Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Hepinize merhabalar...

Expand Messages
 • ali gungor
  Merhaba, Ben Ali GÜNGÖR,(Joni MITCHELL dinleyerek sizlere bu mesajı yazıyorum)İnşaat Mühendisiyim.1961 doğumlu,çok küçük yaşlarından beri Caz ın
  Message 1 of 3 , Sep 3, 2003
  • 0 Attachment
   Merhaba,
   Ben Ali G�NG�R,(Joni MITCHELL dinleyerek sizlere
   bu mesaj� yaz�yorum)�n�aat M�hendisiyim.1961
   do�umlu,�ok k���k ya�lar�ndan beri Caz'�n etkisinde
   olan bir m�zik dinleyicisiyim.�ye say�s�n�n artmas�
   dile�i ile hepinizi selaml�yorum...

   __________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
   http://sitebuilder.yahoo.com
  • secil certel
   merhaba, hosgeldiniz Ali Bey... Secil Certel Nostaljik Kedi ali gungor wrote: Merhaba, Ben Ali GÜNGÖR,(Joni MITCHELL dinleyerek sizlere
   Message 2 of 3 , Sep 3, 2003
   • 0 Attachment
    merhaba,
     
    hosgeldiniz Ali Bey...
     
    Secil Certel
    Nostaljik Kedi

    ali gungor <aligun61@...> wrote:


    Merhaba,
    Ben Ali G�NG�R,(Joni MITCHELL dinleyerek sizlere
    bu mesaj� yaz�yorum)�n�aat M�hendisiyim.1961
    do�umlu,�ok k���k ya�lar�ndan beri Caz'�n etkisinde
    olan bir m�zik dinleyicisiyim.�ye say�s�n�n artmas�
    dile�i ile hepinizi selaml�yorum...

    __________________________________
    Do you Yahoo!?
    Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
    http://sitebuilder.yahoo.com

    ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
    Buy Ink Cartridges or Refill Kits for Your HP, Epson, Canon or Lexmark
    Printer at Myinks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
    http://us.click.yahoo.com/l.m7sD/LIdGAA/qnsNAA/IyJolB/TM
    ---------------------------------------------------------------------~->

    To unsubscribe from this group, send an email to:
    izmircaz-unsubscribe@yahoogroups.com    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/


    Do you Yahoo!?
    Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software

   • Orhan Tuna
    Hoşgeldiniz Ali Bey; Dileklerinize bende katılıyorum, daha üyeyle beraber duyuracak daha çok etkinlik de istiyorum İzmir de. Sanırım karşıyaka
    Message 3 of 3 , Sep 5, 2003
    • 0 Attachment
     Hoþgeldiniz Ali Bey;
     Dileklerinize bende katýlýyorum, daha üyeyle beraber duyuracak daha
     çok etkinlik de istiyorum Ýzmir'de.

     Sanýrým karþýyaka festivali çerçevesinde, Bostanlý rekreasyon
     alanýnda konserler var.
     7 Eylül Feridun Düzaðaç ve Düþ Sokaðý Sakinleri
     8 Eylül Bülent Ortaçgil
     9 Eylül Haluk Levent

     Bülent Ortaçgil halka açýk konserlerde oldukça sert bir üslup
     sergileyebiliyor (mesela alkýþ tutulmaya kalkýldýðýnda). Fakat grup
     olarak mutlaka düzgün bir müzikal performans sergiliyorlar. Buraya da
     tam kadro geleceklerini tahmin ediyorum. Erkan Oður gitarda
     (tanýtmaya gerek yoktur herhalde), basist Gürol Aðýrbaþ; bas
     þarkýlarý adlý 2 güzel albümü var, özellikle ikinci albümdeki Þelpe
     parçasýyla (saz tekniði ile bas çaldýðý parça) ismini oldukça
     duyurmuþtu, bence türkiyedeki en iyi basçý.
     Cem Aksel, Gürol Aðýrbaþ'la çocukluk arkadaþý ve çok uyumlu
     çalýþmalar çýkartýyorlar, özellikle eþlik sýrasýnda nefis þeyler
     yapan çok iyi batarist, Neþet Ruacan'ýn sýkça çalýþmayý seçtiði
     batarist.
     Baki Duyarlar klavyede, Ýstanbul'un jazz kluplerinde farklý gruplarla
     sýkça sahne aldýðýný gazetelerden öðreniyorum. Açýkçasý gruba biraz
     fazla bile gelen bir cazcý.

     Ben gitmeye niyetliyim.
     Sizlerede iyi eðlenceler
     Orhan

     --- In izmircaz@yahoogroups.com, ali gungor <aligun61@y...> wrote:
     >
     >
     > Merhaba,
     > Ben Ali GÜNGÖR,(Joni MITCHELL dinleyerek sizlere
     > bu mesajý yazýyorum)Ýnþaat Mühendisiyim.1961
     > doðumlu,çok küçük yaþlarýndan beri Caz'ýn etkisinde
     > olan bir müzik dinleyicisiyim.Üye sayýsýnýn artmasý
     > dileði ile hepinizi selamlýyorum...
     >
     > __________________________________
     > Do you Yahoo!?
     > Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
     > http://sitebuilder.yahoo.com
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.