่ๆ ป้าๆ ลุงๆ อาสาสมัครได้ใช้เวลาว่างทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
   และสังคม ได้เรียนรู้มิตรภาพซึ่งกันและกัน ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆ โดยพี่ๆอาสา
   ทุกคนหวังว่าที่จะมาเติมเต็มความสุขให้แก่เด็กๆ แต่สุดท้ายกับเป็นตัวเราเองที่ได้รับ
   พร้อมทั้งได้รับความอิ่มเอมความสุขใจไปตามๆกัน โดยไม่ต้องพึ่งพิงเงินทอง
   หรือถาวรวัตถุแต่อย่างไร

   ในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ทางมูลนิธิฯ เปิดรับอาสาสมัครมาร่วมแบ่งปันความสุข
   ให้กับเด็กๆในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี พี่ๆอาสาทุกท่าน
   จะมีส่วนอย่างยิ่งในการสื่อสารความรัก ความอาทรให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นต้นทุน
   ทางจิตใจที่สำคัญ ในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ เหล่านี้ ทางมูลนิธิฯ
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 จำนวน 100 ท่านไม่จำกัดอายุ

   รายละเอียดกิจกรรม

   เปิดรับอาสาสมัครจำนวน 100 ท่าน ดังนี้

   •  อาสาสมัครนวดเด็กทารก จำนวน 40 คน
   จำ (ทารกอายุ 5 – 1 ปี 5 เดือน )
   •  อาสาสมัครอ่านหนังสือและสอนหนังสือน้อง จำนวน 60 คน
   (น้อ(น้องๆอายุ 2 - 6 ปี)

   อาสาสมัครจะเข้าไปทำกิจกรรมในสถานสงเคราะห์สัปดาห์ละ 1 วัน
   ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์ (เลือกปฎิบัติได้ 1 วัน)

   จำนวนวันละ 25 คน ดูแลน้องๆตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

    

   อาสาสมัครปฏิบัติงานกับโครงการ
   ตั้งแต่ วันที่ 3 ส.ค. 51 -14 ธ.ค.51


   --
   Nuntinee Malanon
   Coordinator, Volunteer Spirit Network


   Mobile 66-86-341-8404/ 66-81-666-7487
   E-mail: amm.tu44@...
   tng_1819@...